Cavitas Oris ve Vestibulum Oris Nedir

Cavites Oris ve Vestibulum Oris nedir sorularının cevabını aktardığımız bu makalemizde aynı zamanda yalancı ağız boşluğu ve palatum durum nedir gibi bir çok sorunun da cevabını anlattık. 

Ağız Boşluğumuz

Ağız boşluğumuz iki bölümden oluşur. Bunlar aşağıda anlatacağımız vestibulum oris ve cavitas oris propria'dır. Bu iki bölüm son molar dişlerin arkasında yer alan aralık ile birbirlerine bağlanmıştır. 

Cavites Oris Propria

Cavites Oris Propria ağız boşluğunun latince karşılığıdır. Tıp literatüründe ağız boşluğu teriminin yerine bu ifade kullanılmaktadır. Cavites Oris kavramı üzerine hazırladığımız bu makalemiz başta Tıp Öğrencileri sağlık alanında eğitim görev bir öğrenci ile birlikte, bu konuda araştırma yapan kişiler için hazırlanmıştır. 

Makalemizdeki detaylar fazla uzatılmadan direk öğrenciler için gerekli olan bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. 

Bu organ sindirim sistemi organları içinde yer alır. Ve Sindirim sisteminin başlangıç bölümüdür.

Cavitas Oris’de (Ağız Boşluğu) aşağıda yer alan bölümler vardır.

 • 1- Dudaklar : Latincesi labia oris demektir. Ağız boşluğumuzun en ön tarafıdır.
 • 2- Yanaklar : Latincesi Buccae’dir.
 • 3- Yumuşak Damak – Palatum Molle
 • 4- Sert Damak – Palatum Durum
 • 5- Ağız Döşemesi – Diaphragma Oris
 • 6- Dil – Lingua
 • 7- Dişler – Dentis
 • 8- Dişeti - Gingiva

Normal şartlarda yukarıda sıraladığımız ağzımızın bölümlerini Türkçe olarak herkes zaten bilmektedir. Ancak öğrencilerin bu kavramları Latince karşılıkları ile bilmeleri gerekir.

Cavitas Oris'in (Ağız Boşluğunun) Açıklıkları

Ağzımızın iki açıklığı vardır. Bu açıklıklar ağzın dışarıya açılan tarafı ile gırtlaktan aşağıya doğru bedenimizin içine açılan taraflarıdır.

 • Rima oris açıklığı : Ağzımızın iki dudağımızın arasında kalan dış tarafa açılan tarafıdır.
 • İsthmus faucium Açıklığı : Ağzımızın yutaktan bedenimizin iç organlarına açılan tarafıdır. Ağız boşluğunun arka tarafında kalır.
 • İsthmus faucium okunuşu : ismus fasiyum

CAVİTAS ORİS (AĞIZ BOŞLUĞUNUN) BÖLÜMLERİ

Cavitas Oris iki bölümde incelenmektedir. Bunlar:

 • 1- Vestibulum oris : Yanak ve dudaklar arasında kalan kısma denilir.
 • 2- Cavitas oris propria : dişlerin iç tarafı ile dilimizin yer aldığı bölgeye denilir. Bu bölge ağzımızın asıl boşluğudur aslında. cavitas oris propria ifadesi asıl ağız boşluğu demektir.

Gerçek Ağız Boşluğu Nedir?

Cavitas oris propria bölümü gerçek ağız boşluğudur. 

Yalancı Ağız Boşluğu Nedir?

Yanak ve dudaklar arasında kalan kısım olan Vestibulum oris ise yalancı ağız boşluğudur. 

Dudaklar ve dişler arasında kalan boşluğa ne isim verilir?

Dudaklar ve dişler arasında kalan boşluğa ne isim verilir sorusunun cevabı Vestibulum Oristir

Vestibulum Oris Nedir?

Vestibulum oris nedir sorusunun kısaca cevabı: Dudaklarımızın ve yanaklarımızın, ayrıca dişler ve dişetlerimizin sınırlandırıldığı dar bir aralıktır. Vestibulum oriste küçük tükürük bezlerinin salgısı ve parotis bezinin salgısı tam olarak bu bölüme açılır. 

