Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur? Kimler Okuyabilir?

Yeni bebek sahibi olacak anne ve baba adayları, çocuklarınıza isim koyarken İslam Dininin geleneklerini ve İslam dininin koyduğu sınırları unutmamanız çocuklarınız için elzem bir durum teşkil edebilir.

Not: Bu makalemizde yeni doğan bebeklere isim koyarken İslam Dininin uygulamalarının neler olduğunu ve Hz.Peygamberin (a.s.) bu konudaki tavsiyelerini sizlere aktarmak istiyoruz.

Bebeğin Kulağına Ezan Nasıl Okunur?

İslam dininin geleneklerinden biri de yeni doğan bebeğin kulağına ezan okumaktır. Bu gelenek peygamberimiz Hz. Muhammed’den (s.a.v) gelmekte ve uygulanmaktadır. Yeni bebek sahibi olacak anne ve baba adayları, çocuklarına isim koyma konusunda dinimizin bu geleneğini uygularken nelere dikkat etmeli, sizlere detaylı bir şekilde aktaracağız.

Bebeklere İsim Verilirken Kulağına Ezan Ve Kamet Neden Okunur?

İslam dininde yeni doğan bebeklere isim vermek için Ezan ve Kamet okunması Hz.Peygamberin sünnetinde yer alan bir uygulamadır. Yani söz konusu bu uygulama farz yada vacip olmayıp, ancak Hz. Resulden günümüze uygulanan bir sünnettir.

Bebeğin kulağına ezan okuma adetini ilk başlatan kişi Peygamber efendimizdir. Tirmizi’den aktarıldığına göre torunu Hz. Hasan (R.a) doğduğunda Peygamberimiz onun sağ kulağına ezan okumuş ve daha sonra bu olay bir gelenek haline gelmiştir.

Bu konuda Peygamberimizin buyurduğu bir hadiste şöyle yazar:

Bebeğin Kulağına Ezan Ve Kamet Okumak Farz Mıdır? 

Bilindiği gibi farz, dinimizce emredilen ve yapılması kesinlikle gereken emirlerdir. Fakat sünnet Peygamberimizin yaptığı ve söylediği davranış ve sözlerin bütünüdür. Bebeğin kulağına ezan ve kamet okumak farz değil sünnettir.

Ezan ve kamet bebeğe yapılan iman telkinlerinin ilkidir. Ezanın içerisinde tekbir, tevhid ve namaz gibi dini konular bulunur.

Önemi: Bebek, Allah ve dua ile ilk kez ezan sayesinde tanışır.

Peki çocuğun kulağına ezan okunmasa ne olur? Müslüman olan ve İslam dininin getirdiği emir ve yasakları uygulama konusunda hassas tüm insanlar, dinin gerektirdiği sünnetleri de yaparlar. Dinimizce kulağa ezan okunması şart koşulmamıştır fakat bu uygulama Peygamberimiz tarafından yapıldığı için onu örnek alan Müslümanlar tarafından yapılmaya devam ettirilmiştir.

Bebeklere İsim Verilirken Kulağına Ezan Ve Kamet Nasıl Okunur?

Bebek doğduktan sonra ilk olarak ailenin büyüklerinden biri gelir ve bebeğin kulağına ismini söyler.

Ardından bu kişi bebeği kucağına alarak kıbleye döner, besmele çeker ve bebeğin sağ kulağına ezanı şu şekilde okur:

Allahu ekber (4 kez)

Eşhedü en la ilahe illallah (2 kez)

Eşhedü enne Muhammeden resulullah (2 kez)

Hayye ale’s-salah (2 kez)

Hayye ale’l-felah (2 kez)

Allahu ekber (2 kez)

La ilahe illallah

Ezan bittikten sonra bebeğin sol kulağına kamet şu şekilde okunur:

Allahu ekber (4 kez)

Eşhedü en la ilahe illallah (2 kez)

Eşhedü enne Muhammeden resulullah (2 kez)

Hayye ale’s-salah (2 kez)

Hayye ale’l-felah (2 kez)

Kad kameti’s-salat (2 kez)

Allahu ekber (2 kez)

La ilahe illallah

Ezan ve kamet okunduktan sonra bebeğe isim koyma duası okunur. Bu dua şu şekildedir;

“Allah’ım, bu bebeği İslam fidanlığı içinde yetişen iyi bir fidan olarak yetiştir, İslami hayatı ebedi ve sabit olsun.”

Din bilgini bu duayı okurken bebeğin anne babası da, Hazreti İbrahim’in Hazreti İsmail ve Hazreti İshak’a bakarak okuduğu şu duayı okumalıdırlar;

"Elhamdülillahillezî vehebe lî ale’l-kiberi İsmâile ve ishak. İnne Rabbî lesemîu’d-duâ."

Bu duanın anlamı; “Bana bu yavruyu bağışlayan Allah’a hamdolsun, minnet ve şükür duygularımı beni ve bu bebeği yaratan Allah’a sunuyorum.

