2019 Askerlik tecil (erteleme) işlemleri tüm ayrıntılarıyla!

 askerlik tecil işlemleri

Askerlik tecili nedir? Askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecil için gerekli belgeler nelerdir? Askerlik tecil ettirme şartları ve askerlik tecil ettirme yolları nelerdir? Askerlik tecil ettirme son tarih 2019 ne zaman? Açık öğretim askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecili sorgulama nereden ve nasıl yapılır? Askerlik tecil şartları gibi bir çok konuda bu yazımızda aradığınız cevapları bulacaksınız.

ASKERLİK TECİLİ NEDİR?

Ülkemizde 20 yaşını doldurmuş, her erkek Türk vatandaşının geçerli bir sağlık problemi yahut devam eden bir eğitimi olmaması durumunda askerlik ödevini yerine getirmesi zorunludur. Askerlik görevinin yerine getirilmesinin bir süre ertelenmesi mümkün olup, bu ertelemeye askerlik tecili adı verilmektedir. 

 ASKERLİK YOKLAMASI NEDİR? BÜTÜN AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ...

ASKERLİK YAŞI KAÇ? TIKLAYINIZ...

Askerlik sorgulama işlemleri 

2019 ASKERLİK TECİL ETTİRME ŞARTLARI

2019 Askerlik tecil ettirme şartları askerlik tecili için sayılmış bulunan durumlar askerlik kanununda sayılmıştır. Uygulamada askerlik tecili için aranan başlıca durumlar askerlik görevini yapamayacak kadar ciddi sağlık engeli ve eğitimim devam etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

1- Eğitim Dolayısı İle Askerlik Tecili:

Eğitimi devam etmekte olan asker adayları 29 yaşını geçmemeleri şartı ile eğitim dönemlerinin sonuna kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Açık öğretim fakültelerinde eğitimlerini devam ettirmekte olan asker adayları da açıktan okumakta oldukları okulları tescil sebebi olarak gösterebilirler. Askerliklerini tescil edebilmek için örgün eğitim şartı aranmamaktadır.

2- Sağlık Probleminden Dolayı Askerlik Tecili:

Sağlık problemleri sebebi ile askerliklerini tescil ettirmek isteyenler askeri hastanelerde muayene edildikten sonra kurul kararına göre tescil işlemleri yapılmaktadır.

 • Geçici sağlık sorunları sebebi ile askere gidemeyen kişilerin askerlikleri 1 yıl tecil ettirilir. Bir yılın sonunda tekrar muayene edilen kişinin sağlık sorunu ortadan kalktıysa askere alınır.
 • Ancak sağlık sorunu hala devam eden kişilerin askerlikleri 1 yıl daha ertelenmektedir.
 • Eğer tedavilerin sonucunda iyileşemez raporu verilmişse bu kişilerin askerlikle ilişiği kesilir ve çürük raporu verilir.
 • Sürekli ve askerliğe engel bir sağlık problemi olan adayların ise bir kez muayeneden geçerek sürekli sağlık engeli ile ilgili rapor almaları yeterli olmaktadır.

3- Aşırı Kilo Nedeni İle Tecil Ettirme

Aşırı kilo geçici sağlık engelleri olarak değerlendirilmektedir ve tecil süresi 1 yıldır. Bu kişiler her yıl muayeneden geçirilir ve bu durum birkaç dönem devam eder. Eğer kişiler yine kilo verememişse bu durumda askerlikle ilişiklikleri tamamen kesilir.

 

ÖĞRENCİLER ASKERLİKLERİNİ NE KADAR SÜRE TECİL ETTİREBİLİR?

Lisans ve Ön Lisanstan Dolayı Askerlik Tecili Nasıl Yapılır?

Lisans, Ön Lisans gibi eğitimlerini devam ettirmekte olan asker adayları eğitimleri boyunca 29 yaşını geçmemiş olmak şartı ile askerliklerini tecil ettirebilirler. Eğitimleri devam ediyor olsa dahi 29 yaşını doldurmuş olan kişilerin başkaca herhangi bir mazeretlerinin olmaması durumunda eğitimlerine devam ediyor olmamaları tecil için geçerli bir sebep olmayacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM NEDENİYLE ASKERLİK İŞLEMLERİ Tıklayınız... 

Lise Öğrencilerinin Askerlik Tecilleri 

Lise öğrencileri de öğrencilikleri devam ettiği sürece 29 yaşını aşmamak kaydıyla askerliklerini tecil ettirebilirler. Ancak gerek örgün lise, gerekse Açık Öğretim Lisesi olsun, öğrencilerinin 6 yıl içinde liseyi bitirmeleri gerekmektedir. 6 yıl zarfında mezun olamayan lise ve AÖL öğrencilerinin tecilleri bozularak askerlik işlemleri başlatılmaktadır.

Lise Mezunu Olanların Askerlik Tecili

Lise mezunu olup (AÖL dâhil) askerlik yaşı gelmiş olan kişilerin askerliklerini mezun oldukları tarih itibariyle 3 yıl daha tecil ettirebilirler. Bu kişiler bu süre içinde bir yüksek öğrenim kurumuna yerleştikleri takdirde ek tecil süresinden de yararlanabilir. 

Yüksek Lisans ve Doktora Nedeniyle Askerlik Tecili

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine devam eden kişilerin ise askerlik tecili için yaş sınırı 35 olarak düzenlenmiştir. Eğitimlerini bitirmeleri durumunda lisans ve ön lisans mezunları 29 yaşında gelmemiş olmak kaydıyla 2 yıl, Yüksek Lisans ve Doktora mezunları ise 1 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirebilirler.


Açık Öğretim fakültesi öğrencilerinin okullarına kayıtlarını yoklama kaçağı yahut asker kaçağı durumuna düşmeden tamamlamaları son derece önemlidir. Asker kaçağı olduktan sonra Açık Öğretim fakültelerine kayıt yaptırmanız askerlik tecili için yeterli kabul edilmeyecektir. Öğrencilikte askerlik tecil süresi ne kadardır? sorusunun cevabı okuldan mezun olana kadar değil, okul süresi kadardır.

Sponsorlu bağlantılar

Eğitimlerini Yarım Bırakan ve Kaydı Silinen Öğrencilerin Askerlik Tecilleri

Eğitimlerini yarım bırakan veya kaydı silinen Lise, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin okudukları okulla ilişiklerinin kesilmesinin ardından tecil işlemleri iptal edilmektedir. Bu durumda olan öğrenciler öğrenim gördükleri okuldan alacakları ilişiği kesilmiştir yazısını en yakın askerlik şubesine götürerek mazeretsiz olarak 1-3 yıl arasında askerlik tecillerini yaptırabilirler. Eğitimlerini yarım bırakan veya kaydı silinen 29 yaşını aşmamış olan öğrencilerin eğitim aldıkları okula göre askerlik tecil süreleri farklıdır. Şöyle ki;

 • Lise eğitimini yarım bırakanlar 3 yıl
 • Ön lisans ve lisans eğitimini yarım bırakanlar 2 yıl
 • Yüksek lisans/Doktora ve stajını yarım bırakan öğrenciler ise 35 yaşını aşmamak kaydıyla 1 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptir.

ÖNEMLİ: Okulu yarım bırakma ve kaydın silinmesi durumlarında, ek tecilden yararlanmak isteyenlerin okulları ile ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 2 ay içinde askerlik şubesine gidip tecillerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu 2 ay içinde tecil işlemleri yaptırılmazsa bakaya kalınabilir ve asker kaçağı olarak görülebilirsiniz.

SORU: Liseyi bitirmeden terk ettim ve yoklama kaçağı olarak aranıyorum. Tecil işlemlerim nasıl olur?

Cevap: Liseyi terk ettiğiniz yılın 31 Aralık tarihine kadar açık liseye kaydınızı gerçekleştirdiğiniz takdirde aktif öğrenci olacağınız için tecil ettirme hakkınız vardır. Ancak liseyi terk ettiğiniz yılı takip eden yıl içinde açık liseye veya herhangi bir örgün öğretim kurumuna tekrar kayıt yaptırmazsanız askerliğiniz tecil hakkınız bulunmamaktadır.

Eğitimleri Devam Eden Öğrencilerin Tecil Süreleri Biterse

Çeşitli nedenlerden dolayı okulunu uzatmak zorunda kalan ve bu durumda askerlik tecil süreleri biten öğrenciler eğer 29 yaşını aşmamışlarsa tecil işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir. Ancak bazı durumlarda e-devlet sistemine tecil işlemleri düşmeyen öğrencilerde olmakta. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan öğrenciler, öğrenim gördükleri okuldan alacakları “öğrenci durum belgesini” en yakın askerlik şubesine götürerek tecil işlemlerini yaptırabilirler.

Üniversiteden Kaydını Sildirip Başka Bir Bölüme Kaydını Yaptıran Öğrencilerin Tecil Durumları 

Eğer okuduğunuz üniversiteden kaydınızı sildirip başka bir bölüme kaydınızı yaptırdıysanız askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken 29 yaşını aşmamanızdır. Okuduğunuz okulun veya yeni kayıt yaptırdığınız okulun örgün eğitim veya Açık Öğretim olması fark etmez. Her iki okul içinde tecil işlemleri aynı şekilde gerçekleştirilir.

 

ASKERLİK TECİLİNDE ÖZEL DURUMLAR

Öğrencilik ve sağlık problemleri dışında askerlik tecili için bazı özel ve istisnai durumlar bulunmaktadır.

Kardeşi Askerde Olanlar Askerliğini Tecil Ettirebilir mi?

