2019 Askerlik tecil (erteleme) işlemleri tüm ayrıntılarıyla!

ÖNEMLİ DUYURU : 25/06/2019 tarih ve 7179 Sayılı  Askeralma Kanunu yayınlanarak belirtilen tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup, Askerlik süreci ve tecil işlemlerine dair bir çok husus değiştiğinden, tecil işlemleri hakkında hazırladığımız bu makalemiz söz konusu Kanun kapsamında yeniden güncellenmiştir.  

ASKERLİK TECİLİ NEDİR, KİMLER ASKERLİĞİNİ ERTELETEBİLİR?

Askeralma Kanunun'un Erteleme başlıklı 20. maddesinde kimlerin hangi şartlarda askerliğini tecil ettireceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Ülkemizde 20 yaşını doldurmuş, her erkek Türk vatandaşının geçerli bir sağlık problemi yahut devam eden bir eğitimi olmaması durumunda askerlik ödevini yerine getirmesi zorunludur. Askerlik görevinin yerine getirilmesinin bir süre ertelenmesi mümkün olup, bu ertelemeye askerlik tecili adı verilmektedir. Bu kapsamda aşağıda yer alan başlıklarda kişilerin özel durumlarına göre tecil işlemi hakkında bütün detaylar açıklanmıştır. 

2019 ASKERLİK TECİL ETTİRME ŞARTLARI

2019 Askerlik tecil ettirme şartları askerlik tecili için sayılmış bulunan durumlar askerlik kanununda sayılmıştır. Uygulamada askerlik tecili için aranan başlıca durumlar askerlik görevini yapamayacak kadar ciddi sağlık engeli ve eğitimim devam etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Sağlık problemleri nedeniyle,
 • Eğitim Mazereti nedeniyle,
 • Okulunu bitirenlerin, terk edenlerin yada ilişiği kesilenlerin belirli sürelerle erteleme hakları vardır. 
 • Kamu görevinden dolayı erteleme hakkı,
 • Kardeşlerin aynı anda askere alınmaları durumunda, 
 • Sporcuların durumları vs.

 

 

ÖĞRENCİLER ASKERLİKLERİNİ NE KADAR SÜRE TECİL ETTİREBİLİR?

Lise ve dengi okullarda, Ön Lisans ve Lisansta, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında öğrenciliği devam edenlerin yada mezun olanların askerlik tecil haklarına dair Yasal Düzenleme Askeralma Kanunun 20. maddesinde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Bu kapsamda;

LİSE VE DENGİ OKULDA ÖĞRENCİLİĞİ DEVAM EDENLERİN  VE MEZUN OLANLARIN ASKERLİK TECİL HAKKI

Lise ve Dengi Okulda Okuyan Bir Öğrencinin:

22 yaşını geçmemek üzere öğrenciliği devam ettiği sürece tecil hakkı vardır.  Bu süre Üniversiteye devam etmemesi durumunda en çok 22 yaşına kadardır. 

 • Örneğin 20 yaşında yada 21 yaşında hala lisede okula devam eden bir kişinin liseyi bitirene kadar askerliğini erteleme hakkı devam eder. 22 yaşında da okulunu bitirememesi durumunda artık bu hakkı biter.  

Lise ve Dengi Okuldan Mezun Olanlar: 

Lise ve dengi okuldan mezun olanların mezuniyetinden sonra 3 yıl tecil hakları vardır. Ancak bu süre en çok 22 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadardır. 

 • Örneğin : 18 yaşında liseyi bitiren birinin 21 yaşına kadar hakkı vardır. 20 yaşında bitiren bir kişinin ise 22 yaşına kadar hakkı olur. 

Mesleki ve Teknik Liseden Mezun Olanlar: 

Kanunun 20 maddesinin 3. bendinin (a) fıkrasında açıklanmıştır. Mesleki ve teknik liseden mezun olan kişilere ilaveten 3 yıl daha hak tanınmıştır. Yani 3 + 3 yıl. Bu durumda bu tip liselerden mezun olduklarını belgeleyen kişilerin 25 yaşına kadar tecil hakları olur. 

