Babalık İzni 2022 Memur ve Özel Sektör Son Değişiklikler

Babalık izni 2022 yılında kaç gün? Özel sektör çalışanlarında ve memurlarda babalık iznine dair merak ettiğiniz soruların cevabını Mevzuatlara uygun olarak ve en doğru şekilde bu makalemizden öğrenebilirsiniz. Ayrıca yapılan son değişikliklerin hepsi bu yazımızda mevcuttur. 

Bu makalemiz İnsan Kaynakları Uzmanı Murat Karalı tarafından kaleme alınmıştır.   

Babalık Doğum İzni 2022

Babalık izni memurlarda 10 gün, özel sektör çalışanlarında ise 5 gündür. 

Kamuda görevli 4B'liler de 45A'lı sözleşmeli çalışanlarda da kadrolu memurlarda olduğu gibi 10 gündür. 

Özel Sektörde Babalık İzni 

Özel sektörde babalık izni (SSK'lı olarak özel bir işletmeden çalışan işçilerde)  5 (beş) gündür. Özel sektör çalışanları için bu konuya dair yasal düzenleme 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2. Maddesinde düzenlenmiştir. 

Babalık İzni Dilekçe Örneği Özel Sektör 

Babalık izni dilekçe örneği özel sektör çalışanları için hemen aşağıda yazdığımız dilekçeyi kullanabilir.  

DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ KURUM İSMİ (İŞYERİNİZİN İSMİ)

     İş yerinizde ......... (branşınızı yazınız) olarak görev yapmaktayım. Eşim ...... tarihinde doğum yapmış olup, doğum belgesi ilişikte sunulmuştur. ..... tarihinden itibaren yasal izin hakkım olan 5 gün iznimi kullanmak istiyorum. 

       Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Memurlarda  2022 Yılında Babalık İzni Kaç Gün Oldu?

657 DMK'ya tabi olarak Memur statüsünde çalışan bir kişinin eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izin hakkı vardır. Bu konu 657 DMK'nın 104. maddesinde düzenlenmiştir. Sizlerin yasal hakkıdır. Talep ettiğinizde amirinizin taktir yetkisi yoktur. Kurumunuz size bu izni vermek zorundadır.

Memurların Babalık İzni Ne Zaman Başlar? 

Eşinizin doğum yaptığı tarihten itibaren izin hakkınız başlar. Burada esas olan tarih hastaneden alacağınız doğum belgesidir. Doğum belgesinde yazılı olan tarihten itibaren 10 gün izin hakkınız başlar. 

Soru : Eşimin doğum yaptığı tarih hafta sonuna denk geldi (Cumartesi). Bu durumda Pazartesi gününden itibaren 10 gün izin kullanabilir miyim?

Hayır başlayamaz. Örneğin doğum tarihi olan Cumartesi günü ayın 10'una denk geldi. Memur babalık iznini 12'sinden itibaren alacaktır. 

 • 10  Ağustos - Cumartesi : doğum tarihinin 1. günü. Zaten hafta sonu olduğu için izin almanıza gerek yok. (alt başlıktaki açıklamamızı okuyunuz)
 • 11 Ağustos  - Pazar
 • 12 Ağustos - Pazartesi : doğum tarihinin 3. günü. Bugünden itibaren izin alabilirsiniz.  
 • 13 Ağustos - Salı
 • 14 Ağustos  - Çarşamba
 • 15 Ağustos -  Perşembe
 • 16 Ağustos - Cuma
 • 17 Ağustos -  Cumartesi
 • 18 Ağustos -  Pazar
 • 19 Ağustos  - Pazartesi : doğum tarihinin 10. günü. 19'una denk gelen Pazartesi günü izninizin son günüdür. 
 • 20 Ağustos - Salı : Bugün itibariyle işe başlamak zorundasınız. 

Not: Hafta sonları yada nöbet düzeninde çalışan memurlar bu durumda izin hakkını hafta sonundan itibaren kullanabilir. Örneğin : Hafta sonu nöbet tutan bir kişi eşinin doğum yapması halinde nöbetine denk gelen bugünden itibaren iznini başlatabilir.  

Bu İzin Hakkımı Daha İleri Bir Tarihte Kullanabilir miyim?

Hayır kullanamazsınız. Bu konuda Devlet Personel Başkanlığının da sabit görüşleri vardır. 10 gün olan bu yasal izin hakkınız doğumun gerçekleştiği günden itibaren başlamak zorundadır. 

Memurlarda Babalık İzni Dilekçesi

Babalık izni dilekçesi metin örneği aşağıdaki gibi olabilir:

.......... MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumunuzda ...... kadrosunda görev yapmaktayım. Eşim ...... tarihinde doğum yapmış olup, doğum belgesi ilişikte sunulmuştur.  657 DMK'nın 104. maddesinin B fıkrasına istinaden ..... tarihinden itibaren 10 gün süre ile babalık iznimi kullanmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.  

4B Babalık İzni Kaç Gün?

Kamu kurumlarında şuan ki uygulamada iki tür 4B 'li personel grubu vardır. Birincisi 657 DMK'nın 4B statüsünde görev yapanlar, ikincisi ise 663 45A'ya tabi sözleşmeli personeller.  Her iki statü de (4B ve  663 - 45A'ların) çalışan personelinde eşlerinin doğum yapması halinde 10 gün izin hakkı vardır. 

4D İşçilerinin Babalık İzni Kaç Gün Oldu?

Kamuda iki tür işçi personel çalışmaktadır. Her iki işçide 4D 'ye tabidir. Taşerondan kadroya alınan işçiler 4D olarak anılmaktadır. Bu çalışanların da eşlerinin doğum yapması halinde izin hakları doğumun olduğu tarihten itibaren 5 gündür. 

Askerlerde Babalık İzni

Silah altına alınan er ve erbaşların babalık doğum izni 2022 yılı için 111 Sayılı Askerlik Kanununda düzenlenmiştir. Bu kapsamda er ve erbaşların eşlerinin doğum yapması halinde 10 gün izin hakları vardır. 

Aile Hekimliğinde Görev Yapanlarda İzin Hakkı

Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Hekimliği Birimlerinde görev yapan Aile Hekimleri ve diğer Aile Sağlığı Elemanlarının eşlerinin doğum yapması durumunda izin hakları tıpkı 657 DMK'daki gibi 10 gündür. Burada dikkat etmeniz gereken detay şudur: Aile Hekimliğine geçiş yapan personeller dışarıdan da aile hekimi yada aile sağlığı elemanı olabilmektedir. Dışarıdan aile sağlığı elemanı olan (hekim yada diğer çalışan) bir çalışan da 10 gün izin hakkına sahiptir memurlar gibi.   

Babalık İzni Bölünebilir mi?

Hayır bölünemez. Tek parça halinde kullanılmak zorundadır. Gerek Kamu'da çalışanlar ve gerekse özel sektörde SSK'lı olarak çalışanlar bu izin haklarını iki parçaya bölerek kullanamaz. 

Cumartesi ve Pazar Günü Babalık İznine Dahil midir?

Bebeğin dünyaya geldiği gün hafta sonuna yada diğer resmi tatil günlerine denk gelmesi bu süreyi değiştirmez. Yani hangi gün doğru ise izin gününüz o günden itibaren başlar. Burada en çok merak edilen soru şudur: Cumartesi yada Pazar günü zaten izinli olan bir personelin çocuğu bu günlerde doğduysa babalık izninden doğan hakkını hafta içinde kullanamaz. Memurlarda da özel sektörde de bu şekildedir.