Bir ailede birden fazla erkek çocuğun askerliğinin aynı zaman dilimine rast gelmesi durumunda ilk askere giden çocuğun askerliği bitene kadar diğer çocuğun askerliği tecil ettirilebilir. Bu durumun tarafların iradesine bırakılmıştır. Askere gidecek bireylerin muvafakat göstermeleri durumunda 2 çocuk aynı zaman diliminde askerliklerini tamamlayabilirler. Hatta ikiz olan kardeşler talep ettikleri takdirde aynı birlikte askerliklerini yapabilir.

Lisanslı Sporcular Tecil İşlemini Nasıl Yaptırır?

İstisnai bir diğer durum lisanslı sporcular içindir. Lisanslı sporcuların lisanslarının devam etmesi durumunda 33 yaşının sonuna kadar askerliklerini tecil ettirmeleri mümkündür.
Ülkemizi Yurtdışında İlmi Faaliyetlerde Temsil Edenlerin Tecilleri: İstisnai üçüncü bir durumun ise yükseköğrenim mezunu ve ülkemizi yurt içinde ve dışında çeşitli ilmi faaliyetlerde temsil etmekte olan kişilerin askerlikleri 36 yaşına kadar tecil ettirilebilir.

Yurtdışında Oturma ve Çalışma İzni Olanların Askerliğini Nasıl Tecil Ettirecek?

Son istisnai durum ise yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişileri ilgilendirmektedir. Bu kişilerin yurt dışında kazanmış oldukları hakları kaybetmemeleri adına getirilmiş olan bu düzenleme bu kişilere 38 yaşında kadar askerliklerini tecil etme imkânı sunmaktadır.

 

2019 ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?

Askerlik tecili askerlik şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için tecil işleminizi kanıtlayacak belgeleri de yanınızda bulundurmanız işlemlerinizin hızlı yürümesi açısından son derece önem arz etmektedir. Askerlik tecil işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. E- devlet üzerinden dahi bu işlem gerçekleştirilememektedir. Tecil işlemlerinizi herhangi bir askerlik şubesinden gerçekleştirmeniz mümkün olup, bu işlemi yerleşim yerinize yahut ikametgah adresinize yakın bir askerlik şubesinde yapmanız gerekmemektedir.

 

2019 ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

 1. Öğrenci iseniz öğrenci kimliği, öğrenci belgesi mezun olmuş iseniz diplomanızın aslı yahut noter onaylı bir örneği
 2. 1 numaralı maddede sayılan evraklarının 4 adet fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı yahut ehliyetin asılların ve 4 er adet fotokopileri
 4. 6 adet biyometrik fotoğraf (Pek çok şubede fotoğraf çekim işlemi gerçekleştirilmektedir.)

Tecil işlemleri sırasında size verilecek 2 adet formu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Sağlık problemleri sebebi ile askerliğini tecil ettirmek isteyen adaylardan aile hekiminden sağlık raporu istenebilmektedir. Bu işlemler sonucunda gerekli şartları taşıyorsanız askerliğinizin kaç yılına kadar tecil edildiğine dair evrak size anında teslim edilecektir. İşlemler şubelerin yoğunluğuna göre 30 dakika ile 2 saat arasında sürebilmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

 

İKİNCİ ÜNİVERSİTE ASKERLİK TECİLİ İÇİN YETERLİ MİDİR?

Pek çok kişi bir örgün eğitim programını tamamladıktan sonra Açık Öğretim Fakülteleri aracılığıyla bir üniversite daha okuyor. Peki, ikinci üniversite askerlik tecili için yeterli mi?

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerlik tecili için yeterli kabul edilmekte fakat 2. Bir üniversite olarak okuyor olmanız durumunda Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenci olmanız tecil için yeterli kabul edilmemektedir.

İkinci Üniversitenizi örgün eğitimde okumanız durumunda da tecil için yeterli kabul edilmemektedir. Fakat istisna olarak yan dal, çift ana dal gibi iki diploma programlarında eğitimlerine ikinci üniversite olarak devam etmekte olan kişiler askerliklerini tecil ettirebilmektedirler.

 

TECİL İŞLEMLERİ İÇİN SÜRE NE KADARDIR?

Üniversiteye Kayıt Yaptıranların Askerlik Tecil Durumları

Üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrencilerin askerlik şubesine giderek herhangi bir tecil işleminde bulunmaları gerekmemektedir. Kazanmış olduğunuz okula gidip kayıt yaptırmanız yani okulun öğrenci olmanız durumunda okul sizin yerinize Milli Savunma Bakanlığına yazacakları yazı ile sizin okulda öğrenci olduğunuzu bildirir otomatik olarak okul bitimine kadar askerliğiniz tecil edilmiş olur.

Ayrıca yüksek lisans ve doktoraya başlayan öğrenciler içinde aynı durum söz konusudur. Bu öğrencilerinde tecil işlemleri okul tarafından yapılır. Ancak eğer kısıtlı bir süre kalmışsa ve durumunuz kritikse tecil işlemlerinizi askerlik şubesine giderek elden teslim etmeniz faydalı olacaktır. Tecil evraklarının elden teslim edilmesi halinde tecil işlemelerini daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

Üniversiteyi Bitirenlerin Tecil Durumu

Üniversiteyi bitirmiş ve 2 yıllık tecil sürenizi kullanmak istemeniz durumunda üniversiteyi bitirmenizden itibaren en geç 2 ay içinde tecil işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Üniversiteyi bitirmeniz durumunda okulunuzdan Milli Savunma Bakanlığına eğitiminizi tamamlandığınız bir yazıyla bildirilecektir. 29 yaşını doldurmamış olmanız durumunda 2 yıl askerliğiniz tecil edilebilir, fakat 29 yaş üzeri kişilerin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra 2 yıl askerliklerini tecil ettirmeleri mümkün değildir. 

 

TECİL İŞLEMLERİNİN YAPILAMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Tecil işlemlerini yaptırmamanız durumunda artık askere gitmeniz gerekmektedir. Polis yahut jandarma aramalarında yoklama kaçağı, asker kaçağı olarak nitelendirilir ve askere alınırsınız.

2.9203539823009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 2.92 (113 Oylar)