Labia oris nedir?

Dudaklara Labia oris denilmektedir.

 • Ağız boşluğumuzun ön tarafıdır.
 • Üst dudak : Labium superius
 • Alt dudak : Labium inferius

Dudaklarımızın dış yüzeyinde deri vardır. Ancak ağzın içine açılan tarafında ise mukoza ile kaplıdır.

Buccae nedir?

Yanaklara tıp dilinde (Latincede) buccae denilmektedir. Yüzümüzün iki yanını oluşturan yanaklarımızın yine iç yüzeyi mukoza ile kaplı iken, dış tarafı deridir.

Palatum Ne Demektir?

Damak demektir. Ağız boşluğumuzun tavanıdır damağımız. Ayrıca burun boşluğunun ise tabanı olduğunu unutmayınız.

Damağımız kemiikten, kas ve zarlardan oluşmuştur. İkiye ayrılır damağımız.

 • Palatum durum : Damakların kemikten oluşan bölümüne denilir. Sert damak demektir.
 • Palatum molle : Damağımızın kas ve zarlardan oluşan diğer kısmına ise yumuşak damak denilir. Palatum molle yumuşak damak demektir.

Lingua Ne Demektir?

Dilimize verilen isim ise lingua’dır. Ağız boşluğunun taban kısmında yer alan dilimiz çizgili kaslardan yaratılmıştır.
Dilimiz dudak ve yanağın iç tarafları gibi mukoza ile kaplıdır.

 • Harflerin çıkmasını sağladığı için konuşmaya,
 • Tat almada
 • Besinlerin yutağa gönderilmesinde görevlidir.

Lingua’nın Bölümleri (Dilin Bölümleri)

 • Radix lingua : Dilin arka bölümü,
 • Corpus lingua : Dilin gövdesidir.
 • Apex lingua : Dilimizin uç tarafına verilen isimdir.

Dil Papillaları ve Görevleri Nelerdir

Dilimizin üst tarafında ve kenarlarında tomucuk benzeri şeyleri farkettiniz mi? Bu oluşumlara papillar denilir ve aşağıda ki vazifeleri görürler:

 • Papilla vallatae : Acı tada almak için duyarlı bölümdür.
 • Papilla foliatae : Ekşi tadı almak için duyarlı bölümdür.
 • Papilla fungiformes : Tuzlu tadı bu bölüm almaktadır.
 • Papilla filiformes : Bu bölüm tat almaktan ziyade besinlerin mekanik olarak sindirilmesinde görevlidir.

Not: Burada bu görevleri özet geçtik. Daha geniş açıklamaya ayrı bir makalemizde biz zaten yer vereceğiz. Ancak sizler gerekirse kitaplardan bu konuyu teferruatı ile araştırınız.

Dişler (Dentes)

Ağız boşluğu içinde yer alan dişler konusu aslında apayrı incelenmesi ve irdelenmesi gereken bir konu. Ancak öğrenciler için ağız boşluğu konusunda dişlerden özetle şu şekilde bahsedebiliriz:

 • En büyük görevi: Besinlerin parçalanması ve öğütülmesinde görevlidir.
 • Üst ve alt çene kemiklerinin içinde yer alırlar.

Dişlerin bölümleri:

 • Corona dentis (taç) : Dişlerin dışarıdan gözüken beyaz tabakasıdır. Bu tabaka mine diye ifade edilen (diş minesi – enamelum) ile kaplıdır. 
 • Cervix dentis (boyun) : Dişlerin boyun kısmı olarak ifade edilir. Dişleri dal şeklinde düşünürseniz eğer bu bölümü bu dalın köke uzanan tarafıdır aslında. Diş etleri ile örtülüdür bu bölüm. Açıkcası diş etinin içinde kalan tarafına denilir.
 • Radix dentis (kök) : Dişlerin kök tarafıdır. Çene kemiğine giren bölümüne denilir.

Soru : Enamelum ve gingiva nedir?

Enamelum diş minesi, gingiva ise diş etidir.

Soru : Çocuklarda ve yetişkinlerde diş sayısı kaç tanedir?

Çocuklarda 20 adet, yetişkinlerde ise 32 adet diş vardır.