4D Kadrosuna Geçen Taşeron Maaşları, Özlük Hakları ve Sosyal Hakları Nelerdir?

taşeron maaşları

Yazar : Uzman Ahmet Furkan (İK Uzmanı)

4D kadrolarına geçen işçilerin maaşları ne kadar? 4D sürekli işçilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 4D maaş hesaplama nasıl yapılır? 2018 yılında ve 2019 yılında 4D sürekli işçilerinin maaşları ne kadar olacak? 4D işçi maaşları ne zaman ödenir? Bu makalemizde 4D kadrolu işçilerinin maaş işlemleri ile ilgili bütün detayları örnekleri ile sizlere anlatmaya çalıştık. 

Not : 4D Sürekli İşçi kadrosunda görev yapan personelin maaş durumları ile alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yapmış : "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri" konulu duyuruyu yayınlamıştır. 

4D Kadrosu Nedir? Tıklayınız..

4D İşçilerinde Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? (2018 - 2018 - 2020)

4D Kadrolu İşçilerde maaş zammı yukarıda belirttiğimiz Çalışma Sosyal Güvenlik Kurumunun duyurusunda belirtilmiştir.
Bu kapsamda, yılda 2 defa olmak üzere 31.10 2020 yılına kadar uygulanacak zam oranları belirtilmiştir. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre zam oranları aşağıda ki gibidir:

 • 01 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Ocak 2018 tarihinde aldığı çıplak maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır. Eğer bu dönem için bu işçilerden maaşlarına zam yapılmış olan bir kişi varsa eğer mahsup işlemi yapılır.

 • 01 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Temmuz 2018 tarihinde aldığı maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır. 

 • 01 Ocak 2019 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Ocak 2019 tarihinde aldığı çıplak maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

 • 01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Temmuz 2019 tarihinde aldığı maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

 • 01 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Ocak 2020 tarihinde aldığı çıplak maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

 • 01 Temmuz 2020 – 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki maaş zammı ne kadar

4D kadrosuna geçirilen bir işçinin 1 Temmuz 2020 tarihinde aldığı maaşına bu tarihten itibaren yüzde 4 (% 4) zam yapılmıştır.

4D İşçilerin (Kadroların) Maaşları Ne Kadar?

Kadroya geçen 4D işçilerinin maaşları her çalışan için eşit değildir. 4D sürekli işçilerin maaşları her kurumda farklıdır. Maaş hesaplaması yaparken bir çok kişinin düştüğü hata 4D sürekli işçilerin maaşlarını ve maaşlardaki artışları kamuda ki diğer çalışanlar olan memur ve sözleşmeli çalışanlar ile kıyaslamasıdır. 

 • Malumunuz olduğu üzere 657 DMK 'ya tabi çalışan Memurların pozisyonlarına göre aldıkları maaşlar Türkiye'nin her yerinde eşittir ve kurumdan kuruma farklılık göstermez. Memurların maaşlarını Maliye Bakanlığı belirlemektedir. 
 • 4D işçileri kadroya geçmeden önceki hakları ile kadroya alınmıştır. Taşeronların maaşları bağlı bulundukları sendika ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenmektedir.
 • Bununla birlikte kamuya  taşeron işçi alımı yapılırken ihale şartnamesinde belirtilen ücretler de söz konusudur. 

Her Kamu Kurumunda 4D Maaşları Faklıdır?

Taşeron işçiler 4D kadrolarına geçtikten sonra da şuan aldıkları maaşları almaya devam edecektir. İlk aşamada maaşlarda herhangi bir değişim olmayacaktır. Bunun birlikte kendileri ile aynı pozisyonda olan ve başka kurumlarda görev yapan başka bir 4D li çalışanın maaşı farklı olabilir. 

Örneğin: Maliye Bakanlığında 4D sürekli işçi kadrosuna geçen bir kişinin maaşı ile Sağlık Bakanlığında kadroya geçen bir kişinin maaşı eşit olmayabilir. 

