Bursluluk Sınavı Taban Puanları 2022

Bursluluk sınavı nedir ve bu sınava hangi sınıf öğrencileri girebilir?  Ayrıca bir çok veli ve öğrenci İOKBS sınavına girmenin şartları araştırıyor.  Bu yazımızda sınavda hangi derslerden kaç soru sorulduğunu, sınav konularının neler olduğu ve 2022 Bursluluk sınavı taban puanlarının kaç olduğu ile ilgili  bütün soruların cevaplarını açıkladık. 

İOKBS Sınavına (Bursluluk Sınavına) Kimler Girebilir?

İOKBS sınavı nedir?

İOKBS  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının kısaltılmış ifadesidir.  Bu sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ile Hazırlık Sınıfı öğrencileri girebilir. 

 

 • İlköğretim 5, 6 7 ve 8. sınıf öğrencileri,
 • Lise düzeyinde ki okullarda hazırlık sınıfı öğrencileri,
 • Liselerde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava girebilir.

İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri bu sınava giremez. Ancak 5. sınıftan itibaren verilen bu bursu almaya hak kazanmak için en geç 4. sınıftan itibaren bu sınava hazırlık yapmaya başlayınız. 

Bursluluk Sınavına Girmenin Şartları Nelerdir?

Sınava girecek olan öğrencinin ailesinin gelir düzeyine bakılır. Bu kapsamda ailenin fert başına gelir düzeyi ölçülür. Bu ölçüt her yıl ayrı olarak belirlenir. Buna dair şartlar her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilir. Bu kapsamda:

 • Sınava girecek olan öğrencinin ailesinde fert başına geliri Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi gereklidir.
 • MEB'in 2021 yılı için belirlemiş olduğu pansiyon ücreti 16.080,00 TL (Onaltıbinseksen TL) dir.
 • Bu sınav için öncelikle 2021 yılı kazancınız esas alınacaktır. 
 • 2022 yılı için verilecek olan pansiyon ücretinin 4 katını geçmemesi gerekir. Şuan için 2022 yılının ücreti henüz açıklanmadı. Ancak toplamda 20 bin TL ödeneceğini düşünürsek 2021 yılı gelirinizin kişi başı 80 bin TL'yi geçmemesi gerekir.

Not: Yukarıda belirttiğimiz hesaplama yıl olarak hesaplanmaktadır. Özetle 2021 yılı boyunca elde ettiğiniz gelire bakılacak. Bu gelire bütün ücretler dahildir. Ardından bu ücret fert başına bölünecek. Akabinde ise bu yıl için verilecek olan burs ücretinin 4 katını aşmaması gerekir. 

2022 Bursluluk Sınavı Taban Puanı

Aşağıda 2021 yılında yapılan sınavda ortaya çıkan taban puanlarını esas alarak bir puan ortaya çıkardır. 

NOT: Taban puanlar her sene değişir. Ve bu puanları tamamen rakip diğer adaylar belirler. O yıl için verilecek olan burs sayısı için hangi adaylar daha yüksek puan almış ise o adaylara sıra geleceği için taban puanı tamamen bütün öğrencilerin başar düzeyi belirleyecektir.

Taban puanlar kontenjana ve sınıfa göre değişmektedir. Buna göre İOKBS taban puanları şu şekildedir;

 

Diğer Kontenjan

Öğretmen

Çocuğu

Korunmaya

Muhtaç Çocuk

Ailesinin Oturduğu

Yerde Okul Yok

5. Sınıf

450,184

311,902

143,967

439,906

6. Sınıf

419,755

172,85

118,702

415,313

7. Sınıf

409,379

163,983

129,643

410,205

8. Sınıf

394,447

152,052

129,576

344,631

9. Sınıf

394,447

152,052

129,576

344,631

10. Sınıf

388,864

187,762

138,222

338,206

11. Sınıf

405,668

205,417

148,879

352,656

Hazırlık Sınıfı

460,72

444,155

100

-


Yukarıdaki tabloya bakarak 5, 6, 7. sınıf bursluluk sınavı taban puanı hakkında bilgi alabileceğiniz gibi 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için de bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bursluluk Sınavına Kimler Katılabilir?

Parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanları 4 tanedir. Sınavda bu kontenjanlardan her biri için farklı taban ve tavan puanları kullanılır. Kontenjanlar şu şekildedir;

 1. A) Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler (Korunmaya muhtaç çocuklar): Yüzde 10
 2. B) Öğretmen Çocuğu (Bakanlığa bağlı resmi okullarda ya da kurumlarda kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışan, emekli veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci çocukları): Yüzde 5

C)Ailesinin yaşadığı yerde ortaokul, özel okul ya da imam hatip ortaokulu olmayan öğrenciler: Yüzde 5

D)İlk üç maddeye uymayan, bu maddelerin dışında kalan ancak sınava girmek için uygun görülen öğrenciler (Gelir durumu yönetmelikteki şartları karşılayan öğrenciler): Yüzde 80

A ve C bentlerindeki kontenjanlar dolmazsa kalan kontenjan yüzde 80’lik kontenjana eklenir. B bendindeki kontenjan dolmazsa kalan kontenjan bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında görev yapan diğer eğitim personellerinin çocukları için ayrılır. Bu kontenjan yine dolmazsa kalan kısım yüzde 80’lik kısma eklenir.

Bursluluk Sınavını Kazanmak İçin Kaç Puan Gerekir?

5. sınıflar 2022 bursluluk sınavını kazanmak için diğer kontenjan statüsünde iseler en az 450,184 puan, öğretmen çocuğu iseler 311,902 puan, korunmaya muhtaç iseler 143,967 puan, ikamet ettikleri yerde okul yoksa 439,906 puan almaları gerekir.