Yorumlar  

Örgün eğitim lisans mezunuyum. tecilim 2020 de bitecek fakat özel sektörde işe başladım. Açık öğretim kaydı yaptırsam askerlik tecil edilir mi? kaç yıl tecil edilebilir.
Cevap
2016 girişli ön lisans öğrencisiyim 4 sene azami sınır getirdikleri için merak ettiğim bir konu var 3.senemde hala 1.sınıftayım derslerimi veremiyeceğimi biliyorum ailevi sebeplerden dolayı gidemedim uzun zamandır. Okul kaydımı bu dönem sonunda silmiş olurlarmı yoksa 2.dönem sonundamı silerler bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim
Cevap
09.08.1999 ne zaman askerı techil etttırmem gerek agustostan sonramı
Cevap
Merhaba, 23 yaşındayım 31.12.2018'de tecilim bitti
2014-2015 döneminde myo kaydolmuştum kaydım hala duruyor ama pasif gözüküyor, pasif olduğu için muhtemelen tecili uzatamayacağım ama lise mezunu olduğum için tekrar tecil ettirebiliyor muyum? İlk tecil üniversitede öğrenci olduğum için sistem otomatik yapmıştı. Yani ilk tecilde lise mezunluğundan olan tecil hakkımı mı kullanmış oldum yoksa öğrenci olduğum için mi tecil olmuştu? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Cevap
2012 yılında ön lisanstan mezun oldum ve aöf'te 3. sınıf 2. dönemde bazı problemlerden dolayı devam edemedim. 31.12.2018 tarihinde tecil sürem doldu. E-devlet üzerinden kontrol ettiğimde 01.02.2019 tarihine kadar askerlik yönünden sakıncası yoktur yazıyor. Ailevi nedenlerden dolayı askerliğimi bir süre daha ertelemem gerek bu durumda tecil hakkımı kullanabiliyor muyum ? (Konu benim için önemli olduğu için cevaplarsanız sevinirim, lütfen askerden kaçıyormuşum şeklinde düşünülmesin.)
Cevap
Ben 03.03.1994 doğumluyum. 31.12.2018de bitti tecilim. şimdi benim şubat sonuna kadar şubeye gidip muayne olmam lazım. Mayıs celbine göndericekler. Sınav başvurusu Martta. Ben martta başvuru yapsam sınav için. O evrakla tecilletirmiyim..
Cevap
Merhaba ben de üni okuyordum 2 yıllık Bi bölümdeydim 4 sene de bitiremediğim için okul kaydımı sildi sonra şubeye gittim tecil ettirdim ama sadece 1 sene tecil oldu 2 olması gerekmezmiydi lütfen cevaplayın?
Cevap
Dostum bende aynı durumdayım ama benim 3.senem ve hala 1.sınıftayım kaydımı silerlermi senin nasıl oldu açıklarsan çok sevinirim bile kaydını sildikten sonra nasıl tecil işlemini gerçekleştirdin
Cevap
LİSE MEZUNU OLDUKTAN SONRA DİPLOMA KİMLİK FOTOKOPİSİ VE FOTOĞRAFLA ASKERLİK ŞUBESİNE GİDİP 3 YIL TECİL ETTİREBİLİYOPRSUNUZ  BU SÜRE ZARFINDA ÜNİVERSİTE KAYDI YAPTIRDIYSANIZ BİTENE KADAR DA TECİLİ UZATABİLİYORSUNUZ BİLGİNİZE...
Cevap
Merhaba arkadaşlar benimde 31.12.2018 de tecilim bitti. 2 ay sure verdiler 2 ay icinde muayne olmam gerekiyor. Açık ögretim üniveriste sınavlarına kayit yaptirsam başvuru yaptirsam tecil ettirebilir miyim ?
Cevap
Evet yapabiliyorsun
Cevap
Mrb ben 2018 Kasım ayında muayene oldum askerlik için daha sonra Ocak 14 de tecil eddirmek istedim ve tecil eddirmeye askerlik şubesine gittim tecil oldu dedi ve askerlik durum belgede erteleme nedeni 35c öğrenci eyt yazıyor ama Ocak 15 de yerim belli oldu Erzincan yazıyor er sıralama sonucunda ama 31.12.2019 a kadar askerlik yönünde sakınca yok diyor bu durumda tecillimuyim yoksa Şubat'ın 1 inde askeremi gideceğim
Cevap
Askerlik şubesine git sen 
Cevap
Merhaba tecilim 31.01.2019 da bitiyor 1999 doğumluyum lise mezunuyum üni sınavına hazırlanıyorum bu ay içinde askerlik şubesine gitsem erteletebilirmiyim cevaplarsanız sevinirim.
Cevap
Ben de aynı durumdayım tecil ettirilebiliyor sanırım ama tecil ettirmek için muayene olmak gerekiyor mu direkt olarak yoksa gerekli evraklarla askerlik şubesi veya askerlik şbesi başkanlığına gitsem tecil ettirebilir miyim
Cevap
Gerekli evraklarla gitsen tecil ediliyor şubede sadece form dolduruluyor
Cevap
Zaten üni ye girersen tecil otomatik oluyor
Cevap
08.01.2019 Tarihinde askerlik tecilimi yaptırdım ve bir tane kağıt verdiler kağıtta 31.12.2019 Tarihine kadar tecilli diyor ama e devletten askerlik durum belgesi sorgulattğım da 01.02.2019 tarihine kadar bir sakınca yoktur yazıyor bu tarih sonra güncellenir mi bilgisi olan yardımcı olabilir mi 
Cevap
Aynı sorun bendede var yarın askerlik şubesine gideceğim,bence sende git işini sağlama al
Cevap
Aynı tarihler bendede var yarın gidip yenileticem ben seninde yenileyip belge sunman lazım okuduğuna dair
Cevap
Merhabalar liseye hic gitmedim eylul ekim acik ogretime yazildim 98 liyim ogrenciligim suan aktif gozukuyo yoklama kacagi gozukuyorum belgelerimi alip gitigimde gorevli orgun egitim tarihi lazim dedi suan kayit yenilememi yapip orgun egitim tarihimle gitsem tecill gerceklesirmi yardimci olursaniz sevinirim
Cevap
ben liseyi bitireli 2 yıl oldu ve muayene tarihi 01.02.2019 tarihi şu anda herhangi bi okul okumuyorum sınava hazırlanıyorum gitsem tcil işlemi olurmu acaba
Cevap
bende liseyi bitireli 2 yıl oldu (AŞAĞIDA KİMLİĞİ YAZILI YÜKÜMLÜNÜN 01/02/2019 TARİHİNE KADAR ASKERLİK İŞLEMLERİ
YÖNÜNDEN BİR SAKINCASI YOKTUR.) yazıyor ben de gidip tecil ettiricem
Cevap
Arkadaşlar ben 2014 yılında 2 yıllık üniversite örgün egitime başladım. Ama okulu ne yazıkki bitiremedim bir kaç tane alttan ders kaldı ama ögrenciligim devam ediyor. 31.12.2018 tecil süremin son günü geçen hafta tecil ettirmeye gittim tecil etmediler askerligimi nasıl tecil ettirecem bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.
Cevap
Okudugun fakulteden ek c2 belgesi alman gerekiyor
Cevap
Ben 99 doğumluyum liseden gecen yil mezun oldum ve bu sene üniversiteye hazırlaniyorum. Henüz daha tecil ettirmedim. Ama şimdi tecil ettirmeyi düşünüyorum. Tecil ettirebilirmiyim? Son tecil tarihi diye bi kural varmı varsa ne zaman ? veya ne zamandı ?
Cevap
Bende senin gibiyim bu ay son bu ayın sonuna kadar tecil gerekli
Cevap
Sağolun ya bende yarin gidip halledecem insallah.
Cevap
Kardesim ocagin sonuna kadar suren var bende gittim bugun aynisini bana dedi ve lise mezunlarina 3 yil tecil hakki dogmus
Cevap
KESİN BİLGİMİDİR KARDEŞİM??
Cevap
Eyvallah kardeşim yarın hallediyorum
Cevap
Lise diploman kimlik ve fotoğrafla beraber gidip 3 yıl tecil edebiliyorsun. Askerlik şubesini arasan yardımcı oluyorlar. Zaman kaybetmeden sormalısın.
Cevap
Sağolun.Şubeye gittim bilgi aldım evet bu aydan sonra cezai işlemler başlıyormuş tecil ettirmeyenler için.
Cevap
31-12-2018de tecilim bitti açık öğretim öğrencisiyim tekrar tecil ettirmem mümkün mü 
Başka üniversiteden mezun olmadım sadece açık öğretimde okuyorum
Cevap
Ögrenci belesi ve kimlikle tecil başvurusu yapabilirsin.
Cevap
Evet evraklarını götürmen lazım askerlik şubesine. Yoklama tarihine kadar, götürmezsen yoklama kaçağı olarak görünüyorsun. Bende açıktan okudum ve tecil bittikten sonra hep getirmemi söylediler belgeleri.
Cevap
Arkadaşlar bilen biri cevap versin 2 yıllık önlisans okuyorum bir türlü bitmedi lanet okul çalışamadık 5yil olmuş kayıt olalı askerlik 31.12.2018 tecil sondu yaş 28 1 yıl daha tecil olurmu kayıt aktif
Cevap
Merhaba. Doğum tarihim 15/05/1990. AÖF İşletme okuyorum. Alttan derslerim var ve kredili sistemde 2 üstten ders alınamadığı için kredim yetmesine rağmen son sınıf derslerini alamıyorum. Tecil belgemde;

31/12/2019 TARİHİNE KADAR ASKERLİK İŞLEMLERİ YÖNÜNDEN BİR SAKINCASI YOKTUR. ÖĞRENCİLİĞİ SONA ERDİĞİ TAKDİRDE, 2 AY İÇERİSİNDE EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

yazıyor. Fakat; derslerde hiç fire vermezsem AÖF tamamen gelecek yılın 2. döneminde yani 2020 Haziran'da bitiyor.

Sormak istediğim şu: 2020 Haziran'a kadar askerliği tecil ettirebilirmiyim?
Yoksa tecil belgesinde de yazığı üzere son tecil tarihim 31/12/2019 tarihi midir?

