İşçiler Evlilik İznini 2020 Yılında Kaç Gün Olarak Kullanacak?

Öncelikle aşağıdaki haberimizde sık sık kullanacağımız kavramların tanımı ile başlamak doğru olacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu’ nun 2'nci maddesine göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye de  iş ilişkisi denir.

Geçen yılın verilere göre 82 milyon nüfuslu ülkemizde, çalışan sayısı 28 milyondur ve bu çalışanların yaklaşık yarısı (13.411.983) işçi statüsüyle çalışmaktadır. İşçi statüsü ile çalışanların da yarıdan fazlası 20-40 yaş aralığındadır ve ortalama evlilik yaşına denk gelen bu çalışanlarımızı da aşağıda en doğru şekilde bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

İşçi için (özel sektör) evlilik izni kaç gündür?

Tanım tam olarak şudur:  4857 Sayılı İş Kanunu’ nun Ek Madde 2’ sine göre:

“İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.

Kanunda kullanılan tanım “iş günü” yerine “gün” olduğu için, bu izinler hafta sonu tatili, genel tatil ya da ulusal bayram tatiline de denk gelse evlilik izni süresinin içinde sayılmaktadır. İzin süresine eklenmemektedir.

İşçilerin evlilik izni süresi uzatılabilir mi?

İşçilerin belirtilen 3 günlük evlilik izni süresi asgari süreler olduğu için azaltılamamakla birlikte, bireysel ya da toplu iş sözleşmelerinde süreyi arttırmak mümkündür.

Evlilik izni için hangi tarih dikkate alınıyor?

Evlilik iznini kullanmak için baz alınan tarih, nikah tarihidir. Fakat, eğer nikah ve düğün farklı tarihlerde gerçekleşiyorsa; tercih izni kullanacak olan personele bırakılmaktadır.

Birden fazla evlilik yapanlar için izin düzenlemesi nasıldır?

Birden fazla evlilik yapanlar, her evliliği için ayrı ayrı evlilik iznini kullanabilmektedir ve maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaması gerekmektedir.

İşçilerin çocuklarının evliliği için izin hakkı var mı?

Maalesef işçi statüsünde çalışanların sadece kendi evliliği için izin hakkı bulunmaktadır. Bu hak memurlarda farklı olarak, çocuğunun evlenmesi durumunda 7 gün izin verilir.

Evlilik nedeniyle ayrılan kadın işçi, kıdem tazminatını alabilir mi?

1475 sayılı İş kanunu’ nun 14 üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmak koşulu ile kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılsa bile, kıdem tazminatına hak kazanır (bu 1 yıllık sürede baz alınan kriter, nikah tarihidir). Bu haktan yararlanabilmek için, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği ispatlayan belgenin işverene sunulması ve istifa sebebinin evlilik olduğunun net olarak belirtilmesi zorunludur.

Evlilik izni için işyerine teslim edilmesi gereken evrak var mı?

Evlenme izni, bir dilekçe ile insan kaynaklarına ya da işverene bildirilir. Dikkat edilmesi gereken şey, bu bildirimin nikah tarihinden önce gerçekleştirilmesidir. Talep edilmesi durumunda, nikah günü alındığını ispatlayan belge de teslim edilir.

Evlilik izni sadece 3 gün mü kullanılabiliyor? Yıllık izinle birleştirilebilir mi?

Evlilik iznini tabi ki yıllık ücretli izinle birleştirebilirsiniz. Tabi bunu işyeri prosedürlerine uyarak ve gerekli yazılı bildirimleri de atlamadan yapmalısınız.

Evlilikte başarı, aranan niteliklere sahip insan bulmaktan çok; aranan niteliklere sahip insan olmaktır.

R.Brickner

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.