4D Kamuda Sürekli İşçi Kadrosu Nedir?

4D nedir yada kamuda daimi işçi ne demektir? Bu soruların cevabını yıllardır Kamu Kurumunda İnsan Kaynakları Uzmanında görev yapan bir yönetici olarak en anlaşılır bir şekilde bu yazımızda sizler için açıkladım. Makalem 2021 yılında yürürlükte olan mevzuatlara tamamen uygun olarak hazırlanmıştır. Aradığınız soruların cevabını en kısa ve anlaşılır bir şekilde öğreneceksiniz.

4D Nedir?

4D nedir sorunuzun cevabına en özet bir şekilde şöyle cevap vermek isterim: 2018 yılında taşerondan kadroya geçirilen taşeron işçilerinin tamamı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin D fıkrasına tabi olarak kadroya alınmıştır. 

Dolayısı ile şuan bütün kamu kurumlarında taşerondan kadroya geçirilen işçilerin tamamı 657'nin 4D maddesine tabidir. Ve bu işçilere kısaca 4D işçi denilmektedir. 

İşkur Üzerinden Alınan İşçiler 4D midir?

Malumunuz olduğu üzere taşerondan kadroya geçiş işleminden sonra Kamu Kurumlarında taşeron firmalar artık iş yapmayı bırakmıştır. İhtiyaç duyulan branşlarda işçi alımını ise tamamen İş Kur yürütmektedir. İş Kur üzerinden herhangi bir kamu kurumuna işçi statüsünde yerleştirilen çalışanların tamamı hemen yukarıda bahsettiğim 4D'ye tabidir.

Kamuda Daimi İşçi Ne Demek?

Kamuda daimi işçi ne demek sorunuzun  cevabına geçmeden önce öncelikli olarak şunu bilmeniz gereklidir. Kamu Kurumlarında çalışan işçilerin tamamı 4d'ye tabidir. Yani 30 yıl önce Kamu Kurumuna yerleşen bir işçi ile taşerondan kadroya alınan bir işçi yada sonradan İş Kur üzerinden alınan bir işçi bu maddeye tabidir. 

 • Bu statüye tabi çalışan bütün işçiler kamuda daimi işçi olarak çalışır.
 • Eski işçilerin maaş hakları hariç bütün hakları taşerondan kadroya geçen çalışanlar ile aynıdır. 
 • Eski işçilerin maaşları şuan kadroya geçen işçilerden kat kat fazladır. En büyük farkları maaştır aslında.
 • İzin, çalışma koşulları vs. diğer bütün herşey aynıdır. 

Kamu Kurumlarında Çalışanların Statüleri Nelerdir?

4d'yi yukarıda açıkladım. Peki Kamu Kurumlarında çalışanların statüleri nedir? Kadrolu memur, sözleşmeli memur, daimi işçi, geçici işçi gibi bir çok ünvan duymuşuzdur. Bu sorularınıza dair merak ettiğiniz soruların cevabını işin gerçek bir uzmanı olarak aşağıda açıkladım. 

Kamuda görev yapan personel türleri 657'nin 4. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre : kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür açıklaması vardır. Her bir görev unvanı ise A,B,C ve D maddelerinde açıklanmıştır. Bu durumda her bir görev tanımı 4A, 4B, 4C ve 4D olarak belirtilmiştir.

4A Olarak Çalışan Memurlar

Çalıştığınız kurumlarda kadrolu olarak ifade edilen Memurlar 657’nin 4A maddesine tabidir (4. Maddenin A fıkrasına tabidir.) Çalışma hayatında bu çalışanlar direk Memur olarak ifade edilir. Ancak kanun maddesi kapsamında 4A lı olarak da belirtebiliriz. 

 • Memurların görev tanımını burada belirtmeyeceğim. Genellikle 8: 00 - 17 :00 arası çalışma saatleri olan ve diğer kadrolara göre biraz daha fazla çalışma haklarına sahip olan kadrolardır.
 • Çalıştığınız kurumlarda ki doktorlar, hakimler, memurlar, ayniyat saymanları vs. hepsi bu maddeye tabidir. Bu kadroda bulunanları diğer kadrolardan ayıran en önemli özellik derece ve kademe ilerlemesi almalarıdır.
 • 4B, 4C ve 4D lerde derece ve kademe ilerlemesi gibi bir durum yoktur.

4B Olarak Çalışan Sözleşmeli Memurlar

Bu kadroları çalıştığınız kurumlarda direk 4b’li olarak duyarsınız.  Bu statüde çalışan personel her sene Aralık ayında sözleşme yeniler.

 • Bazı hakları 4A lardan daha azdır. En bariz farkı 4A dan (yani kadrolu olanlardan farkı) tayin haklarının çok kısıtlayıcı hükümler içermesi ve geçici görev haklarının olmamasıdır.
 • Aynı statüde çalışan 4A lara göre maaşları biraz daha düşüktür. Örneğin Sağlık Bakanlığında Sağlık Memuru olarak çalışan 4A bir personelin maaşı aynı statüde çalışan 4B den daha yüksektir.
 • Ücretsiz izin hakları açısından vs. 4A lardan pek bir farkı yoktur. Bu branşta çalışanları daha sonra uzun uzun anlatacağız.

4C Geçici Personel

Bu statüde çalışanları burada anlatmıyorum. Çünkü taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören Kanun Hükmünde Kararnamede 4C lerin tamamı 4B ye geçirilmiştir. 

4D Daimi işçi Kadroları

Bu statüde çalışanları en yukarıda zaten anlattım. Mevzuat olarak da açıklayacak olursak:

 • 4D kadrosunda çalışan işçiler 657 nin 4. Maddesinin D fıkrasına tabi olduklarını bilmelidir. 
 • Tayin hakları bu çalışanların şuan için maalesef yoktur. 
 • Her çalışan kendi kurumu ile sendika sözleşmesi imzalar. 
 • Bu sözleşmede haklarında iyileşme olabilir. 
 • Son düzenlemede maaşlarında ciddi bir iyileşme olacağını gözlemledik.