2019 Üniversiteler Arası Farabi ve Erasmus Değişim Programları

Bu yazımızda özellikle yabancı dilini geliştirmek, farklı kültürleri tanımak, değişik güzellikleri keşfetmek ve kariyer basamaklarını hızlıca çıkmak isteyen birçok gencin sıklıkla başvurduğu yurtdışı eğitim olanakları arasında yer alan“Erasmus ve Farabi” eğitim programlarını inceledik ve merak edilenleri ayrı başlıklar halinde açıklayarak, öğrencilerimize rehber olmasını amaçladık.

Bilindiği üze günümüzde gelişen teknoloji, ülkeler arası ulaşım kolaylığı, gelişen ticari ve siyasi anlaşmalar sayesinde yurtdışında eğitim almayı hayal eden öğrenciler için büyük kolaylıklar sunmaktadır. Bu hayallerine ulaşmak isteyen öğrencilerin ilk başvurduğu yurtdışı eğitim seçeneklerinden bir olan “Erasmus Programı” hakkında edindiğimiz bilgilere gelin hep birlikte göz atalım.

Erasmus Nedir?

Erasmus, 2007-2013 yılları arasında Avrupa Birliği(AB) tarafından Hayat Boyu Örenme Programı adı altında sürdürülen bir öğrenci değişim programıdır. Erasmus’a, üniversite öğrencilerine yurtdışı eğitimi, staj ve ek olarak da master ve doktora seviyelerinde eğitim almalarını sağlayan kapsamlı bir eğitim programıdır diyebiliriz.

Program ismini, 1466-1536 yılları arasında yaşamış, klasik edebiyat araştırmacısı ve ilahiyatçı Rönesanas döneminin en önemli ustalarından bir olan hümanist Desiderius Erasmus’tan almıştır. 3-12 ay arasında süren eğitim programı, uluslar arası lisans öğrencileri tarafından uzun yıllardır tercih edilmekte ve en çok tercih edilen ülkeler arasında Fransa, Almanya ve İspanya yer almaktadır.

Erasmus Programının Amacı

 • Erasmus Programı, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının işbirliğini teşvik ederek, üniversitelerdeki eğitim kalitesinin artırılmasının ve geliştirilmesine katkı sağlama amacıyla oluşturulmuş bir programdır.
 • Buna göre; Erasmus programına dâhil olan yükseköğretim kurumları kültürel etkileşimlerle birlikte eğitim kalitesini de arttırır.
 • Erasmus programının bir diğer amacı ise; ülkeler asında yapılan öğrenci değişimleri ile hareketlilik sağlanarak öğrencilerin yurtdışı deneyim kazanmaları, farklı kültür ve yaşam tarzları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.
 • Aynı zamanda program dâhilinde uygulanan araştırma projeleri ve akademik çalışmalar sayesinde öğrenci ve öğretim üyelerinin eğitim ve finans giderlerinin karşılanması için fon oluşturulması kolaylaştırılmıştır. Böylece yapılan tüm bu akademik çalışmalar uluslararası düzeyde tanınma ve kabul edilme imkânına da kavuşulmuş olmaktadır.

Erasmus’a Kimler Başvurabilir?

Erasmus Programına katılmak isteyen öğrencilerin başvuruda bulunabilmeleri için belli koşulları yerine getirmeleri gerekir. Bu koşullar;

 • Öğrencinin, bir yükseköğretim kurumunda lisans veya lisansüstü eğitiminin ilk bir yılını tamamlamış olması
 • Lisans öğrencileri için akademik not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2, master ve doktora öğrencilerinin ise yine 4 üzerinde en az 2.5 akademik bir not ortalamalarının olması
 • Yabancı dil yeterlilik sınavları olan “TOEFL/IELTS” gibi sınav türlerinden birinden en az 70 puan almış olmak(B1 seviyesi), Erasmus değişim programına katılmak için aranan bazı şartlardır.
 • Ayrıca hibeli olarak yararlanılacak olan Erasmus programına her öğrenci eğitim hayatı boyunca sadece bir kez katılabilir.

Erasmus’un Faydaları Neler?