4D Maaşların Belirlenmesinde Dikkate Alınan Hususlar Nelerdir?

Bir işçinin maaşı belirlenirken temel olarak aşağıda sıraladığımız hususlar dikkate alınır. 

 • Yevmiye hesabı
 • İlave tediye ödemesi (ikramiye ödemesi)
 • Toplu iş sözleşmesinden gelen ödemeler
 • Çocuk yardımı
 • Yakacak yardımı
 • Bayram yardımı
 • Öğrenim yardımı
 • Fazla mesai ödemeleri

Yukarında sıraladığımız hususların dışında kişinin durumuna göre yapılan ödemeler:

 • Hastalık yardımı
 • Evlenme yardımı
 • Ölüm yardımı
 • Doğal afet yardımı

 

4D İşçilerde Yevmiye Hesabı

Yevmiye bir işçiye ödenen günlük ücrettir. Her işçinin çalıştığı iş sınıfına göre yevmiye ücreti farklıdır. Veri Giriş elemanı ile temizlik işçisinin yevmiyeleri birbirinden farklıdır. Bir taşeron çalışana ayda 30 yevmiye ücret ödemesi yapılır. 

Örneğin Veri Giriş Elemanı olarak çalışan bir işçinin günlük yevmiyesinin 70 TL/Gün olarak belirlendiğini farz edelim.

Bu durumda bu çalışan işçisinin aylık brüt ücreti:

65 * 30 = 2.100 TL olacaktır.

Brüt ücret vergi gibi kesintiler olmadan hesaplanan ücrettir. Bir işçinin maaş hesaplamasını net ücret üzerinden yapması gereklidir. 

4D Kadrolu İşçilerde İkramiye

4D işçilerinin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ikramiye alma hakkı vardır. 4D'lere Ocak ayında 5 gün, Temmuz ayında 5 gün olmak üzere yevmiye tutarında ikramiye ödenir. Ancak bir işçinin çalışma süresi 1 yıldan az ise, oranlama ile ikramiye hesaplanır.

4D Kadrolu İşçilerde Yemek Yardımı

4D kadrosuna geçirilen personelin çalıştıkları kurumlarında yemek hakları vardır. Ancak yemek verilmeyen kurumlar için çalıştıkları her gün için 5 TL ücret ödenir. Ayrıca yemek ücreti karar tarihinden itibaren ödenmelidir. 

 

4D Personelin İlave Tediye (İkramiye) Ödemesi

Kamu kurumlarında çalışan işçilerin 6772 kanun kapsamında her sene 52 gün ilave tediye ücreti alma hakkı vardır. Bu ücret yevmiye hesabına göre ödenir. Tediye ödemesi aslında ikramiye ödemesidir. Taşeron iişçilere ikramiye ödemesinin ilk taksidi Ocak ayında yapıldığı için şuan ki tabloda kadroya geçiş süreci olduğu için sadece 39 günlük ilave tediyesi ödenecektir. 

 

4D işçilerinin Aile ve Çocuk Yardımı

Şuan ki uygulamada taşerondan kadroya geçen 4D işçilerinde aile yardımı yoktur. Ancak ilerleyen süreçte sendikal görüşmelerde diğer kamu işçileri gibi Aile Yardımı uygulamasının getirileceğini düşünüyoruz.  Her çalışan taşeron işçinin sahip olduğu çocuk başına ayda 25 TL ödeme yapılır. Ancak burada ki sınır 25 TL 'dir. Çok yüksek ihtimal 4D kadrolarına geçişte de bu uygulamaya devam edilecektir. 

 

Yakacak Yardımı

İşçilerin her ay 30 TL olmak üzere yakacak yardımı alma hakları vardır. Bu ücret kaleminin 4D lerde olup olmayacağı konusunda şimdiden bir şey demem zor. 

 

Bayram Yardımı

Bayram yardımları sadece dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramları için yapılmaktadır. Bu sene için belirlenen bayram yardımı ücreti 75 TL. 4D kadrolarında da bayram yardımı ücreti devam edecektir. Ancak ücret miktarında artış olur mu olmaz mı bir fikrim bulunmamaktadır. 

