Askerlik Tecil Ettirme 2022

Askerlik tecil ettirme işlemleri üzerine kaleme almış olduğum bu yazımız  normalde eğitim kitapçığı olarak tasarlanmıştır.  7179 Sayılı Askeralma Kanunu ve diğer 2022 yılında yürürlükte olan bütün mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır. Lise mezunu, lisans mezunu ve üniversite öğrencilerinin askerlik tecil işlemlerini  ve tecil süresini bu makalemizde ayrıntılı olarak anlattık. 

YAZIMIZIN KISA KONU BAŞLIKLARI:

ASKERLİK TECİL ETTİRME

Askerlik tecil ettirme şartları Lise, Ön Lisans, Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora Programında öğrenci olmanız yada mezuniyet durumuna göre değişmektedir. Aşağıda her mezuniyet durumu için ayrı ayrı kaç yıl tecil hakkınızın olduğunu mevzuatlara uygun olarak anlattık. 

LİSE ÖĞRENCİSİ VE LİSE MEZUNU ASKERLİK TECİL YAŞI

Lisede öğrenciliği devam edenlerin, mezun olanların yada ilişiği kesilenlerin askerlik tecil haklarına dair hususlar 7179 Sayılı Askeralma Kanunun 20. maddesinin 2. ve 3. bentleri ile Askeralma Yönetmeliğinin 47.  ve  48. maddesinde  açıklanmıştır. 

Lisede Öğrenci Olanların Askerlik Tecil Yaşı

Lisede öğrenciliği devam edenlerin maksimum 22 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar tecil hakları vardır. Bu kişilerin öğrenciliği devam ettiği mühletçe askerlikleri ertelenebilir. Ancak bu süre en çok 22 yaşın tamamlandığı yılın sonuna kadardır. Örneğin 23 yaşına gelmiş bir kişi hala mezun olmamış ise artık bu kişinin tecil hakkı yoktur. Zorunlu olarak askerlik vazifesi için başvuru yapmak zorundadır. 

Düz lise yada meslek lisesi fark etmeksizin mezun olmayan bir öğrencinin erteleme hakkı en fazla 22 yaşın sonuna kadardır. 

Düz Lise veya Dengi Okuldan Mezun Olanların Askerlik Tecil Yaşı

Lise mezunu askerlik tecil yaşı düz liseden mezun olanlar için mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıldır. Ancak bu süre en fazla 22 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadardır. Örneğin: 18 yaşında liseden mezun olan bir kişinin 21 yaşına kadar tecil hakkı olur. 22 yaşında liseyi bitiren bir kişinin ise 22  yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar. 

Mesleki veya Teknik Liseden Mezun Olanların Erteleme Süresi

 • Mesleki ve teknik liselerden mezun olanların normal liselere göre ilave 3 yıl daha erteleme hakları vardır.  Yani toplamda 6 yıl erteleme hakkı vardır.
 • Ancak mesleki ve teknik liseden mezun olanların tecil hakları en fazla 25 yaşın tamamlandığı yılın sonuna kadar olur.

Örneğin: 18 yaşında teknik liseden mezun olan bir kişinin 18 + 6 olmak üzere 24 yaşına kadar erteleme hakları vardır. 22 yaşında mesleki liseden mezun olan bir kişinin ise 22 + 6 = 28 yaşına kadar değil, sadece 25 yaşın sonuna kadar erteleme hakkı vardır.

Liseden İlişikleri Kesilenlerin Tecil Hakları

Lise yada dengi bir okulda öğrenci iken, mezun olamadan okul ile ilişikleri kesilenlerin (okuldan atılanlar, devamsızlıktan dolayı ilişikleri kesilenler, terk edenler vs.) tecil hakları yoktur.  Bu kişiler askerlik yaşları gelir gelmez gitmek zorundadır. 

Liseden Mezun Olanların Tecil Haklarını Daha Fazla Uzatmak İçin Yapmaları Gerekenler Nelerdir?

