Kdv Dahil ve Kdv Hariç Hesaplama Formülleri

Kdv dahil ve Kdv Hariç hesaplama formülleri hakkında hazırladığımız bu makalemizde KDV hakkında bilmeniz gereken bir çok detayı bu makalemizde örneklerle anlatacağız. Bu yazımızda anlattığımız bütün açıklamalar "3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu"na göre yapılmıştır. 

Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma Değer Vergisi işletmelerin devlete ödemiş olduğu bir vergi olsa da bu vergi gerçekte tüketicilerden alınan dolaylı bir vergidir. İşletmeler satmış oldukları ürün ve hizmetlere bu KDV oranını yansıtmaktadırlar. Tüketicilerde nihayetinde fiyata yansıyan bu farkı ödeyen kişi olmaktadır. Ancak bu verginin mükellef olarak muhatabı iş yerleri sahibidir.  Bu vergi türü Ülkemizde 1984 yılından beri uygulanmaktadır. 

KDV Nasıl Hesaplanır?

İki farklı şekilde yapılır:

Kdv dahil hesaplama formülü:

Bir ürünün yada hizmetin KDV dahil edilmemiş fiyatı verilir. 

(Ürünün KDV Hariç Fiyatı)  x  (1 + KDV Oranı / 100)

kdv hariç tutardan kdv dahil tutar

Kdv hariç hesaplama formülü

Bir ürünün yada hizmetin KDV dahil edilmiş fiyatı verilir. 

(Ürünün KDV Dahil Fiyatı)  /  (1 + KDV Oranı / 100)

kdv dahil tutardan kdv hariç tutar

KDV Tutarını bulma:

Bir hizmet yada mal için ödenen ücretin ne kadarının Katma değer vergisi tutarı olduğunu nasıl öğrenirim?

Ürünün Toplam Fiyatı x KDV Oranı /100 Formülünü kullanırız. 

Örneğin,  Bir Ürünün toplam bedeli 250 TL'dir. Bu ürünün vergi oranı ise % 8 . Bu ürün için ödenen oran ne kadardır?

250 x 8/ 100 = 20 TL'dir. 

KDV Beyannamesi Ne Zaman Verilir? 

Beyannamenin hangi tarihte verileceği Katma Vergisi Değer Kanunun'un 41. maddesinde açıklanmıştır. Beyanname vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü gününün akşamına kadar verilmelidir. Vergi beyannamesini vergi dairesine vermelidir. 

Soru : Aylık beyanname veren işletmeler (mükellefler) Katma değer vergi beyannamesini hangi tarihte vermektedir?

Aylık beyanname veren mükellefler beyanname verecekleri ayın beyannamesini bir sonra ki ayın 24'ünün akşamına kadar vermek zorundadır. 

Soru : İş bırakan mükellefler katma değer vergisi beyannamesini ne zaman verir?

İşi bıraktıkları ayın yirmi dördüncü akşamına kadar vermek zorundadır.

Vergilendirme Dönemi Ne Zamandır? 

Beyannamelerin vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi dördüncü gününe kadar yapılacağını belirtmiştik. Vergilendirme dönemi ise aynı Kanunun 39. maddesinde açıklanmıştır. Kanunda vergilendirme döneminin faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemi olduğu belirtilmiştir. Ancak Maliye Bakanlığı üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi de tespit edebilir. 

  • Götürü usulde vergiye tabi tutulan iş yeri sahipleri bir takvim yılında,
  • vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar için bir ay,
  • İthalat ve ihracat durumlarında gümrükten çıkıldığı andır. 

Vergi İndirimi

Mükelleflerin Katma Değer Vergisi üzerinden yapabileceği vergi indirimleri "Katma Değer Vergisi Kanunun" 29. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin hükümlerine göre;

  • İşletmenin almış olduğu mal ve hizmetlerden dolayı düzenlenen katma değer vergisi
  • İthal etmiş olduğu mal yada hizmetlerden dolayı ödediği katma değer vergisinden

Ayrıca götürü yada telafi edici usulde vergiye tabi kılınan işletme sahiplerinden gerçek usulde vergilendirme işlemine tabi olan işletmeler, dönem başındaki mallara ait katma değer vergisini indirebilirler.  

Oranlar

Katma değer vergisi oranlarına dair düzenlemeler Kanunun 28. maddesinde açıklanmıştır. Bu maddede oranlar için belirli düzenlemeler getirilmiş olup, asıl düzenlemelerin Bakanlar Kurulu ile belirleneceği açıklanmıştır. Güncel vergi oranlarına her zaman Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.