 

Öğrenim Yardımı

Taşeron işçilerin öğrenim gören çocukları için diğer bir ödenekte öğrenim yardımıydı. Okulların başladığı dönemde Eylül ayında çocuğun eğitim durumuna göre çalışana 100-140 TL arasında tek sefere mahsus bir ödeme yapılmaktadır. 

 

Yukarıdaki ücretler dışında sosyal yardımlar adı altında yapılan ödemeler

Hastalık Yardımı

İşçilerin ödemesinin yevmiye hesabı yapılarak ödendiğini belirtmiştik. Rapor kullandığı için işe gelemeyen bir çalışanın ödemesi kesilir. Bu kapsamda SGK'nın kişilere tanıdığı en güzel hak işgöremezlik ödemesidir. 

Yeni süreçte bu durumun nasıl olacağı hususunda henüz bir fikrim olmamakla beraber, uygulamanın çalışanlar lehine daha da iyi olacağını düşünmekteyim. 

  

Evlenme Yardımı

Taşeron işçilerin şuana kadar sahip olduğu bir diğer hak evlilikleri durumunda 140 TL evlilik yardımı almalarıydı. Bu ödemenin yeni süreçte 4D kadrolarına geçenler için artacağını düşünmekteyim. 

 

Ölüm Yardımı

Birinci derece yakını vefat eden bir işçiye (ana, baba, eş yada çocuğunun ölümü) 300 TL ölüm yardımı yapılırdı. Yeni dönemde bu ödemenin de artacağını düşünmekteyim. 

 

Doğal Afet Yardımı

Kamuda taşeron işçi olarak çalışıp çalıştığı bölgede doğal bir afete maruz kalan bir kişinin 1.000 TL afet yardımı alma hakkı vardı. Bu ödemenin de 4D lerde daha da artacağını düşünüyorum. 

 

Fazla Mesai ve Tatil Günü Çalışmaları

Resmi Tatil Günü Mesaisi

Aslında en çok merak edilen konuların başında 4D lerde mesai ücretinin olup olmayacağı konusudur. Malumunuz olduğu üzere Devlet Memurlarında fazla mesai ücreti artık yoktur. 4D lerde fazla mesai için nasıl bir maaş politikası takip edilecek merak ediyorum. 

Taşeron işçilerin ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışması halinde İş Kanununa göre ilave 1 günlük (toplamda 2 yevmiye) ücret alma hakkı vardır. 

 

Haftalık 45 Saati Aşan Mesailer

İşçinin haftalık 45 saati aşan fazla çalışmaları, saat başına %50 fazlası olarak ödenir. Toplu iş sözleşmesiyle bu oran %60’a çıkarılmaktadır.

 

Görüleceği üzere 4/D kadrosuna geçen işçilerin ücretlerinde, yapılacak toplu iş sözleşmeleri ve ilave tediye ödemeleri ile birlikte önemli bir artış olacağı beklenmektedir.Ayrıca bu güne kadar Taşeron işçilere promosyon ödemeyen Kamu kurumları bundan böyle yeni 4/D li olan bu Çalışanlara promosyon ücreti de ödenecektir.

Ayrıca çalıştıkları kurumlarda yemek ücretli ise günlük 5 tl yemek ücreti ve günlük iki bilet yol ücreti ödenecektir.Fakat 696 sayılı kararnamede toplu iş sözleşmeleri aynen devam edecek denmesine rağmen toplu iş sözleşmesi biten kurumlarda çalışan personellere herhangi bir ödeme yapılmadı bu durumda sözleşmesi biten personellere eksik ödeme yapılmakta geriye dönük herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağı meçhuldür. 

Merak edilen diğer önemli bir husus ise kanun hükmünde kararname, toplu iş sözleşmesi devam edecek olan yeni 4/D li işçiler için uygulanacaksa sözleşmesi biten çalışanlar hangi toplu iş sözleşmesine Tabi olacaklar? Yoksa mevcut yetkili Sendikalarla çerçeve protokolmü imzalanacak.  