Cevaplarsanız sevinirim...
Cevap
Bende üniversite okuyorum 23 yaşındayım ve sanırım en son tarihe kadar tecil ediyorlar. Benimde 31.12.2024 tecil tarihi. Sen 2020 de 30 yaşına gireceğin için son tarih 31.12.2019 daha fazlasını tecil etmeyecekler.
Cevap
20.09.1999 doğumluyum . Askerlik ne zaman geliyor bana
Cevap
Şubatta kardeşim 1 ay sonra
Cevap
2. ayın 1. günü diye biliyorum e-devlet den hesabına girip oradan öğrenmelisin
Cevap
Arkadaslar acik lise deyim e devlette son yoklama tabi yazisi var nedir bilen varmi
Cevap
Askerlik şubeye başvurman lazım EK-1 belgesi alıp. Eğer yoklama vaktini geçti ise vakit geçti diye biliyorum.
Cevap
Benim kaydım silindi ama 2 ayı geçirdim ama tecilimin bitme süresine var tecili uzatmak için gitsem bi sıkıntı olurmu uzatabilirmiyim
Cevap
Merhaba arkadaşlar daha önce askerligi tecil hiç etmedim .okudugum meslek yüksek okulundan dolayı kendisi tecil etti fakat okulu bitiremedim ve atıldım 31.12.2018 de tecil bitti. askerlik tecil hakkım varmıdır .
Cevap
Ben de bunu merak ediyorum 
Cevap
Yukarıda bahsedilmiş liseden mezun olduğun tarihten 3 yıl tecil edebiliyorsun diyor ama bi askerlik şubeye danışmanda fayda var.
Cevap
2 YILLIK ÖRGÜN ÖĞRETİM FARKLI BİR ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDUM. ŞU AN DA İKİNCİ ÜNİVERSİTE OLARAK AÖFTEN AKTİF ÖĞRENCİYİM. TECİL HAKKIM VAR MIDIR? ACİL ULAŞIR MISINIZ?
Cevap
Merhaba ben lise 4. Sınıfta liseyi geçen yıl bıraktım şu da 2 ay önce 19 a girdim ve askerlik yaşım gelmiş tecil için askerlik üyesine gidip tasdiknamemi vermem gerekiyormu yoksa açık liseye yazılıp yapsam tescilim kabul urmu e devletten baktığım zaman bana bana 01.2.2019 tarihine kadar askerlik işlemleriyle ligimi sakıncası yoktur yazıyor.
Cevap
Hocam açık öğretim de lise kaydını yap 2 dönem kayıt açılacak sonra tecil edebilirsin açık öğretim kaydı yaptikdan sonra öğrenci durumun aktif olması gerekiyor tecil icin
Cevap
liseden 2017de mezun oldum suan 19 yasindayim halâ tecil ettirmedim en kısa sürede tecil ettiricem bi sorun olur mu ?
Cevap
Merhabalar 31.12.2018de tecilim bitti ve açık meslek lisesi okuyorum kayıt yenileme 10.01.2019
Kayıt yeniledikten sonra okuldan belge alıp gitsem sıkıntı olurmu. Ve donuk görünüyo kaydım
Şuan napmam gerekiyor.
Cevap
Açık liseliler tecil için şube neler istiyor bilgi verirmisiniz
Cevap
Ek C2 belgesi halk egitimden al yegerli digerlerini subede halledersin
Cevap
Bende gecen sene tecil ettim bu sene pasif gorunmussum bana dediki 25 ocakta muhanne olacaksin bende eger 10 ocakta kaydimi yenilesem kabul olirmu aktif olsam siz bilgi aldinizmi bu konida ayni durumdayiz
Cevap
Metin kardesim kayit yenilemeni yapmadin mi onceki kayit yenilemerde
Cevap
Metin kardesim gecen yil kayit yenilemi yaptin mi sen
Cevap
Evet geçen sene aralıkta tecil ettim ondan sonra para yatırdim sınavlara girmedim onun için pasif olmuşsun ama daha okuldan kaydı silinmemis yenilesem kabul olurmu bi care
Cevap
Lütfen biri bana yardımcı olsun aktiflesirsem kabul olirmu
Cevap
Volkan ben geçen sene 19 yasindaydim ilk tecilimi yaptım ondan sonra para yatırıp aktif oldum bazende yatirmadim 9 ocakta tekrar aktif olsam olurmu daha okulla kayitlimi kaydı silinmemis öğretmen bana 9 ocakta kaydını yenileriz dedi ne olacak simdi
Cevap
Simdi metin abi diyosunki para yatirdim ama sinavlara girmedim diyosun bi yandan diyosun ki bazen para yatirdim bazen yatirmadim diyosun net bisey soylemen lazim pasif olman icin kayit yenilemeni yaptirimamis olman lazim
Cevap
Volkan bey bu sene parayi yatirmissim baktim ama sınavlara gitmedim bana dediki görevli senin durum pasif tecil edemeyiz .ama geçen senede önce parami yatırdim ondan sonrada öğrenci belgesi aldım tecil ettim bu sene olmadı eğer ocak 9da kaydimi yenillesem sınav kâğıtlarını alsam goturecem tecil olurmu 20 yaşındayım eğer olursa 2 inci tecilimi olacak okuldan kaydim daha silinmemis
Cevap
Geçen sene kaydimi yeniledim
Cevap
Arkadaslar ikametgahin nerde olup olmadigi fark ediyomu istedigimiz subeden tecil edebilirmiyiz? Tesekkurler
Cevap
Meraba arkadaslar ben 16:09:2013 de aol e kayit oldum
Askerlik yasim geldiginde 2 yil ertelettim bir yilin sonun da subeye ugradim ve yoklama kacagi oldugum soylendi aol e gittim ogrencilik belgemi aldim tekrar subeye gittim ordaki gorevli bana 6 yili doldurdugumu soyledi ve iki gun icinde muayene olmam gerektigini soyledi son iki donem pasif oldugum icin tecilimin bozuldugunu ifade etti bana yardimci olur musunuz ne yapmam gerekiyo tecil ettire bilirmiyim
Cevap
Simdi ahmet kardesimm sen kayit yenilemeni surekli yaptin mi ve sana pasif oldugun için mi tecil hakkin bitiyo yoksa 6 yil için mezun olamadigin icin mi soylendi
Cevap
2 yillik tecilim 1 yilin sonunda iki donem pasif oldugum icin tecilim bozulmus ordaki gorevli bana 6 yili doldurmussun dedi baktim daha 4 yil olmus buyuk ihtimal yqnlis hesapladi liseye basladigim yildan hesapladi galiba 1 yil lise okudum sonrq aolden devam ettim sonra ki donemler kayitlarimi yeniledim tekrqr tecil ettirmek icin ama subeye gidip sorqmiom maddi durumlardan oturu askerede gidemiom ne yapacagimi sasirmis durumdayim
Cevap
6 yil doldugu icin tekrqr tecil yapilamiyo denildi
Cevap
Ahmet kardeşim ben liseden mezun olunca 26. 12 .2016 askerlimi tecil ettirmiştm 31.12.2018 bitiyor tecil ben tecil hakkımı uzatabilir miyim cevapiniz için şimdiden teşekkür ederim
Cevap
Bende 20.09.2013 aöl kayıtlıyım kayıt yenilemeleri sürekli yapıyorum sadece 1 tane pasif var bugun gittim sorunsuz bir şekilde tecilim yapıldı 6 sene sebebi ile değildir seninki 
Cevap
Ahmet kardesim 6 yil icinde mezun sarti yok diye biliyorum pasif oldugun icin olmasin
Cevap
Ugur kardesim kayit yenileme yapilmadan oluyormu tecil askerlik şubesi bana ocak 9 daki. Kayit yenimeni yap oyle git dedi
Cevap
9 ocaktan öncede yapılır ama kayıt yeniledikten sonrada hemen gidebilirsin farketmez ben 2 ocakta gittim tecilimi yaptırdım 31.12.2019 tecilliyim 
Cevap
Ugur ogrenci belgesini goturmemiz sartmi kayit yenilemden 9 ocak ta kayit yenilemem var
Cevap
Şart tabi 
Cevap
tamam pazartesj gotureyim ogrenci belgesini senin kac yil acik liseye kayit olali
Cevap
6 yıl oldu benim 2013 kayıtlıyım bütün dönemlerim aktif tecilim yapıldı yıl sonuna kadar seninde 6 sene olmuş sanırım haberini bekliyorum tecilin olur dönemlerin aktif ise sonucu yazarsın buraya 
Cevap
Ugur gecen sene tecil oldu aktiftim bu senede aktifim sorun olmaz heralde
Cevap
Şu 6 yıl olayını merak ettim noldu oldumu tecilin
Cevap
Senin 6 yili gecti demi ve tecil yapildi senin galiba ugur
Cevap
Ugur kanka konustum okulla 9 ocak ta ki kayit yenileme yap oyle ek2c belgeni al gotur dedi simdi alirsaniz ek2c belgesini pasif gozukursunuz sistem o sekilde kabul ediyomus kayit yenilemi yapmadan olmaz dediler
Cevap
o zaman 9 ocakta yenileme yapıp ekc2 alıp askerlik şubesine gidicen güncel haberleri yazarsın
Cevap
Ugur senin kaç donem oldu 12 donemin altinda olmasi gerekiyormus diye eskilerden bi yazi gordum oyle bi durum varmi benim 14 donem
Cevap
Ugur kardo tammamdri tecil yaptirdim eyvhh
Cevap
Yok kardo yeterki dönemlerin aktif olsun benim dönem 15 sorunsuz yapıldı seninkide olmuş 6 yıl olayı suan yok demekki iyi hayırlı olsun bakalım
Cevap
Öğrenci durumum donuk tecil hakkım var bi cevap ala bilirmiyim
Cevap
