2019 Askerlik tecil (erteleme) işlemleri tüm ayrıntılarıyla!

 askerlik tecil işlemleri

Askerlik tecili nedir? Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecil için gerekli belgeler nelerdir? Askerlik tecil ettirme şartları ve askerlik tecil ettirme yolları nelerdir? Askerlik tecil ettirme son tarih 2019 ne zaman? Açık öğretim askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecili sorgulama nereden ve nasıl yapılır? Askerlik tecil şartları gibi bir çok konuda bu yazımızda aradığınız cevapları bulacaksınız.

ASKERLİK TECİLİ NEDİR?

Ülkemizde 20 yaşını doldurmuş, her erkek Türk vatandaşının geçerli bir sağlık problemi yahut devam eden bir eğitimi olmaması durumunda askerlik ödevini yerine getirmesi zorunludur. Askerlik görevinin yerine getirilmesinin bir süre ertelenmesi mümkün olup, bu ertelemeye askerlik tecili adı verilmektedir. 

 ASKERLİK YOKLAMASI NEDİR? BÜTÜN AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ...

ASKERLİK YAŞI KAÇ? TIKLAYINIZ...

Askerlik sorgulama işlemleri 

2019 ASKERLİK TECİL ETTİRME ŞARTLARI

2019 Askerlik tecil ettirme şartları askerlik tecili için sayılmış bulunan durumlar askerlik kanununda sayılmıştır. Uygulamada askerlik tecili için aranan başlıca durumlar askerlik görevini yapamayacak kadar ciddi sağlık engeli ve eğitimim devam etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

1- Eğitim Dolayısı İle Askerlik Tecili:

Eğitimi devam etmekte olan asker adayları 29 yaşını geçmemeleri şartı ile eğitim dönemlerinin sonuna kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Açık öğretim fakültelerinde eğitimlerini devam ettirmekte olan asker adayları da açıktan okumakta oldukları okulları tescil sebebi olarak gösterebilirler. Askerliklerini tescil edebilmek için örgün eğitim şartı aranmamaktadır.

2- Sağlık Probleminden Dolayı Askerlik Tecili:

Sağlık problemleri sebebi ile askerliklerini tescil ettirmek isteyenler askeri hastanelerde muayene edildikten sonra kurul kararına göre tescil işlemleri yapılmaktadır.

 • Geçici sağlık sorunları sebebi ile askere gidemeyen kişilerin askerlikleri 1 yıl tecil ettirilir. Bir yılın sonunda tekrar muayene edilen kişinin sağlık sorunu ortadan kalktıysa askere alınır.
 • Ancak sağlık sorunu hala devam eden kişilerin askerlikleri 1 yıl daha ertelenmektedir.
 • Eğer tedavilerin sonucunda iyileşemez raporu verilmişse bu kişilerin askerlikle ilişiği kesilir ve çürük raporu verilir.
 • Sürekli ve askerliğe engel bir sağlık problemi olan adayların ise bir kez muayeneden geçerek sürekli sağlık engeli ile ilgili rapor almaları yeterli olmaktadır.

3- Aşırı Kilo Nedeni İle Tecil Ettirme

Aşırı kilo geçici sağlık engelleri olarak değerlendirilmektedir ve tecil süresi 1 yıldır. Bu kişiler her yıl muayeneden geçirilir ve bu durum birkaç dönem devam eder. Eğer kişiler yine kilo verememişse bu durumda askerlikle ilişiklikleri tamamen kesilir.

 

ÖĞRENCİLER ASKERLİKLERİNİ NE KADAR SÜRE TECİL ETTİREBİLİR?

Lisans ve Ön Lisanstan Dolayı Askerlik Tecili Nasıl Yapılır?

Lisans, Ön Lisans gibi eğitimlerini devam ettirmekte olan asker adayları eğitimleri boyunca 29 yaşını geçmemiş olmak şartı ile askerliklerini tecil ettirebilirler. Eğitimleri devam ediyor olsa dahi 29 yaşını doldurmuş olan kişilerin başkaca herhangi bir mazeretlerinin olmaması durumunda eğitimlerine devam ediyor olmamaları tecil için geçerli bir sebep olmayacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM NEDENİYLE ASKERLİK İŞLEMLERİ Tıklayınız... 

