Doktor Rütbeleri, Ünvan Sıralamaları Nasıl?

Doktor rütbeleri hangileridir? Doktorların ünvanlarında sıralama nasıldır? Hangi doktor daha üst ünvandadır? Doçent doktor, uzman doktor, operatör doktor ne demek? Uz.Dr. ile Op Dr arasında fark var mı? 

Hemen hemen bütün insanlar hayatının bir kesitinde muhakkak hastaneye gider. Hastane ziyaretlerimizde bizleri muayene eden hekimlerin çeşitli ünvanları vardır. Bu ünvanlar kimi zaman kaşelerinde yazar, kimi zamanda muayene odasında. Ancak maalesef hiçbirimiz bu ünvanların tam olarak ne anlama geldiğini ve hangi ünvanın daha büyük olduğunu tam olarak bilmiyoruz. 

Doktorların ünvanlarını bu işin gerçekten uzmanı olan İnsan Kaynaklarından sorumlu bir yönetici ile konuştuk. 

DEVLET HASTANELERİNDE DOKTOR ÜNVAN SIRALAMASI NASILDIR?

Doktor ünvanları konusunda ilk bilmeniz gereken husus Üniversite Hastanelerindeki ünvanlar ile Devlet Hastanelerindeki ünvanlar birbirinden farklıdır. Bu yazımızda her iki kuruma ait ünvanlardan ayrı ayrı bahsedeceğiz. 

Devlet Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Doktor Ünvanları En Aşağıdan Yukarıya Şu Şekildedir: 

 • 1- Pratisyen Hekim
 • 2- Asistan Hekim
 • 3 - Uzman Hekim (Operatör Doktor)
 • 4- Başasistan
 • 5- Eğitim Görevlisi
 • 6 - Eğitim Sorumlusu

ayrıca 

 • 1- Diş Hekimi
 • 2- Uzman Diş Hekimi

Temel olarak Kamuya ait Hastanelerde ünvan olarak yukarıda saydığım kadro ünvanları vardır. 

DEVLET HASTANELERİNDE HANGİ DOKTOR ÜNVANLARI VARDIR?

Devlet Hastanelerinde Eğitim ve Araştırma'ya dönük faaliyetler yoktur. Sadece 2. basamak sağlık hizmetleri yürütülür. Örneğin Beykoz Devlet Hastanesi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi bu grupta yer alan hastanelerdir. 

Devlet Hastanelerinde asistan eğitimi verilmez. Yani herhangi bir uzmanlık dalında Uzman Hekim yetiştirilmez. Devlet Hastanelerinde aşağıda yer alan hekimler görev alır. 

 • Pratisyen Hekim
 • Uzman Hekim
 • Diş Hekimi
 • Uzman Diş Hekimi

Devlet hastanelerinde Asistan, Başasistan ve Eğitim Görevlisi ünvanlarında hekim yoktur. 

Pratisyen Hekim Nedir?

Pratisyen hekim Üniversitelerin Tıp Fakültesini bitirdikten sonra herhangi bir dalda uzmanlık eğitimi almadan Tabip olarak atanarak görev yapan hekimlere denir.

Örneğin İç Hastalıkları Uzmanı (Dahiliye yani) olan bir hekim 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitiminden sonra İç Hastalıkları branşında 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi daha almıştır.  Pratisyen hekimler ise bu uzmanlık eğitimini almadan normal tabip olarak görevine devam etmeyi tercih eden hekimlerimizdir. 

Uzman Hekim ve Operatör Doktor Ne Demektir?

Uzman Hekim bir hekimin sahip olduğu ünvanın adıdır. Örneğin Genel Cerrahi dalında eğitim alan bir hekim Genel Cerrahi Uzmanıdır. Yada Ortopedi dalında eğitim alan bir kişi Ortopedi Uzmanıdır. 

 • Operatör Doktor ise ameliyat yapan hekimlere verilen bir ünvandır.
 • Operatör doktor Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bir kadro ünvanı değildir.
 • Hekimlerin kendi aralarında ameliyat yapan doktor olduğunu ifade etmek için kullandıkları ikinci bir ünvandır yani. 