 • Yoklama kaçağı durumuna düşmeyecek şekilde 2 yıllık yada 4 yıllık herhangi bir Üniversite bölümüne kayıt yaptırmanız gerekir.
 • Açık Öğretim Fakültesine kayıt yaptırmanız halinde de tecil hakkınız vardır. Açık Öğretim Fakültesi 2 yıllık yada 4 yıllık bir bölüm olabilir. Eskişehir Anadolu Üniversitesinin AOF Bölümleri olabilir.  Atatürk Üniversitesinin Açık Öğretim Bölümleri olabilir.  İstanbul Üniversitesinin AUZEF Bölümleri olabilir. 

Liseden Mezun Oldum, Yeniden Başka Bir Liseye Kayıt Olmam Halinde Tecil Hakkım Olur mu?

Hayır olmaz. Erteleme hakkınızı devam ettirmek için daha üst bir öğrenime devam etmeniz şarttır. Yani 2 yıllık yada 4 yıllık bir üniversiteye kayıt olmanız gereklidir. 

Liseyi bitirmeden terk ettim ve yoklama kaçağı olarak aranıyorum. Tecil işlemlerim nasıl olur?

Cevap: Liseyi terk ettiğiniz yılın 31 Aralık tarihine kadar açık liseye kaydınızı gerçekleştirdiğiniz takdirde aktif öğrenci olacağınız için tecil ettirme hakkınız vardır. Ancak liseyi terk ettiğiniz yılı takip eden yıl içinde açık liseye veya herhangi bir örgün öğretim kurumuna tekrar kayıt yaptırmazsanız askerliğiniz tecil hakkınız bulunmamaktadır.


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNU ASKERLİK TECİL ETTİRME

Üniversitede öğrenci olanların yada mezun olanların  tecil yaşına dair bütün soruların cevabını bu başlık altında bulabilirsiniz. Vermiş olduğum eğitimlerde en çok bu başlıktan bana soru gelmektedir. ikinci üniversite konusunu bir alt başlıkta işledim. 

Bu başlıkta anlattıklarımız Askeralma Kanunu 20. maddesi, Askeralma Yönetmeliğinin 47. ve 48. maddelerinde yer almaktadır. 

2 Yıllık Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Tecil Yaşı

 • 2 yıllık yada 3 yıllık Üniversitede öğrenci olanlar ile Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olanların erteleme hakları mezun oluncaya kadar erteleme hakları vardır. Ancak bu süre 28 yaşını tamamlayıncaya kadar olur. 
 • Yani bu öğrencilerimizin öğrencilikleri devam ettiği müddetçe 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar erteleme hakları vardır. 
 • Örneğin: 2 yıllık Üniversitede öğrenim gören bir gencin 27 yaşında olduğunu düşünelim. Bu kişi okulunu bitirmediği sürece tecil hakkı devam eder. Ancak 28 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar hala üniversiteyi bitirememiş ise artık erteleme hakkı yoktur ve askere gitmek zorundadır. 
 • Bu öğrencinin 28 yaşından sonra da tecil hakkından yararlanması için mezun olması şarttır.

4 Yıllık ve Üzeri Üniversite Öğrencilerinin Tecil Yaşı

 • 4 yıllık yada daha çok süreli Üniversitede okuyan öğrencilerin 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar okullarına devam ettikleri sürece tecil hakları vardır.
 • Öğrenciliğiniz devam ettiği sürece askerliğinizi 28 yaşına kadar tecil etmek için her yıl her dönem okul kaydınızı yenilemeniz gereklidir. Kaydınızı unutmanız halinde yoklama kaçağı durumuna düşebilirsiniz. 
 • Örneğin: 4 yıllık Üniversitede öğrenim gören bir gencin 27 yaşında olduğunu düşünelim. Bu kişi okulunu bitirmediği sürece tecil hakkı devam eder. Ancak 28 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar hala üniversiteyi bitirememiş ise artık erteleme hakkı yoktur ve askere gitmek zorundadır. 
 • Bu öğrencinin 28 yaşından sonra da tecil hakkından yararlanması için mezun olması şarttır.

