Mavi Diploma Veren Üniversiteler - Liste Halinde

Ülkemizde mavi diploma veren 73 adet üniversite vardır. Türkiye’de mavi diploma veren üniversiteler ve bulundukları iller şu şekildedir;

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)

Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

Atılım Üniversitesi (Ankara)

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)

Balıkesir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi (Ankara)

Beykent Üniversitesi (İstanbul)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi (Ankara)

Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)

Bozok Üniversitesi (Yozgat)

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak)

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

Çağ Üniversitesi (Mersin)

Düzce Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi (Adana)

Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)

Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Ege Üniversitesi (İzmir)

Gaziantep Üniversitesi

Fatih Üniversitesi (İstanbul)

Gebze İleri Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli)

Gazi Üniversitesi (Ankara)

Gümüşhane Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat)

Hava Harp Okulu (İstanbul)

Gediz Üniversitesi (İzmir Bakırçay Üni.) (İzmir)

İstanbul Arel Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

İstanbul Üniversitesi

İnönü Üniversitesi (Malatya)

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi (Kars)

İzmir İleri teknoloji Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)

Karabük Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (Karaman)

Kocaeli Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi (İstanbul)

Koç Üniversitesi (İstanbul)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur)

Marmara Üniversitesi (İstanbul)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)

Nevşehir Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ)

Okan Üniversitesi (İstanbul)

Niğde Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

19 Mayıs Üniversitesi (Samsun)

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)

Sabancı Üniversitesi (İstanbul)

Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

Sakarya Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi (Bursa)

Trakya Üniversitesi (Edirne)

Yaşar Üniversitesi (İzmir)

Uşak Üniversitesi

 

Kıbrıs’ta mavi diploma veren üniversitelerden biri Girne Amerikan Üniversitesi’dir. Bu üniversitenin herhangi bir bölümünü başarı ile bitiren tüm öğrencilere mavi diploma verilmektedir.

Mavi Diploma
Mavi Diploma

Mavi Diploma Nedir?

Üniversitelerde verilen eğitimin uluslararası standartlarda olduğunu gösteren mezuniyet belgesine mavi diploma denmektedir. Mavi diplomanın alınma şartlarını Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu belirler. Belge, İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Mavi Diplomanın Avantajları Nelerdir?

Mavi diploma alan bir öğrenci, Avrupa Birliği’ndeki üniversitelerde lisans ya da yüksek lisans eğitimi almaya hak kazanır. Bu diploma yalnızca eğitim alanında değil aynı zamanda yurt dışı iş başvurularında da kişiye pek çok fayda sağlamaktadır. Uluslararası düzeyde eğitim görmüş çalışan arayan işverenler bu belgeye sahip kişileri almaktadır.

Mavi diploma veren üniversiteler; çok uluslu öğrencileri okutan, kaliteli ve çeşitli dillerde eğitim veren üniversitelerdir.

Mavi Diplomanın İçeriği Nedir?

Mavi diplomada neler var? Diploma 8 bölümden oluşur. Bu bölümler ve içerdikleri sırayla şu şekildedir;

 • Diploma sahibinin bilgileri: Bu bölümde diplomayı alan kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve öğrenci kimlik numarası bulunur.
 • Alınan derece bilgileri: Bu bölümde derecenin adı ve alınan unvanlar yer alır. Ayrıca derecenin ana alanı, dereceyi veren kurumun ismi ve statüsü, programı yürüten kurumun ismi ve statüsü, öğretim dili gibi bilgiler bulunur.
 • Derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler: Alınan derecenin seviyesi, programın süresi ve programa kabul edilme şartları bulunur.
 • Program içeriğine ait bilgiler: Programın türü, mezun olma şartları, programa dair detaylı bilgiler, alınan dersler, notlar, krediler ve notlandırma sistemine ait bilgiler bulunur.
 • Derecenin kullanım alanına ait bilgiler: Bir üst dereceye başlama koşulları ve varsa meslek icra etme hakları yer alır.
 • Ek bilgiler

Son olarak mavi diplomanın üzerinde tarih, onaylayan kişinin ismi ve imzası, imzalayan kişinin unvanı, resmi damga ya da mühür bulunmaktadır.

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

 • Mavi diploma alabilmek için teorik ve pratik derslerin tamamı başarıyla ve istenen sürelerde geçilmelidir.
 • Tüm eğitim kurumunda mavi diploma alma şartları aynıdır.
 • Öğrenciler; müfredattaki teorik dersleri, uygulamaları, bireysel çalışmaları, seminerleri, sınavları, ödevleri ve diğer tüm görevleri başarılı bir şekilde tamamlamalıdırlar.
 • Her ders, yükseköğretim kurumunun belirlediği akademik süre içinde bitirilmelidir.

Mavi Diploma Hangi Bölümlere Verilir?

Mavi diploma, üniversite düzeyinde bir belgedir. Bu nedenle bölüm ya da dal kısıtlaması bulunmaz. Bu belgeyi almak için belirlenmiş bölümler yoktur. Üniversite öğrencileri diploma şartlarını eksiksiz olarak yerine getirdiklerinde mavi diploma alabilirler.

Mavi Diploma Hangi Ülkelerde Geçerli?

Mavi diploma, Avrupa Birliği üyesi olan tüm ülkelerde geçerli bir belgedir.

 • Bu diplomayı alan kişiler, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelere giderek eğitim hayatlarını devam ettirebilirler.
 • Ancak yurt dışında üniversite seçimi yaparken mezun olunan bölümün dersleri ile uyumlu bölümler tercih edilmelidir.
 • Bazı üniversiteler ek belgeler ya da sertifikalar isteyebilirler. Bunları üniversite ile görüşerek öğrenmeli ve seçiminizi bu yönde yapmanız gerekir.

Eğitimi sürdürmek için değil de çalışmak için Avrupa’ya gidilecekse, bu belge çok faydalı olmakta ancak tamamen yeterli olmamaktadır. İşe alım sürecinde alınan eğitimlerin yanı sıra referans ve kişisel yeterlilikler gibi özellikler de aranmaktadır.

Mavi diplomanın geçerli olduğu ülkeler şunlardır; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY (Güney Kıbrıs Rus Yönetimi), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır.

İTÜ Mavi Diploma

İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye’de akreditasyon en yüksek eğitim kurumlarından biridir. Bu okuldan mezun olan lisans ya da yüksek lisans öğrencilerinin diplomaları tüm dünyadaki ülkelerde geçerli olmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Mavi Diploma

Ülkemizin en iyi eğitim veren kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde mavi diploma verilmemektedir. Yurt dışında yüksek lisans yapmak için ya da çalışmak için Boğaziçi Üniversitesi mezunları mavi diplomaya ihtiyaç duymamaktadır. Bunun nedeni zaten verilen diplomanın yurt dışındaki pek çok üniversitede geçerliliğinin olmasıdır.

Uludağ Üniversitesi Mavi Diploma

Uludağ Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere ücretsiz ve otomatik olarak verilen mavi diploma Avrupa dilinde yani İngilizce olarak hazırlanır.

Sonuç olarak üniversitelerde verilen eğitimin uluslararası düzeyde olduğunu gösteren mavi diploma, ülkemizde pek çok üniversite tarafından hazırlanmakta ve öğrencilere verilmektedir.