Taşeronların Maaşları Neye Göre Belirleniyor?

Taşeron işçilerin maaşlarının nasıl belirlendiğini teknik anlamda aşağıda ki gibi anlatabiliriz. 

 • Taşeron işçilerinde maaşlar belirlenirken A grubu, B grubu, C grubu gibi ayrımlar söz konusudur. Bu grup ayrımlarının temel mantığı işçinin Ünvanı, Pozisyonu, Eğitim Durumu gibi hususlara göre belirlenmektedir. Örneğin aynı pozisyonda görev yapan bir çalışanın eğitim durumuna göre maaşı farklı olabilir. Lisans mezunu ile Ön Lisans mezunu arasında maaş farkı olabilir. 

Ancak elimizde olan mevzuatları değerlendirdiğimizde 4D kadrolarında geçtiğimizde bu ayrım artık ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda 2020 yılı 4D işçileri için bir milat olacaktır. 2020 senesinde yapılacak olan toplu iş sözleşmesi ile 4D ler diğer işçiler gibi bütün haklardan yararlanacaktır. 

Maaş olarak diğer işçi kadrolarından farklı olacağını düşünmekteyim. Zira 4D gibi bir ayrıma özellikle gidilmiştir. Malumunuz olduğu üzere kamuda 4C geçici işçi kadroları da vardır. Şuan 4C ler de 4B kadrolarına alınacaktır. Ve 4C nin maaşları 4B'den, 4B'nin maaşları 4A dan farklı olduğu gibi sizlerin geçeceği kadrolar olan 4D lerin de maaşları diğerlerinden farklı olacaktır. 

Burada benim en büyük temennim daha önceden şişirilmiş maaşlar ile taşeron işçi olarak çalışıp şimdi de kadroya geçecek olan bir çok kişinin maaşlarına neşter vurulmasıdır. Aynı zamanda 4D lerin maaşlarının en azından memur maaşlarında yaklaştırılmasıdır. 

Tüm emekçiler için mevcut durum hayırlı olsun. Bu yazıyı sosyal ortamlarda paylaşmanızı rica ederiz. 

 

3.8173913043478 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oylar 3.82 (115 Oylar)