Erasmus, sadece Türk öğrenciler için değil Avrupa’da yaşayan tüm öğrenciler için çok faydalı ve popüler bir değişim programıdır. Programa katılan öğrenciler geniş bir yelpazede ders ve çalışma olanaklarına sahip olur. Erasmus’un sağladığı diğer faydalar için ise şunlar söylenebilir:

Erasmus programına dâhil olan öğrenciler;

 • Kısa bir süreliğine de olsa yurtdışı deneyimi kazanarak, yeni kültür ve yaşam stilleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Gidilen ülkede yabancı dil öğrenmek ve geliştirmek için geniş olanaklar vardır. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerle dil pratiği yapılarak yabancı dilin öğrenilmesi kolaylaşır. Özellikle Polonya, Slovakya ve Litvanya’da ücretsiz dil kursu imkânları vardır.
 • Kariyer planı yapan öğrencilerin, özgeçmişlerine koyacakları yurtdışı deneyimleri birçok firma açısından olumlu değerlendirildiği için daha yüksek mevkilerde iş bulma olanağı kolaylaşır.
 • Son olarak da yapılan araştırmalar göstermiştir ki; yurtdışı deneyimi yaşayan öğrencilerin daha sorumluluk sahibi olduğu ve tanıştıkları yeni arkadaşlarla kurdukları ikili ilişkiler neticesinde sosyal hayatlarının daha da renklendiği yönünedir.

Erasmus Programında Yer Alan Ülkeler

Erasmus Programı, 2007 yılından itibaren Avrupa’da 31 ülkede ve yaklaşık olarak 1800 üniversitede uygulanan en kapsamlı öğrenci değişim programıdır. Programa dâhil olan ülkelerden 27’si Avrupa Birliği üyesi, 3’ü Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ve son ülke AB’ye aday ülke olan Türkiye’dir. Bu programın ilerlemesi ile birlikte bu programa katılan ülkelerin sayısı ve coğrafyası gittikçe büyümektedir. Erasmus Programına dâhil olan ülkeler şöyle sıralanır:

AB’ ye bağlı olan ülkeler;

 • Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi,
 • İngiltere, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İrlanda, İtalya, İsveç, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Macaristan, Portekiz, Polonya
 • Slovakya, Romanya Slovenya, Yunanistan dâhildir.

AB ülkesine dâhil olmayan ülkeler;

 • İzlanda, Norveç, İsviçre
 • Lihtenştain, Makedonya ve Türkiye’dir.

Üçüncü sırada yer alan ülkeler ise;

 • Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ Cumhuriyeti
 • Ermenistan, Sırbistan, Belarus, Azerbaycan, Moldova
 • Gürcistan, Ukrayna, Cezayir, Rusya Federasyonu İsrail
 • Mısır, Ürdün, Libya, Lübnan, Fas, Suriye, Filistin ve Tunus’tur.

Bu program sayesinde üniversite kurumları birbirleri ile işbirliği yaparlar. Okullar birlikte projeler üretip bu projeleri hayata geçirirler. Kısa süreliğine öğrenci ve personel değişimi yaparlar. Ve bu projeleri hayata geçirebilmek için karşılıksız mali destek sağlarlar. Kısacası hibe kredi verirler.

Erasmus+ (Erasmus Plus) Nedir?

Earasmus+ Programı, 2007-2013 yılları arasında Avrupa Birliği tarafından “Hayat Boyu Öğrenme” kapsamında uygulanmış olan eğitim ve gençlik alanında uygulanmaya devam edecek olan yeni programın adıdır. 2014-2020 yılları arasında yenilenen program, ağırlıklı olarak proje faaliyetlerinin yürütülmesine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

Erasmus+ Programı ile herkese (yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın) yeni beceriler kazandırılması, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve yeni istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanmıştır. Yeni Erasmus+ Programı, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsar. Programa Erasmus+ denilmesinin sebebi ise, kamuoyunda daha fazla bilirliği olan ve Avrupa Birliği işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleşen eski Erasmus programından faydalanmaktır.

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilecek?

Erasmus+ Programından yararlanacak hedef kitleyi şöyle özetleyebiliriz:

 • Yükseköğretim alanında; akademisyenler, yükseköğretim çalışanları ve üniversite öğrencileri
 • Mesleki eğitim alanında; eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar, profesyoneller, meslek okulu öğrencileri ve çıraklık eğitimi alanlar
 • Yetişkin eğitimi alanında; Eğitimciler, öğrenciler, yetişkin eğitimi veren kurum üyeleri ve çalışanları
 • Gençlik alanında; Gençlik çalışanları, 13-30 yaş arasındaki gençler, gençlik kuruluşlarının çalışanları ve üyeleri
 • Kısacası her yaş grubundan, her kesimden ve her düzeyden kurum ve kuruluş Erasmus+ Programından istifade edebilecek diyebiliriz.

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetleri temel olarak 3 ana eylem ve 2 özel eylem olarak sınıflandırmak mümkün.

Ana eylem olarak;

 • Bireylerin öğrenme hareketliliği
 • Politika reformuna destek
 • Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için yapılacak işbirliği

Özel eylem olarak;

 • Spor destekleri
 • Jean Monnet Programı

Erasmus+ Programı İle Neler Değişti?

