15 Soruda Erasmus ve Farabi Değişim Programları

Erasmus programı ve Farabi programından bahsettiğimiz bu yazımız bu konuda merak edilen onlarca sorunun cevabını 2021 yılı için en doğru şekilde sizlere aktarmaktadır. Yazımız iki bölümden oluşmaktadır. İlk başlıklarımız Erasmus programından bahsederken, ikinci bölümümüz ise Farabi programından bahsetmektedir. 

Yazar: İK Uzmanı Adem Subaşı

Erasmus Programı Nedir?

Erasmus programı Avrupa Üniversiteleri arasında akademik değişim ve öğrenci değişimi amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Herhangi bir Üniversitede okuyan bir öğrenci bu program sayesinde Avrupa Ülkelerinde yer alan bir üniversiteye 3 ile 12 aylık süreler için eğitime gönderilir. 2021 yılı itibariyle bu programa başvurular devam etmekte olup, önümüzdeki yıllar da bu program vasıtası ile öğrenci değişimine devam edilecektir. 

Bu program her ne kadar kültürel etkileşim amaçlı olarak ortaya çıkan bir proje olmuş olsa da, öğrencilerin farklı bir ülkede dil gelişimini daha üst seviyeye taşıyan, yurt dışı deneyimini sağlayan ve farklı kültürler görmesini sağlayan çok önemli bir programdır. 

Alt başlıklarda bu programa başvuru şartlarının tamamından bahsettik. 

Erasmus Programı Ülkeleri

Erasmus Programı, 2007 yılından itibaren Avrupa’da 31 ülkede ve yaklaşık olarak 1800 üniversitede uygulanan en kapsamlı öğrenci değişim programıdır. Programa dâhil olan ülkelerden 27’si Avrupa Birliği üyesi, 3’ü Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ve son ülke AB’ye aday ülke olan Türkiye’dir. Bu programın ilerlemesi ile birlikte bu programa katılan ülkelerin sayısı ve coğrafyası gittikçe büyümektedir. Erasmus Programına dâhil olan ülkeler şöyle sıralanır:

AB’ ye bağlı olan ülkeler;

 • Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi,
 • İngiltere, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İrlanda, İtalya, İsveç, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Macaristan, Portekiz, Polonya
 • Slovakya, Romanya Slovenya, Yunanistan dâhildir.

AB ülkesine dâhil olmayan ülkeler;

 • İzlanda, Norveç, İsviçre
 • Lihtenştain, Makedonya ve Türkiye’dir.

Üçüncü sırada yer alan ülkeler ise;

 • Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ Cumhuriyeti
 • Ermenistan, Sırbistan, Belarus, Azerbaycan, Moldova
 • Gürcistan, Ukrayna, Cezayir, Rusya Federasyonu İsrail
 • Mısır, Ürdün, Libya, Lübnan, Fas, Suriye, Filistin ve Tunus’tur.

Bu program sayesinde üniversite kurumları birbirleri ile işbirliği yaparlar. Okullar birlikte projeler üretip bu projeleri hayata geçirirler. Kısa süreliğine öğrenci ve personel değişimi yaparlar. Ve bu projeleri hayata geçirebilmek için karşılıksız mali destek sağlarlar. Kısacası hibe kredi verirler.

 

 

Erasmus Programının Amacı

 • Erasmus Programı, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının işbirliğini teşvik ederek, üniversitelerdeki eğitim kalitesinin artırılmasının ve geliştirilmesine katkı sağlama amacıyla oluşturulmuş bir programdır.
 • Buna göre; Erasmus programına dâhil olan yükseköğretim kurumları kültürel etkileşimlerle birlikte eğitim kalitesini de arttırır.
 • Erasmus programının bir diğer amacı ise; ülkeler asında yapılan öğrenci değişimleri ile hareketlilik sağlanarak öğrencilerin yurtdışı deneyim kazanmaları, farklı kültür ve yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.
 • Aynı zamanda program dâhilinde uygulanan araştırma projeleri ve akademik çalışmalar sayesinde öğrenci ve öğretim üyelerinin eğitim ve finans giderlerinin karşılanması için fon oluşturulması kolaylaştırılmıştır. Böylece yapılan tüm bu akademik çalışmalar uluslararası düzeyde tanınma ve kabul edilme imkânına da kavuşulmuş olmaktadır.

