Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Kıdem tazminatı ve tazminata ilişkin hükümler 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Bu makalemizde söz konusu kanun maddeleri kapsamında detaylı KIDEM TAZMİNATI REHBERİ hazırladık. 

Not : Makalemiz 1475. Sayılı Kanunun hala geçerli 14. Maddesi ile 4857 Sayılı Kanuna ve 2019 yılında geçerli olan tebliğlere göre hazırlanmıştır. Açıklamalarımız hakkında gerekirse ilgili kanun maddelerine bakmanızda yarar bulunmaktadır.

Sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışanları yakından ilgilendiren konuların başında kıdem tazminatı gelmektedir. İşten ayrılmanız yada çıkarılmanız durumunda alacağız kıdem tazminatı ve buna dair hesaplamalar nelerdir? Aşağıda kıdem tazminatı ile ilgili muhakkak bilmeniz gereken hususların neler olduğu belirtilmiştir.

 • Kıdem tazminatında hangi haklardan yararlanıyoruz?
 • Hak kazanma süremiz ne kadar?
 • İşyerinden kendi isteğimizle ayrıldığımız zaman kıdem tazminatından aynı şekilde yararlanabilir miyiz?

2019 Yılı Kıdem Tazminatı Ne Kadar?

2019 yılı kıdem tazminatının ne kadar olduğu hususunda bilmeniz gereken en önemli detay kıdem tazminatının tavan tavan ücretidir. Tavan ücretine takılmayan her çalışan için ödenen tazminat tutarı son aldığı brüt maaşından hesap edilir.

 • Tazminat miktarınızı hesaplarken maaşı çok üst seviyede olan kişilerin tavan ücret üzerinden hesaplama yapması gereklidir.
 • Normal ücret alan kişilerin (2019 yılı için 5.001,76 TL'den düşük olanlar) normal brüt ücretleri üzerinden hesaplama yapması gereklidir.

2019 Yılı Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti Ne Kadar?

2019 yılında asgari ücrete yapılan zam oranından sonra 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle işçilere ödenecek olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL olmuştur.

 • 2019 Ocak ayından itibaren geçerli olan asgari ücret brüt 2.029, 00 TL, net ücret ise 1.603,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • 2019 yılında asgari ücrete yapılan bu zam kıdem tazminatı ücretlerini de 2019 yılı için artırmıştır.
 • 2019 Ocak ayında asgari ücrete gelen zamdan sonra SSK’lı olarak çalışanların kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL'ye ulaştı.
Not: Kıdem Tazminatının Tavan Ücreti Her yıl Ocak ve Haziran ayında güncellenmektedir. Genellikle asgari ücrete yapılan zam oranında tavan ücretine zam yapılmaktadır.

2019 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Süresinin Hesaplanması : Kıdem tazminatı aktif çalışılan bir yıl için ödenir. İşe başladığı tarihten itibaren devam eden her bir yıl için ödeme yapılır.

 • Örneğin: 1 Şubat 2002 yılında bir kişinin işe başladığını düşünelim. Bu kişi 1 Mayıs 2018 tarihinde işten çıkarılmış olsun. Bu çalışanın hak ettiği kıdem tazminatı süresi 16 yıl 3 aydır.

Bu çalışanın her bir yılı için 30 günlük bürüt ücreti ödenir. Bürüt ücret son aldığı maaşı üzerinden hesaplanır. Arada ki 3 aylık süre içinde oranlama yapılır. Ödenecek Tutarın Hesaplanması: Yukarıda bir çalışanın işten çıkarılması durumunda ödenecek süreyi ifade ettik. Süreye bağlı olarak da ödenecek ücretin çalışanın brüt ücreti olduğunu belirttik. Ancak bu brüt ücret çalışanının son almış olduğu ücretin brüt ücretidir.

 • Örneğin 2002 yılında işe giren bir çalışanın brüt ücreti 500 TL olsun. 2018 Mayıs ayında ise 4500 TL olsun. Bu kişiye ödenecek tutar hesaplanırken yıl başına 4500 TL üzerinden hesaplama yapılır.

Yukarıda ki örnek üzerinden gidecek olursak: 4.500,00 TL * 16 = 72.000,00 TL ve 3 aylık kısım için ise 1125 TL olarak toplamda 73.125,00 TL

NOT: Yukarıda ifade ettiğimiz tavan ücretini hiçbir durumda aşamazsınız. Örneğin 10 bin TL maaş alan bir kişi 2018 yılı için (Haziran ayına kadar yıl başına 5.001,76 TL ücret alabilir.)

Maaş Dışında Yer Alan Diğer Ödemelerin Kıdem Tazminatında Hesaplanması

Bir çalışanın maaşının dışında ödenen yol yardımı, yemek, ikramiyeler, primler, sağlık sigortası benzeri diğer ödemelerde tazminat hesabında hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Belirleniyor?

2019 yılı için yıllık kıdem tazminat tutarına bakıldığında 5.001,76 TL olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre miktarı belirlemektedir. Ayrıca kıdem tazminatı tavan tutarı için altını çizmemiz gereken bir başka önemli konulardan birisi de en yüksek devlet memuruna bile bir yıl için ödenecek olan hizmet tutarı azami emeklilik ikramiyesini geçememesi denilebilir. En yüksek devlet katsayısında ise Başbakanlık Müsteşarının ücreti baz alındığını belirtebiliriz.

Kıdem Tazminatı Nedir? Kimler Alabiliyor?