Yorumlar  

Arkadaşlar sabredin maaşımız az ama en azından işimiz garanti zamanla maaşımızda ıyi olur inşallah fazla çalışma mesailerinide devlet verirse iyi olur
Cevap
Caner kullanici adli yorumumda bulunan cep numarami Lütfen siteden silin
Cevap
15 01 2019.yaş 50 iş belli gideceğim yer sgk zornan emekli olmaz olsun böyle kadro yok busula akpye bukelemun kılıklı yalamalara.
Cevap
eski kadrolularla 4d işçilerinin haklarının tamamı eşit olmasını istiyoruz
Cevap
ASGARİ ÜCRETLİ MEMUR ÇOK KOMİK MALESEF
Cevap
Vallahi billahi artık beni işçi değil devlet memuru yapacağınız biliyim ben bu hükümete inanmam artık benim ailemden ve çevremden bunlara oy yok. Artık gitsinler....
Cevap
herkese zam var 4 deli işçiye yok niye onlar insan değil mi yazık yazık
Cevap
KPSS SINAVINA GIRMEDEN KADROYA GECMISSINIZ BIRDE LAF YAPIYORSUNUZ YOK MAAŞ AZ MAASINIZ AZSA ISTIFA EDIN KIMSE SIZI ZORLA VALISTORMIYOR .
Cevap
Bız uyumuzu para ve mafiat içın deyıl dinımızı kıtabımızı ülkemızı çoluk ve çocuklarmız kurmak içın kulanırız buna sahip çıkan ak süt içen sayın  başkan  r t e dır
Cevap
Sınav yapıldı aslan parçası
Cevap
KPSS ayeti kerime mi yıldırım arkadaş
Cevap
Kamu hastanesinde guvenlik görevlisiyim aldığınız maaslardan, memnun değiliz en azından doktor maaşının yarısını almalıydık . Sevgi ve saygılarımla ermenekli harun ak
Cevap
Yok yaa. doktordan fazla vermeliler.. hatta üstüne birde bol ikramiye... bol yatış.... ne bu yaa. almışlar sizi hopdirikten kadroya... yok şimdi niye böyle az maaş.. ya sabur...
Cevap
YASIN GEL ÇALIS ASGARI UCRETLE 2 GUN YAPABILIRMISIN BAKALIM
Cevap
benim anlayabildiğim kadarıyla taşeron şirketlerin bizim sırtımızdan aldıkları kazanç ne kadarsa o farkı biz kadroya geçtikten sonra bizim maaşlara yansıtılacaklarını sanıyordum..aslen gündeme gelmesi gereken konu olduğunu düşünüyorum syglrmla....
Cevap
Çok beklersin sözlerin çoğu söylenir ama bir türlü gerçekleşmez
Cevap
Ey beyefendiler hanımefendiler beğenmiyorsanız gitsin Ne diyorsunuz ya bu ülkeye bu devlet bu vatan hepimizin herkes taşın altına elini koysun milletvekili 25 milyar almasın bir bahane o zaman 40 milyar maaş alması 30 milyar almasın bir genel müdür 10 12 milyar para almasın fedakarlık herkes yapmak zorunda Biz de taşerona geçen insanlık biz de insanız hizmet ediyor Sonuçta ekonomik durumlara göre bize de verirsin istiyor Yanlış bir şey yapmıyoruz Kusura bakmayın konuşmasını bilin bilin hep alttaki insanlardan beklemeyin fedakarlığı fedakarlık istekleri yapsam alttan var da örnek alsın
Cevap
Merhaba harun bey ben caner 15 ocakta iskur uzerinden yaptigim basvuruda istanbul il saglik bakanligina bagli guvenlik gorevlik olarak secildim 4857 sayılı İş Kanunu olarak maaslar nedir bilgi verebilirmisin ikramiye falan varmi 05........ ariyabilirsen cok sevinirim (TALEBİ ÜZERİNE TELEFONU SİLİNDİ)
Cevap
SAYIN SITE YONETICISI
CANER ADLI KULLANICI YORUMUMDA BULUNAN TELEFON NUMARAMI LUTFEN SILERMISINIZ ?
Cevap
Yazık ya neyin kadrosu yüzde 4 ayrıca yol yemek yok bu neyin zammı sözde kadro ne işe yarıyorsa
Cevap
