İstiklal Marşının Kabulü Kısaca

İstiklal Marşının kabulü ile ilgili bir yazı yada metin arayan öğrencilerimiz için çok güzel bir metin hazırladık. Öğrencilerimiz hemen aşağıda yer alan metni ödev olarak Öğretmenlerine sunabilir. Bu yazımız bilgi veren bir yazı olmanın yanında kompozisyon ödeviniz için çok güzel edebi bir metin olarak hazırlanmıştır. 

İSTİKLAL MARŞININ YAZARI KİMDİR?

Tarihsel birikimimiz, Millet olarak hayata ve kutsala dair bakış açımız yanında Kurtuluş savaşında yaşadığımız destansı savaşımızı en güzel bir şekilde resmeden Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır.  

İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ KISACA

Kurtuluş Savaşının devam ettiği yıllarda Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey Milletimizin bir marşa ihtiyaç olduğuna karar verir ve bu amaçla bir yarışma düzenler. Düzenlenen bu yarışmaya yüzlerce eser katıldığı halde hiç bir eser beğenilmez.

Söz konusu bu yarışmaya Ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy para ödülü olması nedeniyle katılmaktan imtina etmiştir. Zira Mehmet Akif Ersoy gibi Vatansever bir zat sırf para ödülü için böyle bir eseri asla kaleme alamazdı. 

Ancak Aziz Milletimizin yeryüzünde insanoğlu tarafından yazılmış olacak en güzel ve en muhteşem bir esere ihtiyacı vardı. Ünü hatip Maarif Vekili Hamdullah Suphi Mehmet Akif Ersoy'a göndermiş olduğu mektupta para ödülü konusuna bir çözüm bulacağını ve ne olursa olsun Milli Marşımızı kaleme alması gerektiği konusunda özel ricacı olmuştur. 

Aziz şairimiz Mehmet Akif'in bir gece yarısı kaleme aldığı "Kahraman Ordumuza" atfen yazdığı Milli Marşımız 1 Mart 1921 tarihinde ünlü hatip Hamdullah Suphi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunmuş ve hayranlık içinde dinlenmiştir. 

Çok büyük bir beğeni alan bu eser 12 Mart 1921 tarihinde Meclisimiz tarafından İstiklal Marşımız (Milli Marşımız) olarak kabul edilmiştir. 

İstiklal Marşı Yarışmasını Kim Açmıştır? 

Bu yarışma Maarif Vekilimiz Hamdullah Suphi Bey tarafından düzenlenmiştir. Hamdullah Suphi bey aynı zamanda döneminin en güçlü hatiplerinden birisidir.

Maarif Vekilliği Milli Eğitim Bakanlığının o dönemdeki ismidir. Osmanlı Devletimiz döneminde Eğitim Bakanlığına Maarif Vekilliği denilmiştir. Cumhuriyet dönemimizin ilk dönemlerinde de bu uygulamaya devam edilmiştir. 

İstiklal Marşı Yarışmasına Toplam Kaç Eser Katılmıştır ve Bu Yarışmada Neden Birinci Seçilememiştir?

Bu yarışmaya toplam 724 eser katılmıştır. Ancak bu eserlerin hiçbiri beğenilmemiştir.

Devletlerin bağımsızlık sembolü için iki önemli sembol vardır. İlki Bayrak diğeri ise Milli Marştır. Milli Marşımız Ülkemizin sahip olduğu kutsal değerleri tam manasıyla ifade etmiş olmalıdır. Ayrıca Milli Mücadele döneminde yaşadığımız destansı mücadelemizi en iyi şekilde yansıtmalıdır. Topraklarımızı Milyonlarca şehit vererek kazanmış bir millet olmamız nedeniyle Milli Marşımız bu değerlerimizin hepsini birden içinde barındıran bir özelliği sahip olmalıdır.  

Ancak düzenlenen yarışmaya katılan 724 eserin hiçbirisi bu duyguları ifade etmekten uzaktı. 725. eser olarak yarışmaya özel olarak davet edilen Mehmet Akif Ersoy Yüce Rabbimizin de nasibi olarak öyle bir eser kaleme almıştır ki, belki de Yeryüzünde İnsanoğlu tarafından kaleme alınmış en güzel eserlerden biri diyebiliriz. 

Bu eser İslam İnancını, Peygamberimiz yolundan giden Yüce Türk Milletinin bütün kutsalını dile getirebilmiş, kutsal mücadelesini en harika bir şekilde anlatmıştır. 

Mehmet Akif Ersoy Para Ödülünü Ne Yapmıştır?

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Mehmet Akif Ersoy yarışmaya para ödülünü almamak şartıyla katılmıştır. Ancak yoğun istek üzerine ödülü nezaketen kabul etmek zorunda kalan Ünlü şairimiz bu ödülü Darülmesai isimli vakfa bağışlamıştır.  

Mehmet Akif İstiklal Marşını Safahat Adlı Kitabına Neden Almamıştır?

Mehmet Akif'in şiirlerini topladığı ünlü eserinde Milli Marşımız bulunmamaktadır. Bunun sebebini Milli Marşımızın kendisinin değil, Milletimizin eseri olduğu için şahsına ait Safahat adlı kitaba almadığını ifade etmiştir.  

İstiklal Marşı Yarışmasında Ödül Ne Kadardır?

Bu yarışma için 500 TL para ödülü verileceği ifade edilmiştir. Bu miktar bu dönemin parasıyla küçük gözükebilir. Ancak o dönem için gerçekten çok yüksek bir rakamdır. Ancak özellikle vurgulamak istiyorum Ünlü şairimiz bu ödülü Darülmesai vakfına bağışlamıştır. 

Milli Marşımızın Teması Nedir?

Milli Marşımız 10 kıta ve 41 mısradan oluşmaktadır. İlk dokuz kıtası 4 mısradan oluşmakta iken, son kıtamız 5 mısradan oluşmaktadır. Milli Marşımızın teması: Savaş, kahramanlık ve bağımsızlık, İnancımız ve Maneviyatımız, Medeniyet ve umut üzerine kurulmuştur. 

Marşımızın yazıldığı dönemde hala Milli Mücadelemiz devam etmektedir. Ayrıca Milletimiz Dünya Savaşından yeni çıkmıştı. Dünya savaşından öncede Balkan Savaşları, 93 Harbi gibi sürekli savaşlar ile sürekli savaşlar yaşamıştı.