Doğum İzni Kaç Gün(2020)? Süt İzni, Ücretsiz İzin - Memur ve Özel Sektöre Göre

Doğum İzni Kaç Gün

657 Sayılı Kanuna tabi Devlet Memurlarının, Kamuda 4B ve 4D  statüsünde çalışanların,  ÖZEL SEKTÖRDE SGK'ya tabi çalışan işçilerin analık izni kaç gündür? Analık izni ne zaman başlar? 32. hafta ne zaman başlar? 32 çalışır raporunu ne zaman almam gerekir? Analık izni ve babalık izni konusunda bilmeniz gereken bütün soruların cevaplarını 2020 yılında yürürlükte olan mevzuatlar doğrultusunda bu makalemizde sizler için açıkladık. Her türlü sorunuzun cevabını bu içerikte bulacağınızı düşünüyoruz.

KISA BAŞLIKLAR:

 

İŞÇİLERDE HAMİLELİK İZNİ

İşçilerin analık izni kaç gün?

 • Özel sektörde SSK'ya tabi işçi statüsünde çalışan kadınların,
 • Kamu Kurumlarında işçi statüsünde çalışanlar kadınların,

8 hafta doğumdan önce,  8 hafta ise doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta analık izin hakkı vardır. Doğumdan önce kullanamadığı doğum izinlerini doğum sonrasına aktarabilir. 

İşçilerde hamilelik izni ne zaman başlar?

 • SSK'lı bir kadın çalışan gebeliğinin 32. haftasında doğum öncesi analık iznini kullanmaya başlayabilir. 
 • Gebeliğin 32. haftası olarak 32. haftanın bitip 33. haftadan gün alındığı gün başlar. (32 + 0) 
 • 32. haftada isterseniz hekiminizden analık izni raporu alarak erken dönemden izne ayrılabilirsiniz. İsterseniz de çalışır raporu alarak çalışmaya devam edebilirsiniz. 
 • Çalışmaya devam etmeniz halinde (37. haftaya kadar devam edebilirsiniz) kullanamadığınız bütün izin haklarınız doğumdan sonraya yansır. 
 • 32. hafta geldiğinde hekiminizden muhakkak rapor almak zorundasınız. Ya çalışır raporu yada analık izninin başlangıcı raporu. 
 • Erken doğum yapmanız halinde kullanamadığınız bütün izin haklarınız doğumdan sonraya devredecektir. 

İşçiler En Fazla Kaçıncı Haftaya Kadar Çalışabilir?

En fazla 37. haftanıza kadar çalışabilirsiniz. 37. haftanız geldiğinde hekim raporu almak zorundasınız. Aksi durumda analık izninizi ve diğer haklarınızı ispat edemezsiniz. Yine çalışamadığınız günler için (analık izninden dolayı) SSK'dan analık izni parası alacaksınız. 

İşçilerde Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin Hakkı

Analık izninizin bitiminden itibaren 6 ay ücretsiz izin hakkınız vardır. Bu süre analık izninizin bittiği gün başlar. 

Doğum İzninde Normal Doğum ile Sezeryan Doğum Arasında Bir Fark Var mıdır?

Hayır, iki doğum şekli arasında hiçbir fark yoktur.

Kamuda 4D İşçi Statüsünde Çalışanların Analık İzni Kaç Gündür?

Kamuda 4D statüsünde İşçi statüsünde çalışanlar özel sektörde çalışan işçilerle aynı haklara sahiptir. Hemen yukarıda işçilerle ilgili anlattığımız bütün hususlar 4D'ler içinde geçerlidir. 

657'YE TABİ DEVLET MEMURLARINDA ANALIK İZNİ 

Memurlarda Analık İzni Süresi Ne Kadar?

Memurlarda 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta da doğum sonrası olmak üzere toplamda 16 haftadır. Doğum öncesine tekabül eden 8 haftalık sürenin 5 haftasını hekiminiz rapor vermesi halinde çalışarak geçirebilir ve bu 5 haftayı doğumdan sonraya aktarabilirsiniz. 

Çoğul gebeliklerde bu süreye doğumdan önce 2 hafta ilave edilmektedir. Örneğin 32. haftada izne çıkma hakkı olan bir kişi 30. haftada analık iznine çıkabilir. 

