Kemiklerin Yapısı ve Fonksiyonu, İskelet Türleri

Vücut sisteminin en temelini şüphesiz kemikler teşkil eder. Biyoloji öğrencileri için bu yapının temel kavramlarını bilmek en önemli esastır. Soru cevap şeklinde hazırladığımız makalemizde söz konusu konuyu özet bir şekilde sizlere sunmak istedik. 

Kemiklerin Yapısı Nasıldır?

Kemikler kemik hücrelerinden (organik kısımdan) ve inorganik elementlerden oluşur. Kemiklerin yaklaşık üçte biri organik kemik hücrelerinden oluşurken, diğer üçte ikilik kısmı ise inorganik kısımdan oluşmaktadır.

Kemiklerimizin dışı kompakt olarak tanımlanan sert bir yapı ile, iç tarafı süngerimsi olarak tanımlanan yumuşak yapıdan meydana gelmektedir.

En iç kısmındaki boşluğa: cavum assis denilen kemik boşluğu denilir. Kemik iliğinin bulunduğu kısım burasıdır. Sarı ilik ve kırmızı ilik vardır. Sarı ikil yağların depolandığı ilik, kırmızı ilik ise kan hücrelerinin üretildiği kısımdır.

Periosteum Kemik Zarı Nedir?

Kemiklerimiz periosteum olarak ifade edilen kemik zarı kaplıdır. Kemikleri kaplayan ince doku şeklinde de tanımlanabilir.

Osteosit Nedir?

Kemik hücrelerine verilen isimdir Osteosit. Kemiklerin canlı kısmını teşkil etmektedir. Sert olan inorganik kemik yaprakları arasında bulunmaktadır.

Şekillerine Göre Kemikler Nelerdir?

Şekil bakımından 5 ayrı şekilde inceleriz. Bunlar;

 • Kısa kemikler nelerdir?
  El ve ayak bileği kemikleri.
 • Uzun kemikler nelerdir?
  Kol kemiği (humerus) ile uyluk kemiği (femur)
 • Yassı kemikler:
  Bu kemikler İnce, yassı ve kavislidir.
  Kafatası kubbesi kemikleri, kaburgalar, kürek kemiği, göğüs kemiği ve kalça kemikleri yassı kemiklerdendir.
 • Düzensiz şeklindeki kemikler
  Vertebra (omur), alt çene ve üst çene kemikleri ve elmacık kemikleri
 • Susamsı kemikler: patella (diz kapağı kemiği).

Ossificasyon yada kemikleşme nedir?

Başlıkta da ifade ettiğimiz gibi Ossificasyon kavramı kemikleşmeyi ifade etmektedir.

Embriyonel dönemde başlar bu süreç. Doğumdan sonrada devam etmektedir ve bağ doku ve kıkırdak dokunun kemiğe dönüşmesine Ossificasyon denilmektedir


Yenidoğan Bebeklerde ve Yetişkin İnsanlarda Kaç İskelet Kemiği Vardır?

Yenidoğan bebeklerde 270, yetişkin insanlarda ise 206.

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Bedenimizin şeklini oluşturan iskelet yapımızın bir çok fonksiyonu ve görevi bulunmaktadır. Ancak biyoloji biliminde öğrenciler için en çok sorulan ve bilmesi gereken görevlerini maddeler halinde aşağıda ki gibi sıralayabiliriz.

 • Bedenimizin şeklini oluşturur,
 • İskelet sistemi sayesinde kaslarımız ve bağ yapılar bedene tutunur.
 • Hayati durum arz eden iç organlarımızın korunmasını sağlar.
 • Mineralleri ve yağları depo ederek saklar.
 • Kemik iliğinin boşluklarda saklanmasını sağlar.

İskeletin Bölümleri Nelerdir?

Apendikuleriskelet iskelet denilen Skeleton Appendicularia (Latincesi)
Aksiyal iskelet denilen Skeleton Axiale (Latincesi)

 • Apendikuleriskelet: Kol ve bacaklarımızın olduğu bölümdür. Bu bölümdeki kemik sayımız toplamda 126 tanedir
 • Aksiyal iskelet: Vücudumuzun orta eksenini meydana getiren iskelet yapımızdır.  Baş, göğüs kafesi ve omurga kemiklerinden oluşmaktadır.  Toplam kemik sayısı aksiyal iskeletimizde 80’dir.