2018 E-Devlet üzerinden ikamet nasıl alınır?İkamet belgesi ne kadar?

Her geçen gün yeni bir değişiklik yapılıyor. Bilindiği üzere 2017 yılında tüm nüfus cüzdanları yeni çipli kimlikle değiştirilmeye başlanacak. İçişleri Bakanlığı yeni bir değişikliğe daha imza attı. Yeni değişikle beraber Emniyet Genel Müdürlüklerince verilen ehliyet ve pasaportların dağıtımı nüfus müdürlüklerince yapılacak. Yapılan değişikler tabi ki birden olmayacak.

 

676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete yayınlandı.(29 Ekim 2016)

 

3152 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
“f) Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek.”

Sponsorlu bağlantılar

 

MADDE 26- 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11- Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yürütülmeye devam olunur.
Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen görevler hakkında diğer mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, mahalli emniyet makamlarına yapılmış olan atıflar ise nüfus müdürlüklerine yapılmış sayılır.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-5.htm

 

{MIDDLE_ADSENS}

4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 4.75 (2 Oylar)