Lise Öğrencilerinin Askerlik Tecilleri 

Lise öğrencileri de öğrencilikleri devam ettiği sürece 29 yaşını aşmamak kaydıyla askerliklerini tecil ettirebilirler. Ancak gerek örgün lise, gerekse Açık Öğretim Lisesi olsun, öğrencilerinin 6 yıl içinde liseyi bitirmeleri gerekmektedir. 6 yıl zarfında mezun olamayan lise ve AÖL öğrencilerinin tecilleri bozularak askerlik işlemleri başlatılmaktadır.

Lise Mezunu Olanların Askerlik Tecili

Lise mezunu olup (AÖL dâhil) askerlik yaşı gelmiş olan kişilerin askerliklerini mezun oldukları tarih itibariyle 3 yıl daha tecil ettirebilirler. Bu kişiler bu süre içinde bir yüksek öğrenim kurumuna yerleştikleri takdirde ek tecil süresinden de yararlanabilir. 

Yüksek Lisans ve Doktora Nedeniyle Askerlik Tecili

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine devam eden kişilerin ise askerlik tecili için yaş sınırı 35 olarak düzenlenmiştir. Eğitimlerini bitirmeleri durumunda lisans ve ön lisans mezunları 29 yaşında gelmemiş olmak kaydıyla 2 yıl, Yüksek Lisans ve Doktora mezunları ise 1 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirebilirler.


Açık Öğretim fakültesi öğrencilerinin okullarına kayıtlarını yoklama kaçağı yahut asker kaçağı durumuna düşmeden tamamlamaları son derece önemlidir. Asker kaçağı olduktan sonra Açık Öğretim fakültelerine kayıt yaptırmanız askerlik tecili için yeterli kabul edilmeyecektir. Öğrencilikte askerlik tecil süresi ne kadardır? sorusunun cevabı okuldan mezun olana kadar değil, okul süresi kadardır.

Sponsorlu bağlantılar

Eğitimlerini Yarım Bırakan ve Kaydı Silinen Öğrencilerin Askerlik Tecilleri

Eğitimlerini yarım bırakan veya kaydı silinen Lise, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin okudukları okulla ilişiklerinin kesilmesinin ardından tecil işlemleri iptal edilmektedir. Bu durumda olan öğrenciler öğrenim gördükleri okuldan alacakları ilişiği kesilmiştir yazısını en yakın askerlik şubesine götürerek mazeretsiz olarak 1-3 yıl arasında askerlik tecillerini yaptırabilirler. Eğitimlerini yarım bırakan veya kaydı silinen 29 yaşını aşmamış olan öğrencilerin eğitim aldıkları okula göre askerlik tecil süreleri farklıdır. Şöyle ki;

 • Lise eğitimini yarım bırakanlar 3 yıl
 • Ön lisans ve lisans eğitimini yarım bırakanlar 2 yıl
 • Yüksek lisans/Doktora ve stajını yarım bırakan öğrenciler ise 35 yaşını aşmamak kaydıyla 1 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptir.

ÖNEMLİ: Okulu yarım bırakma ve kaydın silinmesi durumlarında, ek tecilden yararlanmak isteyenlerin okulları ile ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 2 ay içinde askerlik şubesine gidip tecillerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu 2 ay içinde tecil işlemleri yaptırılmazsa bakaya kalınabilir ve asker kaçağı olarak görülebilirsiniz.

SORU: Liseyi bitirmeden terk ettim ve yoklama kaçağı olarak aranıyorum. Tecil işlemlerim nasıl olur?

Cevap: Liseyi terk ettiğiniz yılın 31 Aralık tarihine kadar açık liseye kaydınızı gerçekleştirdiğiniz takdirde aktif öğrenci olacağınız için tecil ettirme hakkınız vardır. Ancak liseyi terk ettiğiniz yılı takip eden yıl içinde açık liseye veya herhangi bir örgün öğretim kurumuna tekrar kayıt yaptırmazsanız askerliğiniz tecil hakkınız bulunmamaktadır.

