İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden alınır?

İş sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem teşkil eden sağlık raporunun temini konusunda akıllarda pek çok soru bulunmaktadır. İş için sağlık raporu nereden alınır? İş değişikliğinin olduğu durumlarda sağlık raporu nasıl alınır ? İşe ilk giriş için sağlık raporu veren hastaneler hangileridir? Aile hekimleri iş için sağlık raporu veriyor mu ? İş için sağlık raporu ücretleri ne kadardır?  gibi soruların cevabını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

İş İçin Sağlık Raporu Nedir?

İşe ilk girildiğinde çalışanlardan fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh örneği, sağlık raporu gibi birtakım belgeler istenmektedir. Bunların en önemlisi ise sağlık raporudur. İşe giriş sağlık raporu kişinin işe uygunluk derecesinin belirlenmesinde çok büyük rol oynar. İşe giriş sağlık raporunun işe göre süresi bulunmaktadır ve periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresi boyunca tekrarlanan bir sağlık raporudur. İşe başlandıktan sonra da verilen periyodik sağlık raporu, ilk işe giriş sağlık raporuyla kıyaslanır.

Periyodik Sağlık Raporu Nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işe yeni başlayanlara ve çalışmaya devam edenlere kanun ve yönetmeliklerin belirlediği periyotlarda verilmesi gereken bir rapordur.

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır ?

Çalışanların işe giriş sağlık raporu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince:

OSGB işyeri hekimleri tarafından verilmektedir. İlgili hekim gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışanın işe uygunluğunu değerlendirir ve İşe Giriş Periyodik Muayene Formu doldurarak , çalışmaya elverişlidir onayı verir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işlerde çalışacak olan işçilerin işe girişlerinde, işe uygun oldukları fiziki muayene ve laboratuvar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu gibi iş sınıflarında işe giriş sağlık raporu alınmadan çalışanların işe başlatılması halinde çalışan başına 1350 lira para cezası uygulanmaktadır.

İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastanelerden Alınabilir Mi?

Çalışanlar için büyük önem taşıyan sağlık raporunun temin edilmesi için özel hastanelerin bu raporu vermeleri Sağlık Bakanlığı’nın 07.05.2004 tarihli 2004/67 sayılı Özel Hastanelerde Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi Hakkında Genelgesinde:

“Özel hastanelerde; usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile özürlü sağlık kurulu raporu, vergi muafiyeti raporu, yurt dışı tedavi raporu, maluliyet raporu, özel tertibatlı araç ithali amacıyla alınan raporlar gibi özellikli raporlar verilemez” hükümleriyle reddedilmiştir.

Bu bakımdan özel hastanelerin sağlık raporu verme yetkileri yoktur.

10’dan Daha Az Sayıda Çalışanı Bulunan ve Az Tehlikeli İşyerleri İçin Sağlık Raporu

Çıkartılan Torba Yasa ile birlikte 10’dan daha az sayıda çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için aile hekimlerinde ya da devlet hastanelerinde de sağlık raporu alınabilmektedir.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu

Çalışma saati en geç 20.00’da başlayıp en erken sabah 06.00’da son bulan ve en fazla 11 saat olan çalışma saati aralığıdır. İşyeri hekimleri işin niteliğine göre gece vardiyasında çalışacaklar için bazı ek laboratuvar testleri isteyerek çıkan sonuçlara göre İşe Giriş / Periyodik Muayene Formuna “Gece Çalışabilir’’ onayını vererek sağlık raporunu verir. Gece çalışabilir sağlık raporu için herhangi bir mevzuat bulunmadığından ötürü, çalışanlara verilen işe giriş raporu ya da periyodik sağlık raporu aynı zamanda gece çalışabilir sağlık raporu niteliği taşır.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu

Yüksek yerlerde çalışmalarında bir engel olmadığının gösterildiği sağlık raporudur. İş sağlığı ve güvenliği sınırları içinde yüksekte çalışma raporuna yer verilse de mevzuatlarda gece çalışabilir sağlık raporu olmadığı gibi yüksekte çalışabilir sağlık raporu da bulunmamaktadır. İşyeri hekimi tarafından yüksek yerlerde çalışacak kişilerden ek olarak laboratuvar tetkikleri istenir. Sonuçlara göre hekim tarafından verilen sağlık raporunda "yüksekte çalışabilir" onayı verilmelidir.

İş İçin Alınan Sağlık Raporu Ücretli Midir? Ücreti Ne Kadardır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre 1 Ocak 2013 yılından itibaren işe girişlerde alınması mecburi kılınan iş için sağlık raporları, yetkili sağlık birimlerinden ücreti karşılığında alınabilmektedir.

Hekim Sağlık Raporu için; Sağlık Bakanlığı fiyatı 50 TL olan sağlık raporunun Üniversite fiyatı ise 75 TL'dir. Sağlık Kurulu Raporu için ; Sağlık Bakanlığı fiyatı 200 TL, Üniversite fiyatı ise 300 TLşeklinde belirlenmiştir. İşyeri hekimlerinden temin edeceğiniz sağlık raporu ise ücretsiz olarak verilmektedir.