Adetliyken Kuran, Sure, Dua Okunur mu?

Adet kanaması başlayan her genç kızın ilk olarak öğrenmesi gereken hususların başında adet dönemlerinde, cünüplük halinde ve lohusalık dönemlerinde Kuran okumak, namaz kılmak gibi bir çok hususta ne yapmaları gerektiğidir. Bu konuda hanımların başvurması gereken en önemli kaynak Ehli Sünnet vel Cemaat kaynaklarıdır. Bu sayfamızda Sorularla İslamiyet sitesinin ve Diyanetin kaynaklarına başvurarak bir çok hususu hanımlar için açıkladık.  

Adetliyken, Cünüp yada Lohusa İken Kuran Okunur mu?

Adetliyken Kuran okunmaz.

Adet döneminiz bittikten sonra gusül abdesti almak zorundasınız. Gusül abdesti ile temizlendikten sonra Kuran-ı Kerime el sürebilir ve okuyabilirsiniz. Adet döneminde bir kadın bu dönemini atlatana kadar kesinlikle Kur'anı Kerim yada Kuran ayetlerinden hiçbirini okuyamaz. Aynı durum cünüp iken yada bir kadının lohusalık halinde de geçerlidir. 

Lohusalık hali sadece doğum yapan kadınlara özgü bir haldir. Ancak cünüplük kadınlarda da erkeklerde de olabilir. Haliyle cünüp olan bir erkekte, kadında kesinlikle Kuran okuyamaz. 

Hayız Döneminde Kuran Meali Okunur mu?

Bu dönemde Kurandan bir ayet yada bir ayet'den daha azı dahi okunamaz. Örneğin Ayetel Kürsi tek bir ayettir. Bu ayetin yarısını dahi okumak caiz değildir.  Ancak meal okumakta bir mahsur yoktur. Bu döneminde olan bir kadın Kuran Meali okuyabilir. Ancak okuduğunuz Kuran'da Arapça harflerle yazılı olan Kuran bulunmamalıdır. 

Hayız Döneminde Besmele Çekmek, Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid Getirmek Caiz midir?

Bu dönemde Besmele çekmek yada Kelime-i Şehadet getirmek haram değildir. Ayrıca bu dönemde istiğfar etmek yada salavat getirmek de mahsurlu değildir. 

Bu Dönemlerde Dua Etmek

Dua etmekte de hiç bir sıkıntı yok. İçinde Kuran'dan ayet bulunmayan duaları okuyabilirsiniz. 

Hayız Döneminde Fatiha, İhlas Suresi, Ayetel Kürsi, Felak ve Nas Sureleri Okunur mu?

Sorularla İslamiyet sitesinde zikir amacıyla bu sure yada ayetlerin ezberden okunmasının haram olmadığını ifade edilmiştir. Ancak aynı kaynakta ezberden okunması ve zikir amacıyla okunması gerektiği belirtilmiştir. 

Hanefi ve Hanbeli Mezhebinin Görüşü

Hanefi ve Hanbeli mezheplerinde içinden okunması caiz denilmiştir. Ancak kesinlikle kıraatten (sesli yani) okunmaması gerektiği ifade edilmiştir.  (Kaynak : Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1: 288-9.)

İmamı Azama göre Kurana el sürülmez. Ancak Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi dini kitaplar okunabilir. Ancak içinde ayet varsa bu ayetlere el sürülmez. 

Aybaşı Halinde Kurana El Sürülmez

Bütün mezheplerin üzerinde ittifat ettikleri diğer bir husus şudur: Regl döneminde Kuranı Kerime asla el sürülmez. Ancak Kuran'ı Kerime yapışık olmayan bir kağıt yada bez yardımı ile tutulabilir.  

Regl Halinde Kuran Dinlemek Caiz midir?

Bu döneminizde Kuran dinlemenizde bir mahsur yoktur. Sadece kıraat halinde yani sesli okuyamazsınız. 

Namaz Kılmak ve Oruç Tutmak

Namaz da kılınamaz Oruç da tutulamaz. Kılınamayan namazlar kaza edilmez. Ancak bu döneme denk gelen Ramazan Oruçlarının sonradan tutulması gereklidir. 

Bu Dönemde Camiye Girilir mi?

Hayız döneminde Camiye girilmez. İbn Mâce, Tahâre, 92; Dârimî, Vudû',116'da yer alan Hadisi Şerifte "Hiç bir hayızlı veya cünüp mescide giremez." denilmektedir.