Öğrenci durumun aktif olması gerekiyor pasif, donuk yada silik oldu taktirde tecil yaptiramassin diye biliyorum
Cevap
Merhaba ben liseden mezun olup lise diplomasıyla 3 yıl askerliğimi tecil ettirdim. Tecilim 31/12/2019 de sona erecek. Üniversite kazandım kayıt falan oldum ama maddi sorunlardan dolayı gidemedim . E-devletten falan baktıgımda ögrenci durumum aktifti yani öğrenci olarak gözükmekteydim ama artık öğrenci değilim. Muhtelemen devamsızlıktan falan okuldan atıldım galiba. Tecilim dediğim gibi 31/12/2019 da bitecek. Askerliğimi tekrar tecil ettirmek istiyorum.
Şimdi size sorum..
-Tekrar tecil için hangi yollara başvurmam gerekir?
-Üniversite için tekrar kayıt yenileyebilir miyim yada açığa gecebilir miyim? Açığa gecmek icin sinava falan girmek istemiyorum sinavsiz bir sekilde aciga gecmem mumkun mu ?
Okuduguma gore okulla iliskinin kesilmesinden 2 ay bir sureden bahsetmissiniz 2 ayi gecti yani ne yapabilirim yardimci olur musunuz. Maddi sikintilarimdan dolayi askere gitmem imkansiz .
Cevap
Alper kardeşim bende 99 doğumluyum 2017'de liseden mezun oldum şuan üniversiteye hazırlanıyorum sence lise diplomamla tecil ettirebilirmiyim.
Cevap
Lise diplomasıyla 3 yıl tecil ettirme hakkın var
Cevap
şu 6 yıl içinde liseyi bitirmeyenlerin tecili bozulcaktır olayı doğrumu cevaplarsa bilen birileri sevinirim ?
Cevap
Kardesim oyle bir durum şuan yok askelik şubesiyle gorustum bilgi gelmemis
Cevap
çok teşekkürler volkan kardeş yorumun için o zaman 2 ocakta tecil icin başvuru yapalım hemen vakit kaybetmeden
Cevap
Kayit yenileme yapman lazim kayit yenileme yap full aktif olmak sartiyla tecil oluyormuş
Cevap
Şimdi benim tecilim dün bitti bu ay içerisinde gitsem bi sıkıntı olmaz değil mi arkadaşlar?
Cevap
Fotoğraf geçen sene istenmiyordu artık gereklimi 
Cevap
8 yıldır lise okuyom bu yıl 9 olcak bir problem olmadı o yasa daha yürürlüğe girmedi lakin sanırım bidaki tecilde başımız agricak :(
Cevap
Ön lisan mezunuyum askerliğimi 2 yıl tecil ettirdim 2019 son yılım 2019 da üniversite sınavına giricem 4 yıllık bir okul kazanmak istiyorum açık öğretim veya normal öğrenim tecil ettirebilirmiyim ?
Cevap
Direk gecis sinavi var
Cevap
Ben aöl kaydı ile 2 yıl tecil ettirdim 31 12 2018 de tecil bitiyo ogrenciligim silik 10 ocakta kaydımı yeniden yaptırsam tecil Hakkım varmıdır lütfen cevap verirmisinjz
Cevap
Reis kim cevap veriyor bunlara ya
Cevap
Merhabalar ben 2013 lise mezunuyum 2 yıllık açık öğretim okuyordum fakar azami sınavlarındada başarılır olamadım 31.12.2018 de tecilim bitiyor üniversiteden ilişiğimi kestikten sonra lise diplomam ile 3 yıl tecil yaptırabiliyor muyum ?
Cevap
Bilgisi olan cevaplasın lütfen
Cevap
Merhaba arkadaslar ben liseyi bitirdikten sonra askerliğimi 3 yıl tecil ettirdim tecilim bitmek uzerr yrnidrn tecil ettirme gibi bi sansim var mi
Cevap
Kardeşim nasil yaptın banada yaz gözünü seveyim
Cevap
Benim tecil 31/12/2018 tarihinde sona eriyor ondan sonra nasıl olur polis gbt baktığında belli olduğunda götürür mü ve sigortali bir yerde çalışabilir mıyım yakalanana kadar teşekkürler
Cevap
Merhaba. Ben önlisansa 2012 yılında kayıt yaptırmıstım. Eskilerden oldugum icin atılma gibi durumum yok su anda aktif ögrenciyim. Fakat ögrencilik hakkım bitti gözüküyor. (pasodan ve bazı haklardan yararlanmak gibi) tecil 31/12/2018de sona erecek. Okul daha öncw oldugu gibi otomatik yeniler mi yoksa tecil hakkım bitti mi?
Cevap
Şubeyle görüşmen yararına olacaktır.
Cevap
Kardeşim bende aynı durumdayım okulla görüşüp öğrenci belgesi alıp uzatabiliriz galiba
Cevap
Kardeş tecil yapıldı mı? bu sene bende aynı durumdayım.
Cevap
Şube geçen hafta telefonlara cevap verse öğrenecektim ama olmadı yarın artık. Savunma bakanlığı sitesine göre okulla ilişiği kesilmediği sürece 29 yaşına kadar her türlü tecil yapılır diyor. Benim anlamadığım bazı arkadaşlar benimkini uzatmadılar demiş kafalarımızı karıştırdılar.
Cevap
Şube öğrenci durum belgeni getir yaparız dedi ancak okul 1.sınıfların kaydının bu yıl silineceğini ve ek c-2 belgesi verilmediğini söyledi. Kısacası eylül ayına ait 2.sınıf okul kaydınız ve ders seçiminiz varsa ve 29 yaş altıysanız yapılıyormuş. Bilginize
Cevap
Merhaba,
Benim Tecilim 31.12.2018 tarihinde bitiyor. Tecil işlemlerim ocak 2019'da mı olacak yoksa 31 aralık 2018 tarahinde mi
Cevap
Soruna cevap araniyör araştırdım fakat yazmamis kimse yardimci olurmusunuz
Cevap
31 ocak 2019 işlemler için son tarih.
Cevap
Merhaba sorunuzun cevabını buldunuzmu benimde aynıda nerak edıyorum
Cevap
Ocak 25 e kadar vaktin var kardesim o vakte kadar tecilin devam ediyor eğer okudugana dair belge sunarsan askerlik şubesine 1 sene daha uzatiyolar eğer açık lise okuyosan ve her yıl sürekli kayıt yenileme yapıyorsan sıkıntı yapmıyor tecil uzatiyolar ama yalandan kayıt olanlar var onları sistemden görüp askerlik şubesi askere gitmemek için kayıt yeniliyor diye yolluyomus onların insafına kalmış birazda
Cevap
MERHABA ARKADASLAR LİSEDE 10. SINIFTAYIM
''Ancak gerek örgün lise, gerekse Açık Öğretim Lisesi olsun, öğrencilerinin 6 yıl içinde liseyi bitirmeleri gerekmektedir. 6 yıl zarfında mezun olamayan lise ve AÖL öğrencilerinin tecilleri bozularak askerlik işlemleri başlatılmaktadır. ''
BU YORUM ASKERLİK YAŞIMIN ÖNCEKİ DEVAM EDEN ÖĞRETİM İÇİN GEÇERLİ Mİ YOKSA ASKERLİK DÖNEMİNDEN SONRAKİ YILLAR İÇİN Mİ ??
Cevap
bende bunu çok merak ediyorum acaba kesin doğrumu çünkü ben 2013 de kayıt oldum yaş 21 acaba 6 sene tecil hakkımı yoksa kayıt olduğun tarihten sonra 6 yılmı acil cevaplanırsa iyi olur
Cevap
Kardesim bugun aradim benimde ayni durum askerlik şubesini aradim 6 yil icinde mezun şarti varmis tecil hakki bozuluyormuş dedim bize oyle bir bilgi gelmedi ogrenciligin aktif ve herzaman kayit yenileme yaptir dedi sorun olmucagini soylediler
Cevap
Evet volkan bey bende aradım banada bize böyle bir bilgi gelmedi dediler 2013 aöl kayıtlıyım bu sene bitiyor tecil edebilceğimi söylediler 
Cevap
Merhabalar. 2018 Ağustos ayı itibariyle lisans bölümü mezunuyum. E-devletten tecil için gerekli başvuruyu yaptım ancak bazı sıkıntılardan dolayı bir sonraki adım olan aile hekiminden sağlık muayenesini yaptıramadım. Bu hususta bir sıkıntı çıkar mı acaba ya da ne zamana kadar yaptırmam gereklidir ?
Cevap
merhabalar 2013 de 4 senelik mesleki açık liseye kayıt oldum düzenli olarak kayıt yenileme yapıyorum 8 9 aralıktaki sınavlara girdim yaşım 21 daha önce 2 kez tecil hakkımı kullandım 31 aralıkta bitiyor ocakta bir daha ettirmek istiyorum bir sorun varmıdır ? yukarda 6 sene icinde liseyi bitirmeyenlerinki bozucaktır diyor 6 kez tecil hakkımı yoksa açık liseye başladığından itibaren 6 senemi ? tecilimi ettirebilirmiyim acil cevaplarsanız sevinirim
Cevap
Merhaba kolay gelsin ben açık lise okuyan biriyim hep bu zamanlar ek ç 2 Belgem ile gittiğimde tecilim yapılıyordu şimdi 9 ocakta kayıt yenileyip gel dedi benim tecilim 31.12.2018 tarihinde bitiyor 9 ocakta yenileme var herhangi bir sıkıntı olurmu acaba cevaplarsaniz çok iyi olur teşekkür ederim
Cevap
Bir cevap bulursan banada yaz
Cevap
Kardes bunu sana kim dedi
Cevap
Merhabalar , ben 2 yıllık üniversite kazandım ama gitmedim kasım ayında ilişkim kesildi 31.12.2018 'e kadar tescil gözüküyor Çalışmak istiyorum Gidip çalışmak istiyorum askerliğimi tescil ettirmek istiyorum desem tescil olurmu ve kaç yıl

