4d İşçi Kadrolarının Tayin Hakları Belli Oldu Mu?

4D personelin (işçilerin) tayin hakları nelerdir? 4D personelin eş durum mazereti yada sağlık mazereti tayin hakları var mıdır? Ayrıca 4D personelin öğrenim durumundan tayin hakkı var mıdır? 4D kadrolu işçilerin nakil işlemleri ile ilgili bütün detaylar bu makalemizde örnekleri ile anlatılmıştır.  

4D Personelin Tayin Hakkı Var Mıdır?

4D kadrolu işçiler kamuda istihdam şekillerinden bir tanesi olup, henüz yeni bir istihdam şeklidir. 4D kadrolarının yasaya girmesi ile birlikte kamuda çalışan yaklaşık 250 bin kişi kadroya alınmıştır. Ancak şuan için bu personellerin naklen atanması ile ilgili hiç bir düzenleme yoktur. 

4D kadrolu işçilerin özlük haklarını düzenleyen yönetmelik henüz yayınlanmamıştır. 4D kadrolu işçilerin tayin haklarının olup olmayacağı konusu bu personellerin özlük haklarını düzenleyecek yönetmeliğin çıkması ile netlik kazanacaktır. Ancak bu statüde kamuda çalışan personele tayin haklarının verilmeyeceğine şuan için kesin gözüyle bakılmaktadır.

 4D Personelin Eş Durum Mazereti Tayin Hakkı

Açıkçası 4D pesonel hakkında en çok merak edilen konuların başında eş durum mazeret hakkının olup olmayacağıdır. Çünkü tayin düzenlemesinde getirilecek olan düzenlemede tayin hakkının verilmeyeceğini yukarıda ifade ettik. Ancak bu durum şuan için sadece bir tahmindir. Fakat Anayasal bir hak olan aile birliği durumu için 4D personele eş durum mazeret hakkı verilecek mi? 

Ben kişisel kanaatim olarak 4D lere eş durumundan tayin hakkının verileceğini, ancak çık kısıtlayıcı hükümlerin olacağını düşünmekteyim. Bu durumu 4B statüsünde çalışan personel ile kıyaslayarak yapmaktayım. 

4B li personelde eş durumundan tayin hakkı vardır. Ancak çok kısıtlayıcı hükümlere tabidir. 

4D Personelin Sağlık Mazeretinden Dolayı Nakil Hakkı Var Mıdır? 

Kamuda ki diğer istihdam şekillerinden 4A ve 4B de hatta kaldırılan 4C de sağlık mazeretinden dolayı tayin hakkı vardır. Henüz yeni istihdam şekli olan 4D de yönetmelik çıkmadığı için sağlık mazereti hakkı verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz. 

Ancak çıkacak olan mevzuatta bu hakkında yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Zira sağlık mazereti çok hassas bir konudur. 

4D Personeli Öğrenim Mazeretinden Dolayı Tayin Hakları

Yukarıda 4D pesonellerinin tayin hakları ile ilgili öngörülerimizi paylaştık. Açıkçası 4D ler için tek olmayacağını tahmin ettiğimiz hakları öğrenim mazeretidir. Bunun sebebi işçilerin öğrenim durumlarından dolayı özlük haklarında bir değişiklik olacağını sanmıyoruz. 

Örneğin bir üst öğrenimi bitiren 4D sürekli işçinin maaşında herhangi bir değişim olmayacaktır. Tabi bu durum şuan için sadece bir tahminden ibarettir. 

4D İşçilerin Dönem Tayin Hakkı

4D ler için kesinlikle olmayacağını tahmin ettiğimiz tayin haklarından bir diğeri de dönem tayininin olmayacağıdır. Yazımızın ilk başında da ifade ettiğimiz gibi 4D ler çalıştıkları kurumda çakılı kadrolardır. Bu kişiler kadroya alınmadan önce işe alınmalarının gerekçesi çalıştıkları işyerinde hizmetine ihtiyaç duyulmasıdır. Dolayısı ile bu kişiler kadrolara alınırken bulundukları işlerde çalıştırılmak üzere işe alındılar. 

Dolayısı ile bu personellere tayin hakkı verilmesi şuan için kamu yararına değildir. Ancak kişisel kanaat olarak mazeret durumlarından dolayı bu personellere sağlık mazeret tayin hakkı ve eş durum tayin hakkı verilmelidir. Ancak eş durum tayinin de öncelik karşı tarafın gelmesine bakılmalıdır. 

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.