KPSS ÖABT Alanı Nedir? Bu Alanda Kimler Sınava Girer?

Öğretmen olmak için sadece fakülte mezunu olmak ne yazık ki yetmiyor. Kadrolu öğretmen olmak isteyen tüm öğretmen adayları öncelikle Kpss sınavlarına girmek zorundadır. Bu konumuzda sıkça aranılan Kpss ÖABT konusunu derinlemesine analiz edeceğiz.

ÖABT Nedir?

ÖABT nedir, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini ölçen ve hem konuları hem de içeriği her yıl güncellenen bir sınav türüdür. ÖABT açılımı Öğretmen Aday Bilgi Testi şeklindedir. Mesela Türkçe öğretmenliği için sınava giren bir üretmene alanına yönelik özel sorular sorulur. Genel yetenekte sorulan sorular tüm adaylara ortak sorulan sorular iken ÖABT Türkçe için sorulan sorular uzmanlık sorulardır. ÖABT sınavı ile öğretmen kadrosuna atanmak isteyen adaylar belirlenir ve bu adayların sınavdaki başarılarına göre atama işlemleri gerçekleştirilir.

Önemli: Öğretmen olmak isteyen bir aday. Aşağıdaki 4 türde kpss sınavına girmektedir.

1- Kpss Genel Yetenek

2- Kpss Genel Kültür

3- Eğitim Bilimleri

4- Öabt (Özel alan bilgisi testi)

Not: Her öğretmen özel alan bilgisi sınavına girmeyebilir. Mesela meslek öğretmenlerinin büyük çoğunluğu öabt alanından sınava girmemektedir. Ama tüm öğretmenler Genel yetenek, Genele kültür ve Eğitim bilimleri sınavlarına girmek zorundadır.

ÖABT'ye kimler girebilir?

Öabt sınavına girebilcek branşlar alt kısımda listelenmiştir:

 • Türkçe Öğretmenliği
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 • Tarih Öğretmenliği
 • Coğrafya Öğretmenliği
 • Matematik (Lise) Öğretmenliği
 • Fizik Öğretmenliği
 • Kimya Öğretmenliği
 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
 • Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
 • Rehber Öğretmen
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Beden Eğitimi Öğretmenliği
 • İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği 

Önemli: Ösym hangi alanlarında öabt sınavına girildiğini her sene başvuru kılavuzunda paylaşmaktadır. Altta yer alan başvuru kılavuzunda sayfa 12'de ÖABT SINAV ALANLARI başlığını inceleyiniz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/kilavuz18082020.pdf 

KPSS ÖABT Kaç Soru ve Kaç Dakikadır?

ÖABT’de çıkacak soru sayısı ve sınav süresi aşağıdaki gibidir;

Soru Sayısı

Sınavdaki Testler

Sınav Süresi

Genel Yetenek (60 soru) + Genel Kültür (60 soru)

120 soru

130 dakika

Eğitim Bilimleri

80 soru

100 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT 1)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği (Lise)

Fizik Öğretmenliği 

Kimya Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)

75 soru

150 dakika

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT 2)

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Rehber Öğretmen

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)

75 Soru

120 Dakika

Soru sayıları kılavuzda yayınlanmaktadır. En son yayınlanan klavuzda https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/kilavuz18082020.pdf sayfa 16'yı inceleyiniz.

ÖABT Hangi Şehirlerde Yapılıyor?

Öğretmen Aday Bilgi Testine girenler için başvuru merkezleri açısından farklı süreçler uygulanıyor. Ösym her sene başvuru merkezlerini paylaşmaktadır. Kılavuzlar yayınlanınca başvuru merkezlerine göz atmayı unutmayınız. Geçen yılın başvuru merkezleri üstte paylaştığımız başvuru kılavuzdan incelenebilir.

Not: sayfa 11'i inceleyiniz.

ÖABT’ye Girme Şartları

MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görev almak isteyen bazı öğretmen adaylarının lisans düzeyinde bir sınav olan ÖABT’ye girmesi gerekir. ÖABT’ye girebilmek için şu şartlar gereklidir;

 • Üniversitelerin Fen Edebiyat ya da Eğitim Fakültelerini bitirmiş olmak
 • Formasyon eğitimini başarılı bir şekilde bitirmiş olmak
 • MEB’e başvurulan tarihte üniversite mezunu olmak

ÖABT Puanları Nasıl Hesaplanır?

ÖABT puan hesaplamalarında P10 ve P121 puan türlerine bakılır. Bu iki puan türünde başarılı olanların atamaları yapılabilir. P10; 18 branş dışındaki branşlara başvuru yapacak adaylar için P121 ise 18 branştaki öğretmenlik için kullanılır.

P121 puanı nasıl hesaplanır?

P121 puan hesaplamalarında;

 • Genel kültür ve genel yetenek testi yüzde 30,
 • Eğitim bilimleri testi yüzde 20 ve
 • Öğretmenlik alan bilgisi testi yüzde 50 etkilidir.

P121 hesaplama formülü;

[ (Genel Kültür + Genel Yetenek) x 0,15] + (Eğitim Bilimleri x 0,15) + (Öğretmen Alan Bilgisi Testi x 0,6) + 40

Not: Formüldeki 40 sayısı sabit sayıdır ve hiçbir zaman değişmez. Net sayıları ne kadar farklı olursa olsun her zaman 40 ile toplanırlar.

Örnek bir hesaplama yapalım;

Genel kültür ve genel yetenek testlerinden 70 net, eğitim bilimleri testinden 65 net ve ÖABT’den 30 net çıkaran bir adayın tahmini P121 puanını, verdiğimiz formüle göre şu şekilde hesaplayabiliriz;

(70 x 0,15) + (65 x 0,15) + (30 x 0,6) + 40 = 10,5 + 9,75 + 18 = 78,25 puan.

Sonuç olarak ÖABT, MEB’e bağlı eğitim yerlerinde çalışmak isteyen öğretmen adaylarının girmekle yükümlü oldukları bir sınav çeşididir. Konular ve sınav soruları her yıl güncellenmekte ve yenilenmektedir.

Öğretmen Atamaları İçin 40 Yaş Sınırı Devam Ediyor Mu?

Öğretmen kadrolarına ilk kez atanacaklar için eskiden 40 yaş sınırı vardı. Buna göre başvurunun yapıldığı ilk gün adayların 40 yaşından gün almamaları gerekiyordu. 40 yaşından gün alanlar, sınavda geçerli not alsalar bile atamaları yapılamıyordu.

 • Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 11’inci maddesinin birinci fıkrasına göre bu şart değişmiştir. 
 • (g) bendine göre; ilk kez atanacaklarda başvurunun yapıldığı ilk gün itibariyle 40 yaşından gün almamış olmalıdır. 
 • Ancak sözleşmeli öğretmenler durum daha farklıdır. Sözleşmeli öğretmen olarak MEB'de görev yapanlar daha önceden 1 yıl süre ile sözleşmeli olarak görev almışlar ise 40 yaşından gün almak şartı aranmayacaktır denilmiştir.