Kredisi Devam Eden Evi Satın Almak Mümkün Mü? Nasıl Satarım?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de satışı yapılan konutların yaklaşık yüzde 40’ı konut kredisi ile alınmaktadır. Uzun vadeli ve uygun taksitli kredi seçenekleri, ev almak isteyenleri kira öder gibi ev sahibi yapıyor.

Kredi Borcu Olan Ev Satılabilir Mi?

Kredi çekilerek alınan konutlarla ilgili merak edilen konuların başında “ipotekli ev devredilebilir mi?” sorusu gelmektedir.

Önemli: Konut kredisi ödemeye devam ederken, evin satılması mümkündür. Alıcı evin üstündeki ipoteği nakit olarak ödeme yaparak ya da konut kredisi çekerek kaldırabilir.

İpotekli ev krediyle nasıl alınır?

Konut kredisi kullanılarak satın alınan evin satışı sırasında alıcı da konut kredisi kullanacaksa, alıcı ve satıcının kredi çektiği bankalar arasında bir yazışma yoluyla satış işlemi yapılabilir. Eğer satıcının kredi çektiği banka alıcının kredi çekeceği banka ile aynıysa, evin kredi borcu devam ederken tapu devri daha kısa sürede biter. İpotekli evin krediyle alınması aşamaları şu şekildedir;

 • Alıcının kredi başvurusu onaylanırsa satışı yapılacak eve eksper gönderilir. Eksper, evin hangi bankaya ipotek ettirildiğini tespit eder.
 • Alıcının kredi çekeceği banka, satıcının kredi borcu olduğu bankaya kredi borcunun kapatılması için ipotek kaldırma talebi iletir. Satıcının ne kadar kredi borcunun kaldığı bilgisi alıcının kredi başvurusunda bulunduğu bankaya bildirilir.
 • Bankalar arası gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra tapuda satış işlemi başlatılır.
 • Yeni kredi çekilen banka, tapu üzerine ikinci derece ipotek koyar.
 • Tapu işlemleri bittiğinde tapu satışının yapıldığını gösteren belgeler, alıcının kredi çekeceği bankaya iletilir ve yeni kredi açılışı yapılır.
 • Satıcının kredi çektiği bankaya olan borcu kadar olan kısım, yeni krediden karşılanır ve kalan miktar alıcıya ödenir.
 • Kredi kapatıldıktan sonra ipotek kaldırma yazısı diğer bankadan alınır ve tapu müdürlüğüne verilir.

İpotekli ev üzerine kredi çekilebilir mi?

Bu süreç alıcı ile satıcının normal ev alım satımlarında yaptıkları işlemler ile hemen hemen aynıdır. Fazladan çıkan ek işlemleri bankalar kendi aralarında halletmektedirler.

İpotekli ev nakit olarak nasıl alınır?

 • Kredisi devam eden evlerin alım satım sürecinde alıcı ve satıcı arasında herhangi bir problem çıkmaması için blokeli çek yönteminin uygulanması önerilmektedir. İpotekli evin nakitle alınması işlemleri şu şekildedir;
 • Satıcının kredi çektiği bankadan anapara borcu ile birlikte erken ödeme cezasının ne kadar olduğu öğrenilir. Kredi faizleri günlük işlediğinden konut kredisinin vadeleri bitene kadarki değişiklikler hesaba katılır.
 • Konut kredisi hesaplandıktan sonra kredi kapama tutarı dışındaki evin bedelini alıcı bankaya yatırır. Blokeli çek işlemini hemen hemen tüm bankalar yapar. Fakat ödemenin kredisi devam eden bankaya yatırılması, işlemlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlar.
 • Ödeme yapıldıktan sonra bankadan blokeli çek alınır.
 • Evin satışı ipotekli olarak yapılır ve blokeli çek satıcıya verilir.
 • Satıcı, aldığı blokeli çekle birlikte bankaya giderek evin satış bedelini bankadan çeker.
 • Alıcı, toplam kredi kapama miktarını kredi alınan bankaya yatırır ve tapudaki ipoteğin kaldırılması için bankadan yazı alır. Eğer alıcının bu işlemleri yapmaya yetkisi yoksa, alıcı ile birlikte satıcı da bankaya gitmelidir.
 • Bankanın verdiği ipotek kaldırma yazısı ile tapudaki ipotek kaldırılır ve işlem tamamlanır.

Bankalar blokeli çek için belli bir ücret almaktadırlar. Çekin tutarı, bankaya ve miktara göre farklılık gösterir. 

Banka İpotek Edilen Evi Nasıl Satar?

Konut kredisi çekilerek alınan evlerde kredi taksitleri ödenmediği takdirde ciddi sorunlar çıkabilmektedir. Bu sorunların başında kredi için ipotek edilen evin bankanın eline geçmesi gelmektedir.

Bankalar, zamanında ödenmeyen ve hatırlatmalara rağmen aksatılan kredi taksitlerinde ipotek ettikleri evi alma hakkına sahiptirler. Kredi çeken müşteri ödeme sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde almaya çalıştığı evin tüm haklarını kaybeder ve bankaya devreder. Bankalar ipotek edilen evi ihale usulü satarlar. Evin değerinin %50’si ile birlikte masraflar minimum değer olarak hesaplanır. Bu değerin altında evin satışı mümkün değildir.

İpotekli Ev Almak Riskleri

İpotekli ev almanın en büyük riski, alacaklı tarafın evi satma hakkının olmasıdır. Alacaklı taraf genellikle bankalardır. Kredi çekilerek alınan evlerde taksitler ödenmediğinde bankanın evi satma hakkı vardır. Ev üzerindeki haciz veya ipotek gibi şerhler alıcıyı ilerde ciddi zararlara uğratabilir. İpotekli eve ati tüm resmi haklar ipoteği koyan kişinin lehine işlediği için, bu borçlar nedeniyle alıcı taraf evi, ederinden fazla değere satın almak zorunda kalabilir.