4D İşçi Kadrolarının Tayin Hakları

Kamuda görevli 4D işçilerinin sayısı 600 bin rakamını geçmiş durumda. Yeni kimlik sitesi olarak 4D işçilerinin sesi olmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda bu kapsamda çalışan 4D işçilerinin tayin haklarında yapılan son değişikliklerin olup olmadığından bahsetmek istiyoruz. 

Özlük haklarında sürekli yeni iyileştirmeler yapılıyor. Özellikle maaş konusunda özellikle Sağlık Bakanlığında çalışan işçilerin durumları iyileştirilmiş durumda. Ancak hala başka bir il yada başka kuruma naklen atanma konusunda beklenen iyileştirmeler yapılamamıştır. 4D personelin eş durum mazereti yada sağlık mazereti tayin haklarının olup olmadığından bahsetmekle birlikte sendikaların bir sonraki sözleşme döneminde hakların iyileştirilmesi noktasında yapmaları gerekenlerden bahsedeceğiz. 

4D İşçilerinin Tayin Hakkı Var Mıdır?

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadroya geçirilen işçiler Kamuda 4D kapsamında istihdam edilmektedir. Bu işçilerimizin çalıştıkları bakanlıklar itibariyle özlük haklarında bir takım iyileştirmeler yapılmıştır. Gözüken o ki zaman geçtikçe iyileştirmeler yapılmaya devam edecektir ve kamuda çalışan diğer işçiler ile aynı eşit şartlar bu işçilerimiz içinde sağlanacaktır. 

Ancak bu statüde görevli personelin şuan için en büyük beklentisi kadro nakil hakkının verilmesidir. Şuan yürürlükte olan mevzuatlar kapsamında 696 İşçilerinin  tayin hakları yoktur. Bunun en büyük sebebi kadroya geçiş sürecinde yasada yer alan maddedir. Bu durumun değişikliği için yasada değişiklik yapılması gereklidir yada toplu iş sözleşmesinde iyileştirmeler yapılması gereklidir. 

  • 696 Sayılı KHK'nın 127. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya geçici 23 ve 24. maddeler eklenmiştir. Bu maddelere göre kadroya geçirilen işçilerin kadroya geçirilmeden önceki iş sözleşmelerinde belirtilen pozisyonlarında çalışacaklarını açık bir şekilde belirtmektedir. 
  • Bu kapsamda kadroya geçirilen işçilerin farklı bir kuruma kadro nakli şuan için mümkün değildir. 
  • Faklı bir il yada farklı bakanlıklara da geçişi mümkün değildir. 
  • Aynı il içinde de kadro nakli mümkün olmamakla birlikte kadro nakli gerçekleştirilmeden görev yeri değişikliği yetkisinin Valiliklerde olduğu belirtilmiştir. 

Sağlık Bakanlığındaki İşçilerin 2021 Maaşlarını öğrenmek için bu yazıyı inceleyiniz: https://yeni-kimlik.com/saglik-bakanligi-4d-maaslari.html  

4D İşçilerinin Aynı İl İçinde Kadro Nakil Hakkı Var mıdır?

Şuan ki mevzuatta bir işçinin kadro yeri sabittir. Yani o kişi hangi kuruma atanmış ise kadrosu sadece o kurum olabilir. Ancak aynı il içinde görev yeri değişiminin yetkisi idarenin taktirindedir demek yanlış olmayacaktır. Yani bir işçinin kadrosu aynı kurumda kalmak suretiyle görevlendirme ile farklı bir görev yerine gönderilmektedir. 

Şuan için bir çok kamu kurumunda geçici görev yapmak suretiyle farklı görev birimlerine görevlendirmeler yapılmaktadır. Ancak bu durum tamamen idarenin takdirindedir ve her bakanlık yada kamu kurumu kendi iç işleyişi takip edebileceğini düşünüyorum 

4D İşçilerin Başka Bir İle Tayin Hakkı Var mıdır?

Şuan ki mevzuatta 4D Kamu işçilerinin hiçbir surette ve hiçbir nedenle başka bir ile tayin hakkı yoktur. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi 696 İşçilerinin başka bir ile tayin haklarının olabilmesi için yasa değişikliği olması gereklidir yada toplu sözleşme haklarında ciddi iyileştirmeler yapılması gereklidir.  