Erasmus+ Programına, hedeflediği temel amaçlar ve yaptığı faaliyetler açısından baktığımızda aslında eski programdan çok büyük bir farklılık içermiyor. Ancak mevcut Erasmus Programının daha etkin kullanılması, uygulanmasının kolaylaşması ve daha sade bir yapıya dönüşmesi amacıyla bazı ufak tefek değişikliler öngörülmüştür. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:

 • 2007-2013 yılları arasında uygulanan Hayat Boyu Öğrenme Programlarında yürütülen mevcut programa göre Grundtvig programları, Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci programları ile 5 uluslararası işbirliği programı ( Reasmus Mundus, Alfa, Tempus, Edulink ve Sanayileşmiş ülkeler işbirliği programları) aynı çatı altında toplanarak Erasmus+ Programına dâhil edilmiştir.
 • Böylece tek program kapsamında yürütülecek olan faaliyetlerin başvuru koşulları daha basite indirgenmiş ve parçalı bir yapıdan kurtularak mükerrer işlemlerde sona ermiştir.
 • Yüksek lisansını tamamlamış olan öğrencilerin, eğitimlerini yurtdışında tamamlayabilmelerine destek ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmelerinin önünü açmak için hibe garanti programı getirilmiştir.
 • Bir önceki dönemde uygulanan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programına gençlik alanı da dâhil edilerek işbirliği yapacak ülkelerin kapsamı genişletilmiştir.
 • Erasmus+ Programıyla birlikte, “Bilgi Oartaklıkları” adı atında, yeni öğretim metotları getirilerek yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasındaki yenilik ve girişimciliği arttıracak büyük ortaklıklar kurulmasının önü açılmıştır.
 • Ayrıca “Sektörel Bilgi Ortaklıkları” geliştirilerek mesleki eğitim öğretim programlarının yenilikçi yapısıyla istihdam olanaklarının genişletilmesine olanak sağlamıştır.
 • Bu yeni dönemle birlikte hareketlilik ve ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmiş, özellikle yükseköğretim ve mesleki eğitim öğrencilerine, eğitimcilere ve gençlik çalışanlarına yeni hibe imkânları arttırılmıştır.

Farabi Değişim Programı Nedir?

Farabi değişim programı, Yüksek Teknoloji Enstütileri bünyesinde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesin de eğitim alan, Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programıdır. Bu program da öğrenci veya öğretim görevlileri, 1 ile 2 yarıyıl öğrenim süresince kendi kurumlarının dışında öğrenimlerini devam ettirebilmeleri amaçlanmaktadır. Farabi değişim programa katılan öğrencilere geri dönüşümsüz burs verilmektedir.

Öğretim üyelerine ise ek olarak ders ücreti alır.

Farabi Değişim Programına Başvuru Şartları

 • Başvuru yapacak öğrencinin, üniversitelerin örgün eğitim veren fakültelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak kayıtlı olması,
 • Lisans ve ön lisans öğrencilerinin GANO(genel not ortalaması) nın en az 2 olması,
 • Doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin ise genel not ortalamalarının en az 2.5 olması gerekmektedir.
 • Ayrıca hesaplanan 100’ lük sistemdeki notların 4’lük sisteme dönüştürülme şartları YÖK tarafından belirlenen usullere uygun olması.
 • Öğrencilerin alttan derslerinin olmaması
 • Herhangi bir sebepten dolayı disiplin cezası almamış olmaları

Farabi Programdan Kimler Yaralanamaz?

 • Lisans ve ön lisan öğrencilerinin okudukları bölümlerde birinci sınıf öğrencisi olmaları,
 • Doktora ve yüksek lisans yapan öğrencilerin ise hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinin ilk yarıyılı içinde olmaları durumunda Farabi değişim programından faydalanamazlar.

Farabi Değişim Programına İlişkin Diğer Bilgiler

Farabi Değişim Programına katılan öğrenciler;

 • Karşılıksız burs imkânlarından yararlanırlar ve daha önce aldıkları burs ve kredileri de almaya devam edebilirler.
 • Öğrenciler, güz yarıyılı için 4 ay, bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay boyunca burs alabilir.
 • Alınan toplam bursun yüzde yetmişi bir yarıl yıl için dört aylık, iki yarıyıllık ise 8 aylık dönemler olmak üzere aylıklar halinde ödenir.
 • Farabi değişim programına kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim gördükleri kendi üniversitelerinde ki kayıtlarını dondurmazlar ve katkı payı ödemelerini yaparak kayıtlarını yenilerler. Ancak öğrenci değişim programında gideceği program için ayrıca bir katkı payı ödemez.
 • Öğrenciler her bir öğretim kademesinde bir kez değişim programından yararlanabilir. Ancak burslu bir değişim programına eğitim hayatları boyunca sadece bir kez hakları vardır.
© 2019 Yeni-kimlik.com Tüm hakları saklıdır.