Sgk ve Özlük Hakları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda geçen 4A, 4B, 4C ve 4D nedir? SGK ve 657 DMK'ya göre bu tanımların birbirinden farkı var mı? Memurlarda kadrolu çalışanlar hangi maddeye 

Kıdem Tazminatı Tavan ücreti her yıl Ocak ve Temmuz ayları için 2 defa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge ilan edilmektedir. Ocak ayında yayınlanan tutar Ocak - Haziran ayları arasında, Temmuz ayında yayınlanan tutar ise Temmuz 

4D kadrosu 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma şekillerinden bir tanesidir. 657 DMK’nın 4. Maddesinde çalışma şekilleri madde madde sayılmıştır. Bu kapsamda 4. maddede A, B, C ve D maddelerinde bütün istihdam şekilleri 

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.