Babalık İzni Kaç Gün? Memur, İşçi ve Özel Sektör Çalışanlarında - 2020

Memurlarda, 4B ve 4D'lerde, İşçilerde, Özel sektörde çalışan bütün işçilerin  eşlerinin doğum yapması halinde babalık izni hakkı vardır. Aşağıda her çalışan personel grubunu ayrı ayrı açıkladık. 

KISA BAŞLIKLAR:

MEMURLARDA BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

657 DMK'ya tabi olarak Memur statüsünde çalışan bir kişinin eşinin doğum yapması halinde 10 gün babalık izin hakkı vardır. Bu konu 657 DMK'nın 104. maddesinde düzenlenmiştir. Sizlerin yasal hakkıdır. Talep ettiğinizde amirinizin taktir yetkisi yoktur. Kurumunuz size bu izni vermek zorundadır.

Babalık İzni Hangi Tarihten İtibaren Kullanılmaya Başlayabilirim? 

Eşinizin doğum yaptığı tarihten itibaren izin hakkınız başlar. Burada esas olan tarih hastaneden alacağınız doğum belgesidir. Doğum belgesinde yazılı olan tarihten itibaren 10 gün izin hakkınız başlar. 

Soru : Eşimin doğum yaptığı tarih hafta sonuna denk geldi (Cumartesi). Bu durumda Pazartesi gününden itibaren 10 gün izin kullanabilir miyim?

Hayır başlayamaz. Örneğin doğum tarihi olan Cumartesi günü ayın 10'una denk geldi. Memur babalık iznini 12'sinden itibaren alacaktır. 

 • 10  Ağustos - Cumartesi : doğum tarihinin 1. günü. Zaten hafta sonu olduğu için izin almanıza gerek yok. (alt başlıktaki açıklamamızı okuyunuz)
 • 11 Ağustos  - Pazar
 • 12 Ağustos - Pazartesi : doğum tarihinin 3. günü. Bugünden itibaren izin alabilirsiniz.  
 • 13 Ağustos - Salı
 • 14 Ağustos  - Çarşamba
 • 15 Ağustos -  Perşembe
 • 16 Ağustos - Cuma
 • 17 Ağustos -  Cumartesi
 • 18 Ağustos -  Pazar
 • 19 Ağustos  - Pazartesi : doğum tarihinin 10. günü. 19'una denk gelen Pazartesi günü izninizin son günüdür. 
 • 20 Ağustos - Salı : Bugün itibariyle işe başlamak zorundasınız. 

Not: Hafta sonları yada nöbet düzeninde çalışan memurlar bu durumda izin hakkını hafta sonundan itibaren kullanabilir. Örneğin : Hafta sonu nöbet tutan bir kişi eşinin doğum yapması halinde nöbetine denk gelen bugünden itibaren iznini başlatabilir.  

Bu İzin Hakkımı Daha İleri Bir Tarihte Kullanabilir miyim?

Hayır kullanamazsınız. Bu konuda Devlet Personel Başkanlığının da sabit görüşleri vardır. 10 gün olan bu yasal izin hakkınız doğumun gerçekleştiği günden itibaren başlamak zorundadır. 

Memurlarda Babalık İzni Dilekçesi

Dilekçedeki metin örneği aşağıdaki gibi olabilir:

.......... MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumunuzda ...... kadrosunda görev yapmaktayım. Eşim ...... tarihinde doğum yapmış olup, doğum belgesi ilişikte sunulmuştur.  657 DMK'nın 104. maddesinin B fıkrasına istinaden ..... tarihinden itibaren 10 gün süre ile babalık iznimi kullanmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.  

4B ve 45/A'LARDA BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Kamu kurumlarında şuan ki uygulamada iki tür 4B 'li personel grubu vardır. Birincisi 657 DMK'nın 4B statüsünde görev yapanlar, ikincisi ise 663 45A'ya tabi sözleşmeli personeller. 

Her iki statü de (4B ve  663 - 45A'ların) çalışan personelinde eşlerinin doğum yapması halinde 10 gün izin hakkı vardır. 

4D İŞÇİLERİN VE KAMU İŞÇİLERİNİN BABALIK İZİN HAKLARI KAÇ GÜN?

Kamuda iki tür işçi personel çalışmaktadır. Her iki işçide 4D 'ye tabidir. Taşerondan kadroya alınan işçiler 4D olarak anılmaktadır. Bu çalışanların da eşlerinin doğum yapması halinde izin hakları doğumun olduğu tarihten itibaren 5 gündür. 

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARIN BABALIK İZNİ

SSK'lı olarak özel bir işletmeden çalışan işçilerde bu izin hakkı 5 (beş) gündür. Bu konu 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2. Maddesinde düzenlenmiştir. 

Babalık İzni Dilekçesi Özel Sektör

Özel bir sektörde çalışan kişiler aşağıdaki dilekçe örneğini çalıştıkları iş yerine vererek izin talep edebilir. 

DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ KURUM İSMİ

İş yerinizde ......... (branşınızı yazınız) olarak görev yapmaktayım. Eşim ...... tarihinde doğum yapmış olup, doğum belgesi ilişikte sunulmuştur. ..... tarihinden itibaren yasal izin hakkım olan 5 gün iznimi kullanmak istiyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

BABALIK İZNİ ASKER

Silah altına alınan er ve erbaşların izin hakları 111 Sayılı Askerlik Kanununda düzenlenmiştir. Bu kapsamda er ve erbaşların eşlerinin doğum yapması halinde 10 gün izin hakları vardır. 

BABALIK İZNİ AİLE HEKİMLİĞİ

Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Hekimliği Birimlerinde görev yapan Aile Hekimleri ve diğer Aile Sağlığı Elemanlarının eşlerinin doğum yapması durumunda izin hakları tıpkı 657 DMK'daki gibi 10 gündür. Burada dikkat etmeniz gereken detay şudur: Aile Hekimliğine geçiş yapan personeller dışarıdan da aile hekimi yada aile sağlığı elemanı olabilmektedir. Dışarıdan aile sağlığı elemanı olan (hekim yada diğer çalışan) bir çalışan da 10 gün izin hakkına sahiptir memurlar gibi.   

Babalık İzni Bölünebilir mi?

Hayır bölünemez. Tek parça halinde kullanılmak zorundadır. Gerek Kamu'da çalışanlar ve gerekse özel sektörde SSK'lı olarak çalışanlar bu izin haklarını iki parçaya bölerek kullanamaz. 

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.