 • 18 yaşında meslek lisesini bitiren bir kişinin en fazla 24 yaşına kadar tecil hakkı olurken, 19 yaşında bitiren kişinin ise 25 yaşına hakkı erteletme hakkı olur. (3 + 3 meselesinden dolayı) 

NOT: Liseden mezun olanlar tecil haklarını devam ettirmek istiyorlarsa Açık Öğretim yada Örgün Öğretim fark etmez herhangi bir Üniversiteye kayıt yaptırmak zorundadır. 

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YADA MEZUN OLANLARIN ASKERLİK TECİL HAKLARI?

Lisans ve  Ön Lisans Düzeyinde Okuyanlar : 

2 Yıllık, 3 Yıllık, 4 Yıllık yada daha çok süreli Üniversitede okuyan öğrenciler 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar okullarına devam ettikleri süreç içinde tecil hakkına sahiptir. 

2 yıllık bir Üniversitede de okusanız, 4 yıllık bir bölümde de okusanız, okulunuza devam etmeniz ve her yıl kaydınızı yenilemeniz halinde askerliğinizi 28 yaşını tamamladığınız yılın sonuna kadar erteletebilirsiniz. 

 • Örneğin: 4 Yıllık Üniversitede öğrenim gören bir gencin 27 yaşında olduğunu düşünelim. Bu kişi okulunu bitirmediği sürece tecil hakkı devam eder. Ancak 28 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar hala üniversiteyi bitirememiş ise artık erteleme hakkı yoktur ve askere gitmek zorundadır. 

Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde Üniversite Bitirenlerin yada  İlişiği Kesilenlerin Durumu:

Ön Lisans veya Meslek Yüksek okulu düzeyinde bir bölümü bitirenler yada ilişiği kesilenlerin, mezuniyet tarihi yada ilişik kesme tarihlerinden itibaren 2 sene tecil hakları vardır. Ancak bu süre 28 yaşını geçmemek kaydıyla verilir.

 • Örneğin: Meslek Yüksek Okulunda bir bölümde öğrenci olan bir kişi 2020 yılında mezun oldu. Bu kişinin maksimum 2 yıl daha erteleme hakkı vardır. Ancak bu kişi mezun olduğu tarihte 27 yaşındaysa sadece bir yıl bu haktan yararlanacaktır. (28 yaşını tamamlayacağı yılın sonuna kadar yani). 
 • Örneğin: Üniversiteden 24 yaşında mezun olan bir kişi 2 yıl erteletme hakkına sahip olduğu için maksimum 26 yaşına kadar bu haktan yararlanacağı için 26 yaşında askere gitmek zorundadır. 

Fakülte düzeyinde (4 yıllık yada daha üstü bir bölümden) bir bölümü bitirenler yada ilişiği kesilenler de ise:

 • Fakülte düzeyinde okurken mezun olmadan ilişiği kesilen bir kişinin 2 yıl erteletme hakkı vardır. Bu süre 28 yaşını geçemez.
 • Fakülte düzeyinde bir bölümden mezun olanlarda ise 2 yıl tecil hakkı olup,
 • Yurtdışından mezun olanların 2 yıla ek 1 yıl daha hakkı vardır. 
 • Yüksek Lisans bitirenlerin 1 yıl hakkı vardır.
 • Bu sürelerle uzatma da maksimum yaş sınırı 32'dir.  

Ön Lisans ve Lisansı Bitirenlerin Yeniden Üniversiteye Kayıt Yaptırması : 

Bu başlık çok önemlidir. Dikkatli bir şekilde okumanızı öneririm. Takılmanız halinde yorumlar bölümünden sorularınızı bekliyorum. 

Bir okul bitirdikten sonra dengi başka bir okula kayıt olmanız halinde tecil hakkınız uzamaz. Örneğin: 2 yıllık bir bölümde öğrenci olan bir kişi öğrenciliği boyunca askerliğini erteleterek mezun oldu. Bu öğrenci yeniden 2 yıllık bir bölüme kayıt olduğunda tecil hakkı uzamaz. 4 yıllık bir bölüme kayıt olduğu zaman tecil hakkı devam eder. 

