Becayiş Ne Demek ve Şartları Nelerdir?

657 DMK'ya tabi kamu personelleri için kullanılan becayiş kavramı üzerine mevzuatlara uygun olarak kapsamlı bir yazı kaleme aldık. Bu makalemizde becayiş ne demek, 2021 becayiş şartları nelerdir ve nasıl yapılır sorularının cevabını mevzuatlara uygun olarak bu makalemizde cevapladık. Ayrıca sözleşmeli personel olarak görev yapan 4B'liler ile 45/A lılar ile 4D işçi kadrosunda görev yapan personelin becayiş haklarında da bahsettik. 

Bu yazımız yıllarca Kamu Kurumunda İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapan Sayın Adem Subaşı tarafından kaleme alınmıştır. 

Becayiş Ne Demek? 

Becayiş ne demek sorusunun cevabı kısaca: Aynı kamu kurumlarında ve aynı unvanda görev yapan memurların karşılıklı yer değiştirmesi işlemidir. Mevzuat olarak yasal dayanağı 657 DMK'nın 73. maddesi ile her kamu kurumunun  kendi iç mevzuatlarıdır. 

 • Yasal dayanağı 657 DMK'nın 73. maddesi ile her bakanlık yada kurumun iç yönetmelikleridir. 
 • Aynı kurumlar içindeki memurlar yer değişikliği yapabilir.
 • Aynı unvanda çalışan memurlar değişiklik yapabilir. 
 • Yetkili amirlerin izni gereklidir. Yani kurum amirleri dilerse ret cevabı verebilir.

Becayiş kavramı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesinde açık bir şekilde ifade edilmektedir. Buna göre; “Aynı kurumun farklı bölgelerinde çalışan, aynı kademedeki iki memur, yetkili amirlerin izin vermesi halinde yer değiştirebilirler.”

Becayiş Şartları 2021

Becayiş şartları genel olarak şu şekildedir:

 • 657 sayılı kanuna göre yer değiştirmeler yalnızca aynı kurumdaki memurlar arasında yapılır. Örneğin Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan bir personel ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan bir görevlinin yer değiştirmesi mümkün değildir. 
 • Memurların hem sınıfları hem de unvanları aynı olmak zorundadır. Örnek olarak devlet kurumlarında belirli bir branşta görev yapan doktor ile yine aynı kurumda aynı unvanda görev yapan doktor yer değiştirebilir.
 • İşlemin onaylanma süreci kişilerin bireysel isteklerine bağlı değildir. Örneğin İzmir ve Antalya gibi şehirler arası nakil talebinde bulunan iki Adalet Bakanlığı personeli, bağlı bulundukları il ya da ilçe müdürlükleri vasıtasıyla bakanlığa bir dilekçe yazmalı ve başvuru yapmalıdırlar. Bakanlık uygun görürse becayiş  onaylanır.
 • Aynı kurumda aynı şartlarda görev yapan ve aynı hizmet niteliklerine sahip memurların karşılıklı becayiş istekleri için hizmet yaptıkları bölgelerdeki koşullar araştırılır. Gerekli niteliklerin taşınması halinde mutabakat yapılır.
 • Her bakanlık kendi kurumlarına ait Atama ve Nakil Yönetmelik ile ek şartlar koyabilir.

Sağlık Bakanlığında Becayiş Şartları

Sağlık Bakanlığında kadrolu olarak görev yapan personelin becayiş taleplerinde 657 DMK'nın 73. maddesinin yanında Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29. maddesi geçerlidir:

 • Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine göre aynı hizmet bölgesinde görev yapan personel arasında becayiş yapılır. Sağlık Bakanlığında toplam 6 hizmet bölgesi vardır. Dolayısı ile bir personelin talebinin kabul olabilmesinin aynı hizmet bölgesinde olmaktır. 
 • Bu maddeye göre kadrolu çalışan personel arasında değişim yapılır. Ayrıca branş ve unvan arasında değişiklik yapılır. Yani hemşireler kendi arasında, diş hekimleri kendi arasında ve Genel Cerrahi Uzmanları kendi arasında değişim yapar.  

Becayiş İçin 1 Yıl mı Beklemek Gerekir?

