KDV Hesaplama Makinesi - Dahil ve Hariç Fiyattan Hesaplama

KDV hesaplaması hakkında hazırladığımız bu makalemizde KDV hakkında bilmeniz gereken bir çok detayı bu makalemizde örnek hesaplamalar ile anlatacağız. Bu yazımızda anlattığımız bütün açıklamalar "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu"na göre yapılmıştır. 

Yazar : SMMM Ahmet Furkan KARA

Bu yazımızda aşağıda yer alan konu başlıkları anlatılmıştır. 

KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir?

Katma Değer Vergisi (KDV) işletmelerin devlete ödemiş olduğu bir vergi olsa da bu vergi gerçekte tüketicilerden alınan dolaylı bir vergidir. İşletmeler satmış oldukları ürün ve hizmetlere bu KDV oranını yansıtmaktadırlar. Tüketicilerde nihayetinde fiyata yansıyan bu farkı ödeyen kişi olmaktadır. Ancak KDV vergisinin mükellef olarak muhatabı iş yerleri sahibidir.  Bu vergi türü Ülkemizde 1984 yılından beri uygulanmaktadır. 

 
KDV DAHİL VE HARİÇ HESAPLAMA
İşlem seç
KDV Oranı Kaç:
Tutarı giriniz:
 

KDV Hesaplama Aracı

 

KDV Hesaplama Formülü

KDV hesaplaması yaparken iki farklı hesaplama yapılmaktadır. 

  • 1- KDV hariç fiyattan KDV dahil fiyatını bulmak: Bir ürünün KDV dahil edilmemiş fiyatı için ne kadar KDV ödenmesi gerektiğini bu yöntem ile buluruz. 
  • 2- KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyatı bulmak:  KDV dahil edilmiş bir ürünün genel toplam fiyatından KDV hariç fiyatını bu yöntem ile buluruz. 

Not: YUKARIDA YER ALAN KDV HESAPLAMA FORMÜLÜ YÜZDE YÜZ DOĞRU SONUÇ VERMEKTEDİR. 

KDV Hariç Fiyattan KDV Hesaplama

Bir ürünün yada hizmetin KDV dahil edilmemiş fiyatı verilir. Ve bu ürünün KDV'si dahil toplam fiyatını nasıl buluruz? 

(Ürünün KDV Hariç Fiyatı)  x  (1 + KDV Oranı / 100)

kdv hariç tutardan kdv dahil tutar

KDV Dahil Fiyattan KDV Hesaplama 

Bir ürünün yada hizmetin KDV dahil edilmiş fiyatı verilir. Ve bu ürünün KDV'si hariç fiyatını nasıl buluruz? 

(Ürünün KDV Dahil Fiyatı)  /  (1 + KDV Oranı / 100)

kdv dahil tutardan kdv hariç tutar

KDV Tutarını Nasıl Hesaplarım:

Bir hizmet yada mal için ödenen ücretin ne kadarının KDV tutarı olduğunu nasıl öğrenirim?

Ürünün Toplam Fiyatı x KDV Oranı /100 Formülünü kullanırız. 

Örneğin,  Bir Ürünün toplam bedeli 250 TL'dir. Bu ürünün KDV oranı ise % 8 . Bu ürün için ödenen KDV oranı ne kadardır?

250 x 8/ 100 = 20 TL'dir. 

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir? 

KDV beyannamesinin hangi tarihte verileceği Katma Vergisi Değer Kanunun'un 41. maddesinde açıklanmıştır. Beyanname vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü gününün akşamına kadar verilmelidir. Vergi beyannamesini vergi dairesine vermelidir. 

Soru : Aylık beyanname veren işletmeler (mükellefler) KDV beyannamesini hangi tarihte vermektedir?

Aylık beyanname veren mükellefler beyanname verecekleri ayın beyannamesini bir sonra ki ayın 24'ünün akşamına kadar vermek zorundadır. 

Soru : İş bırakan mükellefler KDV beyannamesini ne zaman verir?

İşi bıraktıları ayın yirmidördüncü akşamına kadar vermek zorundadır.

Sponsorlu bağlantılar

KDV Vergilendirme Dönemi Ne Zamandır? 

Yukarıda KDV beyannamesinin vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü gününe kadar yapılacağını belirtmiştik. Vergilendirme dönemi ise aynı Kanunun 39. maddesinde açıklanmıştır. Kanunda vergilendirme döneminin faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemi olduğu belirtilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığı üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi de tespit edebilir. 

  • Götürü usulde vergiye tabi tutulan iş yeri sahipleri bir takvim yılında,
  • vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar için bir ay,
  • İthalat ve ihracat durumlarında gümrükten çıkıldığı andır. 

Bu konunun ayrıntılarına başka bir makalemizde ayrıca anlatılacaktır.  

Hesaplanan KDV Nedir ve Nasıl Bulunur?

Hesaplanan KDV'nin nasıl hesaplandığına geçmeden önce bu hesabı tanımlamakta yarar var. Hesaplanan KDV mükelleflerin (işletmelerin), satmış oldukları mal yada hizmetlerde alıcıdan aldıkları ücretten KDV ücretinin kaydedildiği hesaptır. Örneğin, bir malın KDV dahil fiyatı 118 TL'dir. Bu ücretin 18 TL'si KDV ise bu ücret Hesaplanan KDV hesabına yazılır. 

  • Muhasebe işleminde Hesaplanan KDV Hesabının Alacak kısmına kaydedilir. 
  • Muhasebe defterinde 391 sayılı kod ile kayıt işlemi yapılır. 

İndirilecek KDV Hesabı 

İndirilecek KDV hesabının muhasebe kayıtlarında kodu 191'dir. Bir işletmenin satın aldığı ürün ve hizmetler için ödemiş olduğu KDV tutarını bu hesaba kaydederler. Örneğin, bir işletme işletmesi için aldığı bir ürün için 118 TL ücret ödemiştir toplam. Bu ücretin 18 TL'sinin KDV olduğunu hesap edelim. Bu 18 TL'lik ücreti İndirilecek KDV hesabına kaydeder.

  • Muhasebe işlemlerinde işletmeler indirilecek KDV tutarını "İndirilecek KDV hesabının" borç kısmına kaydederler.  

Vergi İndirimi

Mükelleflerin Katma Değer Vergisi üzerinden yapabileceği vergi indirimleri "Katma Değer Vergisi Kanunun" 29. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin hükümlerine göre;

  • İşletmenin almış olduğu mal ve hizmetlerden dolayı hesaplanarak düzenlenen KDV
  • İthal etmiş olduğu mal yada hizmetlerden dolayı ödediği KDV'den

Ayrıca götürü yada telafi edici usulde vergiye tabi kılınan işletme sahiplerinden gerçek usulde vergilendirme işlemine tabi olan işletmeler, hesap dönemi başındaki mallara ait KDV'yi indirebilirler.  

KDV Oranları

KDV oranlarına dair düzenlemeler Kanunun 28. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddede KDV oranı için belirli düzenlemeler getirilmiş olup, asıl düzenlemelerin Bakanlar Kurulu ile belirleneceği açıklanmıştır. Güncel vergi oranlarına her zaman Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz. Biz şuan uygulanmakta olan vergi oranlarını kısa bir şekilde aşağıda belirtiyoruz. 

NOT: Google'ye Güncel KDV yazdığınızda karşınıza çıkacak Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinden güncel oranları öğrenebilirsiniz. 

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.