Lotus Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Lotus Çiçeğinin Nedir?

 • Özellikle uzak doğu toplumlarında bazı milletlerin mit ve inaçlarına konu olan bu çiçeğin latincede ki ismi Nelumbo nucifera olarak geçer.
 • Bu bitki Nelumbonaceae ailesinden olup, su bitkisidir.
 • Rabbimizin çok güzel bir sanatı olan bu bitkinin diğer isimleri ise kutsal lotus yada Hint Lotusu olarak geçsede bizdeki ismi ise nilüfer çiçeğidir.
 • Hint dil ailesinden olan Sanskritçe’de ise bu bitkinin ismi Padma, Pundarika, Kamala, Utpala gibi yerel isimlerle anılır. 

Lotus Çiçeğinin Anlamı?

Zihnin temizlik ve duruluğunu simgeleyen bu güzel bitki, uzak doğu inanç biçimlerinden olan Budizm ve Hinduizm'de mükemmel olmanın bir sembolü olarak görülür. Bu sebepten biz bu bitkinin manasını öncelikle bu bölgenin inanç biçimlerine göre ifade etmek istiyoruz.

Budizm’de Lotus Çiçeğinin Anlamı

 • Buda inancında Sekizli Yol adında bir öğreti vardır. Bu çiçek bu ilkelerden birini temsil etmektedir.
 • Temsil ettiği mana ise Budizm inancında saflık, sadakat ve ruhsal olarak uyanmadır. Bu inanç biçimlerinde ruhsal temizlik aslında çok önemlidir. Öncelikle maddi kirlerden arınıp, akabinde manevi olarak yol kat eden budalar manevi aydınlığa ulaşmaya çalışırlar.
 • Bu çiçek budaların bu yolculuğunu simgeler. Daha doğrusu bu yolda manevi temizliğe ulaşmayı gösterir.
 • Sadakati ve ruhsal uyanışı temsil eder.

Ayrıca çiçeğin renkleri Budizm'de farklı manalara gelmektedir. Daha doğrusu rengine göre temsil ettiği manalar değişiklik gösterir. Bunlar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Pembe Lotus Anlamı:

Yüksek aydınlanma.

Mavi Lotus Anlamı:

Bilgelik

Beyaz Lotus Anlamı :

Manevi olarak mükemmek seviyeye erişme

Kırmızı Lotus Anlamı

Kalbi ifade eder.

Budüs İnancının Efsanelerinde Bu Çiçek:

Efsanelerde Budizm öğretisinin kurucusu Buda'nın ayaklarının dibinde çıktığı ifade edilmektedir.

Not: Günümüzün gelişen bilim ve teknolojisi yaratılmış bir her bir mahlukun ancak Tek Bir Allah tarafından harika bir şekilde yaratıldığını kanıtlar mahiyettedir. Yani bu inanç sisteminin peşinden takılıp gidenler basit bir insanın değil dünyayı yaratması bir çiçeği dahi yaratamayacağını kanıtlamıştır.

Lotusun Budizm’deki anlamı çiçeğin rengine göre değişmektedir. Pembe lotus “yüksek aydınlanma”ya işaret ederken mavi lotus bilgeliği temsil eder. Beyaz lotus çiçeği manevi mükemmelliği, kırmızı lotus ise kalbi simgelemektedir. Bazı efsaneler lotus çiçeğinin Buda’nın ayakları dibinden çıktığı belirtilmektedir

Not: Her ne kadar bu çiçeğin ifade etmiş olduğu manalar bu güzel ve temiz duyguları simgelemiş olsa da günümüzde bu inanca sahip insanlar hoşgörü ve manevi temizlikten çok uzaktadır. Şuan itibariyle bu bölgede yaşayan Budislerin Müslümanlara etmiş oldukları zulüm ortada. Biz sadece bu çiçeğin sahip olduğu manayı sizlere açıklamak istiyoruz. Ancak gerçek inanç sistemlerinde kan ve gözyaşı vardır.

Budizm İnancı Nedir?

 • Putperest bir inanç sistemidir. Aslında bu inaç sistemi ilk başlarda felsefi bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Ruhun ve ahlakın temizliği şeklinde ortaya çıkan bu inanç zaman içinde bir din şekline dönüşmüştür.
 • İslam inancına sahip insanların bu inanç biçiminin felsefesini benimsemesi son derece sakıncalıdır. Çünkü günümüzde batı toplumlarında boşluğa düşen bazı insanların kalbindeki boşluğu bu öğreti ile doldurduklarına şahit oluyoruz.
 • Günümüzde yaklaşık 500 milyon insan bu inanç sistemini benimsemiştir.

Hinduizm’de Lotus Çiçeğinin Anlamı

İneğe kutsal kabul eden (tapan) Hinduizm inancında ise bu çiçeğin temsil ettiği manalar aşağıdaki gibidir:

 • Bedenin enerji merkezlerini,
 • Güzelliği,
 • Refah durumunu,
 • Bilgeliği
 • Doğurganlığı,
 • Sonsuzluğu,
 • Maneviyatı temsil etmektedir.