Erasmus’a Kimler Başvurabilir?

Erasmus Programına katılmak isteyen öğrencilerin başvuruda bulunabilmeleri için belli koşulları yerine getirmeleri gerekir. Bu koşullar;

 • Öğrencinin, bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü eğitiminin ilk bir yılını tamamlamış olması
 • Lisans öğrencileri için akademik not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2, master ve doktora öğrencilerinin ise yine 4 üzerinde en az 2.5 akademik bir not ortalamalarının olması
 • Yabancı dil yeterlilik sınavları olan “TOEFL/IELTS” gibi sınav türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak(B1 seviyesi), Erasmus değişim programına katılmak için aranan bazı şartlardır.
 • Ayrıca hibeli olarak yararlanılacak olan Erasmus programına her öğrenci eğitim hayatı boyunca sadece bir kez katılabilir.

Erasmus İçin Kaçıncı Sınıf Olmamız Gerekir?

En az 2. sınıf olmanız gereklidir. Üniversitelerin 1. sınıf (ilk ve ikinci dönemi dahil) öğrencileri bu haktan yararlanamaz. Ayrıca Üniversite yönetimleri özel şartlar olarak bu şartı daha üst sınıf olarak belirleyebilir. 

Okuduğunuz Üniversitede 1. sınıfta iken bu programa başvuru yapabilirsiniz. Ancak kabul edildikten sonra 2. sınıfa geçtikten sonra bu programa gidebilirsiniz. Ayrıca şu uyarıyı yapmak zorundayım: Bazı Ülkelerdeki bazı Üniversiteler en az 3. sınıf öğrencilerini kabul etmektedir. 

Erasmus Başvuları Ne Zaman Yapılır?

Her Üniversitenin başvuru dönemi farklı olabilir. Ancak genel itibariyle başvurular Şubat ayında alınmaktadır. Muhakkak Üniversiteniz öğrenci işleri ile irtibata geçiniz. 

İkinci Öğretim Öğrencileri Erasmustan Yararlanabilir mi?

Evet. Örgün eğitim olmanız yeterlidir ve 2. öğretimlerde 1. öğretim gibi örgün bir öğretimdir. 

Açık Öğretim Öğrencileri Erasmus Programından Yararlanabilir mi?

Hayır, yararlanamaz. Bu haktan sadece örgün öğretim öğrencileri yararlanabilir. 

Erasmusta Devlet Para Veriyor mu?

Bu programa öğrencilere Erasmus Hibesi olarak para ödemesi yapılmaktadır. Bu ücret gerçekte Avrupa Komisyonu aracılığı ile ödenmektedir. Bu ücreti almanızı şartları şu şekildedir: Her Üniversite gelen hibe tutarını gidilecek olan Ülkelere ve gidecek olan öğrencilerin öğrenim düzeylerine göre pay eder. 

Hangi Üniversitenin hangi öğrenciye ne kadar ödemesi gerektiğini ancak Üniverteden öğrenebilirsiniz. Ancak bu ücret dönemlik ödenir. Yani sizler iki dönem gitseniz dahi sadece bir dönem için bu ücreti alacaksınız.  Bu programa katılan öğrenciler her ay ülkesine göre değişmekle birlikte 300 - 600 Euro gibi bir ücret ödemesi yapılır.  

Erasmusta KYS Kredisi Kesilir mi?

Hayır. Bu programa katıldığınız süre boyunca KYS kredisini almaya aynen devam edersiniz. 

Erasmus İçin Yabancı Dil ve Yabancı Dil Sertifikası Gerekli mi?

Bu programa katılmak için öncelikle Üniversitenizin yapacağı dil yeterlilik sınavına girmeniz gereklidir. Kendi Üniversitenizde gireceğiniz bu sınav Üniversitenizde bu programı kazanmak için gerekli şartları taşıdığınızı kanıtlamak içindir. 

