30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar 2022?

30 Günlük Sigorta Primi

30 günlük sigorta primi ne kadar 2022 yılında? İşveren açısından en önemli maliyet unsurlarından biri olan ssk primi giderleri tam olarak ne kadar? Ayrıca işveren bu ücreti günlük ödemek istediği zaman  yada çalışanına yarı zamanlı sigorta yapmak istediği zaman günlük olarak ne kadar ödeme yapması gerekli?

Yürürlükte olan güncel mevzuatlara uygun olarak hazırladığımız bu yazımızda aradığınız bütün soruların cevabını en doğru şekilde bu sayfamızdan öğreneceksiniz. 

30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar 2022

30 günlük sigorta primi ne kadar  sorusunun cevabı için lütfen sayfamızı takipte kalınız. 

2022 yılına ait asgari ücret sigorta primi ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile Resmi Gazetede yayınlanan karara göre en düşük sigorta ücreti bürüt olarak 5.004,00 TL, net olarak ise 4.253,40 TL olarak açıklanmıştır. 

Asgari ücretli bir çalışan için 30 günlük sigorta pirimi hesaplaması:

Asgari Ücret Bürüt Tutarı : 5.004,00 TL

 • % 14 SGK Primi : 700,56 TL
 • İşsizlik Sigortası Primi : 50,04
 • Kesintiler Toplamı : 750,60 TL
 • Kesintiler Sonrası Net Asgari Ücret : 4.253,40 TL'dir. 

Asgari Ücretin İşveren Açısından Maliyeti

 • Asgari Ücret : 5.004,00 TL 
 • İşverenin SGK Payı  : 775,62 TL
 • İşveren İşsizlik Sigortası Primi :  100,08 TL
 • İşverene Toplam Maliyet : 5,879,70 TL

Asgari Ücretin Prim Olarak Maliyeti Ne Kadar?

Yukarıda ki rakamları SGK'nın resmi web sitesi esas alınarak 2022 yılına göre yazılmıştır. Bir asgari ücretlinin işverene toplam maliyeti 5,879,70 TL'dir. Bu ücretlerden çalışanın cebine giden para 4.253,40 TL'dir. Geri kalan ücretler işverene prim maliyetidir. Bu durumda:

 • % 14 SGK Primi : 700,56 TL
 • İşsizlik Sigortası Primi : 50,04
 • İşverenin SGK Payı  % 15,5  : 775,62 TL
 • İşveren İşsizlik Sigortası Primi  % 2 :  100,08 TL

Bu tutarların toplamı : 1.626,30 TL'dir. 

 

Sigorta primi hesaplamaları yapılırken prim esas kazanç tutarının alt ve üst sınırına bakılır. SSK primleri bu sınırların altında ya da üstünde olamaz. Bu sınırlar SGK taban ve SGK tavan ücreti olarak da bilinir.

Bilginiz Olsun: 

https://yeni-kimlik.com/askerlik-borclanmasi.html 

Bir Çalışanın İşverene Maliyeti Ne Kadar?

Bir asgari ücretlinin işverene maliyeti toplamda 5 bin 879 TL'dir. Bu tutarın açıklaması hemen aşağıdaki gibidir:

Asgari ücretli çalışanın brüt maaşı 5,004,00 TL'dir. Bu ücretten ilk olarak aşağıdaki ücretler çıkarılır. 

 • 1- Sigorta Primi : 700,56 TL'dir.
 • 2- İşsizlik Sigortası : 50,04 TL
 • 3- Gelir Vergisi: yok
 • 4- Damga Vergisi: yok

Bu tutarların toplamı: 700,56 + 50,04 = 750,60 TL 'dir. 

