30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar 2020?

30 Günlük Sigorta Primi

SSK'ya tabi olarak çalışan işçilerin, asgari ücretlilerin, tarım sigortalıların, ayrıca kendi adına bir işyeri bulunan bir Bağ Kurlu'nun 30 günlük primi ne kadar? İşverenlerin sigorta primi ile asgari ücretli olarak çalışan birinin sigorta primleri farklıdır. Bunun nedeni, işverenlerin faydalandıkları prim teşvikleri ve geçmiş dönem borçları ile ilgilidir.

Bir Çalışanın İşverene Maliyeti Ne Kadar?

2020 yılı için asgari ücret tutarı 2.943 TL'dir. Ancak bu ücret brüt ücrettir. 

Brüt Ücret= Net Ücret + Gelir Vergisi + Damga Vergisi + SGK Primi + İşsizlik Primi

Net Asgari Ücret: 2.324,70 TL'dir. 

 • İşveren çalışanları için Kısa Vadeli Sigorta Primini, Malüllük ücretini, Yaşlılık ve Sigorta Primini ve İşsizlik Primini öder. 
 • Kısa Vadeli Sigorta prim ücreti yüzde 2'dir. Asgari ücret için bu tutar 58,86'dır. 
 • Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Prim oranı ise yüzde 20'dir. Asgari ücret için bu tutar 588,6 TL'dir. 
 • Genel Sağlık Sigortası primi yüzde 12,50'dir. Asgari ücretli için bu tutar 367,87'dir 
 • TOPLAMDA BU TUTAR: 1015,33 TL'dir. 

Ancak işveren bu tutarın tamamını ödemez. 5510 sayılı kanun kapsamında yüzde 5 indirim uygulanır. Yüzde 5 indirimden sonra 868,185 TL ödeme yapılır. Bu tutara ek olarak yüzde 3 oranında işsizlik sigortası kesintisi de uygulanır. Bu ücret 2020 yılı için 88,29 TL'dir.  Toplamda 868,185 + 88,29 = 956,47 TL ücret ödemesi yapılır. 

 

İşveren Sigorta Primleri 2020

 • Prim borcu olan işverenin 30 günlük sigorta primi: Geçmiş dönemlerde prim borcu olan ve prim ödemelerini düzensiz yapan bir işveren, hiçbir şekilde prim teşviğinden faydalanamaz. Bu işverenlerin 30 günlük sigorta primleri 1.103,62 TL olarak belirlenmiştir.
 • Prim borcu olmayan işverenin 30 günlük sigorta primi: Geçmiş dönemlere ait ssk borcu olmayan ve ödemelerini düzenli yapan bir işveren 5510 sayılı kanuna göre 5 puanlık prim indiriminden faydalanabilir. Bu işverenin ödemesi gereken 30 günlük sigorta primi 956,47 TL’dir.

Emekli Çalışanlar İçin SSK Prim Ücreti

Emekli olan kişileri çalıştırmaya devam eden işverenler prim teşviklerinden faydalanamaz. Her bir emekliye asgari ücret için ödenen 30 günlük sigorta primi 941,76 TL’dir.

Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanlar İçin SSK Primi

İşverenler ve ev hizmetlerinde sigortalı olarak çalıştıran kişiler genellikle 4447 sayılı kanunun 10. maddesindeki prim teşviğinden yararlanırlar. Bu teşviğe göre ödenecek asgari sigorta primi 500,11 TL’dir. Bu teşvikten faydalanabilmek için şu şartlar gereklidir;

 • İşverenin geçmiş dönem ssk borcu olmamalıdır ve işveren primlerini düzenli olarak ödemelidir.
 • Primden yalnızca özel sektör işyerleri yararlanabilir.
 • İşe alınacak kişilerde cinsiyet şartı aranmaz. Ancak yaş şartı olarak erkeklerde 18 – 29 yaş aralığındaki kişiler alınabilir. Kadınlarda ise herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.
 • İşe alınacak kişinin bir önceki çalıştığı işteki son altı aylık çalışan sayısına ortalama olarak işe alınması gerekir. Ortalama değer ilk tescillerde 0 (sıfır) olarak alınmaktadır.
 • İşe alınan kişinin işe giriş tarihinden önceki 6 aylık sürede sigortalı olarak çalışmaması şartı vardır.

Asgari Ücretli Sigorta Primi 2020

Asgari ücret sigorta primi ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan karara göre en düşük sigorta ücreti 2.943 TL, en yüksek sigorta ücreti  ise 22.072,50 TL olarak açıklanmıştır. Verdiğimiz rakamlar 30 günlük sigorta primleridir.

Sigorta primi hesaplamaları yapılırken prim esas kazanç tutarının alt ve üst sınırına bakılır. SSK primleri bu sınırların altında ya da üstünde olamaz. Bu sınırlar SGK taban ve SGK tavan ücreti olarak da bilinir.

