4D İşçi Kadrosu Nedir?

4D kadrosu 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma şekillerinden bir tanesidir. 657 DMK’nın 4. Maddesinde çalışma şekilleri madde madde sayılmıştır. Bu kapsamda 4. maddede A, B, C ve D maddelerinde bütün istihdam şekilleri sayılmıştır.

4D işçileri bu kadro tanımlamasından bir tanesidir. Ancak 696 sayılı KHK ile 4C tamamen ortadan kaldırılmıştır. 4C’ler şuan 4B ‘ye geçirilmektedir. 

Kamuda görev yapan personel türleri 657'nin 4. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre : kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür açıklaması vardır.

Her bir görev unvanı ise A,B,C ve D maddelerinde açıklanmıştır. Bu durumda her bir görev tanımı 4A, 4B, 4C ve 4D olarak belirtilmiştir. Sürekli çalıştığınız kurumlarda ki bu rakamlı ifadeler esasen bunu ifade etmektedir.

4A Olarak Çalışan Memurlar

Çalıştığınız kurumlarda kadrolu olarak ifade edilen Memurlar 657’nin 4A maddesine tabidir (4. Maddenin A fıkrasına tabidir.) Çalışma hayatında bu çalışanlar direk Memur olarak ifade edilir. Ancak kanun maddesi kapsamında 4A lı olarak da belirtebiliriz. 

 • Memurların görev tanımını burada belirtmeyeceğim. Genellikle 8: 00 - 17 :00 arası çalışma saatleri olan ve diğer kadrolara göre biraz daha fazla çalışma haklarına sahip olan kadrolardır.
 • Çalıştığınız kurumlarda ki doktorlar, hakimler, memurlar, ayniyat saymanları vs. hepsi bu maddeye tabidir. Bu kadroda bulunanları diğer kadrolardan ayıran en önemli özellik derece ve kademe ilerlemesi almalarıdır.
 • 4B, 4C ve 4D lerde derece ve kademe ilerlemesi gibi bir durum yoktur.

Not: Bu çalışma şekillerinin dışında özel kanunlarına tabi çalışma şekilleri de olabilir. 4924 tabi sözleşmeli personel istihdamı ile 663’e tabi personel istihdamı bunlara örnektir.

4B Olarak Çalışan Sözleşmeli Memurlar

Bu kadroları çalıştığınız kurumlarda direk 4b’li olarak duyarsınız. Kendilerini kısaca ben 4b’yim olarak tanımlarlar. Bu statüde çalışan personel her sene Aralık ayında sözleşme yeniler.

 • Bazı hakları 4A lardan daha azdır. En bariz farkı 4A dan (yani kadrolu olanlardan farkı) tayin haklarının çok kısıtlayıcı hükümler içermesi ve geçici görev haklarının olmamasıdır.
 • Aynı statüde çalışan 4A lara göre maaşları biraz daha düşüktür. Örneğin Sağlık Bakanlığında Sağlık Memuru olarak çalışan 4A bir personelin maaşı aynı statüde çalışan 4B den daha yüksektir.
 • Ücretsiz izin hakları açısından vs. 4A lardan pek bir farkı yoktur. Bu branşta çalışanları daha sonra uzun uzun anlatacağız.

4C Geçici Personel

Bu statüde çalışanları burada anlatmıyorum. Çünkü taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören Kanun Hükmünde Kararnamede 4C lerin de 4B ye geçeceği belirtilmiştir. Şuan bir çok Bakanlıkta bu süreçte bitme aşamasına gelmiştir.

4D Kadroları – 4D işçiler

4D statüsünde çalışanları tanımlamak için 657 de tanımlanan diğer çalışma şekillerini tanımlamak ve kıyas yapmak daha doğru olur.

 • 4D kadrolarına geçen işçiler temel olarak 657 nin 4. Maddesinin D fıkrasına tabi olduklarını bilmelidir.
 • Kadroya alınan 4D lerin özlük hakları açısından şuan için ne tür haklara sahip olacakları tam olarak belli değildir. Genel olarak Başbakanlığın yada Bakanlıkların çıkaracakları kanunlara bağlı olarak haklar verilecektir. 
 • Ancak 4B ve 4C statüsünde çalışanlara bakılırsa biraz kısıtlayıcı haklara sahip olacaklarını tahmin edebiliriz.

Örneğin ben şahsi kanaatim olarak 4D işçilere tayin hakkı verileceğini düşünmüyorum. Ancak mazeret tayini konusunda nasıl bir yol izlenecek merak ediyorum.

 • Malumunuz olduğu üzere taşeron işçiler işe alındıkları kurumlara göre işe alınmıştı. Kamuda çalışan personelin özel sektörden en büyük farkı tayin haklarıdır diyebiliriz. Tayin aldırarak aynı haklarda başka bir kurumda ve aynı maaşla çalışma hakkına sahiptir.

Şuan ki kamu idaremizin de mazeret tayinlerinde personelin yanında olan bir yaklaşımı vardır. Örneğin eş mazereti olanlara kolaylık tanınıyor. 4B lerde dahi şartları karşılaması halinde yılda bir yada iki defa eş mazeret hakkı vermiştir.

Şimdi çıkacak olan mevzuatların 4D li çalışanlara ne gibi haklar vereceğini İK Uzmanı olarak yakından takip ediyorum.

Bu eksende merak ettiğimiz konuların başında aşağıda belirttiğimiz hususlar gelmektedir.

4D İşçilerin Tayin Hakkı Nasıl Olacak?

 • 4D işçilerin eğitimlerinden dolayı eğitim mazeret tayin hakkı olacak mıdır?
 • 4D personelin sağlık mazereti yada eş mazeret hakkı olacak mıdır?
 • 4D lerin can güvenliği gibi nedenlerle naklen atanma hakkı olacak mıdır?
 • Boşanma, eşinin ölümü gibi nedenlerle 4D li personele tayin hakkı verilecek mi?
 • Kurumlarına göre 4D lere de dönem tayin hakları verilecek midir?

4D İşçilerin İzin Hakları Nasıl Olacak?

4D işçiler hakkında merak ettiğimiz bir diğer husus ise izin haklarının nasıl olacağıdır. Özellikle ücretsiz izin haklarının ve doğum izin haklarının nasıl düzenleneceğini merak ediyoruz.

 • 10 senesini dolduran bir 4D işçinin senelik izni 30 gün olacak mıdır?
 • 4D lere de ücretsiz izin hakkı tanınacak mı?
 • Doğum yapan bir 4d işçinin doğum sonrası izin süresi ne kadar olacak ve ücretsiz izin hakkı olacak mı?

4D Kadrosu Sınav Komisyonlarından İzlenimler

Adaylar belki de hayatlarının en heyecanlı ve neşeli günlerini yaşıyor. Bir çoğu neşe ile birlikte endişeli. Ancak buradan endişe edecek bir durumları olmadığını belirtmek istiyoruz. Eğer güvenlik soruşturmasına takılmaması halinde bir kişinin ataması tahminimiz büyük bir ihtimal yapılacaktır.

Açıkçası biz Türkiye’nin dört bir yanında kurulan komisyonlarda hiç kimsenin bırakılacağını sanmıyoruz.

Mülakat Sınavlarında Sevinç Gözyaşları

Sınavdan çıkan arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda sınav komisyonunda sevinç gözyaşları döktüklerini belirttiler.

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.