Diş Hekimi ve Uzman Diş Hekimi Nedir?

Diş Hekimi Üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültesini bitirdikten sonra diş hekimi ünvanı elde eden hekimlerimize verilen bir ünvandır. Bu şekilde görev yapan diş hekimlerini Pratisyen Hekimler gibi düşünebilirsiniz. 

 • Uzman Diş hekimi ise Diş Hastalıkları ile ilgili bir alanda Uzmanlık Eğitimi alan Diş Hekimlere verilen bir ünvandır.
 • Uzman Diş Hekimleri Diş hekimlerinin üstünde yer alır.
 • Uzman Diş Hekimleri normal Diş Hekimliği Fakültesinden sonra 3 yada 4 yıllık sürelerde Doktora Eğitimi alırlar. 

EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANELERİ VE ŞEHİR HASTANELERİNDE HANGİ ÜNVANLAR VARDIR?

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi hastaneler aynı zamanda asistan hekim yetiştiren sağlık kuruluşlarıdır. 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Türkiye'nin dört bir yanında olan hastanelerdir. Bu tip Hastaneler Devlet Hastanelerinden farklıdır. Bu tip Hastanelerde araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülür ve ek olarak Uzman Hekim yetiştirilir. 

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Şehir Hastanelerinde Hangi Hekim Ünvanları Görev Yapar?

 • Pratisyen Hekim
 • Asistan Hekim
 • Uzman Hekim
 • Başasistan
 • Eğitim Görevlisi
 • Eğitim Sorumlusu
 • Diş Hekimi
 • Uzman Diş Hekimi

Ayrıca Üniversite kadrosunda olup da bu hastanelerde görev alan Hocalar da vardır. Üniversite kadrosunda olup da bu hastanelerde görevlendirilen hekimler genellikle Eğitim Görevlisi olarak görev alırlar. Görev aldıkları kurumlarda Hoca olarak anılırlar. Bu hekimlerin kadro ünvanları Doçent kadrosudur yada Profesör kadrosudur. Ancak bu akademik ünvanlar hekimlerin Doç.Dr. yada Prof.Dr. olarak yazılan ünvanlarından farklıdır. 

PRATİSYEN HEKİM, TABİP VE UZMAN HEKİM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

 • Pratisyen hekim ile Tabip aynı şeydir. Yani bir kişi Tabip olarak görev yapıyorsa bu kişi Pratisyen Hekim demektir zaten. 
 • Uzman Hekim ise herhangi bir alanda Uzmanlık Eğitimi almış hekim demektir. Cildiye Uzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı gibi. 

ASİSTAN HEKİM VE BAŞASİSTAN NE DEMEKTİR?

 • Başasistan Hekim Uzman Hekimden yukarıda yer alan bir ünvandır. Bir hekimin Başasistan olması için Uzman Hekim olması şarttır. Başasistan olan kişi eğitim alan hekim değil, Asistanlara verilen eğitimlerden sorumlu olan kişi demektir.
 • Asistan ise herhangi bir Uzmanlık dalında eğitim alan hekim demektir. Asistan olmak için TUS sınavına girilmesi gereklidir. 

DOÇENT DOKTOR VE PROFESÖR DOKTOR ÜNVANLARI NEDİR?

Üniversitelerde hocalara verilen ünvanlar Doçent yada Profesör kadrosu şeklindedir. 

 • Örneğin Genel Cerrahi Profesörü yada Genel Cerrahi Doçenti şeklinde. 
 • Bu kadro ünvanları sadece Üniversitelerde geçerlidir. 
 • Ancak bu kadro ünvanının dışında hekimlerin sahip oldukları akademik ünvanlar vardır. Bu ünvanlar Doç.Dr. Yard. Doç.Dr. yada Prof.Dr. şeklinde. 

Devlette olsun, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde olsun yada Üniversite Hastanelerinde olsun hatta özel hastanelerde dahi akademik ünvanlı hekimler olabilir. Bu hekimlerin isimlerinin önünde Doç.Dr. yada Prof.Dr. şeklinde akademik ünvanları vardır.