Ancak Hindu inancında bu çiçeğin manası sadece bunlardan ibaret değildir.

 • Hindu inancında Lakshmi olarak adlandırılan tanrıça vardır. Günümüzde hala bazı insanların birilerinin tanrı ve tanrıça olduğuna inanması da tuhaf bir durum açıkçası.
 • Bu tanrıçalarının bu çiçeğin üzerinde oturmuş olarak tasvir ettiklerini görüyoruz.
 • Ayrıca bu dinin kurucusu Brahmanın bu çiçekten geldiğine inanılmaktadır.Yine çok tuhaf bir durum. Tanrı demek herşeyi yoktan var eden demektir. Ancak herşeyi yoktan var eden tanrı olur. Ancak yine bu inanç sisteminde tanrılarının (brahmanın yani) bu çiçekten geldiğine inanılmaktadır. Yani sanki bu çiçek bir tanrı gibi bir mana da çıkıyor.

Mısır Kültüründe Lotus Çiçeğinin Anlamı

Çok enterasn bir şekilde bu çiçeğin Eski Mısır kültüründe de yer edindiğini görüyoruz. Bu durum aslında bu çiçeğin her toplumda ne kadar güzel görülüp sevildiğinin de bir göstergesidir.

 • Bu çiçek güneşi ve yeniden doğmayı temsil eder eski Mısır toplumunda. Bu manasının sebebinin bu çiçeğin gün ışığı ile yapraklarını açmasından dolayı olduğunu düşünüyoruz.
 • Hakikaten güneş ışığı lotus çiçeğinin yapraklarını birer birer açar. Ve harika bir sanat ortaya çıkar.
 • Ayrıca eski Mısır inancında bu çiçek elit tabakayı temsil etmiştir. Çok tuhaf aslında. Çünkü Papirüs bitkisinin ise normal insanları temsil ettiğini okuyoruz eski yazılardan.
 • Tabi Mısır inancına ait bu tahminler eski yazıların yorumlanması be kazı çalışmalarından çıkarılan yorumlardır.

Lotus Çiçeğinin Renkleri ve Anlamları Nelerdir?

Bu çiçek genellikle Mor, Kırmızı, Pembe ve Beyaz rengindedir. Her rengin temsil ettiği manaları ise aşağıdaki gibidir:

 • Mor Lotus: Manevi olarak yükselmeyi simgeler. Budizm inancında da bu şekilde olduğunu görüyoruz.
 • Beyaz Lotus: Beyaz renginin hemen hemen bütün toplumlarda saflık ve temizliği simgelediğini zaten biliyoruz. Benzer şekilde bu çiçekte de zihnin temizliğini, huzuru ve dinginliği ifade eder.
 • Pembe Lotus: Manevi olarak yükselmeyi ve aydınlanmayı ifade eder. Burada dikkatinizi kesmek istediğim nokta aydınlanmanın bilgiden değil de manevi olarak yükselmekten geçtiğini görüyüruz.
 • Kırmızı Lotus: Merhameti simgeler. Ayrıca sevgiyi, tutkuyu ve şefkati de ifade eder.
 • Mavi Lotus: Mavi renginde benimde her zaman gördüğüm mana bildi ve bilgeliktir. Bu çiçekte de benzer şekilde bilgi ve bilgelik manaları vardır.

İslam İnancında Lotus Çiçeğinin Anlamı

 • Bizim inanç sistemimizde bu çiçeğin hiç bir manası yoktur. Ancak gerçekten çok güzel olan bu çiçek Yüce Rabbimizin sanatının bir tezahürüdür.
 • Yaratanımızı yaratmış oldukları sanat ile biliyoruz. Kainatın sonsuzluğu ve büyüklüğü, gezegenlerin intizamla döndürülmesi bir birbirine hiç çarpmaması, dünyadaki yağmur ve rüzgarın intizamlı işleyişi, bedenimizin organlarının düzeni vs. herşey ama herşey Allah'ın sanatının bir tezahürüdür.
 • Bu çiçekte benzer şekilde Allah'ın yaratmış olduğu bir sanat harikası eseridir. Allah'ın yaratmış olduğu her şey bir sanat harikasıdır. Rabbimizin yaratmış olduğu bir sivrisinek dahi mükemmel ötesi bir kuşçuk yada bir uçak gibidir.

Özetle bu çiçeğe yukarıda ifade ettiğimiz şekilde Budizm yada Hinduizm inanç sistemlerinde odluğu gibi mana yüklemek çok yanlış olur. Şirk tehlikesi vardır. Ancak bu çiçek hakikaten Allah'ın yaratmış olduğu eşsiz bir sanat esedir. Rengine göre bir anlam yüklemek doru mu olur yanlış mı bunu da ilahiyatçılara sormak lazım.