2018 MEMURLARDA ANALIK İZNİ AYRINTILARI

Doğum yapan bir devlet memurunun analık izni kaç gündür? Doğum yapan bir memur analık izinlerini nasıl kullanır? Doğumdan önce kullanmadığı izinlerini doğumdan sonra kullanabilir mi? Doğum iznine çıkacak olan bir memurun bilmesi ve dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Yazar: İnsan Kaynakları Uzmanı Mahmut YAMAN (Kamu Personeli Emeklisi)

 

ANALIK İZNİNİN SÜRESİ 

Sponsorlu bağlantılar

Soru : Doğum yapan bir kamu personelinin (memurun) analık izni kaç haftadır?

Cevap : Doğum yapan kadın memurun doğumdan önce 8 (sekiz) ve doğumdan sonra 8 (sekiz) hafta olmak üzere toplam 16 (on altı) hafta analık izin hakkı vardır. Bu durumda bir kamu personelinin doğum yapması halinde 16 hafta (112 gün) izin hakkı vardır.

Soru : Çoğul gebeliklerde analık izin süresi kaç gündür?

Cevap : Çoğul gebeliklerde (ikiz yada üçüz gebeliklerde) analık izninin doğumdan önceki süresine 2 hafta daha ilave edilir. Bu durumda doğumdan önce 10 hafta, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplamda 18 hafta (126 gün) izin hakkı vardır.

 

ANALIK İZNİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Soru : Analık izni ne zaman başlar? Bir memur hangi tarihten itibaren analık iznine ayrılmak zorundadır?

Tekil gebeliklerde analık izninin başlangıç tarihi gebeliğin 32. haftasıdır. Ancak istenmesi halinde ve doktordan çalışır raporu alınması durumunda 37.haftaya kadar hamile memur çalışmaya devam edebilir. Yani doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmaya devam edebilir.

Bu durumda doğumdan öncesi için kullanmadığı izinlerin tamamını doğumdan sonra kullanabilir.

Çoğul gebeliklerde analık izninin başlangıç tarihi ise 30. haftadır. Ancak yine talep eden memur hekimden çalışır raporu alarak 37.haftaya kadar çalışmaya devam edebilir ve aradaki süre doğumdan sonrasına eklenir.

 

ERKEN DOĞUM OLMASI HALİNDE

Soru : Bir çok kişinin aklına takılan diğer bir soru ise şudur: Doğumun erken olması durumunda kullanılamayan doğum öncesi izinler yanar mı?

657 DMK’nın 104.maddesinin A bendine istinaden erken doğum olması durumunda kullanılamayan izinler doğum sonrasına aynen aktarılır.

Örneğin, 32.haftada doğum iznine ayrılan bir memur 34.haftada doğum yapmıştır. Haliyle doğum öncesi iznini sadece 2 hafta kullanmıştır. Bu durumda kullanamadığı doğum öncesi 6 haftalık doğum öncesi izni doğumdan sonrasına aktarılacak ve 8+6 haftalık iznini doğumdan sonra kullanabilecektir.

 

ÖRNEK OLAYLAR:

32. Haftada Analık İznine Ayrılma Durumu 

Tekil gebeliklerde gebeliğinin 32. haftasına gelen bir memur bu tarihten itibaren analık iznine ayrılabilir. Bu durumda hekim muayenesine giderek 32.haftadan başlamak üzere doğum öncesi analık iznini yazdırır. Bu raporu aynı gün kurumuna teslim etmek zorundadır.

32.haftada doğum iznine ayrıldığı için doğum tarihinden sonra da doğum sonrası 8 haftalık izin hakkı vardır.

Sponsorlu bağlantılar

 

32. Haftada Çalışır Raporu Almak

İlgili kişinin talep etmesi ve hekiminin de uygun görmesi durumunda doğum öncesi analık izinlerini doğumdan sonraya aktarabilir. Bu durumda 32.haftanın başlangıcında hekim kontrolüne giderek “ÇALIŞIR” alması gereklidir. Ve bu raporu görev yaptığı kamu kurumuna aynı gün iletmesi gereklidir.

 

35. Haftaya Kadar Çalışma

Örneğin 32.haftada çalışır alan bir memur 35.haftada görevine devam edemeyeceğini anladı ve analık iznine çıkmak istedi. Bu durumda hekim kontrolüne giderek 35.haftadan başlamak üzere analık iznini başlatacaktır. Daha öncesine ait kullanmadığı 3 haftalık analık izninin tamamı ise doğumdan sonrasına aktarılır.

 

37. Haftaya Kadar Çalışma Durumu

32.haftasında çalışır raporu alıp 37. Haftaya kadar çalışan bir memur en fazla 37.haftaya kadar çalışabilir. 37.haftanın başında yasal olarak analık iznine ayrılmak zorundadır. Bu durumda 5 haftalık analık izninin tamamı doğumdan sonrasına aktarılır.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1