İş Kazası Bildirmeme Cezası 2020 Yılında Ne Kadar?

iş kazası bildirmeme cezası

Bu yazımızda sizlere iş kazası bildirmeme cezası 2020 yılı için ne kadar? sorusunun cevabını vereceğiz. Güncel mevzuatlarla birlikte konu detaylıca anlatılacaktır...

 • 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile 6331 Sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu”na göre iş kazasını bildirim süresi 3 iş günüdür.
 • Konu hakkında bütün detaylar aşağıda anlatılmıştır. Geç bildirim durumunda uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki gibidir.

2020 İş Kazasını Bildirmeme Cezası

2020 yılı için işverenlere uygulanacak olan minumum ceza miktarı 4.688,00 TL’dir.

Çalışan Sayısı 10 Kişinden Az Olanlar

Çalışan Sayısı 10 Kişinden Az Olanlar

 • Az Tehlikeli (Aynı miktarda) : 4.688
 • Tehlikeli (%25 artırılarak) 5.860
 • Çok Tehlikeli (%50 artırılarak) 7.032

Çalışan Sayısı 10 – 49 Kişi Arasında Olanlar

Çalışan Sayısı 10 – 49 Kişi Arasında Olanlar

 • Az Tehlikeli (Aynı miktarda) 4.688
 • Tehlikeli (%50 artırılarak) 7.032
 • Çok Tehlikeli (%100 artırılarak) 9.376

Çalışan Sayısı 50’den Fazla Olanlar

Çalışan Sayısı 50’den Fazla Olanlar

 • Az Tehlikeli (%50 artırılarak) 7.032
 • Tehlikeli (%100 artırılarak) 9.376

İŞ KAZASI NEDİR?

iş kazası

Konuya yönelik mevzuat düzenlemesi 5510 Sayılı Kanunun 13. Maddesinde açıklanmıştır.

 • Sigortalı çalışan yürütmekte olduğu iş nedeniyle ruhen yada bedenen bir zarara uğratan bir olaya maruz kalmalıdır.
 • Bu olay neticesinde ortaya çıkacak olan zarar hemen de ortaya çıkabilir daha sonrada.

KAZANIN İŞ KAZASI OLABİLMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için aynı Kanunun 13. Maddesinde sayılan diğer şartlarında olması gereklidir.

 • Sigortalı çalışan kaza esnasında işyerinde olmalıdır. (13. Maddenin a bendi.)
 • Ancak sigortalı çalışan işveren adına yürütülen bir iş nedeniyle yada görevi nedeniyle işyeri dışında bir kazaya uğradıysa iş kazası sayılır. (13. Maddenin b bendi)
 • Kendi adına yada hesabına çalışan sigortalı yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyeri dışında bir kazaya uğramış ise, (13. Maddenin b bendi)
 • Sigortalı çalışanın asıl işi dışında görevli olarak başka bir yere gönderildiği zamanlarda bir kazaya uğramış ise, (13. Maddenin c bendi)
 • Emziren sigortalı çalışan kadınların emzirmesi için ayrılan zamanlarda, (13. Maddenin d bendi)
 • İşveren tarafından sağlanan bir araç ile işin yapıldığı yere geliş ve gidiş esnasında. (13. Maddenin e bendi)

İŞYERİ DIŞINDA MEYDANA GELEN KAZALAR HANGİ DURUMDA İŞ KAZASI SAYILIR?

 • Bu durum aynı Kanunun 13. Maddesinin b bendinde açıklanmıştır. Çalışan kişi işyeri adına görevli olarak yada işyeri için yürütülen bir iş için dışarıda iken kazaya uğramış ise bu durum iş kazası sayılır.
 • Ayrıca kendi adına yada hesabına çalışanlar işyeri dışında iş yürütürken kazaya uğramış iseler.
 • Özellikle bir işverene bağlı çalışanların rutin dışında görevli olarak kurum dışına gönderilmeleri halinde görev kağıdı almalarını şiddetle tavsiye ederiz. Aksi durumda işverenin reddi durumunda iş kazasını kanıtlamanız zor olacaktır.
 • Yine 13. Maddenin c bendinde açıklandığı üzere asıl işiniz dışında başka bir iş için işyeriniz dışında başka bir yere gönderilmeniz durumunda uğrayacağınız kazada.

İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Aynı Kanunun 13. Maddesinde açıklanmıştır. Kazanın meydana geldiği olaydan sonraki 3 iş günü içinde kuruma bildirilmesi gereklidir.

iş kazası inşaat

İŞ KAZASI HANGİ KURUMLARA BİLDİRİLMELİDİR?