Eğitimleri Devam Eden Öğrencilerin Tecil Süreleri Biterse

Çeşitli nedenlerden dolayı okulunu uzatmak zorunda kalan ve bu durumda askerlik tecil süreleri biten öğrenciler eğer 29 yaşını aşmamışlarsa tecil işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir. Ancak bazı durumlarda e-devlet sistemine tecil işlemleri düşmeyen öğrencilerde olmakta. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan öğrenciler, öğrenim gördükleri okuldan alacakları “öğrenci durum belgesini” en yakın askerlik şubesine götürerek tecil işlemlerini yaptırabilirler.

Üniversiteden Kaydını Sildirip Başka Bir Bölüme Kaydını Yaptıran Öğrencilerin Tecil Durumları 

Eğer okuduğunuz üniversiteden kaydınızı sildirip başka bir bölüme kaydınızı yaptırdıysanız askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken 29 yaşını aşmamanızdır. Okuduğunuz okulun veya yeni kayıt yaptırdığınız okulun örgün eğitim veya Açık Öğretim olması fark etmez. Her iki okul içinde tecil işlemleri aynı şekilde gerçekleştirilir.

 

ASKERLİK TECİLİNDE ÖZEL DURUMLAR

Öğrencilik ve sağlık problemleri dışında askerlik tecili için bazı özel ve istisnai durumlar bulunmaktadır.

Kardeşi Askerde Olanlar Askerliğini Tecil Ettirebilir mi?

Bir ailede birden fazla erkek çocuğun askerliğinin aynı zaman dilimine rast gelmesi durumunda ilk askere giden çocuğun askerliği bitene kadar diğer çocuğun askerliği tecil ettirilebilir. Bu durumun tarafların iradesine bırakılmıştır. Askere gidecek bireylerin muvafakat göstermeleri durumunda 2 çocuk aynı zaman diliminde askerliklerini tamamlayabilirler. Hatta ikiz olan kardeşler talep ettikleri takdirde aynı birlikte askerliklerini yapabilir.

Lisanslı Sporcular Tecil İşlemini Nasıl Yaptırır?

İstisnai bir diğer durum lisanslı sporcular içindir. Lisanslı sporcuların lisanslarının devam etmesi durumunda 33 yaşının sonuna kadar askerliklerini tecil ettirmeleri mümkündür.
Ülkemizi Yurtdışında İlmi Faaliyetlerde Temsil Edenlerin Tecilleri: İstisnai üçüncü bir durumun ise yükseköğrenim mezunu ve ülkemizi yurt içinde ve dışında çeşitli ilmi faaliyetlerde temsil etmekte olan kişilerin askerlikleri 36 yaşına kadar tecil ettirilebilir.

Yurtdışında Oturma ve Çalışma İzni Olanların Askerliğini Nasıl Tecil Ettirecek?

Son istisnai durum ise yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişileri ilgilendirmektedir. Bu kişilerin yurt dışında kazanmış oldukları hakları kaybetmemeleri adına getirilmiş olan bu düzenleme bu kişilere 38 yaşında kadar askerliklerini tecil etme imkânı sunmaktadır.

 

2019 ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?

Askerlik tecili askerlik şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için tecil işleminizi kanıtlayacak belgeleri de yanınızda bulundurmanız işlemlerinizin hızlı yürümesi açısından son derece önem arz etmektedir. Askerlik tecil işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. E- devlet üzerinden dahi bu işlem gerçekleştirilememektedir. Tecil işlemlerinizi herhangi bir askerlik şubesinden gerçekleştirmeniz mümkün olup, bu işlemi yerleşim yerinize yahut ikametgah adresinize yakın bir askerlik şubesinde yapmanız gerekmemektedir.

