İşsizlik Sigortası Alanlar Sağlıktan Yararlanabilir mi?

İşsizlik maaşı alanlar sağlıktan yararlanmaya devam edebilir mi? Sağlık yardımından sadece bu maaşı alan kişi mi yararlanır yoksa aile fertleri de yararlanabilir mi? İşte tüm sorularınızın cevabı yazının devamında.

Konfüçyüs der ki: “Sevdiğiniz bir işi bulun, hayatınız boyunca çalışmamış olursunuz.”

İşsizlik Maaşı Alanlar Sağlıktan Yararlanır mı?

Evet. İşsizlik ödeneği aldığınız süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edersiniz. Kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile fertleriniz sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.  

İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Nedir? Hangi Koşullarda İşsizlik Maaşı Alınabilir?

İşsizlik maaşı (ödeneği), bir çalışanın yasada belirlenmiş koşullar dahilinde işsiz kaldığı sürenin belli bir kısmında belirlenen miktarlarda yapılan ödemedir ve bu maaşı alabilme şartları şunlardır:

 • Kendi isteği dışında (haklı sebepler hariç- aşağıda açıklanmıştır) ve kusuru olmadan işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin sonlandırılmasından önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin sonlandırılmasından önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
 • Hizmet akdinin sonlandırılmasından itibaren 30 gün içinde en yakın İşkur’ a şahsen  ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvurmak.

İşsizlik Ödeneği (Maaşı) Alacaklara Verilen Hizmetler

 • İşsizlik maaşı (ödeneği),
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri
 • Yeni bir iş bulma desteği
 • Meslek edindirme, geliştirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Maaşı ile Birlikte Ödenen Genel Sağlık Sigortası Primi Nedir?

5510 sayılı Kanuna göre Genel Sağlık Sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşması durumunda oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortadır.

Genel Sağlık Sigortasının amacı, sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş görememezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmektir.

Özetle, hastane, tedavi ve ilaç gibi sağlık yardımlarından faydalanılabilir.

Genel Sağlık Sigortası’ ndan sadece işsizlik maaşı alan kişi mi faydalanır?

Hayır. İşsizlik ödeneği alan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eşi, yaş sınırını geçmeyen çocukları ve varsa geçimini sağladığı baba ve annesi) de, işsizlik maaşı ödenen günler için İşsizlik Sigortası Fonu’ dan ödenen Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerini alabilmektedirler.

İşsizlik maaşı alırken İşkur tarafından ödenen Genel Sağlık Sigortası, Emeklilik için prim ödenen gün sayısına dahil ediliyor mu?

İşkur’ un İşsizlik Sigortası Fonu’ ndan sadece kısa vadeli Genel Sağlık Sigortası primleri ödendiğinden, prim ödenen gün sayısına dahil edilmez, sigortalılık süresi olarak sayılmaz.

İşsizlik maaşı kaç ay ödeniyor ve ne kadar ödeniyor?

İşsizlik maaşı son üç yıl içinde

 • 600 gün sigortalı olarak çalışılmışsa 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışılmışsa 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışılmışsa 300 gün ödenir.

İşsizlik maaşı tutarı da, kişinin son 4 ay dikkate alınarak, günlük ortalama brüt kazancının %40’ ı şeklinde hesaplanır. Azami ödeme, brüt asgari ücretin % 80’ ini geçmeyecek şekilde sınırlandırılmıştır.

İstifa eden kişi, işsizlik maaşı alabilir mi?

İstifa eden kişi, işsizlik maaşı alamaz. İşsizlik maaşı alabilmek için, işten çıkarılma şeklinde sonuçlanması gerekmektedir. Fakat burada özel bir durum bulunmaktadır: 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 2. Bölüm Madde 24 İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını geçerli kılan sebepler belirtilmiştir ve

 • Sağlık sebepleri (işçinin sağlığı ve hayatı için tehlike ya da işi ile çalışırken ve işi ile bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması gibi),
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri (iş şartları ve vasıflar konusunda işçiyi yanıltma; işçi ve ailesinden birine hakaret, gözdağı, taciz, kanun dışı davranışa kışkırtma;sözleşmeye uygun şekilde ödenmeyen maaşlar, parça başı ücret anlaşılan işçiye yapabileceğinden az iş verilip eksik hesaplama ve ödeme gibi)
 • Zorlayıcı sebepler (İşçinin çalıştığı yerde bir haftadan fazla işin durmasını gerektirecek sebepler gibi)

olarak başlıklandırılmıştır.

Haklı fesih bildirim işleminin dikkate alınabilmesi için, noter tarafından yapılması gerekmektedir.