Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Vasiyetname miras bırakanın istek ve arzularını, sahip olduğu maddi ve manevi hakları istemiş olduğu kişilere paylaşımını ifade eden yazılı belge ya da sözel ifadedir.  Bu talep yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Son dönemde sıkça vasiyetname için kaç yaşında olmak gerekir sorusu soruluyor sizler için bu sorunun cevabını kanuni dayanağına göre araştırıp paylaştık.

Vasiyetname yazmak için kaç yaşında olmak gerekir:

Medeni Kanunun 502.  maddesine göre 15 yaşını tamamlamış olmak şarttır. 

Vasiyet Edebilmenin Şartları Nelerdir?

Vasiyetname adına bilinmesi gereken en önemli unsur bu hakkın doğrudan kişiye bağlı bir hak olmasıdır. Yani bir şahıs beyanını doğrudan kendisi vermek zorundadır. Vekili yada yasal temsilcisi aracılığı ile bu talebini yerine getiremez. Aksi durumda yapılan vasiyet geçersiz olur ve Mahkemede iptal davası gerekçesi olabilir. 

Vasiyet yazma yaşı ile alakalı açıklama Medeni Kanunun 502. maddesinde belirtilmiştir. Bunlar:

 • 1- Ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • 2- 15 yaşını tamamlamış olmak. 

Ayırt Etme Gücü Nedir?

Bu konunun birinci şartı ayırt etmektir. Ayırt etme gücü Medeni Kanunun 13. maddesinde açıklanmıştır. 

 • Yaşının küçük olması,
 • Akıl hastalığı,
 • Akıl zayıflığı,
 • Sarhoşluk,
 • Akla uygun davranma yeteneğinden yoksun olmak,
 • Ve yukarıda sayılı hususlara benzer konular. 

Yukarıda sayılı hususlarda eksikliği olan kişiler ayırt etme gücü yönünden eksik sayılır. 

Çok Yaşlı Olanlar Vasiyetname Verebilir mi?

Yasada bu konuya dair tek kısıtlama vasiyetname yaşı 15 olması ve ayırt etme gücüne sahip olmaktır. Dolayısı ile yaş faktörü gözetilerek bu konuya bir kısıtlama getirilemez. Ancak diğer ikinci şart olan "ayırt etme gücüne sahip olmak" konusu yaşlılar için iptal gerekçesi olarak ileri sürülebilir. 

Vasiyet Şekilleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanununa göre 3 tür vasiyet vardır. Bunlar:

 • Resmi,
 • El yazısı ile ve
 • Sözlü.