Cinsiyet Belirleyen Etkenler Nelerdir? Kız mı? Erkek mi? Nasıl Anlaşılır?

Gebelikte bebeklerin cinsiyeti nasıl oluşur? Bir bebeğin cinsiyeti kız yada erkek nasıl olur. Gebelik düşünen eşlerin daha önceden bebeklerinin cinsiyetini planlama şansı var mıdır? Yani bebeklerinin cinsiyetini önceden kesin olarak belirleyebilirler mi? 

Bu makalemizde aşağıda yer alan konu başlıkları açıklanmıştır. 

  • Gebelikte bebeğin cinsiyeti nasıl oluşur. 
  • Bebeğin cinsiyetinde kadınlar mı daha etkilidir erkekler mi?
  • Bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün müdür?
  • Bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde döllenmenin olduğu zamanın etkisi var mıdır?
  • Gebelikte cinsiyet tespiti ne zaman yapılır?
  • Bebeklerin cinsel organı ne zaman oluşmaya başlar?

Bebeğin cinsiyeti nasıl oluşur?

İnsan vücudunda yer alan kromozomlardan 2 tanesi cinsiyet kromozomudur. Bunlar ise X ve Y olarak ifade edilir.  Gebeliği başlatan süreç annedeki yumurtanın erkek spermi ile döllenmesi ile başlar. Bu döllenme ile bebeğin cinsiyeti ya erkek yada kız olur. Peki erkek yada kız olmasını sağlayan faktörler nelerdir? 

İnsan vücudunda yer alan kromozomlardan 2 tanesi cinsiyet kromozomudur. Bunlar ise X ve Y olarak ifade edilir.  Gebeliği başlatan süreç annedeki yumurtanın erkek spermi ile döllenmesi ile başlar. Bu döllenme ile bebeğin cinsiyeti ya erkek yada kız olur. Peki erkek yada kız olmasını sağlayan faktörler nelerdir? 

Gebelikte cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlarıdır. Anne adayında sürekli X kromozomu bulunur. Ancak cinsiyeti belirlemede annede ki X kromozomu etkili değildir. Bebeğin cinsiyetini tamamen babadan gelen kromozom belirler. 

Bebek cinsiyetini belirleyen tamamen erkeğin spermidir. Erkek sperminin X yada Y kromozomu olarak anne adayının yumurtasını döllemesine bağlı olarak bebek cinsiyeti belirlenir.

Örneğin annede ki yumurtayı dölleyen sperm x kromozomu taşıyorsa bebeğin cinsiyeti kız, y kromozomu taşıyorsa erkek olur.

Bebeğin Cinsiyeti

Anne adayının X kromozomu + Baba adayının Y kromozomu = XY olur ve bebek erkek olur.

Anne adayının X kromozomu + Baba adayının X kromozomu = XX olur ve bebek kız olur.

Not: Erkek spermi tam bir tohum mahiyetinde büyük bir vazife görür. Bu tohum aslında büyük bir dünya hatta kainatı içinde barındırır. Allah küçücük bir tohumu kainat büyüklüğünde yaratmıştır. 

Bebeğin cinsiyetini belirlemede kadınlar mı erkekler mi belirleyicidir?

bebeklerde cinsiyet belirleme

Gebelikte bebeklerin cinsiyetini belirleyen kişi  yüzde yüz erkektir. Bunun sebebi kadınlarda kromozom olarak sadece X  kromozomu yer alır. Buna mukabil erkeklerde ise hem X hem de Y kromozomu bulunur.

İlişki esnasında erkek tarafından vajinal kanala milyonlarca sperm gönderilmektedir. Tabi bu spermlerden sadece bir tanesi dölleme işlemini gerçekleştirir. Dolayısı ile yumurtayı dölleyen spermin hangi kromozom olduğu bebeğin cinsiyetini belirleyen ana etkendir.

Bebeğin cinsiyetini belirlemek mümkün müdür?

Günümüzde gelişen tıp artık bebeğin cinsiyetini önceden belirlemeye imkan tanımaktadır. Ancak bu yöntemler Ülkemizde ve bir çok ülkede yasal değildir. Konunun Tıp literatüründe etik olup olmadığı hala büyük bir tartışma konusudur. 

Cinsiyeti kesin olarak belirleme yöntemi PGD (prekonsepsiyonel genetik tanı - PGT) olarak ifade edilen Genetik Yöntemidir. Normal şartlarda bu yöntem kromozom hastalıklarını araştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Ancak Tüp Bebek tedavisinde de bu yöntem ile bebeğin cinsiyetini yüzde yüz doğruluk payı ile belirlemek mümkündür.

Ancak bu yöntemin gerek kendi Ülkemizde ve bir çok ülkede yasak olduğunu yukarıda ifade etmiştik.

PGD (prekonsepsiyonel genetik tanı yöntemi ile tüp bebek uygulaması yapılırken döllenmiş embriyodan bir hücre alınır. Bu hücre incelenerek kromozomal hastalıklar tespit edilir. Ve elbette bizim şuan ki konumuz olan embriyonun cinsiyeti tespit edilir.

Seçilen bu hücre istenilen cinsiyet ise eğer ana rahminde tüp bebek yöntemi ile yerleştirme işlemi yapılır.

Bebeğin cinsiyetinde anne rahmine düştüğü zamanın etkisi var mıdır?

Gebelik sürecini başlatan döllenme hadisesinin gerçekleştiği zamanın bebeğin cinsiyetinde hiçbir etkisi yoktur. Yukarıda da açıklama yapmıştık. Bebeğin cinsiyeti babadan gelen kromozom ile belirlenmektedir. Babadan gelen kromozom X ise eğer bebek kız Y ise erkek olur bebek.

