Analık İzni ve 32. Hafta Çalışabilir Raporu

Doğum yapacak olan Memurlarda 32. hafta çalışabilir raporu alma konusu analık izin sürenizin hesaplamasında çok önemlidir. Çalışan annelerimiz gebeliklerinin 32. haftasında almaları gereken çalışabilir raporunu doğru almadıkları için izin sürelerinin hesaplanmasında çok ciddi zorluklar ortaya çıkmaktadır. Gebelik çalışabilir raporu ve analık izni konusunda dikkat etmeniz gereken hususları İnsan Kaynakları Uzmanı Uzm.Adem SUBAŞI 2021 mevzuatlarına göre aşağıda yanıtlamıştır. 

32 Hafta Çalışabilir Raporu Nedir?

Çalışan annelerin doğum öncesi ve doğum sonrası analık izinlerini kullanabilmesi için gebelik durumunu doktor raporu ile belgelendirmesi gereklidir. Doğum yapan çalışan bir kadına 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 16 hafta analık izni verilir. 

Bu izni kullanabilmek için ilk aşamada gebelik durumunuzu otuz ikinci haftanın tam ilk gününde belgelendirmeniz gereklidir. Sizi muayene eden hekim gebeliğinizin bu haftasından sonra çalışmanızda bir sağlık sorunu tespit etmezse eğer size 32. hafta çalışabilir raporu düzenler.  

NOT: 32. hafta çalışabilir raporu aldığınız tarihten itibaren doğuma kadar çalıştığınız her bir gün doğum sonrasına aktarılır. 

32 Hafta Çalışabilir Raporu Alınmazsa Ne Olur?

Analık izin sürelerinizin hesaplanmasında otuz ikinci haftanızın başlangıcı esas alınacaktır. Mevzuat açısından doğum öncesi 8 hafta analık izin hakkınız vardır. Çalışabilir raporu almanız halinde bu süreleri doğum sonrasına aktarabilirsiniz. Eğer doğum öncesinde 32. hafta çalışabilir raporu almazsanız kesinlikle bu izin haklarınızı doğum sonrasına aktaramazsınız. 

32. Hafta Çalışabilir Raporu Aldıktan Sonra Rapor Alınır mı?

32. haftada çalışabilir raporu aldıktan sonra başka bir sağlık sorununuz dolayısı ile sağlık raporu almanız halinde bu süreler analık izninizden düşecektir. Örneğin kulağınızı ağrıması nedeniyle 1 haftalık rapor aldınız. Bu 7 günlük süre doğum sonrasına aktarılmayacaktır. 

Doğum İzni 32.hafta Bitince mi Başlar?

31. haftanız bitip 32. haftaya girdiğiniz gün  otuz ikinci haftanız başlar. 

 • 31. hafta 1. gün
 • 31. hafta 2. gün
 • 31. hafta 3. gün
 • 31. hafta 4. gün
 • 31. hafta 5. gün
 • 31. hafta 6. gün
 • 31. hafta 7. gün
 • 32 nin başlangıcı. 

32. Haftada Analık İznine Ayrılabilir miyim? 

Tekil gebeliklerde gebeliğinin otuz ikinci haftasında hekiminizden çalışamaz raporu almanız halinde  otuz ikinci haftadan başlamak üzere doğum öncesi 8 haftalık analık iznine ayrılabilirsiniz. 8 haftadan daha erken bir sürede doğum yapmanız halinde bu süreler doğum sonrasına aktarılır. 

32. Haftada Çalışır Raporu Almak

İlgili kişinin talep etmesi ve hekiminin de uygun görmesi durumunda doğum öncesi analık izinlerini doğumdan sonraya aktarabilir. Bu durumda 32.haftanın başlangıcında hekim kontrolüne giderek “ÇALIŞIR” alması gereklidir. Ve bu raporu görev yaptığınız kuruma yada işyerinize aynı gün teslim etmeniz gereklidir. 

35. Haftaya Kadar Çalışmanız Durumunda Analık İzin Süreniz

Örneğin otuz ikinci haftada çalışır alan bir çalışan 35.haftada görevine devam edemeyeceğini anladı ve analık iznine çıkmak istedi. Bu durumda hekim kontrolüne giderek 35.haftadan başlamak üzere analık iznini başlatacaktır. Daha öncesine ait kullanmadığı 3 haftalık analık izninin tamamı ise doğumdan sonrasına aktarılır.

37. Haftaya Kadar Çalışma Durumu

32.haftasında çalışır raporu alıp 37. Haftaya kadar çalışan bir kişi en fazla 37.haftaya kadar çalışabilir. 37.haftanın başında yasal olarak analık iznine ayrılmak zorundadır. Bu durumda 5 haftalık analık izninin tamamı doğumdan sonrasına aktarılır.

Analık (Doğum) İzni Kaç Gün?  

Soru : Doğum yapan bir kamu personelinin (memurun) yada özel sektör çalışanın analık izni kaç haftadır?

Doğumdan önce 8 (sekiz) ve doğumdan sonra 8 (sekiz) hafta olmak üzere toplam 16 (on altı) hafta analık izin hakkı vardır. 

Soru : Çoğul gebeliklerde analık izin süresi kaç gündür?

Cevap : Çoğul gebeliklerde (ikiz yada üçüz gebeliklerde) analık izninin doğumdan önceki süresine 2 hafta daha ilave edilir. Bu durumda doğumdan önce 10 hafta, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplamda 18 hafta (126 gün) izin hakkı vardır.

Analık İzni Ne Zaman Başlar?

 • Tekil gebeliklerde analık izninin başlangıç tarihi gebeliğin 32. haftasıdır. Ancak istenmesi halinde ve doktordan çalışır raporu alınması durumunda 37.haftaya kadar çalışmaya devam edebilir. Yani doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmaya devam edebilir.
 • Bu durumda doğumdan öncesi için kullanmadığı izinlerin tamamını doğumdan sonra kullanabilirsiniz. 
 • Çoğul gebeliklerde analık izninin başlangıç tarihi ise 30. haftadır. Ancak yine talep eden kişi  çalışır raporu alarak 37.haftaya kadar çalışmaya devam edebilir ve aradaki süre doğumdan sonrasına eklenir.

Erken Doğum Olması Halinde Analık İzni Ne Zaman Başlar?

Soru : Bir çok kişinin aklına takılan diğer bir soru ise şudur: Doğumun erken olması durumunda kullanılamayan doğum öncesi izinler yanar mı?

657 DMK’nın 104.maddesinin A bendine istinaden erken doğum olması durumunda kullanılamayan izinler doğum sonrasına aynen aktarılır.

Örneğin, 32.haftada doğum iznine ayrılan bir memur 34.haftada doğum yapmıştır. Haliyle doğum öncesi iznini sadece 2 hafta kullanmıştır. Bu durumda kullanamadığı doğum öncesi 6 haftalık doğum öncesi izni doğumdan sonrasına aktarılacak ve 8+6 haftalık iznini doğumdan sonra kullanabilecektir.