Vasiyetname Yazmak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Vasiyetname yazmak için kaç yaşında olmak gerekir? Şartları nelerdir? Yaşlı olanlar yada çocuklar vasiyet verebilir mi?  

VASİYETNAME NEDİR?

Vasiyetname miras bırakanın istek ve arzularını, sahip olduğu maddi ve manevi hakları istemiş olduğu kişilere paylaşımını ifade eden yazılı belge ya da sözel ifadedir.  Bu talep yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir.

VASİYET EDEBİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Vasiyetname adına bilinmesi gereken en önemli unsur bu hakkın doğrudan kişiye bağlı bir hak olmasıdır. Yani bir şahıs beyanını doğrudan kendisi vermek zorundadır. Vekili yada yasal temsilcisi aracılığı ile bu talebini yerine getiremez. Aksi durumda yapılan vasiyet geçersiz olur ve Mahkemede iptal davası gerekçesi olabilir. 

Bu konuya dair Yasal açıklama Medeni Kanunun 502. maddesinde belirtilmiştir. Bunlar:

 • 1- Ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • 2- 15 yaşını tamamlamış olmak. 

AYIRT ETME GÜCÜ NEDİR?

Bu konunun birinci şartı ayırt etmektir. Ayırt etme gücü Medeni Kanunun 13. maddesinde açıklanmıştır. 

 • Yaşının küçük olması,
 • Akıl hastalığı,
 • Akıl zayıflığı,
 • Sarhoşluk,
 • Akla uygun davranma yeteneğinden yoksun olmak,
 • Ve yukarıda sayılı hususlara benzer konular. 

Yukarıda sayılı hususlarda eksikliği olan kişiler ayırt etme gücü yönünden eksik sayılır. 

VASİYETNAME İÇİN KAÇ YAŞINDA OLMAK GEREKİR?

Medeni Kanunun 502.  maddesine göre 15 yaşını tamamlamış olmak şarttır. 

ÇOK YAŞLI OLANLAR VASİYETNAME VEREBİLİR Mİ?

Yasada bu konuya dair tek kısıtlama yaşın 15 olması ve ayırt etme gücüne sahip olmaktır. Dolayısı ile yaş faktörü gözetilerek bu konuya bir kısıtlama getirilemez. Ancak diğer ikinci şart olan "ayırt etme gücüne sahip olmak" konusu yaşlılar için iptal gerekçesi olarak ileri sürülebilir. 

VASİYET ŞEKİLLERİ NELERDİR?

Türk Medeni Kanununa göre 3 tür vasiyet vardır. Bunlar:

 • Resmi,
 • El yazısı ile ve
 • Sözlü. 
© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.