Kadro kadro dediler asgari ucrete talim ettiler asgari ucrete zam geldi sizin asgari ucretle alakaniz yok dedilr yuzde 4 zam verdiler asgarinin altinda kaldik bu nasl kadro 1900 liraya calisan kadrolu isci ayni isi yapan 3500 4000 maas aliyor nerde hak nerde hukuk
Cevap
Kpss yle Kamu işçisi olarak işe girdik sosyal haklar dahil aldığımız yövme şaka gibi 70 tl vergiler düş 56 tl kalıyor 26 güne vur. 1456 sosyal hakları vur 1800 1900 yani asgari ücret bizden iyi bakım onarım teknisyeni 1900 2000 tl alıyor memur teknisyen 4000 5000 tl alıyor umarım düzeltilir.
Cevap
Tasoren de kalsaydım şu anda 3100 3200 lira alacaktım . Ancak mevcut durumda 2300 ü zor görüyoruz . Teşekkürler akp. Oy yok bundan sonra hep chp .
Cevap
KHK yani 4d çalışana bu zam yansicakmi sizce borç çok geçim zor iyi bir maaş şart kardeşlerim
Cevap
Devlet üniversitesinde işçi kadrosunda temizlik yapan öğretmenim.  Torpilli lise mezunu oturuyorken öğretmen olan ben bahçeyi tuvaletleri her yeri temizliyorum. Atanamadım bu suç benim değil atamayanlarda şimdi soruyorum size ben öğretmen mezunuyum bu statüde çalışmam etikmidir 
Cevap
Milli piyango idaresinde 4d li kadrolu güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım çalıştığım kurum satılıyor bizim durumumuz ne olur 
Cevap
bilerderlerekmehinizeaslankesilindünyayidüşündünüz gibialahsevgisihlekalplerinizinsevgihlebeslehin salıh
Cevap
Kadromu güldürmeyin 9 aydır aldığım hiç bir aylık diğerini tutmuyor çalışma bakanlığını arıyorum kurumun bilir diyorlar peki kurumun başındakiler in taşeron dan ne farkı var.var tabi ya farkı olmaz olurmu taşeronu şikayet edecek bir merci vardı kurumlar biz devletiz deyip iligimize kadar sömürüyorlar.kodromu neyin kadrosu 2000tl nin altın da alıyorum ya taşeron 2350tl alacak padonda ben anlamadım kim kadrolu kim taşeron
Cevap
Asgari ücrete bu gün itibariyle yapılan zam 696 khk ile Kadroya alınan işçiler bu zam dan yararlanacaklar bu zamdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımza teşekkür ederiz.
Cevap
Kaynak gösterebilirmisin?
Cevap
Fazla emin olmayın daha net bir şey yok
Cevap
yalaka
Cevap
boş yapmayın bu hakki taşerona devlet verdi sesinizi kesin boş yapmayın
Cevap
ALLAH RAZI OLSUN CUMHURBAŞKANIMIZDAN. DERS ÇALIŞMADIK SINAVA GİRMEDİK . BEDAVADAN ALDI BİZİ DEVLET KADROSUNA GEÇİRDİ. KİM NE DERSE DESİN PARASI AZDA OLSA HER AYIN BELLİ BİR GÜNÜ GELECEĞİNE EMİN OLDUĞUMUZ AZDA OLSA BİR KAZANCIMIZ VAR ÇOK ŞÜKÜR. BUDA OLMAYABİLİRDİ. İNSANLAR NAKÖRLÜK EDİYORLAR. BENCE MEMNUN OLMAYANLARIN ÇIKIŞLARI VERİLSİN. ONLARIN YERİNE İHTİYACI OLAN İNSANLAR ALINSIN. ŞÜKRETMEYİ BİLEN İNSANLAR. HERŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM KENDİ ADIMA. SAYIN CUMHURBASKANIMIZI ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN. YOKSA TÜRKİYENİN VAY HALİNE...
Cevap
Tuzun kuru belli ... o kadar magdur edildik kredilerle bogusuyoruz seni sonradan torpille almislar o da belli .. kurumda eski calisan olarak bizim ihaleleri dusuk yapıp ayni kurumda sonradan giren calisanin maasini yuksek gosterip kadroya gecirenlerden cenabi hak hesap soracaktir ... 2 ay da bir maas aliyoduk yol yemek ucreti yoktu sikinti cok cektik memurun isinide biz yaptik şuan aldigim para 1750tl senin tuzun kuru ben bu parayla nasil geçineyim
Cevap