4 Yıllık Bir Bölümü Bitirdikten Sonra Yeniden 4 Yıllık Bölüme Kayıt Yaptıranların Durumu:

Örneğin: 4 yıllık bir işletmeden 24 yaşında mezun olan bir kişi 25 yaşında 4 yıllık başka bir bölüm kazanıyor. Bu kişiye yeniden tecil hakkı verilmez. Sadece ilk bitirdiği Üniversiteden dolayı, mezun olduğu tarihten itibaren 2 yıllık hakkı vardır.  

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA NEDENİYLE ASKERLİK TECİLİ 

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine devam eden kişilerin ise askerlik tecili için yaş sınırı 35 olarak düzenlenmiştir. Eğitimlerini bitirmeleri durumunda lisans ve ön lisans mezunları 29 yaşında gelmemiş olmak kaydıyla 2 yıl, Yüksek Lisans ve Doktora mezunları ise 1 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirebilirler.


Açık Öğretim fakültesi öğrencilerinin okullarına kayıtlarını yoklama kaçağı yahut asker kaçağı durumuna düşmeden tamamlamaları son derece önemlidir. Asker kaçağı olduktan sonra Açık Öğretim fakültelerine kayıt yaptırmanız askerlik tecili için yeterli kabul edilmeyecektir. Öğrencilikte askerlik tecil süresi ne kadardır? sorusunun cevabı okuldan mezun olana kadar değil, okul süresi kadardır.

Sponsorlu bağlantılar

Eğitimlerini Yarım Bırakan ve Kaydı Silinen Öğrencilerin Askerlik Tecilleri

Eğitimlerini yarım bırakan veya kaydı silinen Lise, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin okudukları okulla ilişiklerinin kesilmesinin ardından tecil işlemleri iptal edilmektedir. Bu durumda olan öğrenciler öğrenim gördükleri okuldan alacakları ilişiği kesilmiştir yazısını en yakın askerlik şubesine götürerek mazeretsiz olarak 1-3 yıl arasında askerlik tecillerini yaptırabilirler. Eğitimlerini yarım bırakan veya kaydı silinen 29 yaşını aşmamış olan öğrencilerin eğitim aldıkları okula göre askerlik tecil süreleri farklıdır. Şöyle ki;

 • Lise eğitimini yarım bırakanlar 3 yıl
 • Ön lisans ve lisans eğitimini yarım bırakanlar 2 yıl
 • Yüksek lisans/Doktora ve stajını yarım bırakan öğrenciler ise 35 yaşını aşmamak kaydıyla 1 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptir.

ÖNEMLİ: Okulu yarım bırakma ve kaydın silinmesi durumlarında, ek tecilden yararlanmak isteyenlerin okulları ile ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 2 ay içinde askerlik şubesine gidip tecillerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu 2 ay içinde tecil işlemleri yaptırılmazsa bakaya kalınabilir ve asker kaçağı olarak görülebilirsiniz.

SORU: Liseyi bitirmeden terk ettim ve yoklama kaçağı olarak aranıyorum. Tecil işlemlerim nasıl olur?

Cevap: Liseyi terk ettiğiniz yılın 31 Aralık tarihine kadar açık liseye kaydınızı gerçekleştirdiğiniz takdirde aktif öğrenci olacağınız için tecil ettirme hakkınız vardır. Ancak liseyi terk ettiğiniz yılı takip eden yıl içinde açık liseye veya herhangi bir örgün öğretim kurumuna tekrar kayıt yaptırmazsanız askerliğiniz tecil hakkınız bulunmamaktadır.

