Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma durumunda mal paylaşımı nasıl yapılır? Boşanma davasında mal paylaşımı yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar nelerdir? Eşlerin ayrılma durumlarında mal paylaşımı yaparken bilmeleri ve dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Mal rejimi nedir? Eşler kendi aralarında sözleşme yapabilir mi? Mal rejimi sözleşmesi nasıl yapılır?

Boşanmanın hukuksal sonuçlarından birisi de boşanmanın mali sonuçlarından biri olan boşanmada mal paylaşımıdır. Medeni Kanun’umuza göre boşanmada mal paylaşımında 4 farklı mal rejimi uygulanmaktadır. Bunlar edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimidir. Eşlerin hangi mal rejimine tabi olduğu belirlenir ve böylece mal paylaşımı tamamlanmış olur.

Eşler dilerse bu mal rejimlerinden herhangi birine tabi olurlar. Dilerlerse de kendi oluşturabilirler.

Eşlerin Kendi Oluşturdukları Mal Rejimi Sözleşmesi

Tarafların ikisinin de katılımıyla olmaktadır. Bu sözleşme evlilik ehliyetine ve ayırt etme gücüne sahip olan kişiler arasında olur. Kanunda belirtilen şartlara uyulduğu sürece mal rejimi sözleşmesi geçerliliğini korur. Ancak unutulmaması gereken bir şey daha vardır: bu sözleşmenin geçerli olması için evlilik akdi sırasında belirtilmesi gerekir.

Mal Rejimleri

Mal ayrılığı rejiminde eşler kendi edindikleri malların sahibi olmaktaydı ve ortak alınmış mallar da yapılan maddi katkı oranında paylaştırılmaktaydı. Bu durum ise Türk aile yapısında bulunan ve maddi katkıda bulunamayacak olan ev hanımı gibi ekonomik yönden zayıf olan tarafı koruyamamakta idi.


Mal ayrılığı rejimi 2002 yılında mal rejimi olmaktan çıkarılmıştır. Ancak 2002 yılı öncesi yapılan evliliklerde eğer başka bir sözleşme söz konusu değilse 2002 yılına kadar edinilmiş mallara mal ayrılığı rejimi, 2002 sonrası edinilen mallara ise edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

Mal ayrılığı rejiminde dikkate alınan tarih 2002 yılıdır. Bu yıldan sonra evlenen çifler de mal ayrılı rejimi uygulanmazken, öncesinde evlenen çiftlerde uygulanmaktadır.

Sponsorlu bağlantılar


Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde ise normalde her eş sahibi olduğu malda tasarruf yetkisine sahip olmaktadır. Bir malın hangi eşe ait olduğu belirlenemiyorsa da mal üzerinde iki eşin de paylı mülkiyeti olduğu kabul edilir.
Mal ortaklığı rejiminde eşler üzerinde ortak mal ve kişisel mal ayrımı yapılır. Bu rejimde kişisel mallar eşlerin kendi aralarında yapacakları sözleşmeyle de belirlenebilir, üçüncü şahıslar tarafından karşılıksız da kazandırılabilir (Örnek: miras kalması.)


2002 yılından sonra Medeni Kanun’umuzda belirtilen edinilmiş mallara katılma rejiminde ise eşlerin evlilik sürecinde edindikleri mallar üzerinde evlilik birliğinin dayanışma ruhu gereği olarak diğer eşe alacak hakkı tanınmaktadır. Bu sayede ekonomik olarak zayıf olan eş korunmuş olur.

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Durumunda Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.