Dilekçe İle İsim veya Soyisim Değişikliği

Dava açmadan ve mahkemeye gitmeden dilekçe ile isim ve soyisim değişikliğini nasıl yaparım?  İsmimi ve soyismimi değiştirmek için nereye ve nasıl başvuru yapmam gerekir? Son başvuru tarihi ne zaman?

DAVA AÇMADAN DİLEKÇE İLE İSMİMİ  VE SOYADIMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

 • Evet. Sadece dilekçe vererek değiştirebilirsiniz. Ancak aşağıda belirttiğimiz şartları taşımanız gereklidir. 
 • Aşağıda belirtilen şartları taşımamanız durumunda dava açmanız gereklidir. 

DİLEKÇE İLE İSİM DEĞİŞTİRMENİN SON TARİHİ NE ZAMAN

İsim ve soy ismin dilekçe ile değiştirilmesine dair yasal düzenleme “7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile düzenlenmiştir. Söz konusu bu kanun 19/10/2017 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş, en son olarak da "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 3 yıl süre ile uzatılmıştır.  

Bu kanunda yer alan geçici 8. Madde ile bazı özel durumlarda ve geçici bir süre için adı ve soyad değişiklikleri mahkeme yoluna gidilmeden Nüfus Müdürlüklerine dilekçe ile başvurularak yapılabilecektir denilmektedir.

Dilekçe ile değişiklik yapma talepleri hala devam etmektedir ve  son başvuru tarihi 19/10/2022 tarihidir. 

DİLEKÇE İLE İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmıştır. 

 • Kişinin soyadının "Soyadı Kanununun" 3. Maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olması gerekir.
 • İsim yada soyadın da yazım ve imla hatası olması
 • İsmin yada soyadın komik ve abes bir isim olması
 • Düzeltme işareti kullanılmamasından dolayı anlam değişikliği olan ad ve soyadları,

Yukarıda kısaca belirttiğimiz (alt başlıklarda ayrıntılı anlatılacaktır) şartları taşıyanlar dava yoluna gitmeden dilekçe ile Nüfus Müdürlüğüne başvurması halinde talebi il yada ilçenin idare kurulunda değerlendirilir. 

Dilekçe İle İsim Değiştirilmesine Dair Geçici 8. Madde :

“Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.”

SOYADI KANUNUN 3. MADDESİ NEDİR?

Soyadı Kanunun 3. Maddesinde "rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz" hükmü yer almaktadır. 

DİLEKÇE İLE İSİM VE SOYAD DEĞİŞTİRMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanunun geçici 8. Maddesinde açıklanmış olmakla birlikte Soyadı Kanunun 3. Maddesi ile birlikte değerlendirilmektedir: 

1- 2022 Yılına Kadar Dilekçe İle Başvuru Yapılması

 • Son başvuru tarihi  19/10/2022'dir. 
 • Diğer bir ifade ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süre tanınmıştır.

2- İsim veya Soyisimde İmla Hatası veya Yazım Yanlışı Bulunanlar Değiştirebilir

 • Nüfus Cüzdanı çıkarılırken bir kişinin ismi Nüfus Cüzdanına yanlış kaydedilmiş olabilir. Genellikle harf hatası şeklinde olmaktadır. Örneğin Güllü isminin Nüfus kayıtlarına Gülü – Güli şeklinde kaydedilmesidir.
 • Bu durumda kişinin isminde sadece hatalı olduğunu düşündüğü harf düzeltilir.

4- İsmin veya Soyadın İğrenç veya Gülünç Olması:

 • İsminin gülünç olduğunu düşünenler yada iğrenç kötü bir manası olan kişiler dilekçe ile başvurmak sureti ile ismini değiştirebilir.

Bu şekilde yapılacak olan başvurular kurul tarafından değerlendirilir. Kurul toplumsal değerleri dikkate alarak objektif kriterlere göre karar alır.

HANGİ BAŞVURULAR GENELLİKLE RET CEVABI ALIR?

 • İsmini beğenmediği için değiştirmek isteyenlerin başvuruları,
 • Mevcut isminin yanına başka bir isim ekletmek isteyenlerin başvuruları

Soyadını değiştirmek isteyenlerin başvuruları kabul edilmez. Bu kişilerin başvuruları ancak mahkeme ile karara bağlanır.

DİLEKÇE İLE İSİM DEĞİŞTİRMEK İÇİN NEREYE BAŞVURMAM GEREKİR

 • İkametlerinin olduğu yerde ki Nüfus Müdürlüğüne başvurmanız gereklidir.  
 • İl merkezinde oturanların başvuruları İl Kurulunda, ilçede ikamet edenlerin başvuruları ise İlçe Kurulunda değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır.

DAVA AÇARAK MAHKEME İLE DEĞİŞİKLİK NASIL YAPARIM?

Dilekçe ile isim ve soyadın değiştirilmesinin sadece yukarıda belirtilen şartlarda ve 19/10/2022 tarihine kadar başvuru yapılması gerekir. Bu şartlar dışında ismini değiştirmek isteyenlerin mahkemeye başvurması gereklidir.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak için "İsim Değişikliği Davası Nasıl Açılır? Bütün Detaylar"  konulu yazımızı incelemeniz gereklidir. 

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.