Maya Takvimi İle Bebeğin Cinsiyet Nasıl Tahmin Edilir?

maya takvimi

Mayaların yüzyıllar öncesinde ortaya koymuş olduğu Astronomik çalışmalar ve Venüs ve Dünya gezegenleri üzerine yapmış oldukları ince hesaplar bilim dünyasını şaşırtmaktadır.  Özellikle bebeklerin cinsiyetini tahmin etme üzerine kurgulanan maya takvimi ile cinsiyet tahmini hemen alt kısımda tablo üzerinden anlatılmıştır.

15. yüzyılda Avrupa Kıtasından gelen denizciler Amerika'nın Maya ve İnkaların yaşadığı coğrafyalarda çok gelişmiş üst düzey bir medeniyle ile karşılaşmıştı. Yeni keşfedilen bu medeniyetler henüz demiri keşfedemedikleri için savaş sanayiinde Avrupa diğer bilinen dünyalara nazaran geri kalmıştı. Ancak savaş sanayinin aksine Astronomik hareketler konusunda yapmış oldukları araştırmalar günümüzün bilim dünyasını hala heyecanlandırıyor. 

MAYALARIN BEBEK CİNSİYETİ TAHMİNİ TEKNİĞİ

Yüzyıllar öncesinde Venüs, Uranüs ve Neptün gezegenin hareketlerini günümüz bilim dünyasının kabullerine göre anlamayı başaran bu gizemli medeniyet bu gezegenlerin hareketlerinden yola çıkarak gebe kalacak kadınların bebeklerinin cinsiyetleri için çok ilginç bir takvim ortaya koydular.

Söz konusu bu keşif kazılarda ortaya çıkarılan yeni kil tabletler sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. Bilim dünyasında heyecana sebep olan bu teknik henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değildir.

Ancak yüzyıllar öncesinde henüz teleskop gibi cihazların yanından dahi geçmeyen bu medeniyetin Güneş Sistemi içinde yer alan diğer gezegenlerin durumunu büyük benzerliklerle nasıl bildikleri henüz bilinmiyor.

MAYA TAKVİMİ 

Mayaların takvim yılı Ay takvimini esas almaktadır. Dolayısı ile Güneş takvimini esas olarak yapacağınız işlem tamamen yanlış bir sonuç ortaya koyacaktır.

 

  • Annenin yaşı ve gebe kalma ayı her ikisi de tek sayı veya her ikisi de çift sayı ise, maya takvimine göre bebeğin cinsiyet kız olur.
  • Annenin yaşı ve gebelik aylarından biri tek ve diğeri çift ise bebeğin cinsiyeti erkek olur.

MAYA MEDENİYETİ TAKVİM OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

Mayalarda her şeyin ölçüsü takvimdir. Mayalarda tapınakların inşasından, binaların nerelere inşa edileceğine, hatta bu herhangi bir yapının yüksekliğine kadar her ince detaya takvime bakılarak karar verilirdi.  İlginç olan yaptıkları her eserde gerçekten doğru karar verdikleri günümüz bilim dünyası kanıtlamış durumdadır.

MAYALAR BU KADAR TEKNİK BİLGİYE NASIL SAHİP OLMUŞTUR?

Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz en önemli detay şudur: Mayalar sahip oldukları Astronomik bilgiler açısından ileri bilgilerle donatılmış. Yaptıkları gözlem evleri 18. yüzyılda Fransa'da olan gözlem evlerinden bile daha üstündü.

Ancak Bu medeniyetin yüzyıllar öncesinden bu bilgiye sahip olduklarını maalesef bilemiyoruz. Bu konuda iddialar şu şekildedir:

Mayalar Uzaylı bir medeniyet ile irtibata geçmiş olabilir. Ancak günümüz bilim dünyası uzayda yaşam olduğuna dair bir kanıta ulaşabilmiş değildir. Aynı gelişmiş medeniyetin Mısırlılar içinde söz konusu olduğunu ifade etmek isteriz. 

Nuh Tufanında Dünya'da var olan bütün medeniyetler yok olurken bu coğrafyada var olan insanlar yok olmamış olabilir mi?

Bazı inanç sistemlerinde her topluma peygamber geleceği belirtilmiştir. Acaba bu topluluğun sahip olduğu bilgi bir peygamber tarafından mı öğretilmiştir.

MAYALAR AHİRET İNANCINA SAHİP BİR TOPLUM MUYDU?

İspanyol istilacıları maalesef bu muhteşem medeniyeti her şeyi ile yok etmişti. Ancak yapılan kazılardan ve deniz altından çıkarılan tabletlerden bu toplumun astronomi bilimine aşık bir toplum olduğunu gösteriyor. Yazmaların İngilizce tercümelerinde Maya insanlarının ahiret inancından dolayı Tanrıya ulaşacağı günü bulmak için bu tekniğini sürekli geliştirdikleri iddialar arasındadır.

MAYA UYGARLIĞI KİMDİR?

Bu uygarlık Kızılderililer tarafından Orta Amerika'da kurulan çok gelişmiş bir medeniyettir. Bu toplumun Matematik, Astronomi, Mimarlık ve Sanatta çok ileri bir seviyeye ulaştığını görüyoruz.

MAYALARIN İNANÇ SİSTEMİ? KİME İNANIYORDU?

Bu medeniyetin tek bir Tanrıya inanan bir topluluk olduğunu görüyoruz. Ayrıca inanç sistemlerinde ahiret inancı da vardır. Açıkçası bu kadar geniş bir coğrafyada henüz medeniyet günümüzdeki gibi gelişmemişken taşa, toprağa, gezegenlere, hayvanlara tapan ahmak bir bir toplumun olmaması hayret verici bir durum.

Zaten sahip oldukları ilmi seviyede bu toplumun bilinç anlamında da gelişmiş bir topluluk olduğunu gösteriyor.

MAYALARIN KÖKENİ

Keşfedilen tabletler günümüz İngilizcesine tercüme edildiğinde bu topluluğun Doğu'dan göç eden bir topluluk olduğunu anlıyoruz. Ancak bu kanıtlanabilir bir iddia değildir. Çünkü Mayaların genetik yapısı ve sahip oldukları dil özellikleri Japonlara çok fazla benzerlik göstermektedir.

MAYALARDA TIP İLMİ?

Diş tedavisinde dolgu yapmayı öğrenen bir topluluk olduğunu görüyoruz. Ayrıca beyin ameliyatı ve prostat ameliyatı da yapmayı öğrenmişlerdir. Anestezi konusunda kendilerini son derece ileri seviyeye taşımışlardı.

İLK MAYA MEDENİYETİ VE İLK YERLEŞİM YERİ NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Yapılan kazılarda ilk yerleşim yerinin MÖ 1000 yıllarında ortaya çıktığını görüyoruz. Ayrıca bu medeniyetin doruk noktasına MS 600 senesinde ulaştığını anlıyoruz.