4D Kadrosuna Geçen Taşeron Maaşları Ne Kadar?

4D kadrolarına geçen işçilerin maaşları ne kadar? 4D maaş hesaplama nasıl yapılır? 4D sürekli işçilerinin maaşları ne kadar olacak? 4D işçi maaşları ne zaman ödenir? Bu makalemizde 4D kadrolu işçilerinin maaş işlemleri ile ilgili bütün detayları örnekleri ile sizlere anlatmaya çalıştık. 

Not : 4D Sürekli İşçi kadrosunda görev yapan personelin maaş durumları ile alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yapmış : "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri" konulu duyuruyu yayınlamıştır. 

4D İşçilerinde Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? (2018 - 2019 - 2020)

4D Kadrolu İşçilerde maaş zammı yukarıda belirttiğimiz Çalışma Sosyal Güvenlik Kurumunun duyurusunda belirtilmiştir.
Bu kapsamda, yılda 2 defa olmak üzere 31.10 2020 yılına kadar uygulanacak zam oranları belirtilmiştir. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre zam oranları aşağıda ki gibidir:

 • 01 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Ocak 2018 tarihinde aldığı çıplak maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır. Eğer bu dönem için bu işçilerden maaşlarına zam yapılmış olan bir kişi varsa eğer mahsup işlemi yapılır.

 • 01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Temmuz 2018 tarihinde aldığı maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır. 

 • 01 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Ocak 2019 tarihinde aldığı çıplak maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

 • 01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Temmuz 2019 tarihinde aldığı maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

 • 01 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Ocak 2020 tarihinde aldığı çıplak maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

 • 01 Temmuz 2020 – 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Temmuz 2020 tarihinde aldığı maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

4D İşçilerin (Kadroların) Maaşları Ne Kadar?

Kadroya geçen 4D işçilerinin maaşları her çalışan için eşit değildir. 4D sürekli işçilerin maaşları her kurumda farklıdır. Maaş hesaplaması yaparken bir çok kişinin düştüğü hata 4D sürekli işçilerin maaşlarını ve maaşlardaki artışları kamuda ki diğer çalışanlar olan memur ve sözleşmeli çalışanlar ile kıyaslamasıdır. 

 • Malumunuz olduğu üzere 657 DMK 'ya tabi çalışan Memurların pozisyonlarına göre aldıkları maaşlar Türkiye'nin her yerinde eşittir ve kurumdan kuruma farklılık göstermez. Memurların maaşlarını Maliye Bakanlığı belirlemektedir. 
 • 4D işçileri kadroya geçmeden önceki hakları ile kadroya alınmıştır. Taşeronların maaşları bağlı bulundukları sendika ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenmektedir.
 • Bununla birlikte kamuya  taşeron işçi alımı yapılırken ihale şartnamesinde belirtilen ücretler de söz konusudur. 

Her Kamu Kurumunda 4D Maaşları Faklıdır?

Taşeron işçiler 4D kadrolarına geçtikten sonra da şuan aldıkları maaşları almaya devam edecektir. İlk aşamada maaşlarda herhangi bir değişim olmayacaktır. Bunun birlikte kendileri ile aynı pozisyonda olan ve başka kurumlarda görev yapan başka bir 4D li çalışanın maaşı farklı olabilir. 

Örneğin: Maliye Bakanlığında 4D sürekli işçi kadrosuna geçen bir kişinin maaşı ile Sağlık Bakanlığında kadroya geçen bir kişinin maaşı eşit olmayabilir. 

4D Maaşların Belirlenmesinde Dikkate Alınan Hususlar Nelerdir?

Bir işçinin maaşı belirlenirken temel olarak aşağıda sıraladığımız hususlar dikkate alınır. 

 • Yevmiye hesabı
 • İlave tediye ödemesi (ikramiye ödemesi)
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen ödemeler
 • Çocuk yardımı
 • Yakacak yardımı
 • Bayram yardımı
 • Öğrenim yardımı
 • Fazla mesai ödemeleri

Yukarında sıraladığımız hususların dışında kişinin durumuna göre yapılan ödemeler:

 • Hastalık yardımı
 • Evlenme yardımı
 • Ölüm yardımı
 • Doğal afet yardımı

4D İşçilerde Yevmiye Hesabı

Yevmiye bir işçiye ödenen günlük ücrettir. Her işçinin çalıştığı iş sınıfına göre yevmiye ücreti farklıdır. Veri Giriş elemanı ile temizlik işçisinin yevmiyeleri birbirinden farklıdır. Bir taşeron çalışana ayda 30 yevmiye ücret ödemesi yapılır. 