Ancak işverenin bu maliyetlerin dışında işveren olarak ödemesi gereken 2 kalem ücret daha var. Bunlar:

 • İşverenin SGK Payı  % 15,5  : 775,62 TL
 • İşveren İşsizlik Sigortası Primi  % 2 :  100,08 TL

 

Bir Çalışanın İşverene Maliyeti : Brüt Asgari Ücret +  SGK Primi + İşsizlik Primi

Bilginiz Olsun: 

https://yeni-kimlik.com/malulen-emeklilik-sartlari.html  

Prim Borcu Olanın Ödemesi Gereken Tutar Ne Kadar?

 • Prim borcu olan işverenin 30 günlük sigorta primi: Geçmiş dönemlerde prim borcu olan ve prim ödemelerini düzensiz yapan bir işveren, hiçbir şekilde prim teşviğinden faydalanamaz. Bu işverenlerin 30 günlük sigorta primleri 1.019,91 TL olarak belirlenmiştir.
 • Prim borcu olmayan işverenin 30 günlük sigorta primi: Geçmiş dönemlere ait ssk borcu olmayan ve ödemelerini düzenli yapan bir işveren 5510 sayılı kanuna göre 5 puanlık prim indiriminden faydalanabilir. Bu işverenin ödemesi gereken 30 günlük sigorta primi 944,91 TL’dir.

Emekli Çalışanlar İçin SSK Prim Ücreti

Emekli olan kişileri çalıştırmaya devam eden işverenler prim teşviklerinden faydalanamaz. Her bir emekliye asgari ücret için ödenen 30 günlük sigorta primi 944,91 TL’dir.

Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanlar İçin SSK Primi

İşverenler ve ev hizmetlerinde sigortalı olarak çalıştıran kişiler genellikle 4447 sayılı kanunun 10. maddesindeki prim teşviğinden yararlanırlar. Bu teşviğe göre ödenecek asgari sigorta primi 500,85 TL’dir. Bu teşvikten faydalanabilmek için şu şartlar gereklidir;

 • İşverenin geçmiş dönem ssk borcu olmamalıdır ve işveren primlerini düzenli olarak ödemelidir.
 • Primden yalnızca özel sektör işyerleri yararlanabilir.
 • İşe alınacak kişilerde cinsiyet şartı aranmaz. Ancak yaş şartı olarak erkeklerde 18 – 29 yaş aralığındaki kişiler alınabilir. Kadınlarda ise herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.
 • İşe alınacak kişinin bir önceki çalıştığı işteki son altı aylık çalışan sayısına ortalama olarak işe alınması gerekir. Ortalama değer ilk tescillerde 0 (sıfır) olarak alınmaktadır.
 • İşe alınan kişinin işe giriş tarihinden önceki 6 aylık sürede sigortalı olarak çalışmaması şartı vardır.

SGK Taban ve Tavan Ücretleri

Aylık kazancın alt sınırı olan SGK taban ücreti 5,004 TL’dir. Aylık kazancın en üst sınırı olan SGK tavan ücreti ise 22.072,50 TL’dir. Verdiğimiz rakamlar 30 günlük tutarlardır. Buna göre günlük taban tutar 98,10 TL, günlük tavan tutar ise 735,75 TL’dir.

SGK taban ve SGK tavan ücretleri günlük hesaba göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi baz alınarak yapılır. Buna göre;

 • SGK tavan tutarı, sigortalı prime esas kazancın alt sınırının 7,5 katı kadar olabilir.
 • SGK taban tutarı hesaplanırken, dönemin asgari ücretinin 30’da 1’i alınır. Alınan asgari ücret, 1 günlük asgari ücreti ifade eder. (2022 brüt asgari ücret 5.004 TL, net asgari ücret ise 4.253 TL’dir.)
 • T.C. vatandaşı olan ancak Türkiye ile arasında sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan bir ülkede görev yapan sigortalı çalışanlar için SGK tavan ve taban tutar hesaplamaları daha farklı şekilde yapılır. Bu kişilerin hesaplamaları yapılırken tavan ücret 7,5 kat yerine 3 kat olarak alınır.

