Ordinaryus Nedir? Türkiye En Meşhur Ordinaryus Profesörleri Kimlerdir

Ordinaryus, Latince bir sıfat olup "nizami ve usule" uygun anlamlarına gelir. Günümüzde "hocaların hocası veya profesörlerin hocası" olarak nitelendirilen akademik bir unvandır diyebiliriz. 1933 yılında Türk üniversitelerinde yapılan reformla birlikte kullanılmaya başlanmış ve 1981 yılında çıkartılan 2547 sayılı YÖK kanunuyla kaldırılmıştır.

Ordinaryus Profesör unvanı, Almanya akademik sisteminden aktarılmış ancak kelime manası açısından tam zıddı olarak kullanılmıştır. Alman akademik sisteminde dışarıdan atanan profesör (professor extraordinarius) olarak tanımlanır.

Ordinaryus Ne Demek?

Ordinaryus unvanı 1960’dan önce Türk üniversitelerinde kullanılan ve alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı profesörlere verilen akademik bir unvandır. Ordinaryus Profesör unvanı, alanında en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalışmalarla kendini ispatlamış üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen ve bir kürsünün yönetiminin verildiği bilim insanlarıdır.

Ordinaryus Kime Denir?

Ordinaryus, Türk üniversitelerinde en az 5 yıl profesörlük yapmış, uzmanı olduğu alanda akademik makaleler yayınlamış, bilimsel çalışmalarla yeni bilgilere ulaşmış ve öğrenmeyi kolaylaştıran metotlar ortaya çıkarmış bilim adamlarına verilen bir unvandır. Daha çok profesörlerin başı, hocaların hocası gibi anlamlarda kullanılan Ordinaryus profesör unvanı için akademik mareşallik rütbesi almış bilim insanı da denilebilir.

Ancak Ordinaryus Profesör unvanı, 1981 yılından itibaren resmi olarak kullanılmasa da bu tarihten önce bu unvana sahip profesörlerin hakları saklı tutulmuştur.

Ordinaryus Nasıl Olunur?

Her ne kadar günümüzde bu unvan kullanılmasa da, gündemde olduğu dönemde Ordinaryus Profesör olmak için;

  • Öncelikle profesör unvanına sahip olmak,
  • Türk üniversitelerinin birinde en az 5 yıl profesörlük yapmış olmak,
  • Alanında bilimsel araştırmalar yapıp eğitimler verebilmesi gerekiyor.
  • Bir üniversite öğretim üyeleri ve yönetimi tarafından seçilmesi,
  • Kendisine bir kürsünün yönetiminin verilmesi de ordinaryus profesör unvanına sahip olmak için gerekli diğer şartlardır.

Ordinaryus Profesör TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu(TDK) Ordinaryus Profesörü şöyle tanımlar; Türk üniversitelerinde profesör unvanıyla beş yıl görev yapmış öğretim üyeleri arasından üstün başarılarına istinaden seçilen ve bir kürsünün yönetiminden sorumlu olan bilim adamı.

Türkiye’deki Ordinaryus Profesörler Kimler?

Ülkemizdeki Ordinaryus Profesör unvanına layık görülen ünlü akademik isimler şunlardır:

Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar’dır - Tarih alanında 

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet - Tıp alanında 

Ord. Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü -Tarih Alanında

Ord. Prof. Dr. Kerim Erim - Matematik Alanında

Ord. Prof. Dr. Gazi Yaşargil -Tıp Alanında

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı -Bilim Tarihi Alanında

Ord. Prof. Dr. Oktay Tabasaran- Mühendislik Alanında

Ord. Prof. Dr. Cahit Arf -Matematik Alanında

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer -Hukuk Alanında

Yazımızda isimlerine yer verdiğimiz ve yaşadıkları dönemde insanlığın yararına yaptıkları bilimsel çalışmalar ve buluşlarla bilim dünyasında isimlerini yazdırmış bilim adamlarımızdır. Bu kişiler hem ülkemizde hem de dünya da bilimin gelişimine ışık tutan çalışmalara imzalarını atmış ve günümüzde de halen istifade edilen kıymetli bilgiler bırakmışlardır.

Bu değerli bilim insanlarından iki isim var ki; belki de çoğumuzun fark etmediği ve şuan kullandığımız 5 TL ve 10 TL kâğıt banknotların arka yüzlerinde hala isimleri geçmekte. 5 TL kâğıt paranın arkasında Ünlü bilim tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ve diğer bir isim ise 10 TL kâğıt paranın arkasında yer alan ünlü matematik dehası Ord. Prof. Dr. Cahit Arf’tır.

Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet yaptığı çalışmalar ve kendi ismini taşıdığı Behçet hastalığı tedavisi için yaptığı çalışmalar neticesinde uluslararası tıp camiasında da kabul edilmiş bir isimdir.)

Yüksek Başarı İçin Genç Beyinlere Tavsiyeler

Değerli okurlarımız yukarıda ki makalemizde akademik dünyanın en büyük ünvanlarından bir tanesini sizler için tanımlamaya çalıştık. Ayrıca Ülkemizde bu sahada çok meşhur olmuş çok önemli isimleri sizlerle paylaştık. 

Peki hiç düşündünüz mü: bu insanlar tesadüf eseri mi buralara gelmiş?

Değerli genç beyinler!

Yukarıda zikrettiğimiz insanların tamamı gün içinde sadece bir kaç saat uyuyan insanlardır. Hayatlarının tamamı çalışmaya adamış kişiler. Ayrıca bu başarılarının temeli şüphesiz çocukluk dönemlerinin sağlam atılmasıyla başlamıştır. 

Aralarında süper zekaya sahip insanlar elbette olabilir. Ancak her birisini bu kategoride değerlendirmek yanlış olur. Hepsinin tek bir ortak özelliği var: düzenli ve çok çalışmak. Hayatlarının zevkini çalışmaya bina etmektir.