Memurlarda Hamilelik İzni Ne Zaman Başlar?

 • Memurlarda doğum izni gebeliklerinin 32. haftasının bitiminde 33. haftaya girildiği gün başlar. Hamile bir memur istemesi halinde gebeliğinin 32. haftasının bitiminden itibaren doğum öncesi izne ayrılabilir. 
 • Ancak hamile bir memur çalışan doktorundan çalışır raporu alması halinde 32. haftaya geldikten sonra 5 hafta daha (37 haftanın sonuna kadar) çalışmaya devam edebilir. Bu durumda doğumdan önce kullanmadığı izin hakkını doğum sonrasına aktarabilir. 
 • Yani doğum yapacak bir memur en fazla 38. haftaya kadar çalışabilir. 38. hafta geldiği zaman (37. haftanın sonu)  kesinlikle doğum iznine ayrılmak zorundadır. 
 • 32. hafta ile 38. hafta arasında çalıştığı bütün günleri doğumdan sonra kullanır.  

Analık İzninin Başlangıç Tarihi Ne Zaman?

 • 32. haftanın bitiminde başlar. Yani 33. haftadan gün aldığınız gün analık izin hakkınız başlar. 

32 haftanın bitimi + 0 gün

32. Hafta Ne Zaman Başlar?

32. haftada iki seçeneğiniz var: Ya analık izninizi başlatacaksınız, yada 32. hafta çalışır raporu alarak 37. haftaya kadar çalışmak zorundasınız. 

Bu raporu 32. haftanın bitiminde 33 haftanın başladığı ilk günde almak zorundasınız. Yani : 32 haftanın bitimi + 0 gün 

32. Haftada Çalışır Raporu Almak Zorunda mıyım?

 • Yukarıda yazdıklarımın tekrarını yeniden yapıyorum. Gebelik nedeniyle 8 hafta doğum öncesi izin hakkınız var. Bu izin hakkından yararlanmak için hekim raporu almak zorundasınız. 
 • Dolayısı ile 32. haftanıza geldiğinizde de muhakkak hekiminizden çalışır raporu yada izne ayrılacaksanız analık izin raporu almak zorundasınız. 32. haftasına gelen bir kadının çalışması yasaktır. Sadece hekimi çalışmasına izin verirse çalışabilir. 

Çalışır Raporunu Kuruma Ne Zaman İletmek Zorundayım?

Bu konu çok önemlidir. Çünkü maalesef bir çok memur raporunu kurumlarına geç teslim etmektedir. Çalışır raporunuzu 32. hafta raporunuzu aldığınız gün bekletmeksizin kurumunuza iletmek zorundasınız. Ayrıca gebeliğinizin bugününde muhakkak rapor almak zorundasınız.  

Çalışır Tabip Raporunu SGK Anlaşması Olmayan Özel Hastanelerden Alabilir miyim?

Devlet Personel Başkanlığının bu konuda görüşü vardır. Evet alabilirsiniz.   

Çalışır Raporu Aldım, Yıllık İzin, Hastalık Raporu vs. Kullanabilir miyim?

 • Evet kullanabilirsiniz. Ancak kullandığınız yıllık izin yada aldığınız hastalık raporları doğum sonrasına aktarılmaz. 
 • Örneğin: Çalışır raporu alarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Normalde çalıştığınız bu dönemlerin tamamı izin hakkı olarak doğum sonrasına aktarılacaktır. Bu döneminizde kullandığınız 5 günlük izin hakkı yada 5 günlük hastalık raporu (nezleden dolayı misal) doğum sonrasında düşecektir. 
 • Çünkü Kanun maddesi fiili olarak çalışılan günleri doğum sonrasına aktarmaktadır.  

32. Hafta Çalışır Raporu Aldım, Daha Erken İzne Ayrılmak İstersem Ne Yapmam Gerekli?

Örneğin 32. haftanız da çalışır raporu aldınız. Normalde 32. haftada aldığınız rapor 37. haftaya kadar geçerlidir. 37. haftanız da yeniden hekim raporu alarak analık izne ayrılmanız gereklidir. Ancak 2 hafta çalıştıktan sonra durumunuz kötüleşirse hekiminizden analık izni raporunuzu başlatmanız gereklidir. 