Gideceğiniz Ülkenin Üniversitesi sizden ayrıca TOFFLE şartı yada sertifikası isteyebilir. Yada sizi ayrıca dil sınavına tabi tutabilir. Dolayısı ile bu programı düşünen öğrencilerin muhakkak dillerini geliştirmesi gereklidir.   

Erasmus’un Faydaları Neler?

Erasmus, sadece Türk öğrenciler için değil Avrupa’da yaşayan tüm öğrenciler için çok faydalı ve popüler bir değişim programıdır. Programa katılan öğrenciler geniş bir yelpazede ders ve çalışma olanaklarına sahip olur. Erasmus’un sağladığı diğer faydalar için ise şunlar söylenebilir:

Erasmus programına dâhil olan öğrenciler;

 • Kısa bir süreliğine de olsa yurtdışı deneyimi kazanarak, yeni kültür ve yaşam stilleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Gidilen ülkede yabancı dil öğrenmek ve geliştirmek için geniş olanaklar vardır. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerle dil pratiği yapılarak yabancı dilin öğrenilmesi kolaylaşır. Özellikle Polonya, Slovakya ve Litvanya’da ücretsiz dil kursu imkânları vardır.
 • Kariyer planı yapan öğrencilerin, özgeçmişlerine koyacakları yurtdışı deneyimleri birçok firma açısından olumlu değerlendirildiği için daha yüksek mevkilerde iş bulma olanağı kolaylaşır.
 • Son olarak da yapılan araştırmalar göstermiştir ki; yurtdışı deneyimi yaşayan öğrencilerin daha sorumluluk sahibi olduğu ve tanıştıkları yeni arkadaşlarla kurdukları ikili ilişkiler neticesinde sosyal hayatlarının daha da renklendiği yönünedir.

 

Erasmus+ (Erasmus Plus) Nedir?

Earasmus+ Programı, 2007-2013 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından “Hayat Boyu Öğrenme” kapsamında uygulanmış olan eğitim ve gençlik alanında uygulanmaya devam edecek olan yeni programın adıdır. 2014-2020 yılları arasında yenilenen program, ağırlıklı olarak proje faaliyetlerinin yürütülmesine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

Erasmus+ Programı ile herkese (yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın) yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve yeni istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmıştır. Yeni Erasmus+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsar. Programa Erasmus+ denilmesinin sebebi ise, kamuoyunda daha fazla bilirliği olan ve Avrupa Birliği işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleşen eski Erasmus programından faydalanmaktır.

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilecek?

Erasmus+ Programından yararlanacak hedef kitleyi şöyle özetleyebiliriz:

 • Yükseköğretim alanında; akademisyenler, yükseköğretim çalışanları ve üniversite öğrencileri
 • Mesleki eğitim alanında; eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar, profesyoneller, meslek okulu öğrencileri ve çıraklık eğitimi alanlar
 • Yetişkin eğitimi alanında; Eğitimciler, öğrenciler, yetişkin eğitimi veren kurum üyeleri ve çalışanları
 • Gençlik alanında; Gençlik çalışanları, 13-30 yaş arasındaki gençler, gençlik kuruluşlarının çalışanları ve üyeleri
 • Kısacası her yaş grubundan, her kesimden ve her düzeyden kurum ve kuruluş Erasmus+ Programından istifade edebilecek diyebiliriz.

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetleri temel olarak 3 ana eylem ve 2 özel eylem olarak sınıflandırmak mümkün.

Ana eylem olarak;

 • Bireylerin öğrenme hareketliliği
 • Politika reformuna destek
 • Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için yapılacak işbirliği

Özel eylem olarak;

 • Spor destekleri
 • Jean Monnet Programı

Erasmus+ Programı İle Neler Değişti?