Bildirim süresi ve bildirileceği kurumlar 6331 sayılı Kanunun 14. Maddesinde açıklanmıştır.

 • Bu kapsamda meydana gelecek olan kaza işveren tarafından kazadan sonraki 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.
 • Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 13. Maddesi gereği işveren kazayı beklemeksizin bulunduğu yerdeki kolluk kuvvetlerine bildirmekle mükelleftir.

İŞ KAZASI NASIL BİLDİRİLİR?

 • Öncelikle kazanın meydana geldiği zamanda beklemeksizin en yakın kolluk kuvvetleri aranmalıdır. Hastaneye başvuru sürecinde zaten hastane polisi olduğu için bu süreci onlar yerine getirecektir.
 • Ancak gerek işveren ve gerekse kazaya uğrayan çalışan iş kazası olduğunu hastaneye başvururken muhakkak söylemelidir.
 • Bununla birlikte işveren SGK’ya https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do adresinden online olarak bildirim yapabilir.

İŞ KAZASINI ONLİNE OLARAK NASIL BİLDİRİRİM?

 • Hemen yukarıda verdiğimiz adres üzerinden bildirim yapabilirsiniz.
 • Ancak elektronik ortamda bir sorun yaşamanız halinde yada e bildirim için şifreniz olmaması halinde SGK’ya dilekçe ile de bildirim yapabilirsiniz.

ONLİNE OLARAK İŞ KAZASINI BİLDİRİMEDİM, NE YAPMAM GEREKİR?

 • Bu durumda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “iş kazası meslek hastalığı bildirim formunu (Ek-7) doldurarak yada bu forumda yer alan bilgileri içeren dilekçe ile de bildirim yapabilirsiniz.
 • Ancak yasal bildirim süresi olan 3 iş gününü kesinlikle aşmamanız gereklidir.
 • Ek -7 formunu eksiksiz olarak doldurmanız gereklidir. Yada bu konuda yazacağınız dilekçede bu forumda belirtilen bilgileri eksiksiz doldurmanız gereklidir.

İŞ KAZASINI DİLEKÇE İLE BİLDİRİRKEN HANGİ BİLGİLERİN YER ALMASI GEREKLİDİR?

 • Sigortalının T.C. kimlik numarası ve sigorta sicil numarası,
 • Sigortalının adı ve soyadı, doğum tarihi,
 • Çalışanın işyerinde yaptığı iş,
 • İşe başladığı tarih,
 • İş kazasının meydana geldiği yer, tarih ve saat.
 • Kazanın meydana geliş şekli,
 • Olaya şahit olanların adı- soyadları.
 • İşyerinin adresi, işyerinin adı.
 • İşverenin adı ve soyadı, unvanı, ikametgah bilgileri,
 • Şirket merkezi bilgileri ve imzaları yer almalıdır. 


SSK’LI OLARAK ÇALIŞANLAR İÇİN E BİLDİRGE YAPILMAKTADIR

Herhangi bir işverenin yanında SSK’lı olarak çalışanlar için online bildirim yapılır. İşveren online olarak çalışanı için bildirim yapmak zorundadır.

Servis Beklerken Geçirilen Kaza İş Kazası mıdır?

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi servis beklerken yaşanan kazayı bu mahiyette saymıştır. Ancak yine de bu konuda ki süreci hukuk süreci belirleyecektir.
Bununla birlikte servis güzergahının işveren tarafından belirlenmesi ve bu güzergahtan sapmadan kazanın olması gereklidir.

Kendi Özel Aracı İle İşe Gelip Giderken Geçirilen Kaza İş Kazası mıdır?

Hayır değildir. Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararı da bu mahiyette olmuştur.

Şirket Aracıyla Gerçekleşen Kazalar İş Kazası Sayılır mı?

Evet. Sayılır. Bu şekildeki kaza durumunda iş kazası bildirimi yapmanız şarttır.

İşyerinde Gerçekleşen Kalp Krizi İş Kazası mıdır?

2016/21 Numaralı sayılı Genelge ile işyerinde geçirilen kalp krizleri de bu mahiyette sayılmıştır. Bu genelgeye ” Sigortalının iş yerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir. (Ek-2) hükmü eklenmiştir.

İş Kazasında İşveren Maaş Kesintisi Yapabilir mi?

Kazadan sonra çalışan personele belirli bir süre rapor verilmektedir. Çalışan personel bu döneme ait ücretlerini SGK’dan iş göremezlik parası olarak zaten almaktadır.
Bunun için işverenin bu dönemler için çalışanına ayrıca ücret ödemesi zorunlu değildir.

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.