Eğitimleri Devam Eden Öğrencilerin Tecil Süreleri Biterse

Çeşitli nedenlerden dolayı okulunu uzatmak zorunda kalan ve bu durumda askerlik tecil süreleri biten öğrenciler eğer 29 yaşını aşmamışlarsa tecil işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir. Ancak bazı durumlarda e-devlet sistemine tecil işlemleri düşmeyen öğrencilerde olmakta. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan öğrenciler, öğrenim gördükleri okuldan alacakları “öğrenci durum belgesini” en yakın askerlik şubesine götürerek tecil işlemlerini yaptırabilirler.

Üniversiteden Kaydını Sildirip Başka Bir Bölüme Kaydını Yaptıran Öğrencilerin Tecil Durumları 

Eğer okuduğunuz üniversiteden kaydınızı sildirip başka bir bölüme kaydınızı yaptırdıysanız askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken 29 yaşını aşmamanızdır. Okuduğunuz okulun veya yeni kayıt yaptırdığınız okulun örgün eğitim veya Açık Öğretim olması fark etmez. Her iki okul içinde tecil işlemleri aynı şekilde gerçekleştirilir.

 

ASKERLİK TECİLİNDE ÖZEL DURUMLAR

Öğrencilik ve sağlık problemleri dışında askerlik tecili için bazı özel ve istisnai durumlar bulunmaktadır.

Kardeşi Askerde Olanlar Askerliğini Tecil Ettirebilir mi?

Bir ailede birden fazla erkek çocuğun askerliğinin aynı zaman dilimine rast gelmesi durumunda ilk askere giden çocuğun askerliği bitene kadar diğer çocuğun askerliği tecil ettirilebilir. Bu durumun tarafların iradesine bırakılmıştır. Askere gidecek bireylerin muvafakat göstermeleri durumunda 2 çocuk aynı zaman diliminde askerliklerini tamamlayabilirler. Hatta ikiz olan kardeşler talep ettikleri takdirde aynı birlikte askerliklerini yapabilir.

Lisanslı Sporcular Tecil İşlemini Nasıl Yaptırır?

İstisnai bir diğer durum lisanslı sporcular içindir. Lisanslı sporcuların lisanslarının devam etmesi durumunda 33 yaşının sonuna kadar askerliklerini tecil ettirmeleri mümkündür.
Ülkemizi Yurtdışında İlmi Faaliyetlerde Temsil Edenlerin Tecilleri: İstisnai üçüncü bir durumun ise yükseköğrenim mezunu ve ülkemizi yurt içinde ve dışında çeşitli ilmi faaliyetlerde temsil etmekte olan kişilerin askerlikleri 36 yaşına kadar tecil ettirilebilir.

Yurtdışında Oturma ve Çalışma İzni Olanların Askerliğini Nasıl Tecil Ettirecek?

Son istisnai durum ise yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişileri ilgilendirmektedir. Bu kişilerin yurt dışında kazanmış oldukları hakları kaybetmemeleri adına getirilmiş olan bu düzenleme bu kişilere 38 yaşında kadar askerliklerini tecil etme imkânı sunmaktadır.

 

2019 ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?

Askerlik tecili askerlik şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için tecil işleminizi kanıtlayacak belgeleri de yanınızda bulundurmanız işlemlerinizin hızlı yürümesi açısından son derece önem arz etmektedir. Askerlik tecil işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. E- devlet üzerinden dahi bu işlem gerçekleştirilememektedir. Tecil işlemlerinizi herhangi bir askerlik şubesinden gerçekleştirmeniz mümkün olup, bu işlemi yerleşim yerinize yahut ikametgah adresinize yakın bir askerlik şubesinde yapmanız gerekmemektedir.

 

2019 ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

 1. Öğrenci iseniz öğrenci kimliği, öğrenci belgesi mezun olmuş iseniz diplomanızın aslı yahut noter onaylı bir örneği
 2. 1 numaralı maddede sayılan evraklarının 4 adet fotokopisi
 3. Nüfus Cüzdanı yahut ehliyetin asılların ve 4 er adet fotokopileri
 4. 6 adet biyometrik fotoğraf (Pek çok şubede fotoğraf çekim işlemi gerçekleştirilmektedir.)

