İmza Beyannamesi Nedir, Nasıl Çıkarılır ve Ücreti Ne Kadar

İmza Beyannamesi Nedir

İmza beyannamesi nedir ve nasıl çıkarılır konusunu anlattığımız bu yazımız Türk Ticaret Kanununa uygun olarak kaleme alınmış olup, ayrıca 2021 yılında geçerli mevzuatlara uygun olarak anlatılmıştır. 

İmza Beyannamesi Noterden Alınır mı?

Bir çok sitede İmza beyannamesinin  noterden alınması gerektiği yazmaktadır. Ancak Türk Ticaret Kanununun 40. maddesine göre resmi olarak geçerli imza beyanı için ticaret sicili müdürlüklerine başvurmanız gereklidir. Konuya dair açıklamalar ve mevzuatlar aşağıda anlatılmıştır.  

İmza Beyannamesi Nereden Alınır?

İmza beyannamesi vermeye yetkili organ sadece Ticaret Sicil Müdürlükleridir. Önceki uygulamada Noterler tarafından onaylanan imza beyannamelerini ibraz etmek yeterliydi. Ancak 10 Mart 2018 yılında yapılan Yönetmelik değişikliği ile artık bu konuda sadece Ticaret Sicil Müdürlükleri yetkilendirilmiştir. 

Noterlerden Alınan İmza Beyannamesi Geçerli midir?

Türk Ticaret Kanunun 40. maddesinde bu konuya dair açıklama yapılmıştır. İlgili mevzuata göre imza beyanının "... herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle..." şeklinde verileceği hükme bağlanmıştır. 

İstanbul Ticaret Odasının İmza Beyannamesine Dönük Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası bu konuya dair resmi açıklamayı resmi sitesinden yapmış olup, Noterlerden alınan imza beyanının geçersiz olacağını, bu konuda yetkili organın sadece ticaret sicil müdürlükleri olduğunu ifade etmiştir.  

Şirket Kuruluşunda İmza Beyannameleri Nerede Yapılacak?

Bu konuya dair mevzuat açıklamaları "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ"de yapılmıştır. Söz konusu bu tebliğ 2018 yılında güncellenmiş olup, hala geçerlidir. Bu tebliğde açık bir şekilde imza beyanının herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünde verilebileceği ifade edilmiştir.

İmza Beyanı Hangi Ticaret Sicil Müdürlüğünde Verilir?

İmza beyannamesini vereceğiniz sicil müdürlüğü konusunda mevzuatta şu açıklamalar vardır:  "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ"in 3. bölüm 12. maddesine göre herhangi bir sicil müdürlüğüne gidilebileceği anlaşılmaktadır. 

İmza Beyannamesi Nedir?

İmza beyannamesi nedir konusunda özetle şu açıklamaları yapabiliriz: Şirket kurarken alınması zorunlu belgelerden biri de imza beyannamesidir. Bu belge, herhangi bir kuruluş ya da ticari işletmeyi temsil eden kişinin imza örneğini ve imza yetkisini göstermektedir.

Ticari İşletmeler Dışındakilerin İmza Beyannamesi

Gerçek yada tüzel kişi ticari işletmelerin imza beyanına dair açıklamalar yukarıda yapılmıştı. Ticari işletme dışında işlemlerde alınacak imza beyanlarında noterler yetkili olabilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus bu beyanın nerede kullanılacağıdır. 

Dolayısı ile ibraz edeceğiniz kuruma noterden alacağınız beyanın geçerli olup olmayacağını muhakkak sormanız gereklidir. 

İmza beyannamesi noterde, gerçek kişilerin kişisel imzalarına resmiyet kazandırmak amacıyla ve belli bir ücret karşılığında hazırlanmaktadır. İmza beyannamesinde kişinin nüfus bilgileri ve imza örnekleri bulunmaktadır. Bu belge sayesinde ileriye dönük dolandırıcılıklar engellenebilir.

İmza beyannamesinde bulunan imza ile şirket kaşesinde yer alan imzaların aynı olması gerekir. Eğer kaşedeki imzayla, imza beyannamesindeki imza farklı olursa, yapılan işlemler geçerli sayılmaz.

İmza Beyannamesi Nasıl Alınır?