2 Yıllık Üniversite ve MYO Mezunu Askerlik Tecil Ettirme

 • Ön Lisans ve MYO Mezunu olanların askerlik tecil hakkı mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıldır. Ancak bu süre 28 yaşınızı tamamlayacağınız yılın sonuna kadar olabilir.  
 • Örnek 1: Üniversitede 2 yıllık herhangi bir bölümden 2022 yılında mezun olan bir kişi 2024 yılına kadar askerliğini erteletebilir. Ancak bu kişi mezun olduğu tarihte 27 yaşındaysa sadece bir yıl bu haktan yararlanacaktır. (28 yaşını tamamlayacağı yılın sonuna kadar yani). 
 • Örnek 2: 2 yıllık bir Üniversiteden 24 yaşında mezun olan bir kişi 2 yıl erteletme hakkına sahip olduğu için maksimum 26 yaşına kadar bu haktan yararlanacağı için 26 yaşında askere gitmek zorundadır. 

4 Yıllık Üniversite veya Daha Üst Okuldan Mezun Olanların Askerlik Tecil Yaşı

 • Fakülteden yada 4 yıllık bir Üniversiteden mezun olanların askerlik tecil hakkı mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıldır. Ancak bu süre 32 yaşınızı tamamlayacağınız yılın sonuna kadar olabilir.  
 • Örnek 1: Üniversitede 4 yıllık herhangi bir bölümden 2022 yılında mezun olan bir kişi 2024 yılına kadar askerliğini erteletebilir. Ancak bu kişi mezun olduğu tarihte 28 yaşındaysa  maksimum 30 yaşına kadar bu hakkından yararlanabilir.  
 • Örnek 2: 4 yıllık bir Üniversiteden 24 yaşında mezun olan bir kişi 2 yıl erteletme hakkına sahip olduğu için maksimum 26 yaşına kadar bu haktan yararlanacağı için 26 yaşında askere gitmek zorundadır. Ancak bu kişi 28 yaşında mezun olsaydı bu süre 30 olacaktı. 

Teknik anlamda Fakülte mezunları için mezun olduktan sonra 32 yaşın sonuna kadar hak tanınmış olsa da bu süre mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu durumu nazara alarak durumunuzu kontrol ediniz. 

Mezun Olmadan İlişikleri Kesilenlerin Tecil Hakkı Kaç Yıldır?

Üniversiteden mezun olmadan herhangi bir sebeple okulla ilişiği kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren 2 yıl tecil hakkı vardır. Ancak bu süre en fazla 28 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar olabilir. 

Örnek 1 : 23 yaşında Üniversiteden ilişiğinizi kestiniz. Bu durumda 25 yaşına kadar tecil hakkınız vardır. Örnek 2 : 27 yaşında Üniversite ile ilişiğinizi kestiniz. Bu durumda 2 yıl erteleme hakkınız olmuş olsa da sadece 1 senesinden yararlanabilirsiniz. 

Ön Lisans Bölümünden Mezun Oldum, Yeniden Üniversiteye Kayıt Yaptırarak Tecil Süremi Nasıl Uzatırım?

Bir okul bitirdikten sonra dengi başka bir okula kayıt olmanız halinde tecil hakkınız uzamaz. Örneğin: 2 yıllık bir bölümde öğrenci olan bir kişi öğrenciliği boyunca askerliğini erteleterek mezun oldu. Bu öğrenci yeniden 2 yıllık bir bölüme kayıt olduğunda tecil hakkı uzamaz. 4 yıllık bir bölüme kayıt olduğu zaman tecil hakkı devam eder. 

4 Yıllık Bir Lisans Bölümünden Mezun Oldum. Yeniden Üniversiteye Kayıt Olarak Tecil Süremi Nasıl Uzatırım?

Bu soruyu örnekler açıklamak isterim : 4 yıllık bir bölümden 24 yaşında mezun olan bir kişi 25 yaşında 4 yıllık başka bir bölüm kazanıyor. Bu kişiye yeniden tecil hakkı verilmez. Sadece ilk bitirdiği Üniversiteden dolayı, mezun olduğu tarihten itibaren 2 yıllık hakkı vardır.  Bu kişinin askerliğini daha uzun süre erteletmesi için Yüksek Lisans bölümüne kayıt olması gerekir. 