4 ADET NUFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
LİSE DİPLOMASININ ASLI 3 ADET LİSE DİPLOMASI ASLI GİBİDİR MÜHÜRLÜ
6 ADET FOTOĞRAF BULUNMAKTA
Cevap
Bende aynı durumdayım kardeşim cevap veren oldu mu bana da bilgi verir misin
Cevap
Merhaba açıköğretime kayıtlıyım 4 senedir. Yaşım 23 be açıköğretime hala devam ediyorum fakat  öğrenci durumum aktif olmasına rağmen tecil hakkımın olmadığını söylediler. Bu konu hakkında ne yapabilirim?
Cevap
Hocam lise mezunuyum benimkini 2 yil tecil ettiler bana sormadılar da hic kaç yıl olsun diye 2017 de ocakta tecil ettirdim 2018 31 aralik bitiyor tekrar hakkim varmı acaba gitsem tecil ederler mi.?
Cevap
Toplamda liseden sonra 3 yıl hakkın var diye biliyorum büyük ihtimal yaparlar
Cevap
Herhangi bir 4 senelik unversitede kayitliyiz bitirmeden 6 sene sonunda yeni lisans programina gecersek tecil tekrar olur mu
Cevap
Merhaba ben acikogretim işletme fakultesi son sınıftayim guz döneminde dersim olmadığı ve maddiyattan kayıt yenilemedim baharda tek dersim var 31 aralıkta tecil bitiyor ne yapmalıyim kaşımak kadar yada 1 sene tecil yapilirmi
Cevap
Merhaba iyi akşamlar benim tecilim 31.12.2018de bitiyor acik lise okuyorum suan ağustos 2019a kadar tecil hakkim olurmu
Cevap
Merhabalar yaşım 21 20.09.2013 4 yıllık mesleki açık liseye kayıt oldum daha önce 2 kez tecil kullandım gene ettirmek istiyorum ama yukarda 6 sene icinde bitiremeyenlerin askerlik işlemleri başlatılcak diyor ben şimdi tecil ettiremicekmiyim ?
Cevap
Merhabalar yaşım 21 2013 de mesleki açık liseye kayıt oldum 2 kez tecil ettirdim ama yukarda 6 yıl kuralı okudum 6 yılda mezun olamayanlar tecil ettiremiyormu şimdi yoksa 6 yıl tecil hakkımızmı var ben tecil ettirebilirmiyim acil cevaplarsanız lütfen
Cevap
Ben üniversiteye kayıt oldum ama kaydımı dondurdum üniversite kendisi erteler mi benim kendim mi erteletmem gerekiyor bide en son ayin kaçına kadar zaman var erteletmeye
Cevap
Meraba ben önlisans mezunuyum açıköğretim uluslararası ilişkiler okuyordum 4 yıldır kayıt yenilemedigim için şuan aktif değil aktif hale getirsem tekrar tecil yaptırabilirmiyim 24 yaşındayım
Cevap
Merhaba hocam acik ogretim lisesine 2013 te kayitm var 6 yil oldu mezun olmama az kaldi tecil hakkim var mi
Cevap
Ben acikogretim iktisat ogrencisiyim 31 aralıkta tecilim yarın 26.12.18 de tecil yaptira bilirmiyim ?
Cevap
Merhabalar arkadaşlar. Bu yıl 4 yıllık AÖF Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olucam. Çeşitli talihsizliklerden dolayı okulumu zamanında bitiremedim. 31 Aralıkta tecil hakkım bitiyor. 1989 doğumluyum. 1 yıl ya da 2 celp dönemi uzatabilsem yetiyor. Nasıl yaparım bilmiyorum lütfen yardım ederseniz çok sevinirim. Şubeye gidip yalvarıp yakarsam yada askeri hastahaneye grip olup öyle gitsem (böyle erteleme olduğunu duymuştum) nasıl yaparım bir yol ve öneriye ihtiyacım var. Teşekkürler..
Cevap
Selam iyi günler benim tescilim 31.12.2018 de bitiyor ve ben önlisans bölümü okuyorum azami sürede bitiremedim yaşım 26 tescil hakkım varmı kayıt yeniledim harç yatırdım ögrenci belgesi alamıyorum azami süreyi doldurduğum için acil bilgi almak istiyorum 
Cevap
Kaydını yenilediğin taktirde okuldan alinan ek c 2 belgesini askerlik şubesini götürüyosun tecil işlemin gerçekleşiyor.(29 yaşina kadar gecerli)
Cevap
Merhaba. 15 dönem aol'de okuyorum. 1997 dogumluyum. 1 hafta sonra tecilim bitiyor tekrar tecil yaparlar mı ?
Cevap
Yapabilirsin evladim
Cevap
Benim tecilim bitiyor bu ay okulu dönük su an tecil hakkım varmii
Cevap
Ben şeyi çok merak ettim benim de 31.12.2018 tarihine kadar tecilli fakat hangi gün gitmemiz gerekiyor son gün açık oluyor mu askeri şube veya mesela 31 pazartesine denk geliyor örnek veriyorum son günden 1 hafta önce gitsek yine de tecili yeniletebiliyor muyuz? benim sorum gün 31 de açık oluyor mu şube
Cevap
Ben gittim fakat ocak ayında gelmem gerektigini söylediler
Cevap
Kardeşim bende bu cevabı arıyodum , yani 2019 tecil için Ocakta gelecez dimi
Cevap
Bende bu cevabı arıyodum , 31.12.2018 de bitiyor tecil 2019 sonuna kadar tecil ettirmek için Ocakta gitmek gerekiyor dimi
Cevap
2013 yılında Dumlupınar üniversitesi önlisans kaydım var ancak stajımı tanımlamadığım için mezun olamadım. Bugün askerlik şubesine gittim 31.12.2018 de tecilimin bittiği söyleniyor. Okuldan kaydım silinmiş öğrenci belgesi falan alamıyorum. Nasıl tecil ettirebilirim? Yardımlarınızı bekliyorum.
Cevap
Bende aynı durumdayım , bir çözüm bulabildiniz mi ?
Cevap
Merhaba arkadaşlar , 31.12.2018 tarihi tecilin son günü , okuyorum tecil hakkım var . Fakat geçen sene Aralık'ta gittiğim de bana Ocağın ilk haftası gel dediler öyle tecil ettirecekler . Yine bu sene de Ocak ayında mı gitmem lazım tecil ettirmeye ? Yoksa geç kalmadan gideyim
Cevap
Mrb benim aol de okuduğum dönem 11 diyor paaifim var arada 1 ya da 2 olması lazım 2 seferdir tecil ettiriyorum aralığın sonunda da tecili bitiyor bir daha ettirebilirmiyim 
Cevap
Selamun aleykum 31.12.2018 tarihinde askerlik bitiyo ilk basta okul tecil etti bazi sebeblerden dolayi onlisansi bitiremedim ve tecilim bitmek uzere tecil ettirebilirmiyim lise diplomasi felan hep okulda kaldi tecil ettirebilirmiyim diploma olmadan e delvlet ciktisi ile ve neler gerekli tecil icin acil yardim
Cevap
Açık lise öğrencisiyim bu sene sınavlara giremedim yinede tecil ettirebilir miyim askerliğimi
Cevap
Öğrenci durumu Aktif olsun yeterli.
Cevap
29.07.1999 doğumluyum 19 yaşındayım. 3. Kez üniversite sınavına hazırlanıyorum yeni yılda 20 yaşında mı sayılacağım tecili yeni yıldan önce mi yaptırmam gerekiyor? Ya da ne zaman yaptırmalıyım yardımcı olur musunuz
Cevap
20 yaşını bekleme kardeşim
Cevap
Ben anadolu lisesi mezunuyum 3 yıl tecil hakkımı kullandım o da 1 ocak 2019 bitiyo simdi ben tyt ayt yks üniversite sınavına hazırlanıyom ben simdi sınav basvurusuyla askerligimi kac yıl tecil edebilirim...
Cevap
Merhaba. Ben bu yıl eğitim dönemi sonunda önlisanstan mezun oldum. Tecilim 12.12.2019 olduğu için bi araştırma içine girmemiştim ama mezun olduktan sonra 2 yıl daha hakkımız var diye biliyorum bu hakkı 2019 un sınunda tecil ettirerek mi kullanacağım?
Cevap
Üniversiteyi braktim tecil için gittiğimde benden üniversiteden terk diploması istediler fakat universite böyle bi belge yok dedi ne istemiş olabilirler
Cevap
ÖN LİSANS PROGRAMINA KAYITLIYIM VE 31.12.2018 TARİHİNDE OKULU BİTİREMEDİĞİM İÇİN KAYDIM SİLİNECEK.EK TECİL HAKKIM VAR MI YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?
Cevap
Merhaba Fatih Bey, 29 yaşını aşmamak kaydıyla okuldan kaydınızın silinmesinden itibaren 2 ay içinde askerlik şubesine giderek 2 yıl askerlik tecil işleminizi yapabilirsiniz.
Cevap
Eğer unutulduysa nolacak mesela 2 ay içinde başvurmamış 5 ay olmuş
Cevap
merhaba haziran 2019 da tecilim bitiyor tezli yüksek lisans mezunuyum doktora düşünüyorum. puanlarım orta derecede bir üniversiteye girmek için yeterli ama bazıları ocak ayında öğrenci almıyor eylül 2019a kadar 3 ay daha ek tecil alabilir miyim ne gibi bir işlem yapmam lazım
Cevap
Merhaba, ben şu an iki yıllık bir üniversitede örgün eğitim görmekteyim. Şu an aktif olarak öğrenci olduğum için askerliğim tecilli midir? 31.12.2018 de tecilim bittikten sonra ne zaman tecil işlemi yapmam gerekir?
Cevap
Merhaba Emrullah Bey,
Aktif öğrenci olduğunuz için okulunuz sizin yerinize otomatik tecil işlemlerinizi gerçekleştirecektir. E-devletten takip ederek eğer teciliniz gerçekleşmediyse öğrenci belgenizi askerlik şubesine elden götürerek yaptırabilirsiniz.
Cevap
Meraba ben açıktan ortaokul okuyorum tecil ettirebilirmiyim
Cevap
Merhaba iyi günler. E-devlet'ten askerlik durum sorgulama belgesinde öğrenciliği devam ettiği takdirde 31/12/2021 tarihine kadar askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur yazıyor.Eğer öğrenciliği sona erdiği takdirde yani okuldan mezun olursam 2 ay içerisinde en yakın askerlik şubesine müracaat etmesi gerekmektedir yazıyor. Yani benim şu an askerlik şubesine gitmeme gerek yok değil mi ?
Cevap
şey ben açıktan okuyorumda dışardan ama 1 yıl oldu okula başlıyalı tecil etirbilrmiyiz
Cevap
Aktif öğrenci olduğunuz için okulunuz otomatik olarak tecil işlemlerinizi gerçekleştirecektir.
Cevap
Ben 2 yillik bir üniversite okudum bitdikten 2 yil sonra bir 2 tillik üniversite ye yeni basladim ve bu yil sonuna kadar tecil sürem sona eriyor tekrar tecil etme hakkim varmi bunu ogrenmek istiyorum teşekkürler
Cevap
merhaba arkadaşlar ben 1999 doğumluyum liseden 6 ay önce mezun oldum üniversite sınavını kazanamadım bu sene yeniden giricem bu yüzden tecil ettirmek istiyorum, 2 sorum var size 