SGK Taban ve Tavan Ücretleri

Aylık kazancın alt sınırı olan SGK taban ücreti 2.943 TL’dir. Aylık kazancın en üst sınırı olan SGK tavan ücreti ise 22.072,50 TL’dir. Verdiğimiz rakamlar 30 günlük tutarlardır. Buna göre günlük taban tutar 98,10 TL, günlük tavan tutar ise 735,75 TL’dir.

SGK taban ve SGK tavan ücretleri günlük hesaba göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi baz alınarak yapılır. Buna göre;

 • SGK tavan tutarı, sigortalı prime esas kazancın alt sınırının 7,5 katı kadar olabilir.
 • SGK taban tutarı hesaplanırken, dönemin asgari ücretinin 30’da 1’i alınır. Alınan asgari ücret, 1 günlük asgari ücreti ifade eder. (2020 brüt asgari ücret 2.943 TL, net asgari ücret ise 2.324,70 TL’dir.)
 • C. vatandaşı olan ancak Türkiye ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan bir ülkede görev yapan sigortalı çalışanlar için SGK tavan ve taban tutar hesaplamaları daha farklı şekilde yapılır. Bu kişilerin hesaplamaları yapılırken tavan ücret 7,5 kat yerine 3 kat olarak alınır.

4A Sigorta Primi

4A sigorta primleri sigorta koduna göre şu şekilde sıralanabilir;

 • Malullük, yaşlılık ve ölüm: İşveren payı %11; çalışan payı %9; toplamda %20
 • Kısa vadeli sigorta kolları: İşveren payı %2; toplamda %2
 • Genel Sağlık Sigortası: İşveren payı %7,5; çalışan payı %5; toplamda %12,5
 • İşsizlik Sigortası: İşveren payı %2; çalışan payı %1; toplamda %3

Fiili hizmet süresi eklenecek işlerde çalışanlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları;

 • 60 gün eklenecekler işler: İşveren payı %12; çalışan payı %9; toplamda %21
 • 90 gün eklenecek işler: İşveren payı %12,5; çalışan payı %9; toplamda %21,5
 • 180 gün eklenecek işler: İşveren payı %14; çalışan payı %9; toplamda %23

Sosyal güvenlik destek primi oranları 4A kapsamındakiler için; işveren payı %22,5 + 2; çalışan payı %7,5; toplamda %32 olarak belirlenmiştir. 

İşyerinde 4A kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, 30 gün içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançların toplamı üstünden, prim oranlarını esas alarak sigortalı hissesi prim tutarlarını çalışanın ücretinden keser ve kendi payına denk gelen prim tutarlarını bu tutarlara ekler. En geç takip eden ayın veya dönemin sonuna kadar kuruma öder.

4A kapsamında sigortalı olarak çalışanlar, kısmi süreli (part – time) ya da çağrı üstüne, ayda 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerin genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması gerekir. Bu durumda ayda otuz günden az çalışan sigortalıların gelir tespiti yapılır ve kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olan vatandaşların genel sağlık sigortalarının 30 güne tamamlanacak olan kısmını devlet öder. Bunun dışında kalan vatandaşların, yani kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inden çok olan kişilerin genel sağlık sigortalarının 30 güne tamamlanacak olan kısmını, sigortalı kendisi öder.

İsteğe Bağlı Sigorta Ücreti 2020

İsteğe bağlı sigorta primi, esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında bir değerde olmak şartıyla sigortalının beyan ettiği günlük kazanca bakılarak hesaplanır. Ödenecek aylık prim tutarı, günlük kazancın 30 katının yüzde 32’sidir. Bu tutarın yüzde 20’sini malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12’sini ise genel sağlık sigortası primi oluşturur.

En düşük prime dayalı esas kazanç tutarı asgari ücret olup tutarı 2,943 TL’dir. Bu tutarın yüzde 32’si alındığında, prime esas günlük kazancı alt sınırdan beyan eden birinin ödemesi gereken 30 günlük sigorta primi tutarı 941,76 TL olacaktır.

Sigortalı kişi, isteğe bağlı sigorta primlerini düzenli olarak ödediği taktirde yüzde 5’lik prim indiriminden faydalanabilir. Prim indirimi alındıktan sonra sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 824,04 TL’ye düşer.

Ev hizmetleri kapsamında on günden az süreyle çalışan kişilere isteğe bağlı sigorta yapılabilir. Bu kişiler iş kazası geçirirse ya da meslek hastalığına yakalanırsa ödeme almaları için önceden prim ödemesi yapmalıdırlar. Bunun için belirlenen prim miktarı esas kazanç değerinin yüzde 2’si kadardır. Bu tutar da günlük 1,96 TL’ye tekabül etmektedir.

Ev hizmetleri kapsamında 10 günden çok süreyle çalışan kişilerin isteğe bağlı sigorta prim ödemelerini işverenleri yapar. Bu kişiler için günlük prim miktarı 31,80 TL’dir.

Sonuç olarak sigorta primleri asgari ücret arttıkça yükselmekte, asgari ücret düştükçe azalmaktadır. Prim tutarları işverenlerde ve asgari ücretlilerde değişiklik göstermektedir.

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.