Akromatik Nedir?

 Akromatik, Fransızca achromatique kökenli bir kelimedir.  Kelime anlamı olarak renksiz anlamına gelir.  Felsefede ki anlamı ise Eski Yunan Dilin gizli öğreti anlamında kullanılan bir sıfattır.

AKROMATİK SÖZCÜĞÜNÜN FELSEFEDE Kİ ANLAMI NEDİR?  

Felsefi bir ekol yada okulun sahip olduğu gizli öğretilerin sadece o okulun seçkin öğrencileri tarafından bilinmesi ve kullanılması demektir.

  • Bir felsefi okulda sadece o okulun seçkin öğrencilerinin anlayabileceği gizli öğretileri ifade eder.
  • Bu öğretiler sözel olarak aktarılamaz.
  • Ayrıca bu öğretiler halk yada geniş kitleler için değildir.
  • Seçkin bir zümre içindir.
  • Bu seçkin zümre o felsefi okulun sınırları içinde kalan seçkin öğrencilerdir demek daha doğru olur.
  • Özellikle Aristoteles’in okulu tarafından kullanılmış bir felsefi terimdir.

GÜNLÜK HAYATTA AKROMATİK NE DEMEKTİR?

Sözcük anlamı olarak renksiz demektir. Şeffaf renk olarak tarif edebiliriz. Herhangi bir rengi olduğu gibi yansıtır. Ayrıca günlük hayatta gri yada nötr renk anlamında da kullanılır. Kullanıldığı yerde kişinin net tarafının olmadığını yada bulunduğu ortama göre tavır takındığı anlamında kullanılır.

Örnek : Bu kişi akromatik bir karakter. Bulunduğu ortama göre tavır takınıyor.

AKROMATİK RENKLER NELERDİR?

Bu kavramın kullanıldığı diğer bir alan Televizyon yada Fotoğrafçılıktır.

Beyaz, gri ve siyah renklerdir.

Fotoğrafçılıkta renkler iki gruba ayrılır. Akromatik renkler ve kromatik renkler.  Akromatik renk beyaz ve siyah arasında algılanan renkleri ifade eder.

MİMARİ VE SANATTA AKROMATİK NE DEMEKTİR?

Sanat eserinde kullanılan herhangi bir malzemenin katkısız olarak kullanılması anlamında kullanılır. Örneğin kullanılan malzemenin kendi doğal renginde kullanılması gibi. 

DJ-EasyContact