Ticari faaliyet dışındaki işlemlerinizde kullanmak üzere alacağınız imza beyanı için noterlere başvuru yapabilirsiniz. Bu belge hazırlanırken, beyannamede ismi yazılacak kişinin kimlik fotokopisi, beyannamede ismi geçecek kurumun vergi levhası ve kurumun kaydedildiği yerin ticaret sicil gazetesi gibi belgeler istenmektedir.

İmza Beyannamesi Nereden Alınır?

Ülkemizdeki her noter bu belgeyi vermektedir. Belgenin düzenlenebilmesi için istenen ücretin yatırılması gerekir. Okuma yazması olmayan kişiler için bu belgenin alınması biraz daha zordur. Okuma yazması bilmeyenler bu belgeyi alabilmek için yanlarında 2 şahit bulundurmak zorundadırlar. 2 şahit yoksa noter hiçbir şekilde işlem yapmamakta ve bu belgeyi vermemektedir.

İmza Beyannamesi Ücreti 2021

Noterde hazırlanan imza beyannamesinin ücreti 83 TL’dir. Bu miktar nüsha sayısına göre artabilir. Ücret, notere nakit olarak ödenmektedir. Kredi kartı ile ödeme noterde kabul edilmemektedir. İmza beyannamesi yapacak kişi bizzat notere gitmelidir. Hiç kimse bir başkası adına bu belgeyi hazırlatamaz.

İmza beyannamesi pek çok durumda gerekli olabilir. Örneğin ticari işletmeler bankadan kredi çekerken bankalar imza beyannamesi istemektedir. Aynı şekilde esnaflar kosgeb kredisi çekerken imza beyannamesi çıkarmak zorundadırlar. Pos cihazı başvurularında da istenen belgelerden biri imza beyannamesidir.

İmza Beyannamesi ve İmza Sirküsü Arasındaki Farklar Nelerdir?

İmza sirküsü ile imza beyannamesi sık sık birbirine karıştırılır. Ancak bu iki belge aynı değildir. Aralarındaki farkları ve benzerlikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Her iki belge de noterden çıkarılır ve notere belli bir ücret ödenir.
 • Her iki belgede de şahısların imzaları tescil edilir ve imzalara noterde resmiyet kazandırılır.
 • İmza beyannamesi bireysel vatandaşlar için hazırlanır.
 • İmza beyannamesi hem ticari hem de kişisel faaliyetlerde kişinin kimliğini kanıtlamaktadır. İmza sirküsü ise şirkete özel bir belge niteliğindedir.
 • İmza beyannamesi gerçek kişiler tarafından talep edilir, imza sirküsü ise tüzel kişiler için hazırlanır.

İmza Beyannamesi Süresi Ne Kadardır?

 • İmza sirkülerinin geçerlilik süreleri belgede belirtilmektedir.
 • Firma yetkilisinin ne kadar süre görevde kalacağı imza sirküsünde yazmaktadır.
 • Eğer belgede herhangi bir tarih yoksa kanuna bakılarak karar verilir. Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen yasal süre en çok 3 yıldır. 3 yıllık süre sonunda yetkili kişi tekrar seçilirse imza sirküleri noterden tekrar çıkarılır.

İmza beyannamesinde aynı durum geçerli değildir. Belgenin hangi tarihe kadar geçerli olacağına dair bir bilgi yoktur.

İmza Beyannamesi Kaybolursa Ne Olur?

 • İmza beyannamesinin kaybolması durumunda tekrar notere gidilmeli ve belgenin yeniden hazırlatılması istenmelidir.
 • Ülkemizde çok fazla dolandırıcılık yöntemi bulunmaktadır.
 • Kötü niyetli kişiler kimliği ya da imza beyannamesini çalıp işlem yapmaya çalışabilir.
 • Ancak kimlik, sürücü belgesi ya da pasaport olmadan hiçbir şekilde tek başına imza beyannamesi, bir belge niteliği taşımamaktadır.
 • Bu belge ile işlem yapılabilmesi için mutlaka belgede imzası bulunan kişinin kimliği ile birlikte bulunması gerekir.

Sonuç olarak imza beyannamesi daha çok ticari faaliyetlerde kullanılan bir belge olup, kişilerin imzalarına resmiyet kazandıran çok önemli bir belgedir. Şirket kuruluşlarında bu belgenin çıkarılması zorunlu olup, imza beyannamesinin hazırlanması noterde yapılmaktadır.