Tecil işlemleri sırasında size verilecek 2 adet formu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Sağlık problemleri sebebi ile askerliğini tecil ettirmek isteyen adaylardan aile hekiminden sağlık raporu istenebilmektedir. Bu işlemler sonucunda gerekli şartları taşıyorsanız askerliğinizin kaç yılına kadar tecil edildiğine dair evrak size anında teslim edilecektir. İşlemler şubelerin yoğunluğuna göre 30 dakika ile 2 saat arasında sürebilmektedir.

Sponsorlu bağlantılar

 

İKİNCİ ÜNİVERSİTE ASKERLİK TECİLİ İÇİN YETERLİ MİDİR?

Pek çok kişi bir örgün eğitim programını tamamladıktan sonra Açık Öğretim Fakülteleri aracılığıyla bir üniversite daha okuyor. Peki, ikinci üniversite askerlik tecili için yeterli mi?

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerlik tecili için yeterli kabul edilmekte fakat 2. Bir üniversite olarak okuyor olmanız durumunda Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenci olmanız tecil için yeterli kabul edilmemektedir.

İkinci Üniversitenizi örgün eğitimde okumanız durumunda da tecil için yeterli kabul edilmemektedir. Fakat istisna olarak yan dal, çift ana dal gibi iki diploma programlarında eğitimlerine ikinci üniversite olarak devam etmekte olan kişiler askerliklerini tecil ettirebilmektedirler.

 

Üniversiteye Kayıt Yaptıranların Askerlik Tecil Durumları

Üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrencilerin askerlik şubesine giderek herhangi bir tecil işleminde bulunmaları gerekmemektedir. Kazanmış olduğunuz okula gidip kayıt yaptırmanız yani okulun öğrenci olmanız durumunda okul sizin yerinize Milli Savunma Bakanlığına yazacakları yazı ile sizin okulda öğrenci olduğunuzu bildirir otomatik olarak okul bitimine kadar askerliğiniz tecil edilmiş olur.

Ayrıca yüksek lisans ve doktoraya başlayan öğrenciler içinde aynı durum söz konusudur. Bu öğrencilerinde tecil işlemleri okul tarafından yapılır. Ancak eğer kısıtlı bir süre kalmışsa ve durumunuz kritikse tecil işlemlerinizi askerlik şubesine giderek elden teslim etmeniz faydalı olacaktır. Tecil evraklarının elden teslim edilmesi halinde tecil işlemelerini daha kısa sürede tamamlanmaktadır.

Üniversiteyi Bitirenlerin Tecil Durumu

Üniversiteyi bitirmiş ve 2 yıllık tecil sürenizi kullanmak istemeniz durumunda üniversiteyi bitirmenizden itibaren en geç 2 ay içinde tecil işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Üniversiteyi bitirmeniz durumunda okulunuzdan Milli Savunma Bakanlığına eğitiminizi tamamlandığınız bir yazıyla bildirilecektir. 29 yaşını doldurmamış olmanız durumunda 2 yıl askerliğiniz tecil edilebilir, fakat 29 yaş üzeri kişilerin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra 2 yıl askerliklerini tecil ettirmeleri mümkün değildir.  

SAĞLIK PROBLEMİNDEN DOLAYI ASKERLİK TECİLİ:

Sağlık problemleri sebebi ile askerliklerini tescil ettirmek isteyenler askeri hastanelerde muayene edildikten sonra kurul kararına göre tescil işlemleri yapılmaktadır.

 • Geçici sağlık sorunları sebebi ile askere gidemeyen kişilerin askerlikleri 1 yıl tecil ettirilir. Bir yılın sonunda tekrar muayene edilen kişinin sağlık sorunu ortadan kalktıysa askere alınır.
 • Ancak sağlık sorunu hala devam eden kişilerin askerlikleri 1 yıl daha ertelenmektedir.
 • Eğer tedavilerin sonucunda iyileşemez raporu verilmişse bu kişilerin askerlikle ilişiği kesilir ve çürük raporu verilir.
 • Sürekli ve askerliğe engel bir sağlık problemi olan adayların ise bir kez muayeneden geçerek sürekli sağlık engeli ile ilgili rapor almaları yeterli olmaktadır.