Bizlere verilen. Kadroyu gören gözleriniz. Beleş hayat yaşıyan suriyelşleri görmüyormu bizler tuvalet temizleyerek temşzlik yaparak alın terimizle çalışarak kazanıyoruz. Beleş kazanmıyoruz çıkıpta diye bilşyormusunuz suriyeli besliyok diye dşyemezsiniz anca 4 dli kadroyu Beleş aldınız. Dersiniz
Cevap
Evet kadroya geçtik hayırlı olsun kadro dedimse yalandan kadro canım boşuna sevinmeyin hiç asgari üçretin altında üçret alan kadrolu gördünüzmü evet biz işte 2019 alacaz neyse ben kendimi fazla yormim nede olsa 34 yıldır t.c vatandaşıyım bir bisikletim bile olmadı ama 4 yıldır suriyelinin tıranspotıra bilndiğine şahit oldum gitsinler suriyeliden oy alsınlar.
Cevap
Bizim gibiler ne yapsın kadroya gecmezolaydim emekliligimiz geldi diye zorla üç kuruşa emekli ediliyoruz sesimizi kimse duymuyoooo
Cevap
Bende 2.5 sene çalıştım .Ama eski kadrolu biri benim işten çıkmam için herşeyi yaptı.bende çıktım.bir daha torpille tuvalete bile gitmem
Cevap
Asgari ücret li kamu çalışanı olduk hayırlı olsun
Cevap
sınav agirdindemi kamu çalışanı oldun
Cevap
YAPTILARI SINAVLARDA KİMLERİ ALDIKLARINI GÖRDÜK
Cevap
Evet sınava girmiş.devlet babanızın mali sanki adamların çakılı kadrosunu sindiremiyorsunuz içinize.Evet taşeron işçiler artık devletin çakılı kadrosunda has elemanı.zoruna gidenin
Cevap
696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 31.10.2020'YE KADAR UYGULANAN YÜKSEK HAKEM KURULU KARARLARI HAKSIZLIKTIR !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI VE ÜCRETLERİ İSTİYORUZ !!! 4/D Lİ İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 DAKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAHİL OLMAK İSTİYORUZ.. ASGARİ ÜCRETLİ KAMU İŞÇİSİ OLMAZ, OLAMAZ !!!
Cevap
Bizde sizin KPSS ye girmenizi istiyoruz dostum...
Cevap
BİRAZ KAPAK CEVAP OLMUŞ... YANİ GÜZEL BİR CEVAPTA OLMUŞ SANIRIM ))))
Cevap
 Kpss ye girdim baraj ı geçtim biyere yerleşemedim 14 sene sabrettim  kadroya  geçtim sınavada girdim ama gözün varsa gel çalış zaten çakma kadro asgari ücretle devam 
Cevap
KPSSYE ÇALIŞMAK GİRMEK ATANMAK DERDİNİZ YOK HİÇ OLMADI. ŞANS ESERİ BELKİDE MİLYONDA BİR GELEN BİR ŞANS SİZİNKİ. ŞÜKÜR EDECEĞİNİZE BİRDE SÖYLENİYORSUNUZ. MEMNUN OLMAYAN İSTİFASINI VERSİN ÇIKSIN. BU ÜCRETEDE ÇALIŞACAK İNSAN ÇOK. KİMSE KİMSEYİ ZORLA ÇALIŞTIRMIYOR. NE KADAR NANKÖR BİR MİLLET OLDUK BÖYLE.ÇIKIN O HALDE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞIN ASGARİ ÜCRETİN FAZLASINI KAZANIN. TORPİLLE TUVALETE GİTMEYEN ARKADAŞ ÖZELLİKLE SEN HEMEN İSTİFANI VER. İHTİYACI OLANA EKMEK KAPISI AÇILIR EN AZINDAN. YAZIK SİZE HİÇ BİR ŞEY YAPILMAYACAK ASLINDA. CUMHURBAŞKANI BEN OLSAM ASLA BÖYLE BİSEY YAPMAM SİZE . SONUCA BAKSANABİR ALLAH RAZI OLSUN DİYECEĞİNİZ YERDE HEP NANKÖRLÜK HEP NANKÖRLÜK. YAZIK...
Cevap
Aynen ya şükredin biraz .çok doğru konusmussun
Cevap
Aynen devlet büyük bir fedakarlık yaptı.buna şükür etmeyen özel sektörde iş arasın.zaten özel sektörün sıkıntısını gören nankörlük etmez
Cevap
Kpss ye girdinde ne oldu 17 yıl taşer onda çalıştım kadro söylentisi olmadan önce size gelin asgari ücretle çalışın dendiğinde biz o paraya tuvalet temizlemeyiz diyordunuz 17 yıl sizin ananıza babanıza kardeşinize amcanıza vs vs hizmet verdik kadro söylentisi çıktığında bir yerlerinizi yırtmaya başladınız yok kpss yok sınav sizin tuzunuz kuru belli o asgari ücretle geçinin de göreyim sizi ben sizin yazdıklarınıza ancak hadii leen derim
