Boşanan Kadınlar Dulluk Maaşı Alabilir Mi?

Dulluk maaşı, kocası ölen kadınlara ya da karısı ölen erkeklere devlet tarafından verilen bir yardım çeşididir. Boşanan kadınlar dulluk maaşı alamaz. Bunun yerine ölen anne ya da babalarından yetim maaşı alabilirler. Boşanan kadınlar dulluk maaşı alabilir mi? sorunuzun tüm detayları için yazıyı okumaya devam ediniz.

Dul Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Dul maaşı yaygın inanışın aksine yalnızca kadınlara değil eşi ölen erkeklere de verilmektedir. Dul maaşı alabilmek için gereken şartlar şunlardır;

  • Eşin vefat etmiş olması gerekir.
  • Dul kadının ya da dul erkeğin hiçbir geliri olmamalıdır.
  • Dul maaşı aldığı sırada evlenen kadının ya da erkeğin maaşı kesilir ve aylık ödeme alamaz.
  • Dul maaşı alan kadın ya da erkek sigortalı olarak çalışmaya başlarsa aldığı maaş kesilir.

Ölen eş SSK, Bağ – Kur veya Emekli Sandığı gibi sosyal güvencelere prim ödemesi yapmışsa, hayatta kalan eşe dul maaşı bağlanabilir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 32. maddesine göre; sigortalı olarak çalışan eş, 1 Ekim 2008’den önce ölmüş ve minimum 900 gün prim ödemiş ancak emekli olmamışsa bile hayatta kalan eşe dul aylığı bağlanır. Eğer kişi 1 Ekim 2008’den sonra öldüyse bu durumda minimum 1800 gün prim ödemiş olmalıdır ki eşine dulluk aylığı bağlanabilsin.

Boşanan Kadınlara Maaş Bağlanır Mı?

Boşanan kadınlara devlet doğrudan maaş vermez. Bunun yerine vakıflar, dernekler ya da kaymakamlıklar aracılığıyla boşanan ve yardıma muhtaç kadınlara maddi yardım yapar. Eğer boşanmış kadınların anne ya da babalarının toplumsal güvenlik hakları varsa yetim maaşı alabilirler. Ancak 1 yıllık ya da 2 yıllık evlilik ödeneği alan kadınlar, bu ödenek bitmeden yetim aylığı alamazlar.

Boşanmış bir kadının yetim aylığından faydalanabilmesi için sosyal güvencesinin olmaması ya da maaşlı bir yerde çalışmıyor olması gereklidir. Boşanmış kadına anneden ya da babadan maaş bağlanması ancak bu yolla mümkündür.

Dul Kadınlara Verilen Belediye Yardımları Nelerdir?

Eşinden boşanan ve maddi durumu iyi olmayan kadınlara belediyeler tarafından bazı yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar şehirden şehire hatta ilçeden ilçeye değişmekle birlikte genelde Beyaz Masa, Ak Masa ya da Pembe Masalar yoluyla yapılır. Gıda, sıcak yemek, yakacak kömür ve maddi para yardımı dışında dul kadınlara iş bulma imkanı da sağlanır. Yardım yapılması için şu şartların sağlanması gerekir;

  • Bir işte çalışıyor olmamak ve sosyal güvencesi olmamak
  • Geçirilen bir hastalık nedeniyle çalışamıyor durumda olmak
  • Yapılan incelemeler sonunda dul kalan eşin desteğe ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi

Nafaka Alan Kadın Dul Maaşı Alabilir Mi?

Eşinden nafaka alan kadınlar dul maaşı alamazlar. Ancak nafaka alan kadınların yetim aylığı alıp alamayacaklarına dair mevzuatta kesin bir bilgi yoktur. Bu nedenle eşinden yoksulluk nafakası alan bir kadın aynı zamanda yetim aylığı da alabilmektedir.

Boşandığım Eski Eşimin Maaşını Alabilir Miyim?

Yukarıda da sıkça belirttiğimiz gibi, eski eşten maaş alabilmek için eski eşin boşanmadan önce ölmesi gerekir. Bu durumda her ay alınacak ödemeye dulluk maaşı denmektedir. Ancak eşler boşandıktan sonra eşlerden birinin ölmesi halinde kalan eş, ölen eşi üzerinden herhangi bir maaş alamaz.

Sonuç olarak evliliklerini bitiren kadınların devletten dulluk ödemesi alabilmeleri mümkün değildir. Devlet, muhtaç durumdaki kadınlara yine yardım etmektedir ancak bunu dulluk maaşı yoluyla yapmaz. Gıda, yakacak ya da nakit yardım şeklinde muhtaç durumdaki kadınlara ödemeler yapar. Boşanan kadınlar ayrıca yeterli şartlar sağlandığı takdirde annelerinden ya da babalarından yetim aylığı alabilirler.