Erasmus+ Programına, hedeflediği temel amaçlar ve yaptığı faaliyetler açısından baktığımızda aslında eski programdan çok büyük bir farklılık içermiyor. Ancak mevcut Erasmus Programının daha etkin kullanılması, uygulanmasının kolaylaşması ve daha sade bir yapıya dönüşmesi amacıyla bazı ufak tefek değişikliler öngörülmüştür. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • 2007-2013 yılları arasında uygulanan Hayat Boyu Öğrenme Programlarında yürütülen mevcut programa göre Grundtvig programları, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci programları ile 5 uluslararası işbirliği programı ( Reasmus Mundus, Alfa, Tempus, Edulink ve Sanayileşmiş ülkeler işbirliği programları) aynı çatı altında toplanarak Erasmus+ Programına dâhil edilmiştir.
 • Böylece tek program kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin başvuru koşulları daha basite indirgenmiş ve parçalı bir yapıdan kurtularak mükerrer işlemlerde sona ermiştir.
 • Yüksek lisansını tamamlamış olan öğrencilerin, eğitimlerini yurtdışında tamamlayabilmelerine destek ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmelerinin önünü açmak için hibe garanti programı getirilmiştir.
 • Bir önceki dönemde uygulanan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programına gençlik alanı da dâhil edilerek işbirliği yapacak ülkelerin kapsamı genişletilmiştir.
 • Erasmus+ Programıyla birlikte, “Bilgi Oartaklıkları” adı atında, yeni öğretim metotları getirilerek yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasındaki yenilik ve girişimciliği arttıracak büyük ortaklıklar kurulmasının önü açılmıştır.
 • Ayrıca “Sektörel Bilgi Ortaklıkları” geliştirilerek mesleki eğitim öğretim programlarının yenilikçi yapısıyla istihdam olanaklarının genişletilmesine olanak sağlamıştır.
 • Bu yeni dönemle birlikte hareketlilik ve ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmiş, özellikle yükseköğretim ve mesleki eğitim öğrencilerine, eğitimcilere ve gençlik çalışanlarına yeni hibe imkânları arttırılmıştır.

Farabi Değişim Programı Nedir?

Farabi değişim programı, Yüksek Teknoloji Enstütileri bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesin de eğitim alan, Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programıdır. Bu program da öğrenci veya öğretim görevlileri, 1 ile 2 yarıyıl öğrenim süresince kendi kurumlarının dışında öğrenimlerini devam ettirebilmeleri amaçlanmaktadır. Farabi değişim programa katılan öğrencilere geri dönüşümsüz burs verilmektedir.

Öğretim üyelerine ise ek olarak ders ücreti alır.

Farabi Değişim Programına Başvuru Şartları

 • Başvuru yapacak öğrencinin, üniversitelerin örgün eğitim veren fakültelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak kayıtlı olması,
 • Lisans ve ön lisans öğrencilerinin GANO(genel not ortalaması) nın en az 2 olması,
 • Doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin ise genel not ortalamalarının en az 2.5 olması gerekmektedir.
 • Ayrıca hesaplanan 100’ lük sistemdeki notların 4’lük sisteme dönüştürülme şartları YÖK tarafından belirlenen usullere uygun olması.
 • Öğrencilerin alttan derslerinin olmaması
 • Herhangi bir sebepten dolayı disiplin cezası almamış olmaları

Farabi Programdan Kimler Yaralanamaz?

 • Lisans ve ön lisan öğrencilerinin okudukları bölümlerde birinci sınıf öğrencisi olmaları,
 • Doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin ise hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinin ilk yarıyılı içinde olmaları durumunda Farabi değişim programından faydalanamazlar.

Farabi Değişim Programına İlişkin Diğer Bilgiler

Farabi Değişim Programına katılan öğrenciler;

 • Karşılıksız burs imkânlarından yararlanırlar ve daha önce aldıkları burs ve kredileri de almaya devam edebilirler.
 • Öğrenciler, güz yarıyılı için 4 ay, bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay boyunca burs alabilir.
 • Alınan toplam bursun yüzde yetmişi bir yarıl yıl için dört aylık, iki yarıyıllık ise 8 aylık dönemler olmak üzere aylıklar halinde ödenir.
 • Farabi değişim programına kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim gördükleri kendi üniversitelerinde ki kayıtlarını dondurmazlar ve katkı payı ödemelerini yaparak kayıtlarını yenilerler. Ancak öğrenci değişim programında gideceği program için ayrıca bir katkı payı ödemez.
 • Öğrenciler her bir öğretim kademesinde bir kez değişim programından yararlanabilir. Ancak burslu bir değişim programına eğitim hayatları boyunca sadece bir kez hakları vardır.