Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı Ne Zaman 2022

Binlerce sağlık çalışanımız 2022 yılı için Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavını dört gözle bekliyor. Bütün kamu çalışanları içinde sağlık çalışanlarımız en çok mağdur edilen kamu çalışanlarıdır. Bu çalışanlar içinde en çok mağdur edileni ise şüphesiz idari hizmetler sınıfı içinde çalışanlardır. Sahada çalışanlar olsun, idari sınıf içinde çalışanlar olsun 2022 yılı için Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavını takip ederek bu sayfadan duyurmaya ve bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 

 

KAHRAMAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ VEFA BEKLİYOR

Şimdi bütün gözler yeniden  çok Kıymetli Sağlık Bakanımız Fahrettin KOCA'da. Bir önceki sınava giren binlerce sağlık personeli için sonuçlar açıklandı ve maalesef sınava giren herkes kontenjan sınırı nedeniyle sınavı kanamadı. Bütün sağlıkçılar bu yıl için açıklanacak olan sınav için pandemi sürecini 7 gün 24 saat mesai yaparak yöneten Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA'dan gelecek müjdeli haberi dört gözlerle bekliyor. 

Bütün dünya pandemi sürecinde Türkiye'nin göstermiş olduğu başarıyı hayranlıkla izliyor. Bu başarının altında elbette kıymetli Devlet Büyüklerimizin göstermiş oldukları başarı yadsınamaz. Ancak sağlık çalışanlarımızın da göstermiş oldukları büyük katkılar sayesinde bütün Dünyada bu süreci en başarılı şekilde Ülkemiz atlatıyor. 

Hangi sağlık çalışanı ile konuşursanız konuşun hepsi pandemi sürecinde göstermiş oldukları emeği cepheye giden bir asker gibi görmekte ve 7 gün 24 saat hizmete hazır olduğunu ifade etmektedir. Ancak girmiş oldukları bu sınavda mülakat sınavının tarihinin açıklanmaması maalesef bütün çalışanlarda bir hayal kırıklığına sebep olmuştur.  

Bu noktada sınava giren hangi sağlık çalışanı ile konuşursanız konuşunuz hepsinin beklentisi şu şekildedir: mülakat şartlarının iyileştirilmesi, mümkünse sınava giren herkesin istediği ünvanı alması; bu taleplerinin karşılanması mümkün değilse eğer kontenjan sayılarının iki katına çıkarılarak sağlık çalışanlarının ödüllendirilmesini beklemektedirler. 

SAĞLIK PERSONELİNİN SINAV İÇİN TALEPLERİ NELERDİR?

Kahraman sağlık çalışanlarımıza bu sınav hakkında taleplerini sorduk. Sağlık çalışanlarımızın taleplerini aşağıda başlıklar halinde şu şekilde özetleyebiliriz:

Sağlık Çalışanlarına Tek Sefere Mahsus Sınavsız Geçiş Hakkı Verilmelidir:

Konuştuğumuz sağlık çalışanlarının bir çoğu tek sefere mahsus sınavsız geçiş hakkı talep ediyor. Pandemi sürecinde psikolojik olarak yıprandıklarını, ders çalışma imkanlarının ortadan kalktığını ve bu süreçte tüm dikkatlerini sınava değil de salgınla mücadeleye vermek istediklerini belirttiler. 

Görüştüğümüz yada konuştuğumuz sağlık çalışanlarının hemen hemen tamamının talebi bu şekilde. Ayrıca konuştuğumuz kişilerin alternatif ikinci önerileri de olmuştur. 

Kontenjan Sayıları Artırılabilir

İkinci talepleri ise kontenjan sayılarının artırılması şeklinde olmuştur. Örneğin 317 kişilik Tıbbi Sekreter kadrosu 1000'e çıkarılabilir ayrıca 107 kişilik Hemşire kadrosunda 300'e çıkarılabilir. 

Bu şekilde sağlık personelinin sahada göstermiş olduğu özveri bir şekilde dolaylı olarak ödüllendirilmiş olacak. 

Diğer Bakanlıkların yada Kurumların Mülakat Sınavlarını Örnek Gösteriyorlar

Bir çok kamu kurumunda da benzer tarihlerde ünvan değişikliği sınavları yapıldı ve bu kurumlar mülakat sınavlarını beklemeksizin gerçekleştirdi. Konuştuğumuz bir kaç sağlık çalışanı durumu şöyle ifade etmiştir: 

"Diğer kamu kurumlarında çalışma düzeni haftada bir gün mesaiye gelme şeklinde cereyan etmiştir. Elbette haftada bir gün olarak mesaiye gelen diğer kamu kurum çalışanlarının mülakat sınav haklarına bu kadar özen gösterilirken izinleri yasaklanan, esnek mesaiye geçirilmeyen, diğer kurumlar saat 10 da işe giderken bizler saat 8 de normal mesaiye gelen sağlık çalışanlarının mülakat sınav hakları diğer kurumlara göre daha fazla korunacaktır."  

