Becayiş Ne Demek? Şartları Nelerdir? Kimler Yararlanır? Bekleme Süresi

Ülkemizde daha çok memurlarla ilgili bir kavram olan becayiş kavramının tanımı TDK’da şu şekilde yapılmıştır;

“Aynı kurumda ve görevdeki iki memurun, aralarında anlaşarak bulundukları yerleri karşılıklı olarak değiştirmelerine becayiş denir.”

Becayiş kavramı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesinde açık bir şekilde ifade edilmektedir. Buna göre; “Aynı kurumun farklı bölgelerinde çalışan, aynı kademedeki iki memur, yetkili amirlerin izin vermesi halinde yer değiştirebilirler.”

Becayiş Şartları 2020

  • 657 sayılı kanuna göre yer değiştirmeler yalnızca aynı kurumdaki memurlar arasında yapılır. Örneğin Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan bir personel ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan bir görevlinin yer değiştirmesi mümkün değildir. 
  • Memurların hem sınıfları hem de unvanları aynı olmak zorundadır. Örnek olarak devlet kurumlarında görev yapan doktorlar yine aynı kurumlarda görevli doktorlarla yer değiştirebilir.
  • İşlemin onaylanma süreci kişilerin bireysel isteklerine bağlı değildir. Örneğin İzmir ve Antalya gibi şehirler arası nakil talebinde bulunan iki Adalet Bakanlığı personeli, bağlı bulundukları il ya da ilçe müdürlükleri vasıtasıyla bakanlığa bir dilekçe yazmalı ve başvuru yapmalıdırlar. Bakanlık uygun görürse işle onaylanır.
  • Aynı kurumda aynı şartlarda görev yapan ve aynı hizmet niteliklerine sahip memurların karşılıklı becayiş istekleri için hizmet yaptıkları bölgelerdeki koşullar araştırılır. Gerekli niteliklerin taşınması halinde mutabakat yapılır.

Özel durumlar

Bazı kurumlarda becayiş şartları ayrı olarak belirlenir. Bu kurumlardan biri de Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’ndeki 29. Maddeye göre “Sağlık Bakanlığı’ndaki kadrolara ilk kez sınavla ya da yönetmelikte bulunan düzenlemeler dahilinde kurayla aynı sınıf ve branşta bulunan kadrolara atanan kişiler, sınav ve kura sonuçları açıklandıktan sonraki beş gün içinde Sağlık Bakanlığı’na bizzat gelerek ya da il müdürlükleri aracılığıyla başvuru yaparak nakil olabilirler.

Becayiş İçin 1 Yıl Mı Beklemek Gerekir?

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin F bendine göre “Sözleşmeli çalışanlar arasında kura ya da sınavla yapılacak yer değiştirmelerde, nakli yapılacak sözleşmeli çalışanın istihdam edildiği yerde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Aynı yönetmeliğin G bendinde “Sözleşmeli çalışanın, aynı sınıftaki başka bir çalışanla yer değiştirebilmesi için, çalıştığı yerdeki sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala İl Sınav ve Kura Komisyonlarına becayiş talebinde bulunmalıdır.” Bu durumda minimum 1 yıl çalışma şartı aranmamaktadır.

Becayiş Dilekçesi

Başvuru dilekçeleri 12 Ocak 1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazete yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik maddelerine göre yazılmalıdır. Yönetmeliğe uygun yazılmayan dilekçelerde memurlar uyarma cezası alabilir. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre başvurular en yakın amire yapılmalıdır. Amir, başvuru hakkındaki fikrini belli etmeden, dilekçeyi Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesine göre atamakla yetkili amire intikal ettirmelidir.

Becayiş dilekçesinde tarih, görev, unvan, ad, soyadı, baba adı, memleket, memuriyete başlama tarihi, sicil no ve dilekçenin verileceği amirin ünvanı yazılmalıdır. Dilekçenin en altına isim ve soy isim yazılmalı, tarih belirtilmeli ve imza atılmalıdır.

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.