1- aralık ayı bittikten sonra tecil etme şansım kalmıyor diye duydum doğrumu? 

2- e-devletten asal yoklama yapıpmı tecil ettiriyoruz yoksa direk hiçbir işlem yapmadan askeri şubedemi tecil ediliyor, 
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler 
Cevap
Merhaba Efe Bey, Mezuniyet belgeniz ve YGS belgeniz ile askerlik şubesine şahsen başvuru yaparak tecil işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Cevap
YGS belgesi derken onu anlamadım şuanda hiçbir okulda kaydım yok ama tecil ettirmedim hiç askerliğimi 
Cevap
merbaha benim yüzümde egzama var asırı derecede soyulma kepeklenme ve kızarıyo suya degince dahi kızarıyo askerlik tecilim 31.12.2018 de bitiyo ne yapmam gerekli
Cevap
Merhaba Kemal Bey,
Öncelikle geçmiş olsun. Sağlık sorununuzun askerliğe engel teşkil ettiğine dair sağlık raporunu askerlik şubesine götürerek askerliğinizi 1 yıl tecil ettirebilirsiniz.
Cevap
mrb askerlik tecilim 31..12..2018 de bitiyo bu sene dgsye hazırlanıyorum askerlik subesine gidip tecili uzatabilir miyim acaba
Cevap
Merhaba ben önlisans mezunuyum tecilim bitti ve şuan kaçak duruma düştüm. E-devlet başvurumu yaptım askere gitmek için fakat muayene olmadım. Bir kezde gbt sorgulamasına girdim form doldurdum 15 gün içerisinde askerlik şubesine başvurmazsam para cezası alıcam şuanda ailevi ve maddi sıkıntılardan dolayı askere de gidemiyorum tecil ettirme hakkım varmı? Bilgi verirseniz sevinirim
Cevap
Merhaba ben şuanda yoklama kaçağı durumundayım e-devlet başvurumu yaptım askere gitmek için fakat muayene olmadım ailevi ve maddi sıkıntılardan dolayı şuan askere gidemiyorum. Tecil hakkım varmı?
Cevap
Merhaba, 2011-2013 arası önlisans tamamladım. DGS ile 1 yıl ara verdikten sonra 2014 yılında lisans programına yerleştim. Fakat dönem başında harç parasını yatırmadım ve tecilim de bitiyor 31 Aralık’ta. Öğrencilik haklarından yararlanamaz yazıyor öğrenci belgesinde. İle başlayacağım ve çok önemli bir iş. Tecil ettirememe durumu söz konusu mu? Yardımcı olun lütfen
Cevap
Merhabalar ben 2 yıllık üniversite mezunuyum yaş 22 2 yıldır DGS sınavına giriyorum kazanamıyorum bu yıl aslında kazandım fakat istediğim yer olmadığı için gitmedim 31.12.2018'de tecil bitiyor askerlik şubesine gidip tekrar tecil etme hakkım varmı sınava hazırlanıyorum diye bu yılda tekrar girmeyi planlıyorum dgs sınavına
Cevap
Sınava giriş belgesi göstererek bi kaç celp ileri atıyolar diye biliyorum
Cevap
Merhaba Uğru Bey,
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Müdürlüğü'nün yaptığı açıklma şöyledir: "Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına devam edebilmek için dikey geçiş sınavlarına katılacaklar veya lisans programlarının 3’üncü sınıfına doğrudan kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler; kayıt yaptıracakları yılın Şubat, Mayıs veya Ağustos celp dönemlerinde sevke tabi olanların sevkleri, talepleri halinde (bu celp dönemlerinin birinden bakaya kalsalar dahi) Kasım celbine bırakılmaktadır. Bunlardan, sevk edileceği tarihe kadar okul kaydı yaptıranların askerlikleri ertelenmektedir. "
Cevap
kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler derken nasıl belgeleyebilirim sınava giriş yapıcagımı anlayamadımda teşekkür ederim bu arada cevabınız için
Cevap
Arkadaşım bende anlamadım nasıl belgeleyeceğiz ki
Cevap
Editör bey bunu biraz açar mısınız ön lisansı bitirdik 2 yıl erteleme hakkımı kullandım dgs den iyi bir yer tutturamadım bu zaman içinde 31.12.2018 de biticek sınava giricem tekrar sınav giriş belgesini alıp mı şubeye gitmem gerekli yardımcı olur musunuz
Cevap
bilgilendirirseniz cok güzel olur
Cevap
Aynen bende 31.12.2018 de benimde tecil hakkım bitiyor sınava giricem yoklama kacagı olupda dgs yi kazanırsam otomatikmen tecil hakkım olabilirmi
Cevap
Beyler olay şöyle gidiyorsunuz yoklamanızı yaptırıyorsunuz aile hekimine gidiyorsunuz yoklamanızı yaptırıyorsunuz askere gidicek gibi mayıs celbi yoklama yaptıranlar 26 nisanda DGS sınav başvurusu var başvuru yapıp belgeyi alıp yoklama belgesini aldıgınız şubeye gidip kasım celbine atıyorsunuz sınavı kazanamazsanız yıl sonu gidiyorsunuz askere :D
Cevap
Merhabalar 2014 yılında açık öğretim ilahiyat a başladım. Yalnız 2.dönemin sonlarında kaydımı dondurdum. 2019 ile beraber tecil sürem doluyor. Kayıt yenileme tarihi şubat 15 te o süre ye kadar bekleyebilir miyim yoksa kaçak konumuna mı düşüyorum. E devlet te 2 ay içine askerlik şubesine gitmeniz gerekiyor diyor. Bunu 2 ay daha iznim olduğu şeklinde mi anlamalıyım ?
Cevap
Merhaba açık öğretim lisesi okuyorum okuduğum dönen 13. Bu ayın sonunda tescilim bitecek tekrar tecil yapabilirmiyim
Cevap
21 yasındayım açık liseyi bu sene bitirdim tecil hakkım varmı cevap verirmisiniz lütfen
Cevap
Hocam ben 2 yıllık bir bölüm okuyordum yarıda bıraktım başka iki yıllık bir bölüme geçtim tecil yaparlar mı
Cevap
Merhaba Ali Bey,
Eğer 29 yaşını aşmadıysanız, öğrenciliğiniz devam ettiği sürece tecil yaptırabilirsiniz.
Cevap
Teşekkürler lakin benim şimdiki tecilim eski okul üzerinden yapılan tecilden devam ediyor ilk önlisans bölümümü bitirmeden bıraktım başka bir üniversitede önlisans bölümü yazdım ilerde problem yaşamam tecil konusunda değil mi yani tecilim düşse bile yaparlar yani askerlik şubesinden değil mi ilk önlisans bölümünü bitirmediğim için
Cevap
Merhaba Ben açık lise öğrencisiyim ve 31/12/2018 de tecil bitiyor.
Ama öğrenciliğim donuk ve 15/01/2019 da kayıt yenileyip öğrenciliğim aktif durumda olacak. Öğrenciliğim donuk halde tecilimi uzatabilir miyim? Yada Tecil bittikten 15 gün sonra öğrenciliğim aktif olunca mı tecil ettirmem gerekiyor.bu 15 gün içerisinde sıkıntı olur mu ?
Cevap
01.08.1999 luyum açık öğretim lisesi öğrencisiyim ama liseyi bitirdim sadece zorunlu vermem gereken dersler kaldığı için dışarıdan sınavlara giriyorum .. bu durumda tecil yaptırabilirmiyim veya tecil hakkım ne zamana kadar yardımcı olursanız sevinirim
Cevap
Eger liseye basliyali 6 sene olmadiysa okuldan ekce-2 belgesi al onundeki sinavlarda rica et hocalara sinavlari ver seneye bi 3 sene daha uzatabiliosun
Cevap
31.12 2018 de tecilim bitiyor 2014 üniversite girişliyim 2016 da üniversiten çıkış okul daha bitmedi .
stajım kaldı .ama kayıt yaptırmada geç kaldım ne yapmam gerekir
Cevap
Slm aleyküm ben 1999 ağustos doğumluyum. Haziran 2018 de liseden mezun oldum üniversiteye gitmedim bu sene tekrar hazırlık yapıyorum benim askerlik liseden yeni mezun olduğum için otomatik mi tecil olur yoksa benim askerlik şubesine  gitmem mi gerek? 
Cevap
93 doğumluyum. Birinci üniversitem 4 yıllıktı. Üniversite bitince 2 yıl daha tecil hakkı verdiler yaptım. Aralık 2019 a kadar tecilliyim. Bu sene iki yıllık üniversiteye kayıt yaptım. Öğrenciyim halı hazırda ve ücretli öğretmenim. Atanma durumum var. Tecil etmem mümkün mü? 2020 şubatta askerim şu anki durumda. Yani 27 yaşında olacağım o tarihte. 
Cevap
Merhaba arkadaslar benim tecilim 31.12.2018.de bitiyor universite okuyordum 2018e kadar suresi doluyor 2 donemdir harc yatirmadim askerligimi nasil tecil ettirebilirim
Cevap
merhabalar benım bu ayın sonunda tecılım bıtıyor şubat ayında pnömotoraks amelıyatı oldum daha önce de aynı rahatsızlıktan tüp tedavısı olmuştum muaf etme durumum var gıbı fakat muaf olmaması durumunda tekrar tecıl etme hakkım var mı cevap verırsenız sevınırım
Cevap
Evet tecil ettirebilirsin. 
Cevap
Çok teşekkür ederım cevapladığınız ıçın
Cevap
Merhaba Oğuzhan Bey,
Öncelikle çok geçmiş olsun. Alacağınız sağlık raporu"askerlik yapamaz" şeklindeyse, bir yıl daha tecil hakkınız bulunmaktadır.
Cevap
Merhabalar.Ben 2014 yılında önlisans açık öğretime kaydımı yaptırdım ama halan mezun olmadım ve bu sene örgün olarak önlisansa başladım edeblette askerlik tecilim 31.12.2018 olarak gözüküyor acaba tecil ettirebilirmiyim 
Cevap
Tecil ettirebilirsin 29 yaşını geçmediysen okuldan ek c belgesi alıp askerlik şubesine git 31 aralığa kadar yaparlar