Bu kromozomlar sperm hücrelerinin cinsiyetidir aslında. İlişki esnasında erkek tarafından milyonlarca sperm gönderilir ana rahmine. Bunlar içinden sadece tek bir tanesi (ikiz gebeliklerde 2 tanesi) ana rahmine ulaşarak döllenmeyi tamamlar ve gebeliği başlatır. Dolayısı ile bu spermlerden hangi cinsiyetin ana rahmine ulaşacağı birilerine göre tesadüf, bize göre ise Rabbimizin dilemesidir.

Bununla birlikte tıbbın gelişen tekniğinin müdahalesi ile döllenmeyi yapacak sperm hücresini seçmek Tıbbi Genetik tedavisi ile mümkündür. Ancak bu durumun dini açıdan sakıncaları açıklanmamıştır. Zaten Ülkemizde yasal değildir.

Diğer taraftan normal döllenmede yarışa giren sperm hücrelerinden en başarılı gelen sperm (tohum) döllenmeyi tamamlar. Bu duruma müdahale etik açıdan ne kadar doğrudur bilemiyoruz.

Bebeğin cinsiyeti hangi haftada kesin olarak tespit edilebilir?

Gebeliklerde bebeğin cinsiyetini kesin olarak öğrenmenin tek yolu USG çekimidir. USG görüntülemeyi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları yapabildiği gibi Radyoloji Uzmanları da yapabilir.


Genellikle 16. Haftada bebeğin cinsiyetini tespit edebilmekteyiz. Ancak hekim marifetine bağlı olarak bu süre 15. Haftaya hatta 14. haftaya dahi inebilir. Benzer şekilde daha ileri haftalara da sarkma şansı vardır. Ay olarak ifade etmek gerekirse gebeliğin üçüncü ayının ortasında bebeğin cinsiyeti tespit edilebilir.

Bilmeniz gereken diğer bir husus ise bebeğin cinsiyeti döllenmenin olduğu anda bellidir. Sadece gelişmiş olan tıp cinsiyeti şuan için sadece ultrason ile 16. Haftadan sonra tespit edebilir.

Bebeğin cinsel organı ne zaman oluşmaya başlar?

Yukarıda belirttik. Bir bebeğin cinsiyeti döllenmenin başladığı anda bellidir. Ancak bir bebekte diğer organlarda olduğu gibi cinsiyet organı da sonradan gelişmektedir. Bebeklerde 13. Haftadan itibaren cinsel organ gelişmeye başlar.

Tatlı ya da ekşi aşermeden bebeğin cinsiyeti anlaşılır mı?

Gebeliğinde tatlı yiyecekler isteyen annenin erkek bebeğinin olacağı inancı yada ekşiye aşeren bir annenin kız bebeğe hamile olduğu inancı yaygın bir inanç şeklidir.  Ancak bu durumun bilimsellikle hiçbir ilgisi yoktur. Annenin halilelik sürecinde herhangi bir şeye aşermesi o yiyecekteki vitamine ihtiyaç duyduğu içindir. Dolayısı ile tatlı yada ekşi bir besini yemek sadece aşerme ile açıklanabilir.

Bugün bizler aşermenin tıbben açıklamasını yapmış bulunmaktayız. Ancak tatlı yada ekşi besinler yemenin bilimsel bir açıklaması şuan ki tabloda yoktur. Geleneksel inançlarımızın yada tarihsel birikimin bizlere öğrettiği bir olgudur .

Gebelik sürecinde bedende ki değişimlerden bebeğin cinsiyeti anlaşılabilir mi?

Gebelik sürecinin anne adayında meydana getirdiği çeşitli değişimlerin olduğu gibi kız yada erkek bir bebeğe hamile kalmanın da birbirinden bağımsız etkiler meydana getirebileceği düşünülebilir.  Ancak bu konu ile ilgili yapılmış olan bilimsel bir çalışma mevcut değildir. Diğer bir taraftan söz konusu bu çalışma gözlemlere dayalı bir araştırma olacaktır.

Gözlemlere dayanıyor olması nedeniyle bu konuda eski kadınların hayat birikimlerinden yapmış oldukları tahminlerin tutmasını görmek bizler için hayret verici.
Hamile kadınların gebelik sürecinde kalça yapılarının şekilleri, göğüslerin durumları vs gözlem olarak kullanılan ölçülerden bazılarıdır. 

Hamilelerin karnının sivri veya yassı olması

Hamile kadınların görüntüsünü analiz etmek sureti ile bebeğin cinsiyetini tespit etmek Ülkemizde geleneksel bir yöntemdir. Dolayısı ile bu yöntemin bilimsellikle şimdilik bir alakası yoktur. Şuan için dedim. Çünkü henüz bu konuda yapılmış olan bilimsel bir araştırma bana ulaşmış değildir.

Geleneksel yöntemlerde hamile kadının karnının şekli ve kalçalarının duruşuna bakılarak tecrübeli kadınlar bebeğin cinsiyeti şudur gibi tahminlerde bulunmaktadır. Bu yöntem USG görüntüleme yöntemlerinin olmadığı dönemlerde kullanılan analiz tekniğiydi. Tabi bu yöntemin bilimsellikle hiçbir alakası yoktur. Sadece tecrübi bilgiye dayanmaktadır.

Günümüzde ise USG ile 14 – 16 haftalarda gebelik kesin olarak zaten tespit edilebildiği için bu duruma gerek kalmamıştır.