Hasta Dosyalarının Niceliksel ve Niteliksel Analizini Kim Yapar?

Hasta dosyalarının analizi nedir ve hangi tür analizler vardır? Bu analizleri kimler yapar? Niteliksel ve niceliksel analizlerde hasta dosyalarında nelere bakılır?

Dosyalarda yapılan analiz türleri iki tanedir. Bunlar:

  • 1- Niceliksel Analiz,
  • 2- Niteliksel Analiz.

Hasta Dosyalarının Niteliksel Analizini Kim Yapar?

Niceliksel analizi arşiv görevlisi yaparken, niteliksel analizi doktor yapmak zorundadır. Daha doğrusu bu işlemden sorumlu görevli hekimdir. Hekimin yapmış olduğu bu nitelik türünde tıbbi kayıtların niteliğine göre analiz yapılır. 

Niteliksel Analizinin Denetimini Kim Yapar?

Ders notlarında niteliksel analizi hekimin yapmış olduğu söylense de bu işlemin denetiminin üst düzey amir tarafından denetlenmesi gerektiği yazmaktadır. 

Niteliksel Analizde Hangi Denetimler Yapılır?

Yatan hastalar için hasta dosyası açılmaktadır. Bu kapsamda arşive teslim edilecek olan dosyada;

  • Hastanın yatışının uygun olup olmadığına bakılır. 
  • Bu dosya içinde tutulan kayıtlar tutarlı mı?
  • Kayıtların kaliteli ve düzgün tutulup tutulmadığına bakılır?
  • Zamana uygun işlem yapılıp yapılmadığına bakılır, ayrıca yapılan işlemlerin kayıt altına alınıp alınmadığına bakılır. 

Not: Sınavlarda sorulan soru tipi genellikle "aşağıdakilerden hangisi niteliksel analiz kapsamındadır" şeklinde soru şeklinde gelebilir. Bunun için yukarıda saydığımız özellikleri ezberlemeniz gereklidir. 

Hasta Dosyalarının Niceliksel Analizini Kim Yapar?

Bu işlem dosyaların yer aldığı arşivde görevli arşiv elemanının görevidir. 

Niceliksel Analizin Amacı Nedir?

Arşive teslim edilen evraklar içinde eksik bir evrak olup olmadığını tespit etmektir. Bir hasta taburcu olduktan sonra hasta için tanzim edilen dosya arşive gönderilir. Bu dosya arşive gelene kadar hekim tarafından niteliksel analize tabi tutulur. Ve yukarıda izah ettiğimiz denetimlere tabi tutulur. Arşive geldikten sonra ise aşağıdaki kriterlere bakılır:

  • Dosyanın içinde evrakların eksiksiz olup olmadığına bakılır.
  • Bu evrakların sıraya dizimi de önemlidir. Sırasının uygun olup olmadığına bakılır. 
  • Raporların doğru yerde olup olmadığına bakılır. 

Bu kontrolün akabinde bir eksiklik olması halinde arşiv görevlisi düzeltme işlemlerini yapar.