Statik Buzdolabı İle Nofrost Buzdolabı Farkı Nedir?

Marketlerin aktüel ürün kataloglarında satılan buzdolaplarına baktığımızda sıkça gördüğümüz kavramlar statik buzdolabı ya da no frost buzdolabıdır. Bu iki buzdolabının fiyatları arasında ciddi farklar bulunur. Fiyat farkının olmasının temel nedeni yaptıkları soğutma şekli ve gıdaları ne kadar taze tutabildikleri ile ilgilidir.

Soğutma ve havalandırma sistemleri farklı olan statik ve no frost makinelerden karlanma yapanlar statik, karlanma yapmayanlar no frost olarak sınıflandırılabilir.

Statik soğutucular eskiden beri kullanmakta olduğumuz buzdolaplarıdır. No frost soğutucular ise daha teknolojik ürünler olup gıdaları daha uzun süre muhafaza edebilirler. Her iki cihazın temel görevi buhar sıkıştırma yoluyla çalışıp gıdaların sıcaklığını çevre sıcaklığından düşük tutmak ve bu sayede gıdaları uzun zaman taze olarak saklayabilmektir. Çalışma prensipleri farklı olan statik ve no frost soğutucular arasındaki temel farklar şu şekildedir;

Soğutma Sistemleri Farklıdır

Statik Buzdolabı İle Nofrost Buzdolabı Farkı:

Statik buzdolabında iç yüzeylerdeki kanallarda gaz dolaşır. Bu gaz ilk olarak kendini soğutur, daha sonra cihazın içini dolaşır ve gıdaların donmasını sağlar. Statik buzdolabında iki farklı sıcaklık olur, bu nedenle makinenin içinde karlanma oluşur. Karlanma olmasının sebebi, iç kanallar soğuduğunda dolabın içinin hala sıcak olmasıdır.

No frost buzdolabında ise buharlaşma yöntemiyle gıdalar soğutulur. Soğutma sırasında makinenin içindeki sıcaklık çekilir. Böylece farklı sıcaklıklar oluşmaz, karlanma yaşanmaz, gıdalar dolap yüzeyine ya da birbirlerine yapışmaz. No frost makinelerde karlanma yerine kristallenme görülür. Bunu özellikle dolabın kapağını açtığınızda yüzünüze vuran yoğun buhardan çok rahat görebilirsiniz.

Havalandırma Sistemleri Farklıdır

Statik buzdolabında havalandırma sistemi çok önemli değildir. Bunun sebebi hava dolaşımının aktif olmamasıdır. Bu sayede dolabın içi çok fazla dolu olsa bile gıdalar aynı şekilde dondurulabilir.

No frost buzdolabında ise hava sirkülasyonu buharlaşma yoluyla sağlanır. Dolabın kapağı açıldığında açığa çıkan yoğun buharın sebebi de bu sirkülasyondur. Hava sirkülasyonu ne kadar fazlaysa gıdalar o kadar hızlı donar. Dolabın çok fazla dolu olmaması sirkülasyonu artıracağından gıdaların daha iyi donmalarını sağlar. Ayrıca dondurma süresi statik buzdolabına göre çok daha hızlıdır.

Derin Dondurucu Statik Mi Yoksa No Frost Mudur?

Derin dondurucuların dondurma kısımları eski tiptir, yani statiktir. Statik buzdolabı fiyatları no frost makinelere göre çok daha ucuz ve ekonomiktirler. Derin dondurucularda hava dolaşımı olmadığı ya da çok az olduğu için makinede sık sık karlanma yaşanırken no frost buzdolaplarında karlanma hava sirkülasyonu sayesinde karlanma görülmez.

Her iki buzdolabı da gıdaların sağlığı açısından son derece güvenlidir. Statik buzdolabı ile no frost buzdolabının dondurma kısımları hariç diğer tüm özellikleri hemen hemen aynıdır.

Derin Dondurucu No Frost Mu Low Frost Mu?

Low frost buzdolabı isminden de anlaşılacağı üzere az buzlanma yapan soğutuculardır. Eski tip statik buzdolaplarındaki çalışma prensibine dijital termostatla birlikte bazı devrelerin entegre edilmesiyle oluşturulmuşlardır. Bu sayede cihazın ısısı içeriden ayarlanarak korunabilmektedir. İç kısımda meydana gelen ince buzlanma, cihaza eklenen devreler sayesinde eritilir ve buharlaşma tavasına gönderilir. Bu süreçte dolabın içi hiçbir şekilde ısınmaz ve sıcaklık farkı oluşmaz.

Aynı durum dondurucu kısmında mevcut değildir. Üst kısmın soğuması alt bölmelerin de soğumasını sağlar. Low frost buzdolabı kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, alt bölmenin kapısını devamlı açıp kapamaktan kaçınmaktır. Ayrıca gıdaları buzdolabına koyarken mutlaka streçlemeli, buzdolabı poşetine koymalı ya da bir kap içinde muhafaza etmeniz gerekir. Aksi halde gıdalar buzlanabilir.

Low frost buzdolabında elektrik kesildiğinde 48 saate kadar gıdalar bozulmadan kalabilirler. No frost buzdolabında ise bu süre en fazla 12 saate kadar uzayabilir. No frost buzdolabında hava kanalları ve fan bulunur, ancak low frost buzdolabında hava kanalı ve fan bulunmaz. Bu nedenle enerji tüketimleri no frostlara göre oldukça azdır.

Sonuç olarak statik buzdolabı ile no frost buzdolabı arasındaki en önemli farklar havalandırma ve soğutma sistemleri arasındadır. Her iki makine de gıdaları etkili bir şekilde soğutmakta ve tazeliklerini muhafaza etmektedir. No frost soğutucular daha teknolojik ürünler olup karlanma gibi sorunlar yaşamanıza neden olmazlar ve kullanımları daha kolaydır. Buna karşın fiyat konusunda iki makine arasında ciddi farklar bulunur.