7.Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama 2019 - 2020

2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim yılı için Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin takdir teşekkür almasına dair şartlar “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Hemen aşağıda yer alan 7. Sınıflar için takdir ve teşekkür hesaplaması yüzde yüz MEB’e (Milli Eğitim Bakanlığı’na) uygun olarak hazırlanmıştır.


Yazar : Yakup Aydın ( Psikolojik ve Rehberlik Danışmanı)

7.SINIF TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Yabancı Dil
Din Kültürü
Görsel Sanatlar
Müzik
Beden Eğitimi
Teknoloji ve Tasarım
SEÇMELİ DERSLER
7.sınıf taktir teşekkür hesaplama

2019 Öğretim Yılında 7. Sınıflarda Takdir Teşekkür Almanın Şartları Nelerdir?

takdir ve teşekkür almanın şartları “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 53. Maddesinde belirtilmiştir. Bu kapsamda;

  • Türkçe dersinden en az 55 ortalamayı tutturmuş olmanız gereklidir.
  • takdir teşekkür almanın diğer bir şartı derslerin tamamından geçmektir.
  • Genel not ortalaması olarak teşekkür almak için ağırlıklı not ortalaması 70.00 – 84.99 arası,
  • takdir almak için ise ağırlıklı not ortalamanız 85.00 – 100.00 arasında olmalıdır.

Soru : 7. Sınıflarda ders geçme notu kaçtır?

Ders geçme notu en az 45’dir. Orta okulda ders geçme notu 45 iken, liselerde 50’dir.

2019 İçin 7. Sınıflarda Takdir Teşekkür Hesaplaması Nasıl Yapılır?

takdir yada teşekkür hesaplaması yapmak için ilk aşamada ağırlıklı not ortalamasını buluruz. Yukarıda ki MEB uyumlu hesaplama aracımız bunu çok rahat bir şekilde yapmaktadır.

  • Ağırlıklı Not Ortalaması : 70 - 84.99 arasında olan öğrenciler Teşekkür Belgesi almaya hak kazanır.
  • Ağırlıklı Not Ortalaması : 85- 100 arasında olanlar ise takdir Belgesi almaya hak kazanır.

takdir yada teşekkür almak için bu puan şartının yanında üst başlıkta da belirttiğimiz diğer şartları sağlaması gereklidir.

Ortaokul 7. Sınıflarda Ağırlıklı Not Ortalaması

Ağırlıklı not ortalamanız bütün derslerden aldığınız notların ortalamasının toplanarak yıl sonunda bulunan ortalamadır. Ancak bu ortalama bütün derslerin haftalık ders saatleri hesaba katılarak yapılır.

Soru : 7. Sınıflar İçin Ağırlıklı Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Yukarıda örnek bir tablo verdik incelemeniz için. 7. Sınıfta okuduğunuz her dersten aldığınız notları haftalık ders saati ile çarparak toplayınız. Daha sonra çıkan sonucu haftalık ders saatinize bölünüz.

2019'da 7. Sınıfta Hangi Dersler Vardır ve Haftalık Ders Saati Kaç Saattir?

2018 – 2019 Öğretim yılı için ders programı yeniden düzenlenmiştir. Fazla bir değişiklik yoktur. Hemen aşağıda yer alan tabloda 2018 – 2019 Ortaokul 7. Sınıfların ders programını görebilirsiniz.
Ayrıca MEB bakanlığı tarafından ilan edilen ilköğretim ve orta okulların güncel ders programını “İlköğretim ve Ortaokullarda Güncel Ders Programı” konulu yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

2018 - 2019 Öğretim yılı için 7. Sınıflarda toplam ders saati 35 saattir. Zorunlu alacağı dersler toplam 29 saattir. 3 dersi de seçmeli olarak alacak olup bu dersler de 6 saattir.
Bu durumda 7. Sınıf öğrencisinin 10 zorunlu dersi, 3 seçmeli dersi vardır.

2018 - 2019 Öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulacak dersler ilan edilmiştir. Yeni ders programına göre bütün 6. sınıf öğrencileri için 29 saat zorunlu ders, 6 saat seçmeli ders olmak üzere  toplam 35  saat haftalık ders saati vardır. Zorun dersler aşağıda ki gibidir: 

Ortaokul 7. Sınıflarda Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür

7. sınıflarda devamsızlık hakkı 20 gündür. Ancak devamsızlık hakkını dolduran bir öğrenci direk sınıfta bırakılmaz. Bu öğrenciler okulda oluşturulan "Öğretmenler Kuruluna" sokulur. Kuruldan çıkan sonuca göre ya sınıfta bırakılır yada sınıf geçer.

Bu konu hakkında ki mevzuat "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde" düzenlenmiştir. 

2019 Yılında 7. Sınıflarda Sınıfta Kalma Var mı?

7. sınıflarda devamsızlıktan yada başarısız olmaktan dolayı kalma vardır. Ancak öğrencinin sınıfta kalmasına "Öğretmenler Kurulu" karar verir. Örneğin 20 günden fazla devamsızlık yapan bir öğrencinin kalmasına ancak kurul karar verir.

Benzer şekilde başarısız olan bir öğrencinin sınıfta kalmasına ancak Öğretmenler Kurulu karar verir. Yıl sonunda bir çok dersten başarısız olmuş bir öğrencinin sınıfta bırakılıp bırakılmayacağı ile ilgili süreç bu kurulun önüne getirilir. Kurul kalması yada geçmesi yönünde karar yetkisine sahiptir.

Not: Öğrencilerin sınıfta kalması ile ilgili mevzuat "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 31. maddesinin 2. fıkrasında yazmaktadır. 

Soru : Öğretmenler Kurulu kararı ile geçen öğrencinin ders notunda neler yazar?

Bu şekilde geçen bir öğrencinin notu değişmez. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

7. Sınıfta İngilizce Dersi Var mıdır?

İngilizce dersi ortaokul 7 sınıflarda 4 saattir. 8 sınıfta da 4 saat olacaktır. 6. sınıfta ise 3 saatti. Dikkat ederseniz kademeli olarak sürekli ders saati İngilizcede artmaktadır. Bunun sebebi ilerleyen süreçte İngilizce öğrenciler için çok önemli bir ders olacaktır. Örneğin doktora yapmak isteyen bir kişinin muhakkak İngilizce bilmesi gereklidir.  

7. Sınıflarda Dersler Zor mu?

Derslerin zorluk derecesi öğrencinin potansiyeline ve derslerde göstermiş olduğu başarıya bağlıdır. İlkokul döneminde başarılı bir eğitim hayatı geçirmiş bir öğrenci 6. sınıf derslerinde hiç zorlanmayacaktır. Ancak başarısız bir öğrencinin de çok fazla bir kaybı olduğunu söylemek yanlış olur. Biraz daha fazla bir çalışmayla diğer arkadaşlarını çok rahat yakalar hatta geçebilir de. 

Takdir ve Teşekkür Almak İçin Not Ortalamasının Kaç Olması Lazım

takdir almak için not ortalamanızın en az 85 olması gereklidir. Bununla birlikte en üst başlıkta saydığımız şartlarında olması gereklidir.  Teşekkür almak için not ortalamanızın  70 - 84.99 arasında olması gereklidir. 

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.