Cevap
76puanım var (kpss93 )
özel güvenlik ve koruma bölümü mezunuyum
üniversitede güvenlik olarak çalışıyorum 4d ye geçtim
benden çok hak ettiğini düşünüyosan gel yerime geç
Cevap
bende KPSS 94 girdim. 73  aldım . hic bir yere yerleşemedim. o zaman mecburen geçimi mi sağlamak içi taşeron şirkette temizlik işine girdim.şükür dedim,sabır dedim, allah büyüktür dedim,17 senemi verdim. Şunu anlamadım. Siz taşeron temizlik de çalışanları  cahil mi zannediyorsunuz. yoksa  boş da olsa verilen kadroyumu hazmedemiyorsun ?
Cevap
siz kpss'li tuvalet temizleyen gördünmü o zaman taşeron olmazsa ne halt edecektiniz acaba.....
Cevap
Taşörenin kadroya geçmesi senin baya zoruna gitmiş dikkat ette başka biyerinede gitmesin.
Cevap
Helal sana agresif kardeşim zoruna gidenin .......yarası olan gocunur.Ben 4 yıllık üniversite mezunu 3 yıl ücretli çalışan görsel sanatlar öğretmeniyim 2010 mezunuyum kahpe ss' girdim alım 200 malesef 70 puan alamadım alırlar sınıfçı ing mat fen bil türkçe vs 5000 10.000 bize gelince 150,200 şimdi soruyorum size bu hakmıdır şuan taşeronu devlet olan sözde 4d li köle olarak hertürlü kadrolu nasıl atandığı belli olmayan memurların her türlü rezilliğini yapıyoruz idarecisi bile açıktan okuyup torpille müdür olmuş bizi zorla haftasonu hafta sonu mesaisiz haftalık 45 saatten fazla çalıştırıyor ey devlet neredesin sen.sınava gelince hakkımda mülakatı kazandım sözde 4d li oldum zoruna gidenin .....
Cevap
Kadroya gecmezolaydim 90 girisliyim 15 yılı doldurdum diye zorla emekli ediliyorum üç kurruş maaş bağlayacaklar şartlar malum kara kara düşünüyorum
Cevap
evet arkadaşım emniyette teknisyen yardımcısı ol gör bak bakalım ne işler yapıyoruz :D yatılı okulda çalışıyorum. sadece berber ve terzi olmadım. aklına gelebilecek ne kadar iş var ise hepsini yaptım arkadaşım. halı saha işletmeden tut tuvalet temizlemeye kadar. boyacı-elektrikçi-marangoz-bahçivan-uşak; sonra hepsi uşağa :D
Cevap
Sen KPSS girdin atandın da 4D liler  mi engelledi seni boş boş yorum yazıyosun
Cevap
sende kpss girip 40 puan alıpta nette hak arayanlardan misin 88 puan aldım 4 yıllık olarak yine atanamadim taşer onda girdim
Cevap
Dostum biz kurumların tecrübeli elemanları olarak kpss den gelenlere iş öğretiyoruz.
Cevap
Ben 4 sene üniversite okurken bu devlet lise mezunlarını sağlıkçı diye hemşire, sağlık memuru yaptılar 50 ve 0 taban puanla öğretmen yaptılar din kültürümü desem,okul öncesini desem müzikli desem teknoloji tasarım desem bu adaletmi hakmıdır benden ve benim gibi sözde 4d li işçi mağdurlardan ne istiyorsunuz bakın ben öğretmenim devletin atama yapmadığı öğretmenlerden biriyim.Bakın ben bundan sonra söz ile; 4d li sınavı kazanıp kadro alan işçileri taciz eden her vatandaşa hakkımı helal etmiyorum hakkımızı yiyenlere cennet kapısı açılmasın artık dokunmayın gariban işçilere lütfen
Cevap
yapılan tüm hizmetler icin teşekür ederim
Cevap
hepsi yalan kim alıyor acaba saydıklarınızı
Cevap

Yorum ekle