Bebeklerin Kulağına Ezan Ve Kamet Ne Zaman Okunmalıdır?

Bebeğin kulağına ezan ve kamet hangi vakit okunur? İslam inancının geleneklerinden biri olan kulağa ezan ve kamet okumak, çocuğun doğduğu günün akşamı yapılırsa daha hayırlıdır. Fakat bebeğin sağlığı ya da farklı sebepler nedeniyle bu sünnet yerine getirilemezse doğumun yedinci gününe kadar vakit vardır. Bazı kişiler bu geleneği bilmediği için bebeklerinin kulağına ezan ve kamet okumazlar. İslam alimlerinin aktardığına göre kulağa daha sonra ezan okumak hiçbir şekilde sakıncalı değildir. Önemli olan geç de olsa sünnet olan ibadeti yerine getirmektir.

Bebeğin Kulağına Ezan, Kamet Ve Bebeğin İsmini Kim Okumalıdır?

Yeni doğan bebeğin kulağına ezan ve kameti herkes okuyabilir ancak dini bilgileri kuvvetli birinin ya da din adamlarından birinin okumasının daha hayırlı olduğu düşünülür. Geleneklerimizde kulağa isim okunması, ailenin en büyüğü tarafından yapılır.

Bebeğin İsmi Hangi Kulağa Söylenir?

İsim hangi kulağa okunur? Bu konuda oldukça farklı söylentiler vardır. Fakat en doğru olanı 3 kez sağ kulağa 3 kez de sol kulağa “senin adın (isim olarak ne konmuşsa onu)” şeklinde söylemektir.

İslam Dinine Göre Bebeklere Nasıl İsimler Verilmelidir?

Yeni doğan bebeğe isim konulurken neler yapılır? Bebeğin ismi düşünülürken İslam dinine uygun isimler seçilmesi gerekir. Peygamber efendimiz isim verme ile ilgili;

“Kıyamet gününde hem kendi isminizle hem de babanızın ismiyle anılacaksınız. O halde isimlerinizi seçerken güzel olmalarına dikkat edin” buyurmuştur. (Buhari, Edep: 108)

Çocuk, ismini hem bu dünyada hem de ahirette taşıyacağı için kötü anlamlı isimler tercih edilmemelidir. Peygamber efendimiz, isminin anlamı hayırlı olmayan kişilerin isimlerini değiştirmesini önermiştir. Ahirette kimse kötü bir isimle çağrılmak istemez, bu sebeple hoş olmayan isimler seçilmemeli ve çocuklara verilmemelidir.

Güzel isim vermenin sevabının da çok olacağı hadislerde bildirilmiştir. Buna göre erkek isimlerinde Abdullah, Muhammed, Abdurrahman, Hasan ve Hüseyin; kız isimlerinde ise Ayşe, Fatma, Zeynep, Hatice ve Zehra gibi isimler verilebilir.

Yeni Doğan Bebeklere Ne Zaman İsim Vermeliyiz?

Bebeğin kulağına isim ne zaman okunur? Yeni doğan bebeğe isim vermek için belli bir zaman yoktur. Bebek zaten belli bir yaşa gelene kadar ismini algılayamayacağından acele etmek gerekmez. Fakat hitap etmek ve kimlik kazandırmak için doğumdan sonraki bir hafta içinde isim vermek ve bu süreyi çok fazla geciktirmemek daha uygundur.

İslam Dinine Göre Bebeğe İsim Verme Gelenekleri Nelerdir?

Dinimizde yeni doğan bebeğe isim verilirken bazı gelenekler uygulanır. Bunlardan biri çocuğun ağzını tatlandırmak için “tahmid” adı verilen ezilmiş kuruyemiş ya da tatlı meyveler vermektir. Bebeğe tatlı verdikten sonra hayır duası edilir, ardından kulağına ezan ve kamet okunur. Tüm bunlar bebek kucağa alındıktan sonra isim verme merasimi için yapılır ve sünnettir.

İsim verme geleneklerinden biri de kulağa ezan ve kamet okunduktan sonra yemek vermektir. Yakın akrabalar, arkadaşlar ve komşuların çağrılacağı yemekte, çocuk doğduğu için onlardan hayır duası alınır.

Başka bir gelenek de akika kurbanıdır. İslam inancında yeni doğan bebeğin kafasında çıkan ilk tüyler akika olarak adlandırılır. Bu tüylerin tamamı ya da bir kısmı tıraş edilir, ardından da ezan okunur ve Allah’a şükretmek için kurban kesilir. Buna akika kurbanı denir.

Akika kurbanı ve yemek vermek bebeğe isim verme gelenekleri içinde isteğe bağlıdır ve çocuk sahibi olan ebeveynlerden maddi durumları iyi olanlarca uygulanmaktadır. Fakat kulağa ezan ve kamet okumak İslam dini içinde sünnet sayılan davranışlardandır ve güzel ahlakın bir parçası olarak kabul edilmektedir.