657 DMK'nın 73. maddesinde süre konusunda bir sınırlama yapılmamıştır. Dolayısı ile her kamu kurumu bu süreyi kendi iç yönergelerinde süre şartına bağlayabilir. 4B'li personel için 1 yıl süre şartı vardır. Ancak bu konudan alt başlıklarda bahsedeceğiz. 

Sağlık Bakanlığında kadrolu olarak çalışan sağlık personeli için 2 yıl çalışmış olma şartı vardır. Çünkü Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 30. maddesinde herhangi bir sebeple naklen atanma taleplerinin 2 yıl çalışma şartına bağlandığı belirtilmiştir. 

Diğer kamu kurumları için muhakkak her kamu kurumunun kendi iç mevzuatına bakmanız gereklidir. 

Becayiş Dilekçesi

Başvuru dilekçeleri 12 Ocak 1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazete yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik maddelerine göre yazılmalıdır. Yönetmeliğe uygun yazılmayan dilekçelerde memurlar uyarma cezası alabilir. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre başvurular en yakın amire yapılmalıdır. Amir, başvuru hakkındaki fikrini belli etmeden, dilekçeyi Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesine göre atamakla yetkili amire intikal ettirmelidir.

Becayiş dilekçesinde belirtilmesi gereken hususlar şunlardır: 

 • Becayiş dilekçesinde tarih, görev, unvan, ad, soyadı, baba adı, memleket, memuriyete başlama tarihi, sicil no ve dilekçenin verileceği amirin ünvanı yazılmalıdır. Dilekçenin en altına isim ve soy isim yazılmalı, tarih belirtilmeli ve imza atılmalıdır.
 • Karşılıklı yer değiştirmek istediğiniz memurun açık kimliği yazılmalıdır. Mümkünse o memurun dilekçe örneği de dilekçeniz ekine koyulmalıdır. 
 • Karşılıklı yer değişikliği isteyen memurlar dilekçelerini kendi kadrolu kurumlarına vermelidir. 

Becayiş Dilekçe Örneği 

       Kurumunuzda .... kadrosunda ve .... ünvanında görev yapmaktayım. 657 DMK'nın 73. maddesine istinaden XXXXXXX kurumunda benimle aynı ünvan ve branşta görev yapan AAAAAA ile karşılıklı yer değişikliği yapmak istiyorum. AAAAAA'nın dilekçe örneği dilekçem ekinde sunulmuş olup, 

       Gereğini arz ederim. u 

Ardından dilekçenizin altına adınız, soyadınız, sicil numaranız, iletişim bilgilerinizi yazdıktan sonra imzanızı atınız. 

4B Sözleşmeli Çalışanların Becayiş Hakkı Var mıdır?

Evet, 4B sözleşmeli statüde görev yapan çalışanlarında becayiş hakları vardır. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı Ek Madde 3. maddesine göre becayiş hakkı vardır. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" bütün kamu kurumlarında çalışan 4B'li personel için geçerlidir. Şartlar şu şekildedir: 

 • Aynı ünvan ve aynı hizmet niteliklerine sahip personel arasında yer değişikliği olur. 
 • Süre olarak en az 1 yıl süre ile çalışma şartı vardır. 
 • Her kamu kurumu bu esaslara ek kendi iç düzenlemesini getirebilir. 

45A Sözleşmeli Personelin Becayiş Hakkı Var mıdır?

Hayır, yoktur. 45A'lı sözleşmeli personeller kadroya geçene kadar çakılı kadrodur. 3 yıl boyunca becayiş hakkından da yararlanamaz. 3 yıl sonra kadroya geçtiklerinde kendi kurumlarındaki hükümlere tabidir. 

4D İşçi Personelin Becayiş Hakkı Var mıdır?

Hayır. Şuan ki uygulamada 4D işçi personelin becayiş hakkını düzenleyen bir madde yoktur. 

Sonuç olarak : Kamu kurumlarında görev yapan kadrolu çalışanlar ile sözleşmeli statüde 4B'li olarak görev yapan personelin becayiş hakları vardır. Kadrolu olarak çalışan bir personelin karşılıklı yer değişikliği talebinin yasal dayanağı 657 DMK'nın 73. maddesi ile kendi iç yönetmelik yada yönergeleridir.  Sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği taleplerinin yasal dayanağı ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'dır.  45A Sözleşmeli personelin karşılıklı değişiklik hakkı yoktur. Benzer şekilde 4D işçilerinin de becayiş hakkı yoktur.