Yaz, Kış, İlkbahar ve Sonbahar Mevsim Ayları Nelerdir? [Görselli]

mevsimler

Bir yıl içinde 4 mevsim vardır. Yaz, Kış, Sonbahar ve İlkbahar. 

 • Kış ayları: Aralık, Ocak ve Şubatı; İlkbahar ayları: Mart, Nisan ve Mayıs; Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları Yaz; Eylül, Ekim ve Kasım ayları ise Sonbahar ayları olarak bilinmektedir. 
 • Ancak mevsimlerin başlangıç tarihleri gece gündüz eşitliğinin olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ile gün dönümünün olduğu 21 Haziran  ve 21 Aralık tarihleri arasında yaşanmaktadır.  

MEVSİM NEDİR, MEVSİMLERİN OLUŞMA NEDENİ NEDİR?

Yerkürenin eksen eğikliği ile birlikte Güneş'in etrafında dönmesi sonucu sürekli farklı hava durumu koşulları meydana gelmesine mevsim denir. 

Mevsimlerin oluşmasının iki temel sebebi vardır: 

 • 1- Dünyanın eksen eğikliği,
 • 2- Dünyanın Güneş etrafındaki hareketidir. 

Eksen Eğikliğinin Mevsimlerin Oluşmasına Etkisi Nedir?

 • Dünyamız yaklaşık 23 derece bir eğikliğe sahiptir. Bu eğikliğe eksen eğikliği denir. 
 • Bu eğiklik Güneş ışınlarının Yeryüzüne gelme açısını etkiler. 
 • Güneş ışınları ne kadar dik gelirse sıcaklığa etkisi kadar çok olur. Bu ışınlar eğik geldikçe sıcaklık da o derece az olacaktır. 
 • Ancak bu eğiklik sabit değildir. 
 • Dünyamız Güneş etrafında döndükçe Güneşin dünyadaki bir noktaya vurma açısı sürekli değişiklik gösterir. 
 • Bu döngüyü Dünyamız 365 gün 6 saatte tamamlar. Her yıl aynı hareketi tekrar eder. 

YAZ MEVSİMİ AYLARI NELERDİR?

yaz mevsimi ayları

 • Ülkemiz Dünya'da Kuzey Yarım Küre içinde yer alır. Ayrıca tam olarak orta kuşakta bulunmaktadır. 
 • Kuzey Yarım Küre için yaz ayları Haziran, Temmuz ve  Ağustos aylarıdır. 
 • Kuzey Yarım Küre'de Yaz Mevsimi 21 Haziran tarihinde başlar ve 23 Eylül tarihinde biter. 
 • 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz ve en kısa gece bugünde yaşanır. 
 • Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin yaşandığı zamanlarda Güney Yarım Kürede Kış mevsimi yaşanır. 
 • Dolayısı ile Güney Yarım Kürede yer alan bir Ülkenin yaz ayları Aralık, Ocak ve Şubat ayıdır. 
 • Güney Yarım Kürede ise yaz mevsimi 21 Aralık tarihinde başlar ve 21 Mart tarihinde biter.

SONBAHAR AYLARI NELERDİR?

sonbahar mevsimi ayları

 • Kuzey Yarım Kürede Sonbahar Ayları Eylül, Ekim ve Kasım'dır. 
 • Ancak teknik olarak Sonbahar mevsiminin başladığı tarih 23 Eylül tarihidir. 
 • 23 Eylül tarihinde gece ve gündüz süresi birbirine eşitlenerek bu tarihten sonra artık geceler gündüzlerden daha uzun olmaya başlar. 
 • Sonbahar mevsiminin sona erdiği tarih ise 21 Aralık tarihidir. 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra yavaş yavaş günler yeniden uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. 
 • Güney Yarım Kürede ise Sonbahar ayları Mart, Nisan ve Mayıs'tır. 
 • Güney Yarım Kürede 21 Mart tarihinde gece gündüz süresi eşitlenerek bu tarihten sonra artık geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar. 
 • 21 Haziran tarihinde ise Güney Yarım Kürede en uzun gece yaşanır. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlar. Güney Yarım Küre için 21 Haziran tarihi Kış Mevsiminin başlangıcıdır. 

KIŞ AYLARI NELERDİR?

kış mevsimi ayları

Kuzey Yarım Küre için;

 • Normalde Aralık, Ocak ve Şubat aylarını Kış ayları olarak biliriz. 
 • Ancak Kış mevsiminin teknik olarak başladığı tarih 21 Aralık tarihidir. Bittiği tarih ise 21 Mart'dır. 
 • 21 Aralık tarihi en uzun gecenin ve en kısa gündüzün yaşandığı gündür. Bu tarihten sonra artık geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlar. 
 • 21 Mart tarihine kadar geceler kısalmaya devam eder ve 21 Mart tarihinde gece ve gündüz eşitlenir. Bu tarih artık İlkbahar Mevsiminin başlangıcı kabul edilir.  

Güney Yarım Küre İçin;

 • Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları Kış ayları olarak kabul edilir. 
 • Fakat teknik olarak Kış mevsimi 21 Haziran günü başlar. Bu tarih Güney Yarım Küre için en uzun gecenin ve en kısa gündüzün yaşandığı tarihtir.
 • Bu tarihten sonra gün dönümü olur ve artık geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlar. 
 • 23 Eylül tarihinde ise artık gece ve gündüz eşittir. Eşit olduğu bu tarih Baharın habercisidir. 

İLKBAHAR AYLARI NELERDİR?

ilkbahar mevsimi ayları

Kuzey Yarım Küre için;

 • Mart, Nisan ve Mayıs ayları Bahar ayları olarak kabul edilir. 
 • Ancak teknik olarak 21 Mart tarihinde Bahar başlar. 21 Haziran tarihinde ise sona erer. 
 • Bunun sebebi 21 Mart tarihinde gece ve gündüz eşittir. Bu tarihten sonra gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. 
 • Gece ve gündüz arasındaki fark 21 Hazirana kadar devam eder. Bu tarihe kadar geceler kısalırken, gündüzler sürekli uzamaya devam eder. 

Güney Yarım Küre için;

 • Eylül, Ekim ve Kasım ayları İlkbahar mevsimidir. 
 • Ancak 23 Eylül tarihinde İlkbahar başlar. 21 Aralık tarihinde ise sona ererek Yaz başlar.