Bursluluk Sınavı Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

Hesaplama yapılırken sınava giren öğrenci sayısı ve standart sapmalar belirlenir. Bu bilgiler doğrultusunda 4 farklı ham puan hesaplanır ve puanlama yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre İOKBS puan hesaplaması sırayla şu adımlar izlenerek yapılmaktadır;

 • Tüm öğrencilerin cevap kağıdı, optik okuyucular yardımıyla okutulur.
 • Sınavda sorulan her bir test için doğru ve yanlış sayıları tespit edilir.
 • Tüm testlerde 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek şekilde ham puanlar hesaplanır.
 • Öğrencilerin ham puanlarının toplamı sınava giren öğrenci sayısına bölünür ve her test için ortalama bir değer belirlenir.
 • Ham puan, test ortalaması ve sınava katılan öğrenci sayısı kullanılarak tüm testler için standart sapmalar belirlenir.
 • Testlerin standart puanı hesaplanırken, o testin ortalaması ve standart sapması kullanılır. Öğrencilerin ham puan ortalamaları 50’ye, standart sapması ise 10’a dönüştürülerek standart puan hesaplaması yapılır.
 • Her test için oluşturulan standart puanlar, ders katsayılarıyla çarpılır ve her bir test için ağırlıklı standart puanlar elde edilir.
 • Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır ve Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) belirlenir.

Ders katsayıları Türkçe için 3, Matematik için 3, Fen Bilimleri için 3 ve Sosyal Bilimler için 3 olarak belirlenmiştir. Sınavda tüm derslerden 25’er soru sorulur.

Bursluluk Sınavında 80 Net Kaç Puandır?

80 net yapan bir öğrencinin tüm sınıflara ve kontenjanlara göre alacağı puanlar aşağıdaki tablodaki gibidir;

 

Diğer Kontenjan

SINAV

SONUCU

Öğretmen

Çocuğu

SINAV

SONUCU

Korunmaya

Muhtaç Çocuk

SINAV

SONUCU

Oturduğu

Yerde Okul Yok

SINAV

SONUCU

5. Sınıf

452,44

-

452,44

-

452,44

+

452,44

-

6. Sınıf

455,496

-

455,496

-

455,496

+

455,496

-

7. Sınıf

452,52

-

452,52

-

452,52

+

452,52

-

8. Sınıf

457,056

-

457,056

-

457,056

+

457,056

-

9. Sınıf

453,736

+

453,736

+

453,736

+

453,736

+

10. Sınıf

451,896

-

451,896

+

451,896

+

451,896

+

11. Sınıf

450,336

-

450,336

+

450,336

+

450,336

+

Hazırlık Sınıfı

449,504

-

449,504

+

449,504

+

449,504

-

Not: Tabloda “-” işareti ile belirtilen sonuçlar sınavın kazanılamadığını, “+” işareti ile belirtilen sonuçlar ise sınavın kazanıldığını ifade etmektedir.

 • Tabloda görüldüğü gibi 80 net yapan bir öğrenci eğer diğer kontenjana dahilde bu başarısıyla yalnızca 9. sınıf olması halinde burs kazanabiliyor.
 • Bulunduğu yerde okul olmayanlar biraz daha şanslı görünüyor.
 • Çünkü aynı neti yapan ve oturduğu yerde okul olmayan bir öğrenci 9. sınıfa, 10. sınıfa ya da 11. sınıfa gidiyorsa burs hakkından faydalanabilir.
 • Öğretmen çocuğu kontenjanında durum biraz daha iyimser, çünkü 9., 10. ve 11. sınıfların yanı sıra hazırlık sınıfları da 80 netle burs kazanabiliyorlar.
 • Korunmaya muhtaç çocuklar ise 80 net yaptıklarında hangi sınıfa giderlerse gitsinler burs hakkından yararlanabilirler.

Bursluluk Sınavı Kaç Yanlışla Kazanılır?

Bu sorunun cevabı her sene değişmektedir. Yukarıda da açıkladığımız gibi puan hesaplamaları pek çok değişkene bağlıdır. Bunlardan bir tanesi de sınava katılan öğrenci sayısıdır.

 • Ortalama bir hesap yapılacak olursa ve tüm sınıflar için bir genelleme yaparsak Türkçe’den 24, Matematik’ten 23, Fen Bilimleri’nden 23 ve Sosyal Bilimler’den 24 net olacak şekilde toplamda 90 net yapılması gereklidir.
 • Bu durumda sınavı kazanabilmek için Türkçe’den 1 yanlış, Matematik’ten 2 yanlış, Fen Bilimleri’nden 2 yanlış ve Sosyal Bilimler’den 1 yanlış yapılabilir. Toplamda 6 yanlış yaparak sınavın kazanılabilmesi mümkündür.

Verdiğimiz değerler tamamen genelleme amaçlı olup her sınıf ve her kontenjan için net sayıları değişebilmektedir.

Sonuç olarak bursluluk sınavı taban puanları en düşük 100, en yüksek 460,72’dir.

 • Diğer kontenjanı için en düşük taban puan 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72’dir (hazırlık sınıfı).
 • Öğretmen çocukları için en düşük taban puan 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155’tir (hazırlık sınıfı).
 • Devletin özel yasalarla korumaya aldığı çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879’tur (11. sınıflar).

Son olarak ailesinin yaşadığı yerde okul bulunmayan öğrenciler için en düşük taban puan 338,206 (11. sınıflar), en yüksek taban puan ise 439,906’dır (5. sınıflar).