Delalım Ne Demek?

"Diyarbakır Yoluna" isimli Türkümüzde duyduğumuz "Delalım" sözcüğü ne demektir? Bu sözcük köken itibariyle hangi dile ait bir sözcüktür? Türkçe karşılığı nedir?

DELALIM NE DEMEKTİR?

Delalım yada Delalem sözcüğü Kürtçe kökenli bir sözcük olup, Kürtçe'de "sevgili" demektir. Kelime itibariyle bu sözcük güzelim, sevdiğim anlamlarına gelir. 

TÜRKÇE'DE DELALIM YADA DELALEM SÜZCÜKLERİNİN ANLAMI NEDİR?

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu sözcüğün Türkçemizde karşılığı sevgili, güzelim, sevdiğim anlamlarına gelir. 

BELALIM TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ NEDİR?

Urfa'dan Diyarbakır'a sevdiğinin peşinden giden bir aşkın hikayesini konu almaktadır. Ancak Türkümüzde kızın hangi il olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Muhtemelen Kız Urfa'lı. Erkek tarafı ise Diyarbakır. 

Urfalı kızımız Diyarbakırlı sevdiceğinin peşinden geliyor. Sevdasının kendisini çok üzdüğünü ifade etmiş olsa da sevdiğine büyük bir aşk beslediğini Türkümüzden anlıyoruz. 

TOYDUM DÜŞTÜM TORUNA NE DEMEK?

Türkü'nün ikinci mısrasında yazan sözlere dikka edelim: "toydum düştüm toruna le toydum düştüm toruna"

Türkümüzde bu ifadelerin manası : Toy kelimesi zaten hepimizin bildiği tecrübesizliği ifade eden Türkçe bir sözcüktür. 

Tecrübesizdim, sevdiğimin tuzağına düştüm ve oyununa geldim manalarına gelmektedir. Sevdiğinin Urfa'da bulunan diğer sevgiliyi bir şekilde kandırarak Diyarbakır'a getirmesini konu alan Türkümüzde bu mısranın açıklamasını şu şekilde yazabiliriz:

"Tecrübesizdim düştüm tuzağına le tecrübesizdim düştüm oyuna" şeklinde. 

DELAL SÖCÜĞÜ TÜRKÇE'DE NASIL TELEFFUZ EDİLİR?

Kürtçe'de olduğu gibi delal şeklinde teleffuz edilir. Herhangi bir farklılığı yoktur. Bu sözcüğü işittiğimiz Diyarbakır Yoluna isimli Türkümüz Diyarbakır bölgesine ait bir Türküdür. Bu sözcüğü genellikle Diyarbakır yöremizde çok işitiriz.