Aynı kişiler durumu şu şekilde ifade etmeye devam etmiştir:

"Tabi biz şuan için mülakat sınavının bu kadar ileri bir tarihe itilmesine kızmıyoruz. Düşünüyoruz ki Bakanlığımız pandemi sürecinde diğer kurumların sürekli esnek çalışan haftada belki de ayda bir kaç gün mesaiye giden personellerinin haklarını bu kadar fazla gözetti ise eğer, bize de pandemi sürecinin akabinde daha fazla hak verecektir. Çünkü biz sağlık çalışanları izinlerimizi gönüllü olarak kullanmadık, mesaiden hiç kaçmadık, pandemi sürecini Allahın izni ile sonuna kadar götürerek yeneceğiz ve Bakanlığımız ilk rahatlama döneminde bizleri ödüllendirecektir." demek sureti ile beklentilerini dile getirmiştir. 

MÜLAKAT SINAVININ YAPILACAK OLMASI HALİNDE HANGİ TARİHTE YAPILABİLİR

Nisan yada Mayıs ayları olabilir. Çünkü Haziran ayı izin dönemi ve zaten izinlerini uzun süredir kullanamayan sağlık çalışanlarının yaz dönemine birde mülakat sınavlarını sıkıştırmaları izinlerinin bölünmesine sebep olacaktır.  

EN MAKUL ÇÖZÜM SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKININ VERİLMESİ

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi Sağlık Bakanlığının yapacağın en makul çözüm sınavsız geçiş hakkının verilmesidir. Bu konuda Sendikalara da çok fazla iş düştüğünü ifade etmek isteriz. Çünkü Sağlık Çalışanları bu salgın sürecinde bu taleplerini Bakanlık Mercilerine ifade edemeyecektir. 

Ancak Sendikalar bu konuda üyelerinin arkasında durarak talepleri toplu halde Bakanlığa iletebilir. 

SAĞLIK BAKANLIĞI SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKI VEREBİLİR Mİ?

Bu konuda hukuksal olarak bir engel olup olmadığını açıkçası bilemem. Mezun olmak suretiyle geçiş yapmak istediği bölümün eğitimi dolayısı ile diplomasını alan bir personel zaten o bölümde çalışmayı hak etmiş demektir. 

Örneğin Bilgisayar Mühendisliğini bitiren bir kişi teknik olarak Mühendis olmayı hak etmiş demektir. Yada Hemşirelik bölümünü bitiren bir kişi zaten bu mezuniyetiyle bu ünvanı hak etmiş demektir. Bu iş sağlık çalışanları için çıkarılacak bir ödül yasasına bakar. 

SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALIŞAN İDARİ HİZMETLER SINIFI AĞLAYAN BİR YARA

Sağlık Bakanlığında İdari Hizmetler Sınıfında çalışan personel Tıbbi Sekreterlik kadroları ile aynı hizmeti yaptıkları halde maaşları 2500 - 4000 TL daha az. Ayrıca bu statüde çalışan bir çok kişi KPSS den çok yüksek puanlar alarak atanmış durumda. Tıbbi Sekreterlik kadroları ile aynı hizmeti yaptıkları halde sırf kadro farkından dolayı maaşları daha düşüktür. 

Bu konuda özellikle İdari Hizmetler Sınıfında Görevli çalışanlar kendileri için özel bir fırsat yaratılması talebinde bulundular. Elde etmiş oldukları mezuniyetin istenen şartlar için de yeterli olduğu düşüncesindeler. 

Örneğin Tıbbi Sekreterlik için atanan bir personelin puanları 70 - 80 bandında iken, memur olarak atanan bir personelin puanı 95 üzerindedir. Aynı işi yapan, pandemi sürecinde sağlık çalışanı görülmeyerek hiç bir hak alamayan (örneğin ek ödemeler gibi) bu çalışanlar bu defa sağlık çalışanı gözüktükleri için esnek mesai uygulamasına da geçirilmemiştir ve izin hakları da engellenmiştir. 

KPSS'den 95 puan alarak atanan bir personelin maaşları 5000 TL civarında olduğunu söyleyen bir VHKİ duygularını şöyle ifade etmiştir: keşke KPSS ye hazırlanmasaydım da taşeron olarak işe girip sonra da 4D kadrosuna geçseydim diyor. Çünkü şuan 4d işçi kadrosunda çalışan bir işçinin maaşı memur maaşlarını çoktan geçmiş durumda. 

Bu tablo vijdanları sızılatmakta, çalışma barışını bozup idari hizmetler sınıfında çalışanların motivasyonunu bozmaktadır.