Örneğin :Veri Giriş Elemanı olarak çalışan bir işçinin günlük yevmiyesinin 70 TL/Gün olarak belirlendiğini farz edelim.

Bu durumda bu çalışan işçisinin aylık brüt ücreti:

65 * 30 = 2.100 TL olacaktır.

Brüt ücret vergi gibi kesintiler olmadan hesaplanan ücrettir. Bir işçinin maaş hesaplamasını net ücret üzerinden yapması gereklidir. 

4D Kadrolu İşçilerde İkramiye

4D işçilerinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ikramiye alma hakkı vardır. 4D'lere Ocak ayında 5 gün, Temmuz ayında 5 gün olmak üzere yevmiye tutarında ikramiye ödenir. Ancak bir işçinin çalışma süresi 1 yıldan az ise, oranlama ile ikramiye hesaplanır.

4D Kadrolu İşçilerde Yemek Yardımı

4D kadrosuna geçirilen personelin çalıştıkları kurumlarında yemek hakları vardır. Ancak yemek verilmeyen kurumlar için çalıştıkları her gün için 5 TL ücret ödenir. Ayrıca yemek ücreti karar tarihinden itibaren ödenmelidir. 

4D Personelin İlave Tediye (İkramiye) Ödemesi

Kamu kurumlarında çalışan işçilerin 6772 kanun kapsamında her sene 52 gün ilave tediye ücreti alma hakkı vardır. Bu ücret yevmiye hesabına göre ödenir. Tediye ödemesi aslında ikramiye ödemesidir. Taşeron iişçilere ikramiye ödemesinin ilk taksidi Ocak ayında yapıldığı için şuan ki tabloda kadroya geçiş süreci olduğu için sadece 39 günlük ilave tediyesi ödenecektir. 

4D işçilerinin Aile ve Çocuk Yardımı

Şuan ki uygulamada taşerondan kadroya geçen 4D işçilerinde aile yardımı yoktur. Ancak ilerleyen süreçte sendikal görüşmelerde diğer kamu işçileri gibi Aile Yardımı uygulamasının getirileceğini düşünüyoruz.  Her çalışan taşeron işçinin sahip olduğu çocuk başına ayda 25 TL ödeme yapılır. Ancak burada ki sınır 25 TL 'dir. Çok yüksek ihtimal 4D kadrolarına geçişte de bu uygulamaya devam edilecektir. 

Yakacak Yardımı

İşçilerin her ay 30 TL olmak üzere yakacak yardımı alma hakları vardır. Bu ücret kaleminin 4D lerde olup olmayacağı konusunda şimdiden bir şey demem zor. 

Bayram Yardımı

Bayram yardımları sadece dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramları için yapılmaktadır. Bu sene için belirlenen bayram yardımı ücreti 75 TL. 4D kadrolarında da bayram yardımı ücreti devam edecektir. Ancak ücret miktarında artış olur mu olmaz mı bir fikrim bulunmamaktadır. 

Öğrenim Yardımı

Taşeron işçilerin öğrenim gören çocukları için diğer bir ödenekte öğrenim yardımıydı. Okulların başladığı dönemde Eylül ayında çocuğun eğitim durumuna göre çalışana 100-140 TL arasında tek sefere mahsus bir ödeme yapılmaktadır. 

Yukarıdaki ücretler dışında sosyal yardımlar adı altında yapılan ödemeler

Hastalık Yardımı

İşçilerin ödemesinin yevmiye hesabı yapılarak ödendiğini belirtmiştik. Rapor kullandığı için işe gelemeyen bir çalışanın ödemesi kesilir. Bu kapsamda SGK'nın kişilere tanıdığı en güzel hak işgöremezlik ödemesidir. 

Yeni süreçte bu durumun nasıl olacağı hususunda henüz bir fikrim olmamakla beraber, uygulamanın çalışanlar lehine daha da iyi olacağını düşünmekteyim. 

Evlenme Yardımı

Taşeron işçilerin şuana kadar sahip olduğu bir diğer hak evlilikleri durumunda 140 TL evlilik yardımı almalarıydı. Bu ödemenin yeni süreçte 4D kadrolarına geçenler için artacağını düşünmekteyim. 

Ölüm Yardımı

Birinci derece yakını vefat eden bir işçiye (ana, baba, eş yada çocuğunun ölümü) 300 TL ölüm yardımı yapılırdı. Yeni dönemde bu ödemenin de artacağını düşünmekteyim. 