 

2019 ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

 1. Öğrenci iseniz öğrenci kimliği, öğrenci belgesi mezun olmuş iseniz diplomanızın aslı yahut noter onaylı bir örneği
 2. 1 numaralı maddede sayılan evraklarının 4 adet fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı yahut ehliyetin asılların ve 4 er adet fotokopileri
 4. 6 adet biyometrik fotoğraf (Pek çok şubede fotoğraf çekim işlemi gerçekleştirilmektedir.)

Tecil işlemleri sırasında size verilecek 2 adet formu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Sağlık problemleri sebebi ile askerliğini tecil ettirmek isteyen adaylardan aile hekiminden sağlık raporu istenebilmektedir. Bu işlemler sonucunda gerekli şartları taşıyorsanız askerliğinizin kaç yılına kadar tecil edildiğine dair evrak size anında teslim edilecektir. İşlemler şubelerin yoğunluğuna göre 30 dakika ile 2 saat arasında sürebilmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

 

İKİNCİ ÜNİVERSİTE ASKERLİK TECİLİ İÇİN YETERLİ MİDİR?

Pek çok kişi bir örgün eğitim programını tamamladıktan sonra Açık Öğretim Fakülteleri aracılığıyla bir üniversite daha okuyor. Peki, ikinci üniversite askerlik tecili için yeterli mi?

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerlik tecili için yeterli kabul edilmekte fakat 2. Bir üniversite olarak okuyor olmanız durumunda Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenci olmanız tecil için yeterli kabul edilmemektedir.

İkinci Üniversitenizi örgün eğitimde okumanız durumunda da tecil için yeterli kabul edilmemektedir. Fakat istisna olarak yan dal, çift ana dal gibi iki diploma programlarında eğitimlerine ikinci üniversite olarak devam etmekte olan kişiler askerliklerini tecil ettirebilmektedirler.

 

TECİL İŞLEMLERİ İÇİN SÜRE NE KADARDIR?

Üniversiteye Kayıt Yaptıranların Askerlik Tecil Durumları

Üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrencilerin askerlik şubesine giderek herhangi bir tecil işleminde bulunmaları gerekmemektedir. Kazanmış olduğunuz okula gidip kayıt yaptırmanız yani okulun öğrenci olmanız durumunda okul sizin yerinize Milli Savunma Bakanlığına yazacakları yazı ile sizin okulda öğrenci olduğunuzu bildirir otomatik olarak okul bitimine kadar askerliğiniz tecil edilmiş olur.

Ayrıca yüksek lisans ve doktoraya başlayan öğrenciler içinde aynı durum söz konusudur. Bu öğrencilerinde tecil işlemleri okul tarafından yapılır. Ancak eğer kısıtlı bir süre kalmışsa ve durumunuz kritikse tecil işlemlerinizi askerlik şubesine giderek elden teslim etmeniz faydalı olacaktır. Tecil evraklarının elden teslim edilmesi halinde tecil işlemelerini daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

Üniversiteyi Bitirenlerin Tecil Durumu

Üniversiteyi bitirmiş ve 2 yıllık tecil sürenizi kullanmak istemeniz durumunda üniversiteyi bitirmenizden itibaren en geç 2 ay içinde tecil işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Üniversiteyi bitirmeniz durumunda okulunuzdan Milli Savunma Bakanlığına eğitiminizi tamamlandığınız bir yazıyla bildirilecektir. 29 yaşını doldurmamış olmanız durumunda 2 yıl askerliğiniz tecil edilebilir, fakat 29 yaş üzeri kişilerin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra 2 yıl askerliklerini tecil ettirmeleri mümkün değildir. 

 

TECİL İŞLEMLERİNİN YAPILAMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Tecil işlemlerini yaptırmamanız durumunda artık askere gitmeniz gerekmektedir. Polis yahut jandarma aramalarında yoklama kaçağı, asker kaçağı olarak nitelendirilir ve askere alınırsınız.

