Kuruma İbraz Ne Demektir?

Hukuki terimlerden biri olan ibraz; ortaya koyma, çıkarma ve çıkarıp gösterme anlamlarına gelmektedir. Daha çok “ortaya çıkarma” anlamında kullanılır.

İbraz etmek nedir?

Kanıtlanmış olayları resmi belgelerle mahkemeye sunmaktır. İbraz edilen şey, resmiliği belgeler yardımıyla kanıtlanabilen ve varlığı resmi kanallarla kabullenilmiş olaylardır. Örnek verecek olursak; alacaklı ile borçlu arasında çıkan uyuşmazlıklarda borçlu taraf ödeme yapmazsa ve alacaklı kişi borç senedini mahkemeye ibraz ederse, borçlu mecburen ödeme yapar. Çünkü ortada resmi bir kanıt vardır. Benzer bir şekilde eğer iki kişi arasında anlaşmazlık çıkarsa ve bir tarafın haklı olduğunu gösteren bir belge varsa, bu belge mahkemeye ibraz edildiğinde olayın çözümü daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir.

Kuruma İbraz Nedir?

Ticari hayatta çok fazla kullanılan ibraz etmek kavramı, hukuki kanıt niteliği taşımaktadır. Taraflar arasında anlaşmazlık olması halinde her iki tarafa da “kuruma ibrazı gerekir” şeklinde bir bildirim gelir. Bu durumda ticari defterler mahkemeye ibraz edilir. Böylece anlaşmazlığa yol açan olaylar resmi deliller ışığında incelenebilir.

İş başvurularında kişilerden çalışması için herhangi bir engelin olmadığına dair belgeler istenir. Bu belgeler adres bilgileri, kişisel bilgiler, adli sicil bilgileri ve sağlık bilgileri gibi belgeler olup ibraz niteliği taşırlar. Kişiler istenen belgeleri kuruma ibraz ederek, çalışabilir durumda olduklarını resmi olarak garanti altına alırlar. Kanıtlamak olarak algılanabilen ibraz kavramı, resmilik taşıdığı için kanıttan da öte kesinlikle doğru olarak kabul edilir.

Kimlik İbrazı Nedir?

Kimlik ibrazı, resmi işlemlerin yürütülmesi sırasında kimliğin gösterilmesi durumudur. Oy vermek ya da bankada işlem yapabilmek için kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir. Bir nevi kişinin kendisi olduğunu kanıtlamasını sağlayan kimlik ibrazı ile olaylar resmi kaynaklara dayandırılarak ispatlanabilir.

Sonuç olarak ibraz; hayatın her alanında karşılaşılabilecek yasal işlemlerin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan hukuki bir kavramdır.

İbraz Tarihi Ne Demek?

Çeklerde vade tarihinden ayrı olarak ibraz tarihi yazar. Eğer çek keşide edildiği yerde ödenecek ise 10 gün içinde, farklı bir yerde ödenecek ise 1 ay içinde muhataba ibraz edilir. Keşide yeri ile ödeme yeri farklı kıtalarda ise ibraz tarihi en fazla 3 aydır. İbraz tarihi bu noktada çok önemlidir. Çünkü vaktinde ibraz edilmeyen çekler poliçe ve bono gibi kambiyo senedi olma özelliklerini kaybederler. Bu da devirlerini ve icra yoluyla takip edilmelerini imkansız hale getirir.