Üniversite Öğrenciyken, Kaydını Sildirip Başka Bir Bölüme Kaydını Yaptıran Öğrencilerin Tecil Hakları Devam Eder mi?

Eğer okuduğunuz üniversiteden kaydınızı sildirip başka bir bölüme kaydınızı yaptırdıysanız askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken 29 yaşını aşmamanızdır. Okuduğunuz okulun veya yeni kayıt yaptırdığınız okulun örgün eğitim veya Açık Öğretim olması fark etmez. Her iki okul içinde tecil işlemleri aynı şekilde gerçekleştirilir. 


YÜKSEK LİSANS ASKERLİK TECİL

 • Tezli Yüksek Lisans yapanların askerlik tecil süresi 3 yıl 4 aydır.  (12 yarıyıl)
 • Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin ise tecil süresi 1,5 yıldır.  (3 dönem yani)

Ancak bu süreler en fazla 32 yaşına kadar geçerlidir. Örneğin 26 yaşında Tezli Yüksek Lisans bölümüne kayıt olan bir kişinin tecil süresi 29 yaşının 4. ayına kadardır. Bu kişi 32 yaşına kadar bu hakkından yararlanamaz. Yada 28 yaşında kayıt olan bir kişi 31 yaşının 4. ayına kadar erteleme hakkından yararlanabilir.   

Yüksek Lisans Bitirenlerin Tecil Hakkı Kaç Yıldır?

Mezuniyetlerinden itibaren 1 yıl erteleme hakları vardır. 


DOKTORA ASKERLİK TECİL

Doktora askerlik tecil hakkı öğrencilerin kayıt oldukları tarihten itibaren 12 yarı yıldır.  Ancak bu süre de (doktora eğitimlerine devam eden kişilerin) yaş sınırı 35 olarak düzenlenmiştir. 


AÇIKÖĞRETİM ASKERLİK TECİL

Açıköğretim askerlik tecil şartları ve süreleri yukarıda anlattığım Üniversite öğrencileri ile tamamen aynıdır. 2 yıllık yada 4 yıllık herhangi bir Üniversitede öğrenci olan bir kişiden hiçbir farkı yoktur. Ancak Açıköğretim öğrencilerinin yada mezun olanların askerliğini erteletme konusu hakkında her hafta yüzlerce soru alıyorum. Bunun için bu konu üzerine bütün sorularınıza cevap verecek  bu yazımızı hazırlamak zorunda kaldım. 


İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYDI YAPTIRANLARIN DURUMU

 • Aynı düzeyde Üniversite bölümüne kayıt yaptıranların erteleme hakları yoktur. Erteleme hakkınızın doğması için üst bir öğrenime kayıt olmanız gereklidir.
 • Örneğin : 2 yıllık bir bölümden  mezun oldunuz. Yeniden başka bir 2 yılık bölüme kayıt olursanız erteleme hakkınız olmaz. Fakat 4 yıllık bir Üniversiteye kayıt olmanız halinde erteleme hakkınız olacaktır. 
 • 4 Yılık bir Üniversiteyi bitirenler Yüksek Lisansa kayıt olarak tecil sürelerini uzatabilir. Yeniden başka bir Yüksek Lisansa kayıt olmanız halinde tekrar bu haktan yararlanamazsınız. 
 • Ancak Yüksek Lisans sonrası Doktora Bölümüne başlarsanız tecil hakkınız yeniden uzatılacaktır. 

ASKERLİK KONUSUNDA OKUMANIZ GEREKEN DİĞER YAZILARIMIZ:

https://yeni-kimlik.com/askerlik-suresi.html 

https://yeni-kimlik.com/askerlik-yoklamasi-nedir.html 

Sonuç: Askerlik erteleme konusunda bir sorunuzun cevabını bu makalede verdik.  Bir çok yerde bir çok soruya cevap bulamayacağınız soruların cevabı bu yazımızda mevcuttur. Her detayını dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ediyorum. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu ve diğer bütün mevzuatlara uygun olarak hazırladığımız bu yazımızda Lise mezunu ve lisans mezunu askerlik tecil işlemleri, ayrıca ikinci üniversite erteleme hakkı gibi bir çok sorunun cevabını verdik.