Kıdem Tazminatı Tavanları 2020

Kıdem Tazminatı Tavan ücreti her yıl Ocak ve Temmuz ayları için 2 defa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge ilan edilmektedir. Ocak ayında yayınlanan tutar Ocak - Haziran ayları arasında, Temmuz ayında yayınlanan tutar ise Temmuz - Aralık ayları arasında geçerlidir. 

Not: 2020 kıdem tazminatı tavanları belli olduğunda web sitesine yüklenecektir.

Aşağıda 2019 Temmuz - Aralık aylarında geçerli Kıdem Tazminatı tutarı ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca 2020 Ocak dönemine dair analizimizde ayrı bir başlıkta açıklanmıştır. 

Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

Kıdem tazminatı tavanı, çalışanların 1 yıllık çalışmaları karşılığında alabilecekleri en yüksek kıdem tazminatı tutarına verilen isimdir. Kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı’na verilen 1 yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı kadardır.

2019 Kıdem Tazminatı Tavanları

2019 yılının ilk 6 aylık dönemi ile ikinci 6 aylık dönemine ait kıdem tazminatı tavanları şu şekildedir;

 • 1 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019: 6.379,86 TL
 • 1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019: 6.017,60 TL

2018 ve 2017 yıllarındaki 6 aylık dönemsel kıdem tazminatları da şöyledir;

 • 1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018: 5.434,42 TL
 • 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018: 5.001,76 TL
 • 1 Temmuz 2017 – 31 Aralık 2017: 4.732,48 TL
 • 1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017: 4.426,16 TL

Kıdem tazminatı tavanı Temmuz ve Aralık ayları için 6.379,86 TL olarak hesaplanmıştır. Bunun anlamı; çalışanın brüt maaşı ve yemek, ulaşım ya da ikramiye gibi aldığı ek kazançların toplamı en çok 6 bin 279 lira 86 kuruş olabilir demektir. Bunun yanı sıra işyeri kendi inisiyatifine bağlı olarak işçiye kıdem tazminatı tavan miktarı üstünden ödeme verebilir. Ancak yapılan ödeme hiçbir şekilde tavan tutarı geçemez. Prim ya da ikramiye adı altında yapılan ödemeler gelir vergisine tabi tutulur.

2020 Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti

2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak Kıdem Tazminatı Tavan ücreti 2019 Aralık ayının son günlerinde yada 2020 Ocak ayının ilk haftasında ilan edilecektir. Bizlerin tahmini bu seneki ücrete yüzde 9 zam gelmesi yönündedir. 

Kıdem Tazminatı Tavan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirleniyor? Kıdem tazminatı tavan tutarı, en yüksek kıdemli devlet memuruna bir hizmet yılı içinde ödenecek azami emeklilik ikramiyesi kadardır. Buna göre hesaplama şu şekilde yapılır;

 • Aylık gösterge x aylık katsayısı
 • Ek gösterge x aylık katsayısı
 • Kıdem aylığı toplam göstergesi x aylık katsayısı
 • Taban aylık göstergesi x taban aylık katsayısı
 • (Aylık gösterge + ek gösterge) x aylık katsayısı x %215

Yüzde 215 oranı; en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aldığı brüt tutarın (ek göstergeler dahil) oranıdır. Bu oran her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre değişmektedir.

Hesaplamada kullanılacak veriler şunlardır;

 • Aylık gösterge: 1.500
 • Ek göstergesi: 8.000
 • Kıdem aylığı toplam göstergesi: 500
 • Taban aylığı göstergesi: 1.000
 • Aylık katsayısı: 0,138459
 • Taban aylık katsayısı: 2,167248

Verilere göre kıdem tazminatı tavan tutarını şu şekilde hesaplayabiliriz;

 • 1500 x 0,138459 = 207,6885
 • 8000 x 0,138459 = 1.107,672
 • 500 x 0,138459 = 69,2295
 • 1000 x 2,167248 = 2.167,248
 • (8000 + 1500) x 0,138459 x 2,15 = 2.828,025075
 • Toplam: 6.379,86 TL

Kıdem tazminatından vergi olarak yalnızca damga vergisi kesilmektedir. Örnek bir hesaplama yapacak olursak;

 • Çalışanın aldığı brüt ücret 2 bin TL
 • İşe girdiği tarih 2 Haziran 2015
 • İşten çıktığı tarih 10 Ağustos 2017
 • Toplam çalıştığı süre 2 yıl, 2 ay, 8 gün

Çıkan sonuç gün olarak toplanır ve 1 gün eklenir. Buna göre çalışılan toplam süre: 730 gün + 60 gün + 8 gün + 1 gün = 799 gün

 • Kıdem günü: (799 x 30 gün ) / 365 = 65,67 gün
 • Günlük brüt tutar: 2000 TL / 30 gün = 66,66 TL
 • Brüt kıdem tazminatı: 65,67 x 66,66 = 4.377,56 TL
 • Damga vergisi: 4.377,56 x 0,00759 = 33,22 TL
 • Net kıdem tazminatı: 4.377,56 TL – 33,22 TL = 4.344,34 TL

Çalışanın kıdem tazminatının tavan tutarı geçmesi halinde örnek hesaplama şu şekilde yapılabilir;

İşçi 2 tam yıl çalışsın ve brüt ücreti, yemeği, ulaşımı gibi yan haklarından aldığı aylık brüt maaşı toplam 10 bin TL olsun. O halde hesaplama yapılırken 10 bin TL yerine tavan ücret olan 6.379,86 TL baz alınır. Sonuçta 6.379,86 x 2 = 12.759,72 TL kıdem tazminatı alır. (Bu tutardan damga vergisi de düşülmelidir.)

Kıdem Tazminatı Tavanı Aşarsa Ne Olur?

1475 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle birlikte tavan tutarı aşan tazminatların ödenmesi durumunda uygulanan cezalar kaldırıldı. Kanunun yeni haline göre işveren kıdem tazminatı tavan tutarını geçen tazminatlarda ödeme yapabilir, bunun için hiçbir engel yoktur.

Kıdem tazminatında sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Damga vergisi binde 7,59 olarak belirlenmiştir. Tavan tutarı aşan kısım gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kıdem Tazminatını Kimler Alır?

1475 sayılı İş Kanunu’na göre çeşitli sebeplerle işten ayrılan bir işçiye, işveren tarafından kıdem tazminatı ödenir. Kıdem tazminatı alabilmek için aynı firmada en az 1 yıl çalışmış olmak gereklidir. Kanunun 24. maddesine göre aşağıdaki hallerde kıdem tazminatı alınabilir;

 • İşveren, işçiyi haklı bir fesih nedeni olmadan işten çıkarırsa ve iş sözleşmesini sonlandırırsa
 • Kadınlar evlenirse ve evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa ederlerse
 • Erkekler askere giderse ve sülüs belgesini işverene getirirlerse
 • Çalışanlar emekli olursa ve Sosyal Güvenlik Kurulu’ndan emekli olduklarına dair imzalı belgeyi işverene getirirlerse
 • Çalışan ölürse, yakınlarının kıdem tazminatı alabilmesi için ölenin ailesinin mahkemeden yazı getirmesi gerekir.

Sonuç olarak kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memurunun bir yıl içinde aldığı azami emeklilik ikramiyesi kadardır. Bu tutarın aşılması halinde işveren ödeme yapabilir ancak tavanı aşan kısım için gelir vergisi ödenmesi gerekmektedir.

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.