4A Sigorta Primi

4A sigorta primleri sigorta koduna göre şu şekilde sıralanabilir;

 • Malullük, yaşlılık ve ölüm: İşveren payı %11; çalışan payı %9; toplamda %20
 • Kısa vadeli sigorta kolları: İşveren payı %2; toplamda %2
 • Genel Sağlık Sigortası: İşveren payı %7,5; çalışan payı %5; toplamda %12,5
 • İşsizlik Sigortası: İşveren payı %2; çalışan payı %1; toplamda %3

Fiili hizmet süresi eklenecek işlerde çalışanlar için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları;

 • 60 gün eklenecekler işler: İşveren payı %12; çalışan payı %9; toplamda %21
 • 90 gün eklenecek işler: İşveren payı %12,5; çalışan payı %9; toplamda %21,5
 • 180 gün eklenecek işler: İşveren payı %14; çalışan payı %9; toplamda %23

Sosyal güvenlik destek primi oranları 4A kapsamındakiler için; işveren payı %22,5 + 2; çalışan payı %7,5; toplamda %32 olarak belirlenmiştir. 

İşyerinde 4A kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, 30 gün içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançların toplamı üstünden, prim oranlarını esas alarak sigortalı hissesi prim tutarlarını çalışanın ücretinden keser ve kendi payına denk gelen prim tutarlarını bu tutarlara ekler. En geç takip eden ayın veya dönemin sonuna kadar kuruma öder.

4A kapsamında sigortalı olarak çalışanlar, kısmi süreli (part – time) ya da çağrı üstüne, ayda 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerin genel sağlık sigortası primlerinin otuz güne tamamlanması gerekir. Bu durumda ayda otuz günden az çalışan sigortalıların gelir tespiti yapılır ve kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olan vatandaşların genel sağlık sigortalarının 30 güne tamamlanacak olan kısmını devlet öder. Bunun dışında kalan vatandaşların, yani kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inden çok olan kişilerin genel sağlık sigortalarının 30 güne tamamlanacak olan kısmını, sigortalı kendisi öder.

İsteğe Bağlı Sigorta Ücreti 2022

 • İsteğe bağlı sigorta primi, esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında bir değerde olmak şartıyla sigortalının beyan ettiği günlük kazanca bakılarak hesaplanır. Ödenecek aylık prim tutarı, günlük kazancın 30 katının yüzde 32’sidir. Bu tutarın yüzde 20’sini malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12’sini ise genel sağlık sigortası primi oluşturur.
 • En düşük prime dayalı esas kazanç tutarı asgari ücret olup tutarı 3.577 TL’dir. Bu tutarın yüzde 32’si alındığında, prime esas günlük kazancı alt sınırdan beyan eden birinin ödemesi gereken 30 günlük sigorta primi tutarı 944 TL olacaktır.
 • Sigortalı kişi, isteğe bağlı sigorta primlerini düzenli olarak ödediği taktirde yüzde 5’lik prim indiriminden faydalanabilir. Prim indirimi alındıktan sonra sigortalının ödemesi gereken aylık prim tutarı 824,04 TL’ye düşer.
 • Ev hizmetleri kapsamında on günden az süreyle çalışan kişilere isteğe bağlı sigorta yapılabilir. Bu kişiler iş kazası geçirirse ya da meslek hastalığına yakalanırsa ödeme almaları için önceden prim ödemesi yapmalıdırlar. Bunun için belirlenen prim miktarı esas kazanç değerinin yüzde 2’si kadardır. Bu tutar da günlük 1,96 TL’ye tekabül etmektedir.
 • Ev hizmetleri kapsamında 10 günden çok süreyle çalışan kişilerin isteğe bağlı sigorta prim ödemelerini işverenleri yapar. Bu kişiler için günlük prim miktarı 31,80 TL’dir.

Sonuç olarak sigorta primleri asgari ücret arttıkça yükselmekte, asgari ücret düştükçe azalmaktadır. Prim tutarları işverenlerde ve asgari ücretlilerde değişiklik göstermektedir.