Erken Doğum Yaptım, Doğum Öncesi Analık İznim Yanar mı?

Gebe olan bütün memurların doğum öncesi 8 ve sonrası 8 hafta toplamda 16 hafta analık izni hakkı vardır. Erken doğum yapmanız halinde kullanamadığınız bütün izin haklarınız doğum sonrasına devredecektir.

 • Örnek 1: 32. haftanız da analık izne ayrıldınız. Ancak 33. haftada doğum yaptınız. Bu durumda 1 hafta izin kullanmış sayılacaksınız ve 7 haftalık izniniz doğum sonrasına devredecektir. 
 • Örnek 2 : 32. haftanız da çalışır raporu aldınız. Ancak çalışırken 35. haftanız da erken doğum yaptınız. Bu durumda 8 haftalık izninizin tamamı doğum sonrasına devredecektir. 

ÖĞRETMENLERDE ANALIK İZNİ

Analık izin süresi öğretmenlerde de doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 haftadır. Öğretmenlerde de doğum öncesinde kullanılmayan 8 haftalık analık izni süreleri doğum sonrasına aktarılır. Ancak yaz tatillerine ve sömestir tatillerine gelen analık izni süreleri aktarılmamaktadır. 

DOĞUM YAPAN MEMURLARDA YARIM GÜN ÇALIŞMA İZNİ

657 DMK'nın 104. maddesinin F fıkrasında bu konu düzenlenmiştir. Doğum yapan kadın bir memur çalışanın analık izninin bitiminden itibaren aşağıdaki süreler kadar yarım gün çalışma izni hakkı vardır:

 • Birinci çocukta 2 ay,
 • İkinci doğumda 4 ay,
 • Üçüncü çocukta ise 6 ay yarım gün çalışma hakkı vardır. 

Yarım gün çalışma izni hakkı ne zaman başlar?

Analık izninin bittiği gün başlar. 

Yarım gün çalışma hakkından yararlanan memur süt izin hakkından yararlanabilir mi?

Hayır yararlanamaz. 

Yarım gün çalışma hakkını kullanan bir memur kaç saat çalışır?

Günlük mesai saatinin tam yarısını kadar çalışır. Bir memurun öğlen paydosu dahil günlük çalışma saatleri saat 8'de başlar ve 17:00 da biter. Bu durumda bir çalışanın günlük çalışma saati 9 saattir. Dolayısı ile bir memur çalışan saat 12'ye kadar çalışır. 30 dakikalık süresi yemek paydos hakkıdır. 

MEMURLARDA DOĞUM NEDENİYLE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

Doğum Nedeniyle Verilen Ücretsiz İzin Ne Zaman Başlar ve Süresi Ne Kadar?

 • Analık izninin bittiği tarihten itibaren 24 aydır. Yukarıda bahsettik: bir memurun analık izni 16 haftadır. Doğum öncesi kullanamadığı izin süreleri doğum sonrasına aktarılır. Bu durumda bir memurun ücretsiz izin hakkı analık izninin bittiği günden itibaren başlar.
 • Ancak yarım gün çalışma hakkını kullanan bir memurda ücretsiz izin hakkı yarım günlük çalışma izni hakkının bitiminde başlar.  

Analık İzin Hakkımdan Sonra Senelik İzin Haklarımı Kullandım, Ücretsiz İzin Sürem Değişir mi?

 • Öncelikle şunu belirtelim: analık izniniz bittikten sonra senelik izin haklarınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kullanmadığınız yıllık izin haklarınız yanabilir. 
 • Bir memurun doğumdan dolayı ücretsiz izin hakkı analık izninin bittiği tarihten itibaren 2 yıldır. Bu durumda yıllık izin kullanmanız bu süreyi uzatmayacaktır. 

Örneğin: Analık izni 30 Haziran 2020 tarihinde biten bir kişinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz izin hakkı vardır. Bu kişi 30 Haziran 2020 tarihinden itibaren 20 günlük yıllık iznini kullansa, 20 günde rapor almış olsa ücretsiz izin alacağı tarihler değişmez. Bu memur bu durumda yine 30 Haziran 2022 tarihine kadar ücretsiz izin alabilir.  

Doğum Nedeniyle Kurum Amirim Ücretsiz İznimi Uygun Görmedi?