AŞIRI KİLO NEDENİYLE ASKERLİK ERTELETME

Aşırı kilo geçici sağlık engelleri olarak değerlendirilmektedir ve tecil süresi 1 yıldır. Bu kişiler her yıl muayeneden geçirilir ve bu durum birkaç dönem devam eder. Eğer kişiler yine kilo verememişse bu durumda askerlikle ilişiklikleri tamamen kesilir.

 

TECİL İŞLEMLERİNİN YAPILAMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Tecil işlemlerini yaptırmamanız durumunda artık askere gitmeniz gerekmektedir. Polis yahut jandarma aramalarında yoklama kaçağı, asker kaçağı olarak nitelendirilir ve askere alınırsınız.

AÇIK ÖĞRETİM NEDENİYLE ASKERLİK İŞLEMLERİ Tıklayınız... 

ASKERLİK YOKLAMASI NEDİR? BÜTÜN AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ...

ASKERLİK YAŞI KAÇ? TIKLAYINIZ...

ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

Yorumlar

2 yıllık ön lisans mezunuyum sınavsız 4 yıllık aöf kayıt olursam tecilim uzar mı ? abi lütfen cevap ver
Cevap
Arkadaşlar ben liseyi 2016 yılında bitirdim üç yıldır da üniversite okumadım. 20 yaşındayım bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanıcam, askere çağırılır mıyım? Lütfen bu konuyu bilenler yardımcı olsun.
Cevap
Şu anda a101 de calışıyorum askerligi tecil etmek istiyorum nasıl yapabilirim
not lise mezunuyum ünüversite sınavlarına girmedim yaşım 19 şuanda
Cevap
4 Ağustos 1990 doğumluyum. 1 aydır yoklama kaçağı olarak görünüyorum. 2023te lisans mezunu oldum halen 2 yıllık adalet ogrencisiyim. AÖF uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisanstan bir bölümü kazandım. Yoklamamı yaptırıp üniversiteye kaydolup tecil işlemi yaptırabilir miyim ? Yukarıda AÖF öğrencilerinin yoklama kaçağı durumuna düşmemeleri gerekir yoksa tecil işlemleri yapılmaz diyordu. ACİL YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
Cevap
Ben daha önce onlisansta okuyodum 4 yil tecilliydim sonra biraktim kaydimi 1 sene icinde sildirdim sonra tecilimi kendim şubeden yaptirdim 2 yil toplam 3 yil tecilli oldum şimdi yeni kanuna göre ben 1 yil daha kendim tecil ettirebilirmiyim üniversite terk görundugum icin erteme hakki veriyor bana erteleme mümkün mu
Cevap
Askerlik yoklaması yaparken kardeşlerin tc si istenirmi
Cevap
E-devletten tecil yapılabiliyor. Asal Erteleme Başvurusu yazın çıkar. bir de kesinlike söz konusu değil falan demiş ya :D
Cevap
2018 meslek lise mezunuyum 3+3 yıl hiçbir yerde çalışmadan ve okumadan askerliğimi tecil ettirebilir miyim
Cevap
Hocam merhaba radyoterapiden mezun oldum tekrar iki yıllık bölüm acsam askerliğimi ertelete bilirmiyim
Cevap
Tecil edilmiyor. Yukarı da da paylaşmışlar
Cevap
Hocam Ben meslek lisesi mezunuyum tehcil bu yıl bitiyor 3 Yil daha hakkin varmi acaba
Cevap
Tecil yaşı inmesi kötü olmuş örgündekiyle bir tutmuşlar herkesi gercekten yazık okadar okuyan kişi var bari bitiripte gitselerdi herkes bari tecil yaşı için yükselmesi için nereye başvuru yapacaz bilen varmı
Cevap

Yorum ekle

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.