2018 Süt Parası nasıl alınır? Süt parası başvuru şartları

süt parası

Süt parası nedir? Süt parası kimlere ödenir? Süt parası nasıl alınır? Süt parasını almak için nereye başvurulur? Memurlar süt parası alabilir mi?
Hangi anneler süt parası alabilir? 2018 süt parası ne kadar ve nasıl alırım? Süt parasını almak için nereye başvurmalıyım? Süt parası dilekçesi nasıl olmalı? Yeni doğum yapan anneler ve anne adayları bu yazımız sizler için çok önemli olabilir.


SÜT PARASINI KİMLER ALABİLİR?

Süt parasını kimlerin alacağı hususu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu bu mevzuata göre sigortalı olan anneler ile sigortalı olan babaların çalışmayan eşlerine ödenir. İlgili mevzuat tam olarak aşağıda ki gibidir.

  • Analık sigortasından sigortalı kadına
  • Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe,
  • 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Sponsorlu bağlantılar

Sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan eşinin süt parası alabilmesi için resmi nikah şartı vardır. Ayrıca bu nikahın bebeğin doğduğu tarihten önce resmi nikah kıyılmış olmalıdır.


5510 sayılı kanuna tabi sigortalı olanlardan 4maddenin a fıkrasına tabi çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 sigortalı olması, 4 maddenin b fıkrasına tabi çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

2018 Doğum yardımı nereden ve nasıl alınır?

2018 Yeni Doğan Bebeklere Nüfus Cüzdanı Çıkarma

 

Süt Parası Yardımı

Sigortalı kadınlara veya eşi doğum yapan bireylere verilen bir ödenek olan süt parası, devletin yeni doğan bebekler için sağladığı bir ödenektir. Bireylerin bu emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi adına, çiftlerin doğum yapılan tarihte evlenmiş olmaları gerekiyor.


Emzirme ödeneğinden yararlanmak isteyen kadınların herhangi bir işte çalışmaları gerekmiyor. Eşlerinin sigortalı olması, yeni doğum yapan kadınlarında bu ödenekten faydalanmasına olanak sağlıyor. Süt parasından sigortalı olarak yararlanan kişilerin veya Bağ-kurlu olarak yararlanan kişilerin, son 1 yıl içinde mutlak suretle en az 120 gün primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir. Bağ-kurluların herhangi bir prim borçları varsa süt parası ödeneği almaları mümkün değildir.

 

 

Süt Parası Ödeneği

Süt parasına hak kazandınız ancak kısa bir dönem içerisinde sigortanız kesildi veya herhangi bir sebepten dolayı eşiniz ya da siz işten ayrıldınız. Bu durumda kanunun 9. Maddesi gereği sigorta durumu kesilen kişilerin, bu tarih itibari ile 300 gün içerisinde çocukları dünyaya gelirse, doğum yapan kişilere veya eşlerine, doğum tarihinden önceki 15 ay gibi bir süre zarfında 120 günlük kısa vadede sigorta primi ödenmişse süt parasına hak kazanmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir. Öte yandan emekli sandığını çalışanlarının doğum yardımı adı altında, emzirme ödeneğinden daha fazla bir ücrette yardım almaları nedeniyle süt parası alamadıklarını söylemek mümkündür.


2018 Süt Parası Ödeneği Ne Kadar?

Peki süt parası ne kadar? Sorusuna net olarak ise verilecek cevap; 2018 yılı itibari ile 132 TL’dir. Süt parasını almaya hak kazandığınız andan itibaren 5 yıl içinde bu parayı bankalardan alabilmeniz mümkündür.


Süt Parası Ne Kadar Süre İle Ödenmektedir?

Birçok ebeveyn süt parasının ne kadar olduğuna dair aklında soru işareti ile bu konu hakkında düşünmektedir. Süt parası sadece 1 defaya mahsus olarak yapılan bir ödenektir

Sponsorlu bağlantılar

Süt Parasını Nasıl Alırız?

Normal şartlarda süt parası almaya hak kazan 4A sigortalı annelerin veya ebeveynlerin doğumdan sonra SGK sistemine hastane tarafından girilmektedir. Bu sistem üzerinden herhangi bir talepte bulunulmadan süt parası Ziraat Bankası’na yatırılmaktadır.


Ancak şartların bu şekilde gelişmediği durumlarda ise bulunduğunuz yerdeki Sosyal İl Müdürlüğü’ne giderek, talep dilekçesi, doğum raporu ve kimlik belgesi gibi belgeleri sunmanız gerekmektedir.


4B Sigortalılar Süt Parasını Nasıl Alır?

Ancak 4B sigortasına sahipseniz, bulundukları konumda yer alan İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik kurumuna belirli evraklar ile birlikte dilekçe vermek zorundadır. Verilen talep dilekçesinde doğum raporu ya da çocuğun kimlik belgesini ek olarak koyduktan sonra başvuru yapmalıdır. Kurumun yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda ise Ziraat Bankası’na ödenek yapılmaktadır.

2.588785046729 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 2.59 (107 Oylar)