Böyle bir hakkı yok. Bu sizin yasal izin hakkınız. Doğum raporlarınızı (onaylı olarak) dilekçeniz ile kurumunuzun evrak kaydından geçirerek ayrılabilirsiniz. Ancak sizler yinede kurumunuzun işleyişine göre hareket ediniz. (Maaş iadeleri için) 

Bu başlıkta özetle kurum amirinizin bu hakkınızı engelleme hakkı kesinlikle yoktur. 

Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzinde İken İşe Başladım, Yeniden Ücretsiz İzne Çıkabilir miyim?

Evet yeniden ücretsiz izne çıkabilirsiniz. Bu konuda Kanun maddesinde hiç bir sınırlama yok. Analık izninizin bitiminden itibaren (yarım gün çalışma hakkını kullanmazsanız eğer) 24 ay boyunca ücretsiz izin hakkınız var. Bu süre zarfında istediğiniz kadar ücretsiz izninizi bozarak işe başlar ve tekrar ücretsiz izne çıkabilirsiniz. 

MEMURLARDA SÜT EMZİRME İZNİ

657 DMK'nın 104. maddesinin D fıkrasına düzenlenmiştir. Doğum yapan bir memurun analık izninin bitiminden itibaren ilk 6 aylık dönem için günde 3 saat, ikinci 6 ay için 1 buçuk saat süt izin hakkı vardır. 

Süt İzin Hakkı Ne Zaman Başlar?

Analık izninin bittiği günden itibaren başlar. Dolayısıyla çalışan bir memur için geçerlidir. Örneğin doğum yapan bir memur analık izninin bitiminde ücretsiz izin kullandı. Bu durumda emzirme izninden feragat etmiş olacaktır. 

Analık İznimden Sonra 6 Ay Ücretsiz İzin Kullandım, İşe Başladığımda Kaç Saat Süt İzni Kullanabilirim?

Analık izninin bittiği günden itibaren ilk 6 3 saat emzirme izin hakkınız olduğunu yukarıda açıkladık. İkinci aylık kısmında ise bir buçuk saat izin hakkınız vardır. Bu süreleri hesap ederken muhakkak kullandığınız senelik izin günlerini ve raporlu günleri de hesap etmeyi unutmayınız. 

Analık İznimden Sonra 1 Sene Ücretsiz İzin Kullanarak İşe Başladım, Süt İzin Hakkım Olur mu?

Hayır olmaz. Hakkınız olan dönemleri senelik izinde geçirdiğiniz çünkü. 

Süt İzin Hakkımı Kurum Amirin Kabul Etmezse Ne Olur?

Kurum amirinizin bu şekilde bir hakkı yok. Yasal mevzuatın (657 DMK'nın 104. maddesinin D fıkrası) size tanıdığı hakkı kurum amiriniz size vermek zorundadır. Bu durumda dilekçenizi doğum raporlarınızı da ekleyerek kurum evrak biriminden geçiriniz. 

Emzirme Süt İzin Hakkımı Hangi Saatlerde Kullanabilirim?

Bu konuyu düzenleyen Kanun maddesi taktir yetkisini doğum yapan memurun inisiyatifine bırakmıştır. Ancak bizlerin tavsiyesi kurum amirinizin rızasını alacağınız saatler belirleyiniz. 

Emzirme İznimi Haftalık İzin Günü Olarak Kullanabilir miyim?

Bazı kadın çalışanlar günlük 3 saat olan izin haklarını haftada 2 gün izin şeklinde kullanmayı talep etmektedir. Hayır bu yasal mevzuata tamamen aykırıdır.  

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Eşi doğum yapan babanın;

 • Devlet Memurlarında babalık izin süresi 10 gündür.
 • Kamuda çalışan 4B 'lerde ve 45A'larda 10 gündür. 
 • Kamuda çalışan 4D işçilerde 5 gündür.
 • ÖZEL SEKTÖRDE SGK'ya tabi çalışanlarda 5 gündür. 

Babalık izni hesaplamasında ve diğer bir çok ince ayrıntıda MEVZUATLAR kapsamında bilgi almak için "Babalık İzni Kaç Gün? Memur, İşçi ve Özel Sektör Çalışanlarında - 2020" konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.  

Gizlilik Politikası / Site Kullanım Koşulları / İletişim

© Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.