Kıdem Tazminatı, çalışanların işyerinden çeşitli nedenlerden dolayı ayrılıyor olmasından dolayı işveren tarafından ödenmekle yükümlü tazminattır.

Kıdem Tazminat Almanın Şartları Nelerdir?

Bir çalışanın işinden ayrılması durumunda kıdem tazminatı almasının bazı şartları söz konusudur.

 • Kıdem tazminatı için aranan en temel şart çalışanın işten çıkarılmasıdır. İşçinin kendisinin işten ayrılması durumunda kıdem tazminat hakkı sadece belirli durumlarda geçerlidir. Temel olarak işveren çalışanını hiçbir sebep beyan etmeksizin işten çıkarırsa tazminat hakkı doğar.
 • Çalışanın işten çıkarılırken ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmaması gerekir.
 • Bu konuda işveren çalışanı işten çıkarırken SGK kayıtlarına hırsızlık, ahlak dışı neden gibi neden girmesi halinde kıdem tazminatı hakkı bulunmaz.
 • Temel olarak : Çalışanın işten çıkarılırken, ahlak kurallarına uymaması, işyerinde huzursuzluk çıkarması, hırsızlık ve zimmet gibi suçları irtikap etmesi gibi durumlarda tazminat hakkı olmaz.

Askerlik Dolayısı İle İşten Ayrılanın Kıdem Tazminatı

Çalışanın kendi isteği ile işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alacağı hallerden bir tanesi askerlik nedeniyle işten ayrılmasıdır. Askere gitmeniz durumunda hak ettiğiniz kıdem tazminatını işveren ödemekle yükümlüdür.

Çalışan Kadınların Evlenmesinden Dolayı İşten Ayrılması

Çalışan bir kadının evlenmesi durumunda evlilik akdinin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılması halinde kıdem tazminat hakkı vardır.

 • Örneği 1 Nisan 2018 tarihinde evlenen bir kadın çalışanın 31 Mart 2019 tarihine kadar işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı almaya hakkı vardır. 2 Nisan 2019 tarihinde işten ayrılması halinde bu hakkını artık kullanamaz.

Prim Gün Sayısını Dolduranların Kıdem Tazminatı Alması

Prim gün sayısını tamamlayıp yaşı bekleyen çalışanlar işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilirler. Bu durumda işverenin işçisinin bu hakkını yerine getirmesi zorunluluktur.

Emeklilik Yaşını Tamamlayanların Kıdem Tazminatı Alması

Prim gün sayısını henüz tamamlamamış olan kişiler emeklilik yaş şartını tamamlamış iseler işten ayrılma durumlarında kıdem tazminatı alabilirler.

Kendi İsteğimle İşten Ayrılırsam Kıdem Tazminatı Hakkı Ne Olur?

Üzerinde en çok durulan konulardan birisi de çalışanın kendi isteğiyle işten ayrıldığı zaman neler olacağıdır. İşten kendi isteğinizle ayrılırsanız tarafınıza kıdem tazminatı ödemesi yapılmayacaktır.

Tazminat Hakkı İçin Çalışma Süresi Ne Kadar Olmalı?

Bu haktan yararlanabilmeniz adına işyerinde 1 Yıl kadar çalışıyor olmanız gerekecek. Örneğin 1 Şubat 2018 tarihinde işe giren bir kişinin tazminat hakkının olması için 1 Şubat 2019 tarihine kadar çalışması gerekir. Burada ki 1 yıllık süre aktif yılın tamamlanmasıdır.

Kıdem Tazminatı İçin Zaman Aşım Süreci

Herhangi bir tazminat ödenmeksizin işten çıkarılma durumunuzda 10 yıl içinde tazminat için işvereninize başvurma hakkınız vardır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus işten çıkış bildirgenizde işten çıkış sebebinizi kontrol etmenizdir. Çıkarılma sebebiniz asıl sebep dışında bir sebep ise bu konu için acil değişiklik talep edin. Gerekli durumlar için şahitlerle tutanak altına alın. Ve gerekirse yasal süreci başlatın. Ancak yasal sürece girişmeden evvel şahitler ve diğer kanıtlayıcı hükümlerde emin olmanız gereklidir. İş yargılama sürecine girildiğinde bir çok şahit sizi yarı yolda bırakabilir.

Vefat, Sakatlık Durumlarında Kıdem Tazminatı Alınır Mı?

Çalışanın vefat etmesi durumunda, ödeme işlemi varislerine yapılır. Sakatlık durumu olduğunda da tazminat hakkı devam eder.

Memurlar Kıdem Tazminatından Yararlanabiliyor Mu?

657 DMK’ya tabi Memurların kıdem tazminatı hakkı yoktur. Memurlar emekli olduklarında emekli ikramiyesi almaktadır. Bu ödenen para da bir nevi kıdem tazminatıdır. SGK lı olarak çalışanların aldıkları kıdem tazminatı ise memurlarda ki emekli ikramiyesine benzemektedir.

İşyeri İflas Ederse Kıdem Tazminatı Ne Olur?

İşyeri kapansa, iflas etse bile işveren kıdem tazminatını ödemek zorunda kalır. Ancak icra iflas konusunda işyerinin aciz belgesi alma durumları vardır. Bu konu ayrıca bir uzmanlık alanı olduğu için bu hususta hukukçu arkadaşımız Av. Talip Karaca ayrıca bir yazı kaleme alacaktır.  

© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.