4D Personelin Eş Durum Mazereti Tayin Hakkı

Maalesef bu statüde çalışan bir işçi personelin eş durum tayin hakları yoktur. Açıkçası bu durumdan dolayı bir çok ailenin mağdur olduğunu ifade etmek isterim. Örneğin eşi farklı bir ilde SGK'lı olarak yada kamuda görevli olması durumda 4D işçi statüsünde çalışan işçiler hiçbir surette eşlerinin yanına gidememektedir. 

Eşlerinin de yanına gelememesi durumunda bu işçilerimizin önünde iki seçenek kalıyor: ya görevlerinden istifa etmek yada ailelerin parçalanarak farklı illerde yaşamaları. Bu konuda bir an önce iyileştirmeler yapılmasını bekliyoruz. 

Eş Tayini Konusunda 4D İşçilerinin Talepleri Nelerdir?

4D işçilerinin beklentisi kamuda çalışan kadrolu memurlardaki gibi yada 4B statüsünde çalışan sözleşmeliler gibi olmasını bekliyor. Kadrolu çalışanların durumu malum istedikleri zaman ve zamana bağlı kalmaksızın Anayasanın da vermiş olduğu yasal haktan da yararlandığı gibi istedikleri zaman eş mazeretinden dolayı tayin isteme hakkına sahiptir. 

4B'li Sözleşmeli Personeller ile 663 Sayılı 45A'lılar malumunuz olduğu üzere senede bir kez eş mazeret kurasına giriyorlar. 4D'li işçilerde en azından 45A'larda yada 4B'lilerde olduğu gibi senede bir kez olsun eş mazeretine bağlı kura hakkı talep ediyor. 

4D Personelin Sağlık Mazeretinden Dolayı Nakil Hakkı Var Mıdır? 

Kamuda ki diğer istihdam şekillerinden 4A ve 4B de hatta kaldırılan 4C de sağlık mazeretinden dolayı tayin hakkı vardır. 4D işçilerinin şuan ki mevzuatlarda sağlık mazeretine bağlı tayin hakkı bulunmamaktadır. Sendikaların bu konuda yapması gereken birlik olarak bir an önce sağlık mazeret hakkını elde etmek için gerekli girişimleri yapmasıdır. 

Çünkü sağlık mazeret hakkı kanaatimce en acil çözüme kavuşturulması gereken bir haktır. Burada bütün sendikalara büyük bir iş düşüyor. Ve hepsinin birlikte hareket etmesini bekliyoruz. 

4D Personeli Öğrenim Mazeretinden Dolayı Tayin Hakları

Şuan ki mevzuatta 696 işçi personelin öğrenime bağlı mazeret hakkı da bulunmamaktadır. Bu konuda bir çözüm geleceğini düşünmüyorum açıkçası. Eş ve sağlık mazeret hakkını çözmeleri kanaatimce bu işçiler için yeterli olacaktır. 

4D İşçilerin Dönem Tayin Hakkı Olacak mı?

4D İşçi sendikalarının birlik olması gereken en temel madde bu konu olmalıdır. Senede en az bir kez işçi personellere döneme bağlı tayin hakkı verilmelidir. Bu tayin hakkı puana yada kuraya bağlı olmalıdır. En makul çözüm kura olmasıdır. 

İllerin ve kurumların ihtiyaç durumuna göre bu kuralar yapılabilir. Nihayetinde ihtiyaç durumuna göre yapılacağı içinde hiçbir surette adaletsiz bir durumda olmayacaktır. Kurumların ihtiyaçları çözüme kavuşacağı gibi işçilerinde ihtiyaçları giderilecektir. 

Dönem kurası tayin hakkı konusunda en makul çözüm önerisidir. Çünkü kurumların ihtiyaç durumlarına göre münhal rakamları belirleneceği için hem işçilerin hem de kurumların ihtiyaçları ortak bir şekilde çözüme kavuşacaktır. 

4D İşçilerinin Diğer Kamu Personellerinden farkını öğrenmek için bu soruyu çözünüz: https://yeni-kimlik.com/4d-isci-kadrosu-nedir.html