Asgari Geçim İndirimi 2020 (AGİ Ne Kadar) Ayrıntılı Agi Rehberi

Asgari geçim indirimi (AGİ), çalışanın medeni haline, bakmakla yükümlü olduğu çocukların sayısına ve eşinin çalışıp çalışmadığına bağlı olarak belirlenir ve bu miktarın vergi dışı bırakılması esasına dayanır. Devletin işçiye uyguladığı bu indirim, işverenin gelir vergisinden düşülerek işçiye ödenir.

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 2020 Ne Kadar?

Asgari Geçim İndirimi 2020

Medeni Durum Tutar
Bekar 220,73 TL
Evli eşi çalışmayan 264,87 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL
Evli eşi çalışan 220,73 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) 2019 Ne Kadar?

Asgari Geçim İndirimi 2019

Medeni Durum Tutar
Bekar 191,88 TL
Evli eşi çalışmayan 230,26 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,20 TL
Evli eşi çalışan 191,88 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,66 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,44 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,82 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 307,01 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,20 TL

AGİ nasıl hesaplanır?

Asgari geçim indirimi hesaplanırken birtakım değişkenler göz önünde bulundurulur.

Bu değişkenler medeni hal, çocuk sayısı ve eşin çalışma durumudur.

  • Asgari geçim indirimi hesaplamalarında hesaplama yapılacak yılın ilk altı aylık asgari ücret tutarının yıllık toplamına bakılır.
  • Yıllık toplam asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi oranıyla çarpılır ve çıkan miktar gelir vergisi oranı (yüzde 15) ile çarpılır.
  • Sonuç 12 aya bölünerek aylık asgari geçim indirimi miktarı bulunur.

Asgari geçim indirimi hesaplamalarında çalışan için yüzde 50; çalışmayan eş için yüzde 10, birinci ve ikinci çocuklar için ayrı ayrı yüzde 7,5; üçüncü çocuk için yüzde 10 ve diğer çocuklar için ayrı ayrı yüzde 5 baz alınır.Tüm bu oranların toplamının yüzde 85’i geçmemesi gerekir.

Örnek verecek olursak; eşi hiçbir işte çalışmayan ve üç çocuklu bir çalışan için asgari geçim indirimini hesaplarken; yüzde 50 + yüzde 7,5 + yüzde 7,5 + yüzde 10 = yüzde 85 çıkar. Bu tutar bir yıl boyunca alınan asgari ücretin toplamıyla çarpılır ve çıkan sonuç 12 aya bölünür. Bu sayede bir ay içinde alınacak asgari geçim indirimi hesaplanmış olur.

Asgari geçim indiriminde bahsi geçen çocuk kavramı sadece öz çocukları kapsamaz. Çalışanla birlikte yaşayan, aynı ikametgah adresi içinde bulunan, çalışanın nafaka verdiği, evlat edindiği, annesi ya da babası vefat etmiş olup da çalışanla beraber yaşayan ve çalışanın bakmakla sorumlu olduğu çocuklar da asgari geçim indiriminde dikkate alınırlar. 18 yaşını doldurmamış ya da okuyan ve 25 yaşını doldurmamış çocuklar ile birlikte resmi nikahlı eş kategorisindeki kişiler, asgari geçim indirimi hesaplamasına dahil edilirler.

Emekli AGİ

Emekli AGİ ne kadar? Asgari geçim indirimi maaştan ya da ücretten yapılan vergi kesintisidir. Emeklilerde böyle bir durum söz konusu olmadığı için emekliler asgari geçim indiriminden faydalanamazlar. Ancak emekli olunca ücret karşılığı bir yere giren kişiler emekli AGİ’den yararlanabilirler.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Sigortalı olarak çalışanların elde ettikleri gelirler üzerinden alınan vergiler için (maaşlar için) Devlet çeşitli indirimler uygular. Sigortalı olarak çalışanların gelirleri için yapılan bu indirimlere Asgari Geçim İndirimi (AGİ) denilmektedir. 

  • 16 yaşından büyük çalışanların elde ettikleri gelirlerin bir miktarı vergiden muaf tutulur.
  • Çalışanın evli olup olmaması ve eşinin çalışıp çalışmadığı,
  • Çocuklarının sayısı ve yaşlarına bakılır. 

Söz konusu bu indirim oranı her yıl yeniden hesaplanmaktadır. 

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.