Doğal Afet Yardımı

Kamuda taşeron işçi olarak çalışıp çalıştığı bölgede doğal bir afete maruz kalan bir kişinin 1.000 TL afet yardımı alma hakkı vardı. Bu ödemenin de 4D lerde daha da artacağını düşünüyorum. 

Fazla Mesai ve Tatil Günü Çalışmaları

Resmi Tatil Günü Mesaisi

Aslında en çok merak edilen konuların başında 4D lerde mesai ücretinin olup olmayacağı konusudur. Malumunuz olduğu üzere Devlet Memurlarında fazla mesai ücreti artık yoktur. 4D lerde fazla mesai için nasıl bir maaş politikası takip edilecek merak ediyorum. 

Taşeron işçilerin ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışması halinde İş Kanununa göre ilave 1 günlük (toplamda 2 yevmiye) ücret alma hakkı vardır. 

Haftalık 45 Saati Aşan Mesailer

İşçinin haftalık 45 saati aşan fazla çalışmaları, saat başına %50 fazlası olarak ödenir. Toplu iş sözleşmesiyle bu oran %60’a çıkarılmaktadır.

Görüleceği üzere 4/D kadrosuna geçen işçilerin ücretlerinde, yapılacak toplu iş sözleşmeleri ve ilave tediye ödemeleri ile birlikte önemli bir artış olacağı beklenmektedir.Ayrıca bu güne kadar Taşeron işçilere promosyon ödemeyen Kamu kurumları bundan böyle yeni 4/D li olan bu Çalışanlara promosyon ücreti de ödenecektir.

Ayrıca çalıştıkları kurumlarda yemek ücretli ise günlük 5 tl yemek ücreti ve günlük iki bilet yol ücreti ödenecektir.Fakat 696 sayılı kararnamede toplu iş sözleşmeleri aynen devam edecek denmesine rağmen toplu iş sözleşmesi biten kurumlarda çalışan personellere herhangi bir ödeme yapılmadı bu durumda sözleşmesi biten personellere eksik ödeme yapılmakta geriye dönük herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağı meçhuldür. 

Merak edilen diğer önemli bir husus ise kanun hükmünde kararname, toplu iş sözleşmesi devam edecek olan yeni 4/D li işçiler için uygulanacaksa sözleşmesi biten çalışanlar hangi toplu iş sözleşmesine Tabi olacaklar? Yoksa mevcut yetkili Sendikalarla çerçeve protokolmü imzalanacak.  

Taşeronların Maaşları Neye Göre Belirleniyor?

Taşeron işçilerin maaşlarının nasıl belirlendiğini teknik anlamda aşağıda ki gibi anlatabiliriz. 

 • Taşeron işçilerinde maaşlar belirlenirken A grubu, B grubu, C grubu gibi ayrımlar söz konusudur. Bu grup ayrımlarının temel mantığı işçinin Ünvanı, Pozisyonu, Eğitim Durumu gibi hususlara göre belirlenmektedir. Örneğin aynı pozisyonda görev yapan bir çalışanın eğitim durumuna göre maaşı farklı olabilir. Lisans mezunu ile Ön Lisans mezunu arasında maaş farkı olabilir. 

Ancak elimizde olan mevzuatları değerlendirdiğimizde 4D kadrolarında geçtiğimizde bu ayrım artık ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda 2020 yılı 4D işçileri için bir milat olacaktır. 2020 senesinde yapılacak olan toplu iş sözleşmesi ile 4D ler diğer işçiler gibi bütün haklardan yararlanacaktır. 

Maaş olarak diğer işçi kadrolarından farklı olacağını düşünmekteyim. Zira 4D gibi bir ayrıma özellikle gidilmiştir. Malumunuz olduğu üzere kamuda 4C geçici işçi kadroları da vardır. Şuan 4C ler de 4B kadrolarına alınacaktır. Ve 4C nin maaşları 4B'den, 4B'nin maaşları 4A dan farklı olduğu gibi sizlerin geçeceği kadrolar olan 4D lerin de maaşları diğerlerinden farklı olacaktır. 

Burada benim en büyük temennim daha önceden şişirilmiş maaşlar ile taşeron işçi olarak çalışıp şimdi de kadroya geçecek olan bir çok kişinin maaşlarına neşter vurulmasıdır. Aynı zamanda 4D lerin maaşlarının en azından memur maaşlarında yaklaştırılmasıdır.