3.030534351145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 3.03 (131 Oylar)

Yorumlar

merhaba yurtdisina gelince konsolosluktan askerligimi 2022 yilina kadar tecil ettirmistim. ve bu degisikligi edevletten gormustum. ancak bugun rastgele kontrol ettigimde bu tecilim gorunmedigini ve eski tecilimin gorundugunu (2019 agustos) gordum. yurtdisi tecilim iptal edilmis olabilir mi? bu durumda ne yapmam lazim? hala yurtdisinda calisiyorum ve 6 ay icinde (yani geldigimden beri) Turkiye'ye iki kez gidip ikiser hafta kaldim.
Cevap
Merhaba benim sorum biraz daha kötü 
Ben 38 den sonra uzatma gitmiştim yani 39 yaşına girdikten sonra 1000€ ödeme gittim yapmadılar
Ondan beri bekliyorum bakalım durum noluçak bilmiyorum 

Açaba içinizde biri varmı bana bir tip verebilir mi
Cevap
Hocam tecil ettirdikten sonra mi 6 yıl içinde bitirmemiz gerekiyor?
Cevap
Ben muane kaçağıyim geçen yakalandim tutanak tutular ama ben askerligim biraz ertelemek istiyorum orta okul mezunuyum tastiklamam var onunla askerliğim uzata bilirmiyim
Cevap
kardeşim aynı durum bendede var bendede tutunak tutuldu yoklama kaçıgıyım liseye kayıt olunuyyormu öğrendiysen bi yazarsan seviniyirm
Cevap
Arkadaşlar şu anda öğretmenim bir ilçede görev yapıyorum. 2017 mayıs mezun olunca , 2 sene tecil ettirdim. Evraka baktığımda 2019 haziran tecil bitiş tarihi yazıyor. O sırada ben okulda oluyorum, okul bitince seminer almam gekeriyor. Ve ağustos gibi evliliğim olacak , ne yapmam gerekiyor. 2 sene tecil hakkımıda kullandım , ama okulum ve düğünüm olacak ben bunu hesaba katmadım , yardımcı olabilecek var mı lütfen?
Cevap
Bildiğim kadarıyla Yüksek lisansa başvuru yaptığınız takdirde (yani kimliğiniz olduktan sonra) öğrenci olarak gözüküp otomatik tecil oluyor. Bazı üniversiteler bu işi parayla yapıyorlar diyen duydum bir araştırmanızı öneririm.
Cevap
Ön lisans mezunuyum, açıktan 2 yıllık farklı bi bölümü aynı üniversitede okuyorum (ilk yılımdayım). Bugün gbt de asker kaçağı olduğumu öğrendim. Tecil ettirme şansım var mı? 
Cevap
2014 yılında askerliğimi tecil ettirdim.Sonrasında üniversite kazandım bu yıl bitecek.Daha önce askerliği tecil ettirmem mezun olduktan sonra 2 yıl tecil hakkımı kulanmama engel olurmu?
Cevap
2014 yılında yaptığın tecil lise sonrası tecil herhalde ilk defa üniversite bitirdiysen 2 yıl daha tecil hakkın var
Cevap
Ben aralik 1998 dogumluyum. 2017 nin haziran ayinda liseden mezun oldum su anda universitede okumuyorum ,Lise diplomam var .2 senelik tecil bitti mi, diplomami goturup 2020 ye Kadar 1 sene daha tecil etrirebilirmiyim
Cevap
Iyi gunler ben 1.80 boyum var ama kilom 43 askere alırlar mı
Cevap
28 yaşında yurtdışına çalışmaya gittim yaklaşık 2ay çalıştım şimdi 29 yaşındayım ve yoklama kaçağı olduğumu farkettim ve şimdi tekrar yurtdışına çalışmaya gideceğim ne yapmam gerekiyor
Cevap
Lisans mezunuyum. Okulu bitireli yaklaşık 8 ay olacak ve e devlette okulu bitirdiği taktirde 2 ay içerisinde askerlik şubesine uğramasi gerekiyor diye bir ibare var ama ben hiç gitmedim şubeye şuan asker kaçağı mıyım ? Ve herhangi bir cezai müeyyideye tabi olucak mıyım ?
Cevap

Yorum ekle