Cevap
Benim de aynı durumum var :)
Eyvallah cevap verdiğinden dolayı emre kardeş teşekkür ederim
Cevap
Arkadaslar 2 yillik universteye kayit oldum fakat gidemedim bazi sebeblerden dolayi askerlik tecil olsun diye donem kayitlarini harclarini yaptirdim 31.12.2019 tarihine kadar tecilli oldu askerligim fakat universtede 4 yilda bitmedigi icin kaydim otomatik olarak silinecek kaydim silindigi zaman universte mezunu olamiyorum haliyle fakat borclarimdan dolayi calismam gerekli okul olmadan tecil ettirebilirmiyim  bilgisi olan yardimci olursa sevinirim 
Cevap
Bende senin durumundayım dostum ben bu sene uniwerste sinawina girip 4 yilliga kayit yaptirip oyle tecil uzatmayi dusunyom olursa olmazsa mecbur gitcem askere borclarda kalacak
Cevap
Merhaba Burhan Bey, 29 yaşını aşmamak kaydıyla, Okuldan kaydınızın silinmesinin ardından 2 ay içinde askerlik şubesine gidere askerliğinizi 2 yıl daha tecil ettirebilirsiniz.
Cevap
İki aydan fazla bi süre geçtiyse ama hayla tevil süremizin bitmesine varsa bi sıkıntı yaşarmıyız 
Cevap
mrb acik lisede kayitliyim aktif suan 8.donemdeyim ay sonu tecilim bityr nasil ertelebilrm acaba
Cevap
alacağın diploma ile tecil ettirebiliyorsun
Cevap
Merhaba İsmail Bey,
Açık liseden alacağınız Öğrenci Durum Belgenizi en yakın askerlik şubesine götürerek tecil işleminizi yapabilirsiniz. Ancak 29 yaşını aşmamanız gerekiyor.
Cevap
Ben 2 yıllık üniversitede kazanmıştım. Şuan 3.senemde 1.sınıftayım bazı sebeplerden okula gidememiştim ve öğrenim süresine göre zamanında bitiremediğim için bu sene okuldan atılacağım. otomatik tecil olarak 31.12.2020 gösteriyor atılacağım için tecilim bozulur mu bozulursa nasıl tecil ettiririm bilgisi olan cevaplarsa sevinirim :)
Cevap
Merhaba Ahmet Bey,
Eğer okuldan kaydınız silinirse öğrencilikte düşmüş olacağınız için teciliniz bozulacaktır. Ancak okuldan alacağınız öğrenci durum belgesiyle askerlik şubesine müracaatınız halinde tecilinizi 2 yıl daha uzatabilirsiniz. Tabi 29 yaşınızı aşmamak kaydıyla
Cevap
Öğrenci durum belgesine biraz daha netlik kazandırabilme imkanınız varmı. Şimdiden teşekkürler :)
Cevap
Ben açık öğretim lisesinden bu sene mezun oldum 31.12.2018'de tecilim bitiyor.21yaşındayım suan askerlik subesine gitsem tecil ettirebilir miyim ?
Cevap
Merhaba Mert Bey,
Mezuniyet belgeniz veya diplomanızla birlikte askerlik şubesine giderek askerliğinizi 3 yıl tecil ettirme hakkınız vardır.
Cevap
Ben on lisans dan 2016 yılında mezun oldum ve 31.12.2018 de tecil hakkım bitiyor dgs sınavına girmek istiyorum ama bu durumda yoklama kacagı olarak gozukecegim peki sınava girebilirmiyim veya kazanırsam askerliği erteleyebiliyormuyum
Cevap
31.12.2018 benimde tecilim bitiyor, lise bu sene bitti 2018 ocakda okul okudugumdan tecil ettirdim. Diplomayla 2019 olmadan gidip tecil etmemmi gerekiyor yoksa tekrar ocakta gidil tecil edebilirmiyim şube uzakta ./
Cevap
Hacam 3 yıldan sonra
Cevap
Askerilik tecilim 15 gun sonra bitiyor aktif aof ogrencisiyim tecilimi uzata bilirmiyim tekrardan
Cevap
Merhabalar ben 2013 senesi aol olmak uzere liseyi bitirip sonra 4 senelik tarih olumu aofeye basladim askerlik tecilim 5 yildi 15 sonra bitiyor suan ogrencilik durumum aktif 15 ocakta sinavlarim var ve bu arada 2 donem ust uste kaldim bi daha tecil ettirme sansim varmi
Cevap
Ben 2 yıllık üniversite de aktif olarak öğrenim görmekteyim. Tecilim 31/12/2018 tarihinde sona eriyor. Öğrenci belgesi ile askerlik şubesine gittiğimde aktif olarak öğrenci olduğum için otomatik olarak tecil olacağımı söylediler ve geri gönderdiler. Bir sıkıntı yaşanmasından çekindiğimden için sormak istiyorum. Cevaplarsanız sevinirim.
Cevap
Kardeşim sen rahat ol universiteyi bitirince ye kadar sıkıntı olmaz sana askerlik bitirdikten sonra 2 yıl daha tecil hakkın var
Cevap
Teşekkür ederim kardeşim cevabın için.
Cevap
Ben 2013 yılında 2yillik örgün üniversiteye kayıt oldum ancak derslerini veremedim mezun olamadım yani okulada kayıt olmadım. geçen senede 2 yıllık bir açıköğretim programına kayıt oldum askerlik tecili 31.12.2018de doluyor tecili erteleyebilirmiyim ne yapmam lazım lütfen cevap verin
Cevap
Okulda öğrenciliğin devam ediyor ve 29 yaşını doldurmadıysan tecil yapabilirsin
Cevap
Bende 2 yıllık kazandım ama gitmedim 31.12.2018 tarihinde tecilim bitiyor bir daha tecil ettirebilirmiyim.
Cevap
31.12.2018 tarihinde tecilim bitiyor. fakat üniversite sınavına gireceğim. 2018 de kazanamadım ve 2019 da kazanacağımdan eminim bu durumda askerliği uzatma şansım yok mudur? sınav giriş belgesi kurtarır diyen kişi var askerlik şube içerisinde ne kadar doğrudur bilgisi olan varmı ?
Cevap
Merhaba aynı durumdayız benımde 31.12.2018 tecilim bitiyor askeriyede calısan personel tecilini bozdur subat ayında ösymden sınava giris belgesi ve saglık raporuna al gel seni mayıs celbinden kasım celbine atariz dedi o aradada kasıma kadar hertürlü kazanırım sonra tekrardan tecil ama ne kadar dogru bazıları yok öyle bişey diyo diken üstünde kaldim :(
Cevap
Ben ek c4 belgesi götürdüm ama tecil etmediler e devlet doğrulamadan falan baktılar etmediler tecil ama Benim bahar döneminde 3 dersim var güz dönemi ders kaydım Yok dersim olmadığı için  üniversite 2 yıllık  7 ye uzadı okulum bi bilgisi olan v-var mi ?
Cevap
Ya ben üniversiteye gittiim ve bitirmeden bıraktım tekrar hazırlanıyorum aralıkta tecilim bitiyo tekrar ettirebilirmiyim. Üniversitede kaydım donuk vaziyette
Cevap
Bu sorunun cevabını ver
Cevap
Ben lise mevzunuyum 3 yıl ertelettim 3 yıl doldu tekrar erteletebilirmiyim
Cevap
Merhaba Mustafa Bey,
Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna kaydınız bulunmuyor ise tekrar erteleme hakkınız ne yazık ki bulunmuyor.
Cevap
4 yıldır açık öğretimden lise okuyorum geçen sene tecil ettirdim bir sene bir sene daha hakkım varmı ?
Cevap
29 yaşınıza kadar tecil ettirebilirsiniz, mezun olsanız bile hakkınız var.
Cevap
Mezun oldum tecilim bitiyor bir kere tecil ettirdim şuan çalışıyorum eminmisiniz bukezde gidip hadi askersin demesinler .
Cevap
Yani 29 yaşına kadar okumasanda tecil ettirebiliyorsun doğrumudur.
Cevap
Merhaba Muhammed Bey,
Liseden mezun olan kişilerin, ilgili mevzuata göre mezuniyetlerinin hemen ardından 3 yıl tecil ettirme hakları bulunmaktadır. Eğer bu 3 yıl erteleme hakkınızı kullandıysanız tekrar erteleme şansınız maalesef bulunmuyor.
Cevap
Merhaba Bilal Bey,
Milli Savunma Bakanlığının ilgili mevzuatına göre ister örgün lise ister açık lise olsun askerlik tecil süresi 6 yıldır. Eğer 6 yılı doldurmadıysanız ve 29 yaşını aşmadıysanız askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz.
Cevap
Ben açık lise 2013 kayıtlıyım 24 yaşındayım ilk tecil ettirdiğim de 2019 kadar tecil edilmişti. 8 ay önce bi bildiri geldi tecil sürem 31.12.2018 olarak düzeltilmiştir diye her yıl tecil ettirmem gerekiyormuş. Tecil hakkım var mı
Cevap
Askerlik şubesine gitmen gerekli tecil kağıdını öğretim gördüğün yerden alıp elinde hazır olsun evrakların ile tekrar tecil işlemi için başvur ne olur ne olmaz
Cevap
Merhabalar. Ben 4 yıllık açık öğretim lise okuyorum 2 senesi dolmak üzere ve 31/12/2018 TARİHİNE KADAR ASKERLİK İŞLEMLERİ YÖNÜNDEN BİR SAKINCASI YOKTUR. ÖĞRENCİLİĞİ SONA ERDİĞİ TAKDİRDE, 2 AY İÇERİSİNDE EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT ETMESİ GEREKMEKTEDİR. diyor fakat benim öğrenciliğim daha bitmedi 2 yıl doldu geri kalan 2 yılı ne yapacağım askerlik şubesine mi gitmem gerekiyor yoksa otomatik tecil ediyorlarmı erteliyorlar mı kafamda soru işaretleri var. cevaplarsanız sevinirim.
Cevap
Kardeşim senin ek-c2 belgesi alıp askerlik şubesinden tecil ettirmen gerekiyor
Cevap
Orta okul örencisi bundan nasıl yaranlalana bilir
Cevap
Benim bildiğim kadarıyla ek-c2 belgesini alıp 2019 ocak ayında tecil yapılıyor açık lise otomatik tecil yapmıyor kendin yaptırıyorsun
Cevap

Yorum ekle