Örgün ve Yaygın Eğitim Nedir? Farkları Nelerdir?

Örgün eğitim nedir? Yaygın eğitimden farkı nedir? İlköğretim, Lise ve Üniversitelerde verilen eğitim örgün eğitim midir, ayrıca  halk eğitiminden, açık öğretimden ve uzaktan eğitimden farkları nelerdir? Hangi Üniversiteler örgün eğitimdir? 

ÖRGÜN EĞİTİM NEDİR?

Örgün eğitim, açık öğretim yada uzaktan eğitimin dışında Devletin yada Özel Eğitim Kurumlarının resmi okullarda  vermiş oldukları eğitim programlarıdır. 

 • İlköğretime giden öğrenciler,
 • Liseye giden öğrenciler,
 • Üniversitelere giden öğrencilerin tamamı "örgün eğitim öğrencileri"dir. 

Ancak liseye ve Üniversiteye giden bütün öğrenciler örgün eğitim değildir. Açık öğretim yada açık lisede okuyanlar ile uzaktan eğitim öğrencileri örgün eğitim öğrencileri değildir. 

BİRİNCİ ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÖRGÜN MÜDÜR?

Üniversitelerde aktif olarak derslere katılarak eğitim alan öğrenciler birinci öğretim yada ikinci öğretime devam eden öğrenciler olabilir. 

 • Birinci Öğretim: Hafta için normal gündüz mesai saatlerine denk gelen saatlerde derslere devam eden öğrenciler,
 • İkinci Öğretim : Ders saatleri gündüz mesaisinden sonra (birinci öğretimlerin dersleri bittikten sonra) olan öğrencilerdir. 

Dolayısı ile birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri örgün eğitim kurumunda ders alan öğrenciler olarak sayılmaktadır. 

AÇIK ÖĞRETİM VE AÇIK LİSE ÖRGÜN MÜDÜR?

 • Hayır, açık öğretim örgün eğitim değildir. Bu öğrenciler sadece yıl içerisinde yapılan sınavlara katılır. Aktif olarak bir eğitim kurumunda derslere katılmazlar. 
 • Açık lise de benzer şekilde sadece uzaktan sınavlara katılmak suretiyle alınan bir eğimdir.
 • Hem açık öğretim hem de açık liseye giden öğrenciler örgün eğitim programında eğitim almayan öğrenciler olarak değerlendirilir.  

UZAKTAN EĞİTİM ÖRGÜN MÜDÜR?

Hayır, uzaktan eğitim öğrencileri de benzer şekilde örgün eğitim değildir. Bu öğrenciler de açık öğretim öğrencileri gibi sadece sınavlara katılır. 

ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜN EĞİTİM NEDİR ?

Örneğin Kocaeli Üniversitesinin birinci yada ikinci öğretim programlarından bir tanesine kayıtlı olan ve aktif olarak derslere devam eden bir öğrenci üniversite de örgün öğrencidir. 

Dolayısı ile Türkiye'nin her neresinde olursa olsun aktif olarak derslere devam edilmesi zorunlu olan bir üniversiteye devam edilmesi zorunludur. 

ATA AÖF, AUZEF VE AÖF ÖRGÜN MÜDÜR?

Hayır. Bu üç programda örgün değildir. 

 • ATA AÖF: Atatürk Üniversitesinin Açık Öğretim Programıdır. 
 • AUZEF : İstanbul Üniversitesinin Açık Öğretim Programıdır. 
 • ANADOLU AÖF : Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Açık Öğretim Programıdır. 

ÖZEL ÜNİVERSİTELER ÖRGÜN MÜDÜR?

Bütün Üniversiteler YÖK'e bağlıdır. Dolayısı ile Devlet Üniversitelerinde ki kural onlarda da geçerlidir. 

Şuan ki tabloda sadece Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim veriyor diye biliyorum. Dolayısı ile diğer bütün özel üniversiteler örgündür.  

ÖRGÜN EĞİTİMİN YAYGIN EĞİTİMDEN FARKI NEDİR?

Halk Eğitim Merkezleri yada özel kurslarda verilen sertifikalı eğitimler yaygın eğitim kapsamında girmektedir.